Naujienos

2022 09 26 Naujienos

vgt

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba informuoja, kad gyventojai, pageidaujantys gauti antrinę teisinę pagalbą, prašymus ir kitus dokumentus savarankiškai gali teikti per teisinių paslaugų informacinę sistemą – TEISIS.

Šios paslaugos užsakymas elektroniniu būdu yra paprastesnis, greitesnis, nurodoma, kokius dokumentus būtina pateikti ir gyventojai gali stebėti paslaugos teikimo būseną bei matyti, kada ši paslauga bus suteikta. Prašymo ir kitų dokumentų formų tam tikri laukai užpildomi automatiniu būdu, todėl mažesnė paslaugos užsakymo pildymo klaidų tikimybė. TEISIS sistema gyventojams suteikia galimybę ne tik teikti užsakymus dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo elektroniniu būdu, gauti aktualią teisinę informaciją, pateikti nuomonę apie suteiktas paslaugas, bet ir interaktyviu būdu konsultuotis teisiniais klausimais su savivaldybėse teikiančiais nemokamą pirminę teisinę pagalbą specialistais. Iki šiol, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų teikimas buvo administruojamas asmeniui atvykus į savivaldybę ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą bei jos skyrius, arba teikiant dokumentus elektroniniu paštu.

Nesant galimybės teikti dokumentų elektroniniu būdu, asmenys gali kreiptis ir į savivaldybėse pirminę teisinę pagalbą teikiančius specialistus, kurie per TEISIS sistemą  padės užpildyti ir pateikti asmenų, pageidaujančių gauti nemokamas advokato paslaugas, vardu prašymus ir kitus dokumentus.

Kviečiame gyventojus pasinaudoti šia sistema ir kreiptis dėl elektroninių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų  TEISIS interneto svetainėje: www.teisis.lt.

Norėdami naudotis elektroninėmis paslaugomis, vartotojai turi patvirtinti savo asmens tapatybę, prisijungę per elektroninius valdžios vartus.

1

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacija

***

VEGERIŲ KAIMO  BIBLIOTEKA PAMINĖJO 85-ERIŲ METŲ ĮKŪRIMO JUBILIEJŲ

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas paminėjo 85-erių metų įkūrimo sukaktį.

Renginys vyko netradicinėje erdvėje, ant Luokavos kalno, ąžuolų, pušų, beržų apsuptyje. Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas apžvelgė Vegerių kaimo bibliotekos istoriją. Istorinių šaltinių teigimu, pirmoji biblioteka Vegeriuose buvo įkurta 1937 m., vasario mėnesį. Pirmuoju šios bibliotekos vedėju buvo Žanis Burnovas, o pati biblioteka buvo įrengta jo namuose, didžiausiame ir šviesiausiame kambaryje. Be bibliotekos vedėjo, bibliotekos aktyvą sudarė dar 90 jos narių, kurie padėdavo bibliotekininkui ruošti renginius, tvarkyti knygas ir lankyti skaitytojus. Ypač populiarūs būdavo bibliotekoje rengiami arbatos vakarėliai, į kuriuos galėdavo ateiti tik tos bibliotekos nariai. Tiesa, būdavo ir išimčių: kartais leisdavo atsivesti ir savo giminaičių, draugų ar pažįstamų. Tokie arbatos vakarėliai būdavo su bilietais. Kaip prisimena buvusio bibliotekos vedėjo Žanio Burnovo žmona, Cecilija Burnovienė, tuo metu bibliotekoje buvo apie 600 knygų, daugiausia latviškų, bet buvo ir vokiškų. Visos knygos buvo labai gražiai įrištos, o pavadinimai užrašyti blizgančiomis raidėmis. Prasidėjus karui, knygos buvo išvežtos. Pokario metais Lietuvoje buvo kuriamos pirkios – skaityklos. Pirkia – skaitykla 1945 m. buvo įkurta ir Vegeriuose. Ilgamečio šio kaimo gyventojo J. Freimanto teigimu, kurį laiką čia dirbo N. Muračiovienė, F. Dvinova, N. Zakatova, P. Bakanovaitė, E. Girdvainis ir kiti. Paskutinė šios skaityklos vedėja buvo A. Zybartienė. 1954 m. Vegeriuose buvo įkurta pirmoji kaimo biblioteka, kurios pirmuoju vedėju dirbo J. Araminas. Keitėsi skaitytojų poreikiai, augo ir knygų fondai. Paanalizavus 1967 m. bibliotekos archyvinę medžiagą, matyti, kad tais metais biblioteka jau turėjo 5870 knygų, o po dešimties metų, t.y. 1976 m., knygų fondas išaugo iki 7820 egzempliorių. 1977 metais Akmenės rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Nedidelės bibliotekos tapo Centrinės bibliotekos filialais, o kai kurios ir visai uždarytos. Vegerių kaimo biblioteka tapo Centrinės bibliotekos filialu. Keitėsi ne tik knygų fondai, skaitytojai ar knygos, - keitėsi ir bibliotekos darbuotojai. Daug meilės ir širdies šilumos šiam darbui atidavė bibliotekininkės D. Freimantienė, L. Guodelienė, E. Šulcienė, A. Šimaitė. Ilgiausiai, net keturis dešimtmečius, šioje bibliotekoje išdirbo bibliotekininkė Ona Raudytė. Vegerių kaimo biblioteka-filialas dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, Lietuvos Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiuose, Metų knygos rinkimuose, Knygų Kalėdos akcijose. Iš renginių galima paminėti kasmet vykstančias literatūrines popietes Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dienai paminėti, minimi rašytojų jubiliejai, renginiai skirti Tarptautinei Vaikų knygos dienai, renkamos vaikų mėgstamiausios, įdomiausios knygos, piešiami knygų herojai. Skaitytojai dalyvauja skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. Renkami aktyviausi skaitytojai, jie paskatinami prizais. Yra ,,Knygų ligoninė“, kur netradicine forma yra gydomos knygelės (klijuojamos, aplenkiamos ir t.t.). Vegerių kaimo bibliotekos jubiliejui paminėti buvo išleistas atvirukas. Iš Vegerių krašto yra kilę garsių žmonių : 1926 – istorikas Nikolajus Rybakovas, 1934 – filosofas Vladimiras Rybakovas, 1935 – geologas Viktoras Vasiljevas. Pagrindinis Vegerių kaimo filialo uždavinys – organizuoti bibliotekinį, informacinį darbą su skaitytojais.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įpareigota Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo perskaitė Mero padėkos raštą, skirtą Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkui Dainiui Sarapinui už nuoširdų darbą, už knygos sklaidą  jaunųjų skaitytojų tarpe. Viešosios bibliotekos direktorė įteikė padėkos raštą D. Sarapinui už skaitymo skatinimo iniciatyvas skaitytojų tarpe, už kraštotyrinę veiklą.

Renginyje muzikinius kūrinius atliko ir džiugino dalyvius Akmenės rajono meno mokyklos  kanklininkės Kamilė ir Gabija (kanklių mokytoja Loreta Rimkuvienė).

Bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė paskaitė legendų, sakmių apie  Luokavos kalną.

Renginyje dalyviai kartu aplankė Luokavos kalną, pasigrožėdami gamta, knygomis, puikia švente, padėkodami Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkui Dainiui Sarapinui. Bibliotekos jubiliejaus proga pasveikinti atvyko kaimo bendruomenės ,,Pasienis" pirmininkė Irena Raudienė,  Vegerių, Vėlaičių kaimo skaitytojai.

Zita Sinkevičienė

                                                    Viešosios bibliotekos direktorė

Su padėkomis

 Aurelijos Gerulskienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas

bendra Vegerių

Aurelijos Gerulskienės nuotraukoje: renginio, skirto Vegerių kaimo filialo įkūrimo  85-erių metų jubiliejaus proga


***

1 1459905493 

 GYVENIMAS SU KNYGA...

Rugsėjo 19 dieną Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo ,,Žiemgalija“ pirmininkė minėjo jubiliejinę metų sukaktį. Direktorės pasveikinti susirinko gausus būrys rajono miestų ir kaimų bibliotekininkų. 

Viešosios bibliotekos direktorė šiemet mini ne tik savo jubiliejų, bet ir bibliotekinio darbo 40 – metį ir vadovavimo Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 25 – metį.

Labai simboliška, jog bibliotekos direktorė savo sukaktis pasitiko išleisdama naują savo knygą ,,Akmenės kraštas kūrybos versmėje“. Tai 19 – oji knyga, kurią sudarė ir parengė Z. Sinkevičienė. Direktorė prieš metus už ilgametį profesionalų bibliotekinį ir kultūrinį, šviečiamąjį darbą, už Akmenės krašto ir jo kūrėjų garsinimą bei kultūros sklaidą, už skaitymo kultūros puoselėjimą apdovanota Kultūros ministerijos aukščiausiu apdovanojimu – ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Viešojoje bibliotekoje parengta Z. Sinkevičienės darbų paroda ,,Gyvenimo, kūrybos paletė“. Z. Sinkevičienė parengė ir  išleido šias knygas: ,,Medžių ir krūmų brolijoje“ (1999 m.), ,,Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje“ (2002 m.), ,,Gėlės – žemės džiaugsmas“ (2004 m.), ,,Etnokultūra ir biblioteka“ (2005 m.), ,,Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja I dalis“ (2006 m.), ,,Akmenims prabilus“ (2007 m.), ,,Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009 m.), ,,Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja II dalis“ (2010 m.), ..Pokalbiai su poezija“ (2012 m.), ,,Literatūrinė rudens paletė“ (2013 m.), ,,Žiemgalijos užrašai“ (2014 m.), ,,Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“ (2016 m.), ,,Literatūrinio poezijos rudens labirintuose“ (2017 m.), ,,Kūrybos paukštė viršum tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“ (2018 m.), ,,Rašau Simonui Daukantui“ (2018 m.), ,,Poezijos keliai veda į Lietuvą“ (2019 m.), ,,Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja IV“ (2021 m.), ,,Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ (2022 m.)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai linkėjo direktorei Zitai Sinkevičienei  kūrybinės versmės, įkvėpimo, stiprios sveikatos ir energijos, naujų ieškojimų ir atradimų.

Akmenės rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos ir filialų vardu
Jūratė Vaškelienė

 IMG 2664

Jūratės Vaškelienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

IMG 2650

Dalės Markulienės nuotraukoje centre: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Janina Rekašienė, Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus buhalterė Stefanija Gusarova, Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai

***

Pasveikinta Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

20220919 111604

Savivaldybės vadovai: meras Vitalijus Mitrofanovas, mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Administracijos direktorė Aromeda Laucienė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, pasveikino Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę, bibliotekinio darbo 40-mečio, vadovavimo Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 25-mečio ir amžiaus 60-mečio sukakčių proga. 

Susitikimo metu buvo padėkota už ilgametį profesinį ir kultūrinį-šviečiamąjį darbą, už Akmenės krašto ir jo kūrėjų garsinimą bei jų kūrybos sklaidą, skaitymo kultūros puoselėjimą, aktyvią bibliotekinę veiklą, skirtą Lietuvos kultūros ateičiai.

Linkėta sėkmės ir įkvėpimo ateities veiklose.

Akmenės rajono savivaldybės
Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriausi informacija 

***

JUBILIEJUS SU NAUJA KNYGA

Julija SEJAVIČIENĖ

Akmenės rajono laikraštis „Vienybė“
2022 m. rugsėjo 17 d. Nr. 73

Z.-Sinkeviciene-730x583

Gyvenimas tarp knygų ir gyvenimas knygai… Keturi dešimtmečiai knygų šventovėje. Ėjimas į   knygos šviesą su krašto  literatais… Tokios glaustos eilutės tiktų  Viešosios bibliotekos direktorės Zitos SINKEVIČIENĖS biografijai  nusakyti.

Šį rugsėjį  Viešosios bibliotekos direktorė, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė mini  jubiliejinę metų  sukaktį. Dėsninga, kad į  šią gyvenimo stotelę ateina su nauja knyga – „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“.  Ji bus 19-oji lentynoje knygų, kurias sudarė ir parengė Z. Sinkevičienė. Knyga išleista rėmėjų lėšomis. Praeitais metais Z. Sinkevičienė  už ilgametį profesionalų bibliotekinį  ir kultūrinį, šviečiamąjį darbą, už  Akmenės krašto ir jo kūrėjų  garsinimą bei kultūros sklaidą, už  skaitymo kultūros puoselėjimą apdovanota Kultūros ministerijos  aukščiausiu apdovanojimu – ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.  Toji nešama šviesa – per knygą, per kūrybą. Ir naujoji Z. Sinkevičienės knyga – apie kūrėjus. Į ją sudėti rašiniai apie  projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos  rašytojų sąjunga“  2020, 2021 ir 2022 metų renginius.

Akmenės krašte surengtose stovyklose  literatūrinio  meno mokė rašytojai V. Morkūnas, D. Sobeckis, poetė, gydytoja J. Sučylaitė, rašytojas, socialinių mokslų daktaras P. Kuprys, akrostichų kūryba šalyje žinoma Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė poetė D. Milukaitė-Buragienė ir kiti…Rašymo stovyklose kartu su akmeniškiais dalyvavo Plungės, Mažeikių krašto literatai. Tose stovyklose kūrėjai ir jų svečiai turėjo galimybių iš arčiau pažinti Akmenės kraštą – jiems rengė ekskursijas į muziejus, į Kamanų rezervatą, kūrėjai kopė į Papilės kalnelį nusilenkti istorikui ir švietėjui Simonui Daukantui. Kraštotyrininkė J. Paplauskaitė-Leonavičienė kūrėjus supažindino su iš Akmenės krašto kilusių garsių žmonių biografijose tarsi antraeiliais tapusiais puslapiais – apie seserų rašytojų Sofijos ir Marijos Ivanauskaičių – Lazdynų Pelėdos brolį Gustavą, apie dvarininko ir socialdemokratų partijos vieno iš įkūrėjo Vlado Sirutavičiaus brolį Juozapą Vilhelmą. Kairiškių bibliotekininkė J. Čibirienė atvertė iš šio krašto kilusių šviesuolių – rašytojo K. Račkausko-Vairo, fotografijos menininko A. Jurašaičio biografijų puslapius. Įdomu tai, kad A. Jurašaičio dukra Aleksandra 1918 metais įamžino Nepriklausomybės akto signatarus, tada fotografei buvo vos 22-eji...

Tai, ką Akmenės krašte patyrė, ką pamatė literatai, dalyvaudami „Vasaros akademijoje“, emocijas išliejo kūryboje. Dalį tų kūrinių, skirtų Akmenės kraštui, Z. Sinkevičienė parinko ir ką tik išleistai knygai. Joje randame S. Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatų D. Milukaitės-Buragienės, J. Janušienės, V. Imbrienės, A. Kiminiaus, K. Krenciaus, P. Kuprio, taip pat Plungės rajono literatų klubo „Vingiorykštė“ narių A. Daukantaitės, D. Rudelytės, R. Miežetienės,  mažeikiškių B. Marčiauskienės, L. Jagielienės, kaimyninės Latvijos Respublikos Vadakstės bibliotekininkės A. Statkus kūrinių. Malonu sekti įvairiais talentais apdovanoto iš Kruopių kilusio poeto, kompozitoriaus, dailininko S. Juškaus, su Pavirvyčio dvaru susijusios literatės, menininkės gydytojos profesorės J. Jankauskienės kūrybos mintį. Knygoje yra ir bibliotekos konkurso „Gimtinė prasideda nuo žodžio“ dalyvių A. Kriaučiūnienės, A. Gerulskienės ir kitų kūrybos. Z. Sinkevičienė leidiniui parinko įdomias savo publikacijas apie S. Daukantą, apie anksti žuvusį talentingą poetą V. Mačernį, apie rašytoją dramaturgą B. Sruogą. Knygoje gražiai pagerbtas į Amžinybę išėjęs Garbės kraštotyrininkas I. Valantis, išsamiai aprašyta įvairiapusė kraštotyrininko, rajono Garbės piliečio L. Rozgos veikla ir jo nuopelnai mūsų kraštui.

Knygoje keliolika puslapių skirta Zitos Sinkevičienės sudarytų ir išleistų knygų, apskritai kūrybos bibliografijai. Pirmąją literatūros rodyklės knygą „Medžių ir krūmų brolijoje“ Z. Sinkevičienė išleido 2000 metais, prisimenu, recenzavau ją, pasidžiaugdama, kad knyga pasitarnaus gamtininkams,  mokytojams, bibliotekininkams. Praėjo 22-eji metai, ir štai vėl vartau Z. Sinkevičienės sudarytą naują knygą „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“. Ji pasitarnaus plačiam skaitytojų ratui kaip informatyvus leidinys. O džiugiausia, kad per tuos du dešimtmečius nepaprastai išaugo Viešosios bibliotekos vaidmuo mūsų kultūriniame gyvenime. Ir tai didelis bibliotekos vadovės nuopelnas. Viešojoje bibliotekoje Z. Sinkevičienė dirba 40 metų, 25-erius metus yra jos direktorė. Per tą laikotarpį ji išleido 19 knygų, parašė du scenarijus, kuriais sukurti dokumentiniai filmai apie Akmenės rajono 70-metį ir Viešosios bibliotekos 75-metį.

Tad jubiliejinio gimtadienio proga darbščiajai Zitai norisi nuoširdžiai palinkėti naujų kūrybinių aukštumų!

zitos-knyga-1-225x300

***

Literatūrinis muzikinis vakaras, skirtas  poeto Dariaus Rekio eilėraščių knygos „Sūrumas rėžio“ pristatymui
Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  įvyko literatūrinis – muzikinis vakaras, kurio metu buvo pristatoma poeto, rašytojo Dariaus Rekio eilėraščių knyga „Sūrumas rėžio“ ir  bardės, dainuojamosios poezijos atlikėjos, Sauliaus Mikolaičio premijos laureatės, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos  darbuotojos Živilės Mackevičiūtės debiutinio albumo „Apie tikrovę“ pristatymas.
Renginyje dalyvavo leidyklos „Kauko laiptai“ direktorius, poetas Viktoras Rudžianskas, knygos „Sūrumas rėžio“ redaktorius, kuris moderavo knygos „Sūrumas rėžio“ pristatymą. Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Sustot akimirkai, kad nors trumpam pajutus laiko tėkmę“, skirta poeto Dariaus Rekio kūrybai.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė poeto, rašytojo, socialinių mokslų daktaro Dariaus Rekio kūrybą ir supažindino su rašytojo biografija.
Poetas Darius Rekis gimė 1982 m. rugsėjo 9 dieną, Alselių kaime, Joniškio rajone, o nuo 1983 m. gyveno ir užaugo  Ventos kaime, Akmenės rajone. 2001 m. baigęs Akmenės rajono Ventos miestelio „Ventos“ vidurinę mokyklą įstojo į Klaipėdos universitetą,  kuriame studijavo iki 2013 m.  Klaipėdos universitete 2014 m. apgynė disertaciją "Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida" ir įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. Šiuo metu dirba Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju.
Autorius yra išleidęs šias knygas: „Pasislėpusios saulės šviesoj“ (2011m.), 2014 m. apysaką  jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“, 2016 m. eilėraščių rinktinę „Pražydusios klumpės“,  2018 m. knygą vaikams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“. Eilėraščių knyga „Sūrumas rėžio“ – tai užkoduotas knygos pavadinimas  rėžis – tai (į)rėžtas ženklas. Autorius rašo: „Vienas geriausių būdų išsivaduoti iš kasdienybės banalybės – grožėjimasis gamtos reiškiniais, neleidžiančiais pasiklysti butaforijoje.“ Poeto kūryboje kiekvienas gali atrasti save klausiant į „Kas ir kodėl aš esu?“
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė poetą Darių Rekį ir knygos „Sūrumas rėžio“ redaktorių, poetą Viktorą Rudžianską knygos pristatymui.
Leidyklos „Kauko laiptai“ direktorius, poetas Viktoras Rudžianskas mintimis pasidalino apie poeto Dariaus Rekio kūrybą, kalbėjo apie šiuolaikinę socialinę, kultūrinę veiklą, apie lietuvių kalbos dinamiką, apie poeto Dariaus Rekio knygos „Sūrumas rėžio“  sudarymą ir t.t. Poetas Darius Rekis paskaitė eilėraščius iš savo poezijos knygos.
Bardė, dainuojamosios poezijos atlikėja, Sauliaus Mikolaičio premijos laureatė, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos  darbuotoja Živilė Mackevičiūtė pristatė debiutinį albumą „Apie tikrovę“. Muziką šiam albumui kūrė pati Živilė Mackevičiūtė. Žodžiai poetų V. Mačernio, D. Kajoko, S. Nėries ir kitų poetų.
Sveikinimo žodį ir palinkėjimą kūrybinių sėkmių poetui, rašytojui Dariui Rekiui  tarė Viešosios bibliotekos direktorė, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė  Zita Sinkevičienė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė,  poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius,  Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Janina Rekašienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė, vyriausioji specialistė Nijolė Lukauskaitė, Joniškio literatų klubo „Audruvė“, Akmenės rajono Ventos, Akmenės gimnazijų, Kruopių pagrindinės mokyklos, Naujosios Akmenės sporto centro vadovai, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto atstovai ir kiti.

                                                                                            Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

DSC 4356

J. Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  įvyko literatūrinis – muzikinis vakaras, kurio metu buvo pristatoma poeto, rašytojo Dariaus Rekio eilėraščių knyga „Sūrumas rėžio“ ir  bardės, dainuojamosios poezijos atlikėjos, Sauliaus Mikolaičio premijos laureatės, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos  darbuotojos Živilės Mackevičiūtės debiutinio albumo „Apie tikrovę“ pristatymo dalyviai

DSC 4223

J. Vapsvos nuotraukoje iš kairės į dešinę: bardė, dainuojamosios poezijos atlikėja Živilė Mackevičiūtė, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, leidyklos „Kauko laiptai“ direktorius, poetas Viktoras Rudžianskas, knygos „Sūrumas rėžio“ redaktorius.

DSC 5151

K. Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: bardė, dainuojamosios poezijos atlikėja Živilė Mackevičiūtė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetas, rašytojas Darius Rekis, Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Jūratė Vaškelienė

***

RAŠYTOJO SIGITO BENEČIO  NOVELIŲ KNYGOS „APGAULĖ“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko rašytojo Sigito Benečio  novelių knygos „Apgaulė“ pristatymas. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalijo apie  novelės žanrą, supažindino su rašytojo Sigito Benečio kūryba. Rašytojo Sigito Benečio kūryba buvo publikuojama leidiniuose: „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, Klaipėdos literatūriniame žurnale „Durys“ ir kituose leidiniuose. Rašytojas dalyvavo dainuojamosios poezijos renginyje „Žaliasis  ošas“. Dienraštyje „Kauno diena“ publikuojamas straipsnis apie rašytoją „S. Benetis – smuikininkas, grojantis trimitu“.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkės Jūratė Vaškelienė ir Kristina Urniežienė perskaitė autoriaus sentimentalios novelės „Paminklas“ ištraukas.

Rašytojas Sigitas Benetis pasidalino prisiminimais apie savo vaikystę, studentavimo metus. Vaikystėje labai mėgo skaityti ir buvo aktyvus bibliotekos skaitytojas. Tėvų namuose irgi buvo daug knygų.  Autoriui įsimintinos vaikystėje skaitytos knygos Umberto Eco „Rožės vardas“ ir kt. Rašytojas Sigitas Benetis supažindino su savo kūryba, novelių rašymu, paskaitė ištraukas iš  novelės „Smuikininkas“.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis moderavo pokalbį su rašytoju kūrybos, literatūros temomis. Rašytojas Sigitas Benetis atsakinėjo į renginio dalyvių pateiktus klausimus. Skaitytojams buvo įdomu sužinoti apie novelių „Paminklas“, „Smuikininkas“, „Apgaulė“ ir kitų novelių herojus, apie rašytojo slapyvardį „Benas Tarkeris“, apie kūrybą, rašymo įkvėpimą ir t.t. Rašytojas mielai atsakinėjo į  skaitytojų klausimus.

Rašytojas Sigitas Benetis padovanojo Viešajai bibliotekai savo novelių knygą „Apgaulė“, kurią skaitys Akmenės krašto bibliotekų skaitytojai. Sveikinimo padėkos žodį rašytojui tarė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, palinkėdami kūrybinių sėkmių rašytojui.

                                                                                                                   Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

IMG 2160

Jūratės Vaškelienės nuotraukoje: rašytojas Sigitas Benetis, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, Akmenės rajono tarybos narė Jolanta Ada Januitienė ir kiti renginio dalyviai

***

Knygos ,,Ignalinos pasakos“ pristatymas Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Rudens dieną Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuskaidrino šviesus įvykis – knygos ,,Ignalinos pasakos“ pristatymas. Renginyje dalyvavo rašytojai Gintarė Adomaitytė, Ilona Ežerinytė, Ona Jautakė, Virgis Šidlauskas ir rašytojas, Akmenės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis.

,,Ignalinos pasakos“  tai ,,Meno bangų“ surengta rezidencija. Savaitę aštuoni rašytojai gyveno Ignalinoje ,,Saulėtekio“ sodyboje ir rašė pasakas apie įdomiausias bei paslaptingiausias Ignalinos vietas. Kiekvienas rašytojas burtų keliu išsitraukė temą, pagal kurią per savaitę reikėjo sukurti pasaką.

Bibliotekoje renginys prasidėjo bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės vaizdo sveikinimu rašytojams. Bibliotekoje taip pat buvo parengta spaudinių paroda ,,Nuostabių pasakų karalystėje“. Susitikimą tęsė vaikų rašytojas V. Šidlauskas paėmęs į rankas gitarą bei padainavęs savo kūrybos dainą.  Renginio svečiai pasakojo apie savo sukurtas pasakas. Rašytojas D. Rekis pasakojo apie pasaką ,,Saulėtekio sodybos pasakorius“. Intriguodamas pasakos detalėmis ragino visus susirinkusius vaikus būtinai perskaityti knygą. Susirinkę žiūrovai noriai atsakinėjo į klausimus, diskutavo ir dainavo. Bibliotekos darbuotojos padovanojo rašytojams užrašų knygutes, kuriose rašytojai pažadėjo parašyti pasakas ir apie Akmenės kraštą.

Jūratė Vaškelienė ir Kristina Urniežienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkės

Nuotr. Jūratės Vaškelienės

IMG 2124

***

knygos teksto autorius konkursas

***       

Vakaras aktoriui ir režisieriui Juozui Miltiniui Ventoje

Aktoriaus ir režisieriaus Juozo Miltinio talentu ir indėliu į Lietuvos teatro istoriją turbūt neabejoja niekas, tačiau paminėjus šią pavardę ne vienam iškyla ne tik jo pasiekimų, bet ir gana konfliktiškos asmenybės vaizdinys. Šiemet Juozui Miltiniui būtų buvę 115 metų. Kaip jis pats yra sakęs: „Nežinau, kuo mane traukė teatras – ir neapvylė, gal kad ten galima viską atrasti, ten – galima viskuo būti, - ir šventuoju, ir karaliumi, gali su Dievu kalbėtis ir velnią apgauti... Gali, kaip su keltu, ir į dangų pakilti, ir į pragarą nusileisti, kaip Edipas, kad patiria žmogaus galios viršūnes ir kančias, vienišumo bedugnę, kaip Makbetas, kurio visos ląstelės prisodrintos dramatizmo – menkiausias suskaldymas tuoj veda į konfliktą, - čia su aplinka, čia su savim... Man teatras – kaip tarpininkas tyrinėti, pažinti žmogų... Būdas susikalbėti su savimi...“ – teigė Maestro Miltinis. Ventos miesto bibliotekoje įvykęs vakaras apie Juozą Miltinį supažindino su jo gyvenimu, su kūryba  teatre. Kodėl Venta ir Juozas Miltinis? Todėl, kad čia režisierius gimė, čia prasidėjo jo pirmieji žingsniai ir žaidimai gyvenime. Gimė jis Akmenės – Viekšnių (anksčiau buvo Dabikinės) geležinkelio ruožo sargo namelyje. Kraštotyros parodoje  „Teatras – kaip ugnies žemė“ bibliotekoje buvo galima apžiūrėti fotografijas, kuriose užfiksuotos  gimimo vietos namelio liekanos, susipažinti su kita kraštotyrine medžiaga. Prie Akmenės geležinkelio stoties pastato yra pritvirtinta Juozo Miltinio Atminimo lenta, liudijanti kad jis čia gimė. Atminimo lenta buvo pritvirtinta Juozo Miltinio 100 – ųjų gimimo metinių proga. Vakaro metu demonstruotas filmas „Juozas Miltinis. Knygos gravitacija“, pasakojantis apie režisieriaus biblioteką. Jaukumą ir gerą nuotaiką įnešė muzikiniai saksofono garsai, už kuriuos dėkojame Ventos kultūros namų darbuotojui Raimondui Teniukui.

                                                                   Ventos miesto bibliotekos informacija

2

1

4

***

Knygos IGNALINOS PASAKOS afiša

***

Benečio afiša

***

09 15

foto00001

***

TRADICINĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS „POEZIJOS RUDENS“ ŠVENTĖ

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko tradicinė „Poezijos rudens“ šventė, kuri organizuojama nuo 1993 metų. Šventė pradėta lyrinėmis birbynių melodijomis ir renginio organizatorės ir vedėjos, Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės Zitos Sinkevičienės skaitoma kraštiečio, poeto, Socialinių mokslų daktaro Povilo Kuprio eilėraščiu „Žodis ne akmuo“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė šioje šventėje dalyvaujančius literatus, poetus, svečius: Dalią Milukaitę-Buragienę – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkę, poetę, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorę, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, poetą Leonardą Pukiną, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, poetą, dainuojamosios poezijos kūrėją, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narį, Kęstutį Krencių,  Vlado Burago literatūrinės premijos laureatą, poetą, rašytoją, socialinių mokslų daktarą Povilą Kuprį, Akmenės rajono Garbės pilietę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę Julijaną Sejavičienę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę, poetę, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkę, žemaičių kalbos puoselėtoją Adelę Daukantaitę, poetę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę Ireną Viršilienę, poetą, rašytoją, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį Andrių Almanį, poetę, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ nares Rimą Almanienę, Aureliją Gerulskienę, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorę Romą Jonikienę, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją, rašytoją, socialinių mokslų daktarą Darių Rekį, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Janiną Rekašienę.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino renginio dalyvius su 2022 metais išleistomis naujomis knygomis: poetės Dalios Milukaitės-Buragienės akrostichų rinktine „Iš jausmo aukščiausio išaugus“, kuri įtraukta į Lietuvos literatūrinį rekordų knygą,  poetės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narės,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Gražinos Blinkinienės eilėraščių ir apybraižų knygą „Laiko begalinė upė“, poeto, rašytojo Povilo Kuprio pirmąją prozos knygą „Potyriai trys“, poeto, rašytojo Dariaus Rekio eilėraščių knygą „Sūrumas rėžio“, Janinos Rekašienės sudarytą trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017-2019 metų kūrinių rinktinę  „Ūbavimai“, Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės Zitos Sinkevičienės knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ IV dalį.

Viešojoje bibliotekoje parengta, tradicinė jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais.

Spaudinių paroda parengta anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei. Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą. Uždegė žvakutę, padėjo gėlių. Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrine premija yra apdovanotos poetės:  Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis (2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016m.), Vidas Morkūnas (2017m.), Aidas Jurašius (2018m.), Kęstutis Krencius (2019m.), Juozas Erlickas (2020m.), Vytautas Almanis (2021 m.).

Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė prisiminė apie savo išleistas knygas, skirtas poetams, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatams: „Literatūrinė rudens paletė“ Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004—2012 m. ir jų kūryba. Režisierės ir literatės S. Niūniavaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti)(2013 m.), 2017 metais išleista knyga „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004–2016 m.), supažindino su išdėstyta šiuose knygose bibliografija, kūriniais ir paskaitė ištrauką iš poetės Stasės Niūniavaitės jaunystės eilėraščio „Prie Ventos krantų“.

Atsižvelgiant į Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinei premijai gauti nuostatus, literatūrinių kūrinių vertinimo komisijai buvo pateiktos paraiškos. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatu tapo poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys. Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis įteikė poetui Povilui Kupriui Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą už išleistas knygas, už profesionalią kūrybą, už Akmenės krašto garsinimą. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Janina Rekašienė, Ventos miesto bibliotekos vadovė Roma Miltinienė, bibliotekininkė Virginija Varanavičienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Apolinaras Nicius, mokytoja, visuomenininkė Rita Masiulienė,  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  giminės, poetė Adelė Daukantaitė, poetas Andrius Almanis, poetė Rima Almanienė, poetė Irena Viršilienė ir kiti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto, kraštiečio, socialinių mokslų daktaro Povilo Kuprio biografija ir kūryba. Pažinimui keletą faktų iš poeto Povilo Kuprio biografijos: „Gerbiamo kraštiečio Povilo gimtinė yra Klaišių kaimas. 1961 – 1967 metais mokėsi Ventos vidurinėje mokykloje,1977-1983 metais Povilas Kuprys dirbo Naujosios Akmenės tuometinės antrosios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju. Studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakultete, edukologijos doktorantūrą Kauno Technologijos universitete, yra stažavęsis Jungtinėse Amerikos Valstijose, socialinių mokslų daktaras“. Poetas 2016 metais išleido pirmąją poezijos knygą „Pirmasis saulės spindulys“, 2019 m. - antrąją  poezijos knygą „Medžiameldis“, 2021 metais  prozos knygą „Potyriai trys“. Poeto kūryba buvo publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“,  respublikinėje haiku rinktinėje „Vėjų ašmenys“, „ Jaunimo gretose“ ir kitose literatūriniuose almanachuose. Poeto knygos išverstos į švedų, norvegų kalbas. Dvi autoriaus knygos buvo pristatytos Viešojoje bibliotekoje: poezijos knyga „Medžiameldis“ ir prozos knyga „Potyriai trys“. Viešojoje bibliotekoje įvykusio renginio metu poetas mintimis pasidalino apie knygas, jų rašymą: „Rašau  matant vidinį džiaugsmą, mane rašymas gydo. Rašyme turi būti gėrio, džiaugsmo. Esu medžio, gamtos jėgų, grožio ir jos amžinumo garbintojas. Pirmiausia mano šventoji Ventos upė, Pavenčiai, mano lyra – pušis prie Ventos“. Poetas šiemet dalyvavo Akmenės kraštotyros klubo  ir  Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės parengtame projekte „Tarptautinio kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais“, kur mokė projekto dalyvius kūrybinių paslapčių, raštingumo, minčių atskleidimo. Knygose poetas, rašytojas skaitytoją sudomina prasmingomis temomis, domėjimąsi pasauliu, Lietuvos istorija, literatūra, menu, gamta. Poeto eilėraščiai skirti Akmenės kraštui, gimtinei, upei Ventai. Poetui, rašytojui, kraštiečiui Povilui Kupriui skirta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premiją už profesionalią kūrybą.

Poetas Augenijus Zabitis apie poeto, rašytojo Povilo Kuprio kūrybą parašė prasmingų minčių: „Gimtinės, Ventos motyvai – tarsi vertybinė paradigma platesnių erdvių panoramai. Čia ypač atsiskleidžia ir autoriaus intelektas, ir kūrybinė drąsa. Galbūt geriausias pavyzdys – eilėraštis „Metaldaikčiai“. Dėl praeities ir ateities. Poetui nesvetimi ir naujų formų ieškojimai. Akivaizdi pastaruoju laiku plintančio „slemo“ kultūros įtaka – kaip bandymas sudominti tuos žmones, kurie iki šiol poezija nesidomėjo. Poeto profesionalumą liudija skyriuje „Haiku mozaika“ natūraliai išlaikomi formalūs reikalavimai klasikiniam haiku (skiemenų santykis 5-7-5). Neįmanoma nesužavėti kukliai deklaruojamu misijos kilnumu: Išminties Ugnie Sudegink mūsų pyktį Šviesos suteiki“. Žurnalistės Renatos Valatkienės mintys apie poeto kūrybą: „Tai kas gi yra tas Povilas Kuprys? Tai laisvai mintis dėliojantis žmogus, puoselėjantis lietuvybę, puoselėjantis lietuvišką žodį, atviras naujiems ir gaiviems vėjams, mylintis savo šalį, savo gimtąjį kraštą, mylintis žmones ir savo kūryba gebantis suteikti intelektualinio bei emocinio peno“. Ištraukas iš poeto, rašytojo Povilo Kuprio knygų paskaitė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  poetė, žurnalistė Lilija Smalakienė, mokytoja Judita Bernotaitė. Mintimis apie poeto, rašytojo Povilo Kuprio kūrybą, apie Stasę Niūniavaitę, apie Povilo Kuprio tėvelį, šeimą pasidalino Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė.

Gerbiamiems renginio dalyviams, laureatui koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos birbynininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Algio Gulbino, suteikdami džiugias akimirkas lyrinėmis birbynių melodijomis.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė penkioliktąjį Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, kraštietį, poetą, rašytoją, socialinių mokslų daktarą Povilą Kuprį pristatyti savo kūrybą. Poetas paskaitė savo kūrybos eiles: „Tikiu“, „Venta tekėk į baltą Baltiją“, „Kai lyja“, „Prie Ventos krantų“, „Tu ne ruduo“, „Vietovardžiai“ ir kt.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė perskaitė sveikinimą poetei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narei, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatei Juzefai Janušienei 85-erių metų jubiliejaus proga poetės eilėraštį „Žydintis šerkšnas“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė paskaitė poetės Aušros Astrauskienės eilėraštį „Aš šiandien sužydau“. Renginio metu Viešosios bibliotekos direktorė, Ventos miesto bibliotekos darbuotojos artėjančios jubiliejinės gimimo dienos proga pasveikino poetą, rašytoją, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją, socialinių mokslų daktarą Darių Rekį. Savo kūrybos eiles „Poezijos rudens“ šventėje skaitė  poetės ir poetai: Leonardas Pukinas, Dalia Milukaitė – Buragienė, Darius Rekis, Adelė Daukantaitė, Andrius Almanis, Rima Almanienė, Irena Viršilienė, Aurelija Gerulskienė, Zita Sinkevičienė, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius.

Akmenės rajono Garbės pilietė Julija Sejavičienė renginio dalyvius supažindino su Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės Zitos Sinkevičienės naujai išleista knyga - literatūriniu almanachu „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“. Knygos išleidimo proga Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę pasveikino Ventos miesto bibliotekos vadovė Roma Miltinienė, bibliotekininkė Virginija Varanavičienė, poetai. Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo  visiems už sveikinimus, už padovanotas kūrybos eiles, o skaitytojams už meilę poezijai, spausdintam žodžiui, pakviesdama skaitytojus į Viešosios bibliotekos renginius.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė,
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo
 „Žiemgalija“ pirmininkė

DSCF3256

Dalios Markulienės nuotraukoje tradicinės „Poezijos rudens“ šventės dalyviai (iš kairės į dešinę pirmoje eilėje): mokytoja, visuomenininkė Rita Masiulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Janina Rekašienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, kraštietis, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė Dalia Milukaitė – Buragienė, poetė Adelė Daukantaitė. Antroje eilėje (iš kairės į dešinę): poetė Irena Viršilienė, Akmenės krašto literatė Rima Almanienė, poetas, rašytojas Andrius Almanis, poetė, žurnalistė Lilija Smalakienė, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, Ventos miesto bibliotekos vadovė Roma Miltinienė, poetė Aurelija Gerulskienė, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, mokytoja Judita Bernotaitė, poeto, rašytojo Povilo Kuprio giminės atstovai Rasa Stonienė, Saulius Lipkinas ir kt.

DSCF3162k

Dalios Markulienės nuotraukoje Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, kraštietis, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys

 

DSCF3121

Dalios Markulienės nuotraukoje Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, kraštietis, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Janina Rekašienė.

DSCF3130

Dalios Markulienės nuotraukoje Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Povilas Kuprys ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF3258

Dalios Markulienės nuotraukoje: Ventos miesto bibliotekos vadovė Roma Miltinienė, bibliotekininkė Virginija Varanavičienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, kraštietis, poetas Povilas Kuprys

DSCF3139

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono meno mokyklos birbynininkų ansamblis

DSCF3147

Dalios Markulienės nuotraukoje Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, poetas Leonardas Pukinas

DSCF3152

Dalios Markulienės nuotraukoje poetė, žurnalistė Lilija Smalakienė

 DSCF3157

Dalios Markulienės nuotraukoje mokytoja Judita Bernotaitė

DSCF3160

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė

DSCF3173

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono tarybos narys Apolinaras Nicius

DSCF3175

Dalios Markulienės nuotraukoje mokytoja, visuomenininkė Rita Masiulienė

DSCF3190

Dalios Markulienės nuotraukoje rašytojas, poetas Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis

DSCF3197

Dalios Markulienės nuotraukoje Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė Dalia Milukaitė – Buragienė

DSCF3204

Dalios Markulienės nuotraukoje dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius

DSCF3226

Dalios Markulienės nuotraukoje poetė Adelė Daukantaitė

DSCF3227

Dalios Markulienės nuotraukoje rašytojas, poetas Andrius Almanis, literatė Rima Almanienė

DSCF3235

Dalios Markulienės nuotraukoje poetė Irena Viršilienė

DSCF3241

Dalios Markulienės nuotraukoje poetė Aurelija Gerulskienė

***

Ruduo 2022

***

RUDENS SPALVOS

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvėje eksponuojami piešiniai, skirti rudeniui. Piešinius piešė vaikų dienos centro „Vaiko kelias“ vaikai. Vaikai piešė labai draugiškai, nes vieną didelį piešinį sudaro keturi mažesni, kurie tarpusavyje labai dera. Viešosios bibliotekos bibliotekininkės šį piešinį išdėstė Viešosios bibliotekos languose. Piešiniai bus eksponuojami nuo rugpjūčio 25  iki spalio 1 dienos.

Aurelija Gerulskienė
Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

***

Fotografijų paroda „Naujosios Akmenės miestas ir jo žmonės“ Viešojoje bibliotekoje

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, dr. Eugenijos Meškienės konferencijų salėje eksponuojama fotografo Jono Šaškausko fotografijų paroda „Naujosios Akmenės miestas ir jo žmonės“, skirta Naujosios Akmenės miesto šventei.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Apolinaras Juodpusis apie Joną Šaškauską rašė: „Jonas Šaškauskas su šiais mažais stebuklais ( fotoaparatas, filmavimo kamera ) susietas daugelį metų. Kas ten metai – ištisi dešimtmečiai. Dirbo, fotografavo, fotografavo ir dirbo. Kai kada ir priekaištų sulaukdavo – „Ar tu geležinkelio meistras, ar fotografas?“. Drįsčiau pasakyti – Jonas ne tik geležinkelio meistras, bet ir fotografijos, jau vien dėl to, kad seniai suprato ir įvertino kino ir fotodokumentikos reikšmę ir svarbą. Laikas daro savo. Gal Jono nuotraukose sulaikytos akimirkos dabar kai kam pasirodys senamadiškos, nešiuolaikiškos. Betgi praėjo istorijos koregavimo laikai. Taigi pažiūrėkime, kaip ir kuo gyvenome, kokie buvome. Tai puikiai padės Jono fotokadrai. Ačiū jam už tai“. Gerbiamo fotografo Jono Šaškausko fotografijų parodos Viešojoje bibliotekoje eksponuojamos eilę metų fotografijų ciklais: „Žymūs Akmenės krašto žmonės“, „Akmenės kraštas“ ir t.t. Fotografijų paroda bus eksponuojama nuo 2022 m. rugpjūčio 2 dienos iki spalio 10 dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

foto0021

D. Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė prie  fotografo Jono Šaškausko parodos Viešojoje bibliotekoje

***

Pažintis su Šapnagių kaimo biblioteka

Draugystė – tai nepaprastas, kupinas atradimų patyrimas.  Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį, atskleisti save. Draugais tampama todėl, kad gera kartu leisti laiką, galima pasidalinti paslaptimis, patirtimi ir patarimais, įgyvendinti įvairiausius sumanymus ir nuveikti daugybę kitų be galo šaunių dalykų. Tokia draugystė užsimezgė tarp Šapnagių ir Kruopių kaimų bibliotekų jaunųjų skaitytojų. Rugpjūčio 10 dieną dešimt Kruopių bibliotekos būrelio „Laisvalaikis šalia knygos“ vaikų sėdo ant dviračių ir išmynė į Šapnagių biblioteką. Vaikus lydėjo R. Joniškienė, T. Šeržentienė, V. Žakienė, R. Urmonienė. Atstumas tarp dviejų toje pačioje seniūnijoje esančių bibliotekų įveiktas per 50 min. Keliauninkus Šapnagiuose labai šiltai ir maloniai pasitiko kolegė Roma Montvydienė, aktyvi bendruomenės valdybos narė Vita Galminienė ir, žinoma, naujieji draugai: Elija, Viltė, Jonė, Greta, Airinė, Neitas ir Vidas. Vaikams susipažinus, laukė pažintis su Šapnagių kaimo biblioteka. Apžiūrėtas knygų fondas, vaikų darbelių parodos, stalo žaidimai, vartyti senų fotonuotraukų albumai. Vaikus pralinksmino įvairiai nuspalvintos, išpieštos durys. Bene ilgiausiai užtrukta prie stalo futbolo žaidimo. Pasistiprinus paruoštomis vaišėmis, būrys vaikų ir suaugusiųjų susirinko pavėsingoje kaimo parkelio pievelėje. Čia vaikų draugystę išbandė užduotys – bibliotekininkių paruošti viktorinos klausimai ir mįslės. Visi dalyviai apdovanoti prizais, saldainiais ir ledais. Už ledus dėkojame Vitai Galminienei. Kitas draugiškas susitikimas – Kruopių kaimo bibliotekoje.

Rima Urmonienė
Kruopių kaimo bibliotekos – filialo vyr. bibliotekininkė

kruopiai01

kruopiai02
kruopiai03
kruopiai04
kruopiai05
kruopiai06


***
GERBIAMI BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI page-0001
***

BIBLIOTEKA VISIEMS


Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvauja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos projekte „Biblioteka visiems“, kuris skatina paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinantį visuomenės informatyvumą ir toleranciją.
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka bendradarbiauja su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“. Viešojoje bibliotekoje rengiamos darbelių parodos įvairiomis temomis. Bendrijos nariai dalyvauja bibliotekoje vykstančiuose renginiuose, seminaruose, kurie skirti sensoriniams skaitymams. Naudojasi viešo interneto prieigų paslaugomis, yra įtraukiami į rengiamus piešinių, rašinių konkursus, viktorinas skirtas Viešosios bibliotekos jubiliejui, valstybinėms, kultūrinėms šventėms paminėti. Šiemet bendrija „Akmenės viltis“ švenčia 25 metų bendrijos įkūrimo sukaktį. Bendrijos vadovę Danutę Jurevičienę ir bendrijos narius pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, padovanodama savo išleistą knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja IV dalis“, kurioje yra rubrika apie prasmingą bendradarbiavimą su bendrija. Šiai progai paminėti Viešojoje bibliotekoje, muzikos ir meno skaitykloje eksponuojama bendrijos narės Vilmos Norkutės deimantinės mozaikos ir tapybos pagal skaičius parodėlė. Paroda eksponuojama nuo liepos 25 dienos iki rugsėjo 20 dienos.
Maloniai kviečiame aplankyti parodėlę.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

IMG 20220720 103959


Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė