Naujienos

2018 10 15 Naujienos

skelbjuoz12

***

KŪRYBINĖ EDUKACINĖ POPIETĖ VAIKAMS

Vykdant Viešosios bibliotekos vaikų erdvėje neformaliojo vaikų švietimo programą „Literatūrinė kūrybinė veikla bibliotekoje“ vaikams organizuojamos įvairios veiklos, kurios skatina skaityti knygas, plečia jų akiratį, ugdo kūrybiškumą, saviraišką, pilietiškumą. Vaikai iš prigimties yra kūrybiški, jie noriai dalyvauja kūrybinėje veikloje, todėl buvo pakviesti į kūrybinę edukacinę popietę „Pynimas iš vytelių“. Šią popietę vedė Vegerių kaimo – filialo bibliotekininkas, šio amato žinovas, Dainius Sarapinas. Jis papasakojo ir parodė vaikams kiek darbo reikia įdėti, kol paprasta karklo vytelė tampa tinkama pynimui. Vaikai patys galėjo išmėginti kai kuriuos darbus ruošiant vyteles pynimui, o taip pabandė pinti krepšelius. Vaikai apžiūrėjo viešojoje bibliotekoje surengtą autoriaus pintų darbų parodą. Popietę Dainius Sarapinas užbaigė linksmais magijos triukais, kurie suteikė vaikams daug džiaugsmo ir gerų emocijų.

                                                                 Viešosios bibliotekos vaikų erdvės informacija ir nuotrauka

 eduk1

***

Popietė, skirta Pasakai

 

                 „Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingala...
                  Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.“

Popietė, skirta pasakoms ir pedagogo, vertėjo Alfredo Strato knygos „Šimtas latvių liaudies pasakų“ pristatymui, pradėta poeto Henriko Radausko eilėmis. Penktadienio renginio dalyviai – NVŠ būrelio ir bibliotekos būrelio „Laisvalaikis šalia knygos“ vaikai pateikė savo paaiškinimus, kas yra pasaka ir kiek jiems svarbus šis žanras. Mokytoja Stefanija Dimavičienė labai įdomiai ir žaismingai pristatė pasakas iš A. Strato knygos. Vėliau tas pasakas raiškiai perskaitė. Šeštos klasės moksleivės su auklėtoja Liuda Povilaityte paruošė ir suvaidino pasaką „Godi šeimininkė“. Vaidinimas sukėlė daug gerų emocijų. Knygos „Šimtas latvių liaudies pasakų“ autorius Alfredas Stratas pristatė naująjį leidinį, papasakojo apie lietuvių ir latvių pasakų sąsajas, ypatumus. Pateikė įdomių faktų iš savo giminės istorijos. Priminė, jog knyga išleista Lietuvos Nepriklausomybės 100 – mečiui paminėti  Popietės pabaigoje visi norintys įsigijo knygą „Šimtas latvių liaudies pasakų“.

Tekstas ir nuotraukos 

NVŠ teikėjos 
Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės 
Rimos Urmonienės

kruopiudalyviai

kruopiudalyviai2

Pasakas skaito mokytoja S. Dimavičienė

***

PAŽINTINIS SEMINARAS „DVASINIS ŽVILGSNIS Į GYVENIMO GELMES“, SKIRTAS FILOSOFO VYDŪNO IR EUROPOS PAVELDO METAMS

2018-ieji metai Lietuvoje paskelbti filosofo Vydūno  ir Europos paveldo metais. Viešosios bibliotekos administracija surengė išvažiuojamąjį seminarą „Dvasinis žvilgsnis į gyvenimo gelmes“ bibliotekininkams, aktyviausiems skaitytojams, literatams. Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė pravedė prasmingą pažintinę ekskursiją po Vydūno muziejų. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur saugoma rašytojo, filosofo Vydūno eksponatų kolekcija, Vydūno muzikinis instrumentas – arfa. „Nuo 2002 metų muziejus reorganizuotas į Kintų Vydūno kultūros centrą. Įvairiais renginiais ir projektais tęsiama rašytojo kūrybą ir gyvenimo idėjų sklaida, tam pačiam, dar prieš šimtmetį Vydūno puoselėtam tikslui siekti – lietuvių kultūros savitumui išsaugoti“ – mintimis dalijosi direktorė R. Tarvydienė. Supažindinta buvo su ekspozicijomis muziejuje, su vaikystės, paauglystės metais, darbu, studija, kultūrine veikla. Supažindinta su Vydūno rašto leidiniais, knygomis „Sveikata, jaunimas, grožė“, „Amžina ugnis“, „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, „Pasikalbėjimai apie sveikatą“, V. Bagdonavičiaus knygos „Sugrįžti prie Vydūno“, „Vydūno etika“, „Vydūnas lietuvių kultūroje“, straipsnių rinkinys ir t.t. Muziejaus direktorė R. Tarvydienė padovanojo Viešajai bibliotekai Vacio Bagdono knygą „Vydūnas. Trumpa  biografija“. Knygoje pateikiama trumpa įžymaus lietuvių mąstytojo, rašytojo ir kultūros veikėjo Vydūno biografija, išryškinami svarbiausieji kūrybinės bei visuomeninės veiklos momentai bei nuopelnai tautai. Muziejus paliko neišdildomą įspūdį bibliotekininkams, skaitytojams. „Reikia kurti kaip gamta kuria, jeigu žmogus nori būti tikras menininkas“ (Vydūnas). Lankytasi ir Jono Gižo etnografinėje sodyboje. Muziejaus darbuotoja Dovilė Vaičiūlytė surengė pažintinę ekskursiją, supažindino su istorinėmis ekspozicijomis „Laivadirbio skrynią atvėrus“, „Kuršių marių žvejų naktys“, „Susisiekimas Kuršių mariomis, upėmis ir vandens kanalais“, papasakojo apie Jono Gižo asmenybę – laivadirbystę, gyvenimą Ventėje, Drevernoje, garsųjį laivadirbį.

Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

kintai1

D.Markulienės nuotraukoje: Vilhelmo – Storostos Vydūno, rašytojo filosofo  knygos

kintai2

D. Markulienės nuotraukose: Vydūno kultūros centre  su centro direktore Rita Tarvydiene  Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene ir bibliotekininkais, skaitytojais, literatais

kintai3

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir  muziejaus darbuotoja Dovilė Vaičiūlytė

***

VYTAUTO ALMANIO KNYGOS „UŽ RIBOS“ PRISTATYMAS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Viešojoje bibliotekoje įvyko rašytojo Vytauto Almanio knygos „Už ribos“ pristatymas. Renginio organizatorė Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė paskaitė ištrauką iš knygos „Baltųjų vandenų šalis...“, supažindino su rašytojo Vytauto Almanio kūryba. Rašytojas Vytautas Almanis išleido publicistines knygas: „Baltųjų vandenų šalyje“ (1973m.), „Per Ulkerio žvaigždyną“(1979m.), nuotykių romanus: „Audra susitelkė Korgone“(1981m.), „Toli ir arti“(1985m.), „Už kalnų namai“(1992m.), „Tolstančios salos“ (2016 m.). Jo kūryba spausdinama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, laikraščiuose „Gintaro gimtinė“, „Žalioji Lietuva“, žurnaluose „Metai“, „Miškai“, taip pat buvo spausdinama žurnaluose „Ogoniok“, literatūriniame žurnale „Altaj“, „Večernij Barnaul“, „Žemaičių Saulutėje“ ,„Atgimime“. Akmenė krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, Akmenės krašto literatų svetainėje: www.akmeneskrastoliteratai.lt. Vienas iš kilnių darbų žemėje sodinti medžius. Gerbiamo rašytojo šimtai tūkstančių pasodinti Altajuje, Lietuvoje. Savo gimtinėje Viešučių kaime pasodino penkių hektarų ąžuolyną. 2007 metais gerbiamas rašytojas buvo pirmasis šalyje apdovanotas Žaliojo Angelo skulptūrėle  už indėlį saugant gamtą, už netradicinį požiūrį į aplinkosaugą. 2008 metais Vytautas Almanis tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatu. Gerbiamas rašytojas apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Apie savo naująją knygą rašytojas sako: „Už ribos“ – tai kažkas mistiško, stebuklingo. Kažkas už mūsų. Skiriama ne vien atradėjui. Juk visi norime kažką atrasti. Ir  nebūtinai Altajuje. Galima čia pat. Pamatyti už ribos. Taip kilo mintis parašyti, kas yra už mūsų supratimo. Nors iš pradžių buvau pasidavęs populiariam požiūriui – iškloti girdėtas mistines istorijas. Galiausiai pabandžiau pasakoti apie realų gyvenimą,  jame ieškant atsakymo, kas yra, kur yra už mūsų“. Knygą iliustravo pats rašytojas, viršelio piešinio autorė – duktė, dailininkė Rita Almanis. Viešojoje bibliotekoje padaryta spaudinių paroda „Rašytojas, miškininkas, aplinkosaugininkas Vytautas Almanis“. Naujausia gerbiamo  rašytojo Vytauto Almanio knyga „Už ribos“ – apie tai, kaip pamatyti, kas yra už ribos... Tai baltųjų vandenų šalis, Šambala, Pažadėtoji žemė... Rašytojas mintimis pasidalino apie tą laikmetį, kai gyveno Altajuje, apie darbą girininkijoje, apie keliones, apie skaitymą, knygų rašymą. Sūnus, rašytojas Andrius Almanis pasakojo kaip  išmoko skaityti, mintimis pasidalino apie keliones kartu su tėvu ir šeima. Rašytojas V.Almanis renginio dalyviams atsakinėjo į klausimus, dalino autografus.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSCF7899

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir rašytojas Vytautas Almanis

DSCF7901

D.Markulienės nuotraukoje: Vytauto Almanio knygos „Ųž ribos“ pristatymo Viešojoje bibliotekoje dalyviai

DSCF7876

D.Markulienės nuotraukoje: rašytojas Vytautas Almanis

***

Gintauto Neimano  tapybos darbų paroda „Lietuvos kunigaikščiai, kurie valdė Lietuvą“

Viešojoje bibliotekoje įvyko Gintanto Neimano tapybos darbų parodos pristatymas „Lietuvos kunigaikščiai, kurie valdė Lietuvą“, skirtos Lietuvos vardo 100-mečiui paminėti. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  Vilhelmo Storostos –Vydūno  pasidalino mintimis apie meną. Gintautas Neimanas pristatė savo kūrybą, papasakojo apie savę: „Gimiau 1957 metais birželio 6 dieną Pakruojo rajono Preičiūnų kaime. Baigiau Šiaulių politechnikumą, pramonės įmonių elektros įrenginių specialybę. Dirbu „Akmenės cemento“ gamykloje operatoriumi. Nuo mažens mėgau pieštukinėmis spalvomis spalvinti. Tai a.a. Mama įskiepijo šio meno. Ji nupiešdavo apskritimą, o jame simetriškai įvairių figūrų, kurias reikėjo suderinus spalvas nuspalvinti. Tai būdavo man įdomiausiai. Dirbdamas „Akmenės cemento“ gamykloje piešdavau gimtadienių progomis bendradarbiams po paveikslą. Tapau akvarele, akriliniais dažais gamtos vaizdus, jūrą. Šių metų pradžioje užgimė mintis nutapyti visus Lietuvos Didžiuosius kunigaikščius, kurie valdė Lietuvą nuo Mindaugo iki Stanislovo Augusto Poniatovskio. Šią kolekciją, kurią sudaro 32 paveikslai, skiriu Lietuvos  vardo šimtmečiui paminėti, 765 – erių metų, kai karūnuotas Mindaugas ir savo 50 metų, kai gyvenu Akmenės rajone. Ant kiekvieno paveikslo yra informacija: kas nutapytas, gimimo – mirimo metai ir metai, kada valdė Lietuvą. Žvelgiant į ateitį, norisi nupiešti savo anūkes. Bandysiu dar kai ką. Idėjų yra. Gal kada nors  pristatysiu ir bendruomenei“. Parodą Viešojoje bibliotekoje paskatino surengti  žmona Gražina Neimanienė, Jolanta ir Gintaras Januičiai. Gintarą Neimaną susirinko pasveikinti parodos atidarymo proga kolegos, giminės,  nemažas bičiulių būrys. Viešosios bibliotekos direktorė padovanojo Gintautui ir Gražinai Neimanams savo išleistą knygą „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“.

Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

g.n1

Dalės Markulienės nuotraukose:  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Gražina ir Gintautas Neimanai

g.n2

Dalės Markulienės nuotraukose: Gintauto Neimano parodos dalyviai

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė