Naujienos

2021 09 23 Naujienos

 ***

KONKURSAS 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO-INFORMACIJOS SKYRIAUS BIBLIOTEKININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595).

Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis  – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,0.
Darbo vieta -  Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius, V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė.
Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių  mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse;
 • būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
 • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis;
 • teikti paraiškas Lietuvos Kultūros tarybai ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir  jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, įgūdžius, patirtį, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. iki 2021 m. rugsėjo 29 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešojoje bibliotekoje V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė arba elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. . Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 47 011, 8 (425) 59 602.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

***

Europos kalbų dienai

Rugsėjo 26 d. minėsime Europos kalbų dieną!

Europos Tarybos ir Europos Komisijos iniciatyva Europos kalbų diena nuo 2001 m. švenčiama kasmet rugsėjo 26 d. Šiais metais minime Europos kalbų dienos dvidešimtmetį!

Ta proga Europos informacijos centras paruošė protų mūšio klausimus, kuriuos Jūs galite parsisiųsti ir naudoti renginiuose savo organizacijose, mokykloje ar kitose grupėse:

Protų mūšio klausimai: https://europa.eu/!BXfgb3

Informacija FB: https://www.facebook.com/Europos/posts/224701773035234

Europos informacijos centro informacija

***

abu kopija

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė dalyvavo konferencijoje „Biblioteka visiems“

***

VYTAUTAS MAČERNIS - DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFINĖS LYRIKOS POETAS, NAUJOSIOS LIETUVIŲ PROZOS PRADININKAS

„Gyvenk per mus, kad mes galėtume amžinai gyventi per tave“.
                                                                         Vytautas Mačernis

Šie metai Lietuvoje paskelbti lietuvių poeto Vytauto Mačernio metais. Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įvyko prasmingi literatūriniai renginiai,  rengiamos spaudinių parodos, literatūriniai skaitymai, rašomos literatūrinės bibliografinės apžvalgos lietuvių poeto, intelektualiosios filosofinės poezijos kūrėjo Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Akmenės krašto bibliotekų skaitytojai, lankytojai Viešosios bibliotekos administracijos buvo pakviesti į Viešąją biblioteką (V. Kudirkos g.9 Naujoji Akmenė) poezijos spektakliui „Regėjimų šviesoje“, kuriame poeto Vytauto Mačernio poeziją skaitė  aktorė Virginija Kochanskytė, Klaipėdos universiteto docentė ir aktorius Anicetas Gendvilas, lietuvių liaudies dainas atliko dainininkė Rasa Serra.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga išleido knygą, tarptautinį kūrybos almanachą „Apnuogintos širdies vizijos“, skirtą poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Šios knygos redaktorė yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė Buragienė. Šioje knygoje publikuojama ir Akmenės krašto literatų kūryba: Gražinos Blinkinienės, Vilhelminos Imbrienės, Kęstučio Krenciaus, Dalios Milukaitės-Buragienės. Publikuojama ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės  Zitos Sinkevičienės parengta literatūrinė-bibliografinė apžvalga „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas“, skirta naujosios lietuvių poezijos pradininko, poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės knygoje „Pasikalbėjimas su savimi“ yra publikuojami prisiminimai susiję su poetu Vytautu Mačerniu. Ši knyga yra Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Man teko didelė garbė susipažinti su poeto Vytauto Mačernio dukterėčiomis Virginija Rojuviene, Vitalija Rupšiene, Naktis Vaitkiene,  su kuriomis susipažinome Papilėje, Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos ir Papilės kultūros namų bendrame renginyje „Kiek aš nedegu – tiek negyvenu“, skirtame poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė mielai dalyvauja Viešosios bibliotekos kultūriniuose, literatūriniuose renginiuose. Vitalija Rupšienė pasidalino mintimis, prisiminimais  apie dėdę, jo šeimą, gimines.

Poeto Vytauto Mačernio dukterėčios Vitalijos Rupšienės atsiminimai apie dėdę: „Dėdė buvo pedantas. Visi galvojo, kad jis buvo iš turtingų  ūkininkų šeimos, ir turėjo išlaikymą. O kai mokėsi Sedos progimnazijoje, dar padėjo man lėšomis. Bet jau mokydamasis gimnazijoje Telšiuose pilnai išsilaikė pats. Po paskaitų jis mokino turtingų valdininkų vaikus. Mažas Vytautas buvo išdykęs. Vis apgalėdavo vyresnėlį  brolį Vladą. Kartą paėmęs žarsteklį, sako, vaikė brolį. Tada jiems buvo apie du, ar trys metukai. Pradėjus mokytis vyresniajam broliui, buvo pasamdyta daraktorė, o Vytukas vis pribėgdavo pasiklausyti, ką jie ten daro. Daraktorė pastebėjo, kad jis geriau suprantą už brolį, todėl jį pradėjo mokyti kartu su Vladuku. Iš tikro jam mokslai sekėsi geriau nei broliui. Tarp kitko, daraktorė Elzbėtėlė mokino ir mudvi su sese Virgute poterius ir paruošė pirmajai komunijai.“

Vitalija prisimena, kaip su mama grįžę iš Sibiro tremties, prižiūrėjusios poeto Vytauto Mačernio kapą.  Vitalija prisimena, kaip vaikystėje mama vesdavosi ją prie Vytauto Mačernio kapo. Mergaitė labai gailėjosi dėdės ir klausė mamos: „O kodėl dėdę vieną miške palaidojo?“. „Kai uždegdavo žvakutes ant kapo, tada man atrodė, kad dėdei nebaisu būti vienam kalnelyje palaidotam“ – prisimena Vitalija.

Man didelė Garbė būti apdovanota Brandos intelekto Švyturio vardiniu medaliu dalyvaujant LNRS literatūriniame konkurse, skirtame lietuvių poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvių genijaus, poeto Vytauto Mačernio poezija, filosofiniai eilėraščiai amžinai išliks mūsų skaitytojų širdyse, stebino ir stebins poeto sukurti eilėraščiai minties gilumu ir filosofiškumu.

Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorė
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
Garbės narė

 

IMG-2602 

Aušros Šukienės nuotraukoje iš dešinės į kairę: Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė, poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė ir poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė

***

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ PASLAUGOS NUO RUGSĖJO 13 DIENOS:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamos paslaugos lankytojams, pateikusiems Galimybių pasą ir vaikams iki 16 metų.

TURINTIEMS GALIMYBIŲ PASĄ:

 •  Naudotis Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų atvirais knygų fondais – atsiimti ir grąžinti leidinius;
 • Naudotis periodikos-interneto skaityklos paslaugomis;
 • Dalyvauti renginiuose;
 • Dalyvauti mokymuose.

NETURINTIEMS GALIMYBIŲ PASO:

 • Knygų išdavimas/grąžinimas (nurodytoje vietoje)
 • Renginiai atvirose erdvėse.

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus atstumo,  užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimus. Neaptarnaujame lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių kaip karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)

Knygas galite užsisakyti  bibliotekos elektroniniame kataloge,  elektroniniu paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  

arba telefonu: (8 425) 56396

 


Prašome laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
Ačiū už supratingumą. Būkime sveiki, saugokime save ir kitus!

Viešosios bibliotekos administracija

***

LITERATŪRINIO ŽODŽIO VIRSMAS RAŠYTOJOS LAZDYNŲ PELĖDOS MEMORIALINIAME MUZIEJUJE – DVARELYJE PARAGIUOSE

Tarp mūsų kultūros istorijos brangių žmonių, kurių gyvenimas susijęs su Akmenės kraštu buvo ir rašytojos seserys Lazdynų Pelėda.

Rašytojos Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos įteikimo, laureatų apdovanojimo ir konkurso dalyvių pagerbimo šventę pakvietė šio renginio rengėjai Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus.

Lazdynų Pelėdos memorialinio muziejaus vadovė, renginio vedėja Sandra Sakalauskienė mintimis pasidalino apie rašytojų seserų Lazdynų Pelėdos kūrybos savitumą, paskaitė pasakojimą „Davatka“, kuris sujaudino renginio dalyvius. Sandra Sakalauskienė pristatė 2021 metų rašytojo Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos konkurso rašinių Vertinimo komisiją: Tomas Martinaitis, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Vertinimo komisijos pirmininkas, Janina Rekašienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, literatas, rašytojas, Socialinių mokslų daktaras, Leopoldas Rozga, Lietuvos žurnalistas, kraštotyrininkas, publicistas, Akmenės rajono Garbės pilietis, 2021 metais apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, nominacija – „Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“.

Sveikinimo žodį visiems atvykusiems rašinių autoriams, svečiams, žiūrovams tarė ir renginį moderavo  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, Socialinių mokslų daktaras Darius Rekis. Jis supažindino su konkurso tikslais: įsteigti rašytojos Lazdynų Pelėdos (rašytojų seserų – Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės ir Sofijos Ivanauskaitės Pšibiliauskienės) literatūrinę premiją ir ja apdovanoti geriausius prozos autorius: prikelti iš užmaršties rašytojos Lazdynų Pelėdos kūrinius, skatinti visuomenę (moksleivius, jaunąją kartą) domėtis kaimo tematika, saugoti ir puoselėti jos vertybes, kurti patiems, sudaryti galimybes kūrybinei saviraiškai, ugdyti pagarbą kalbai bei meniniam žodžiui. Darius Rekis supažindino su  konkurso vertinimo kriterijais - tai kūrybiškumas ir originalumas, kalbos taisyklingumas ir raiškumas.

Renginio moderatorius Darius Rekis paskelbė konkurse dalyvavusių  rašinių autorius iki 29 metų:  Kamilė Gabalytė „Nebesitikėjau“, Elzė Radvilaitė „Albertas“, Rūta Petravičienė „Atsiprašymo galia“. Lazdynų Pelėdos rašinių konkurso premiją iki 29 metų laimėjo Kamilė Gabalytė (Radviliškis) už novelę ,,Nebesitikėjau“. Mero patarėja Inga Vismantienė ir  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis konkurso laureatei Kamilei Gabalytei įteikė Akmenės rajono savivaldybės Mero padėkos raštą. Rašinio autorė Kamilė Gabalytė perskaitė novelę ,,Nebesitikėjau“.

Darius Rekis paskelbė rašinių autorius nuo 29 metų amžiaus: Laimutė Verbickienė, Radviliškis su novelė ,,Išpažintis“, Alina Jonaitienė, Joniškis,  su apsakymų „Už uždarų durų“, Jonas Vaicekauskas, Ginkūnai, Šiaulių raj., su kūrinių „Musių vasara”, Aleksandras Sakas, Klaipėda, su kūrinių „Bevardžiai paukšteliai“, Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Joniškis, esė  „Atostogų džiazas“, Dalia Tamošauskaitė (Zabitienė), Skuodas, su kūrinių  „Ne šio pasaulio gyventoja“. Lazdynų Pelėdos rašinių konkurso premiją nuo 29 metų laimėjo Dalia Tamošauskaitė už rašinį „Ne šio pasaulio gyventoja“, už novelę ,,Nebesitikėjau“. Laimėtojai, Lietuvos rašytojų sąjungos narei Daliai Tamošauskaitei  įteiktas Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštas. Laureatė Dalia Tamošauskaitė paskaitė rašinį „Ne šio pasaulio gyventoja“. Visiems rašinių konkurse dalyvavusiems autoriams buvo  įteiktos Savivaldybės mero Padėkos.

Sandra Sakalauskienė pakvietė pristatyti knygą  „Trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017 – 2019 metų kūrinių rinktinės „ŪBAVIMAI“  autorę – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Rekašienę. Gerbiama autorė padovanojo  knygų renginio dalyviams ir svečiams.

Mintimis apie knygą Trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017 – 2019 metų kūrinių rinktinę „ŪBAVIMAI“  pasidalino Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė  Zita Sinkevičienė. Knygoje publikuojami Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos konkurso laureatų rašiniai. Tai rašytojų Dariaus Rekio, Aido Jurašiaus, Egidijaus Zaikausko, Liucijos Jagielienės ir kitų rašytojų kūryba. Knygoje publikuojama ir mokytojos Ritos Ringienės bei Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės rašiniai. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo knygos sudarytojai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai Janinai Rekašienei už sudarytą ir išleistą knygą, kuri laukiama Akmenės krašto bibliotekose.

Paragiuose buvo eksponuojama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų Aušros Šukienės ir Larisos Poliakovos parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Seserys Ivanauskaitės – talentingos kūrėjos, rašiusios Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu“. Spaudinių parodoje buvo eksponuojami: rašytojų knygos,  literatūros, kritikos straipsniai apie Mariją Ivanauskaitę – Lastauskienę, Sofiją Ivanauskaitę – Pšibiliauskienę, apie Paragių dvaro savininką Nikodemą Ivanauską bei apie Lazdynų Pelėdos memorialinį muziejų Paragiuose.

Renginyje koncertavo dainuojamosios poezijos kūrėjų grupė Jonas Baltokas ir „Jie du“. Renginio dalyvius sužavėjo grupės atliekamos dainos: „Spalvos“, „Tujen lauk manęs“ „Jie du“, „Valtys“, „Žodžiai“, „Siela“, „Lapė“, „Po tavo langais“ ir t.t.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis padėkojo už literatūrinio renginio organizavimą Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovei Sandrai Sakalauskienei, Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei ir knygos „Trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017 – 2019 metų kūrinių rinktinę „ŪBAVIMAI“ sudarytojai Janinai Rekašienei.

Literatūrinio renginio dalyviai buvo pakviesti tradicinei bendrai nuotraukai prie prie simbolinio akmens, kur kūrė, rašė rašytojos Lazdynų Pelėda. Renginio dalyviai ir svečiai dalyvavo prasmingoje ekskursijoje po Lazdynų Pelėdos muziejų ir dvaro parką, kurią organizavo Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovė Sandra Sakalauskienė.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė,
Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos Garbės narė 

lazd.pel.

Augenijaus Zabičio nuotraukos centre: vertinimo komisijos nariai -  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovė Sandra Sakalauskienė ir Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos laureatės: Lietuvos rašytojų sąjungos narė Dalia Tamošauskaitė – Zabitienė, Kamilė Gabalytė ir  kiti dalyviai

***

Laikas gyvena knygose – 60 metų kartu


Šviečia bibliotekoje langai.
Spindi rugsėjo vakaras juose.
Ką jauti, kai čia apsilankai,
Knygų pažinimo namuose?

Ilgai lauktas ir išlauktas jubiliejinis Ventos miesto bibliotekos 60 – ečio vakaras „Laikas gyvena knygose: 60 metų kartu“ pagaliau įvyko. Neįmanoma suskaičiuoti kiek knygų atrado savo mylėtojus ir gerbėjus, kiek bibliotekos bičiulių, draugų ir svečių dalyvavo įvairiuose renginiuose, kiek menininkų dovanojo savo širdies šilumą ir kūrybinius darbus. Širdyje kartais neužtenka žodžių apsakyti jausmams, mintims, norams netekus bibliotekos skaitytojų, bičiulių, draugų, kolegų...
Jie visada išliks mūsų širdyse, atsiminimuose, nuotraukose, bibliotekos istorijoje. Biblioteka saugo kūrėjų Atmintį – liko jų darbai. Biblioteka – tai ne tik lentynos ir knygos jose. Biblioteka – tai pirmiausia žmonės. Į jubiliejinį vakarą susirinko ne tik ventiškiai, atvyko ir svečiai. Iš Kauno atvykęs kraštietis Povilas Venta Kuprys pristatė ką tik dar spaustuvės dažais kvepiančią savo knygą „Potyriai trys“. Lietuviško žodžio puoselėtoja, skleidėja, Klaipėdos universiteto docentė, skaitovė ir puiki aktorė Virginija Kochanskytė ir klaipėdietis populiarus Lietuvoje saksofonistas Laimonas Urbikas dovanojo visiems susirinkusiems šiltą ir jausmingą pasirodymą programoje „Ten, kur Venta, skris ir mano daina“. Vakare puikiai pasirodė Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyriaus moksleiviai ir jų šaunioji mokytoja Genovaitė Bučiuvienė. Pirmoji bibliotekininkė Valerija Juškienė, kuri pradėjo 1961 metais dirbti bibliotekoje, atsiuntė geriausius ir šilčiausius linkėjimus. Tariame nuoširdų ačiū Akmenės rajono savivaldybei, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Viešosios bibliotekos administracijai ir direktorei Zitai Sinkevičienei. Ačiū sakome Ventos seniūnijai, Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyriui ir jo vedėjai V. Čapienei, įmonei „Pramogos jūsų vaikams“,fotografui A. Kazlauskui, už skanų medutį - D. ir E. Adomauskams, kolegei E. Šimkienei, jaunajam operatoriui Matui Varanavičiui, Ventos kultūros centrui. Dėkojame visiems mažiems ir dideliems, jauniems ir ne tik jauniems už sveikinimus, palinkėjimus, dovanas ir gėles. Laikas gyvena knygose: 60 metų kartu. Sakome nuoširdų ačiū, kad buvote, esate ir būsite kartu. 60 kaip paukščiai rudenį nuplasnojo metai....

Roma Miltinienė
Ventos miesto filialo vadovė

venta001

venta002

venta003

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė