Naujienos

2017 07 20 Naujienos

  

                                        Mums žemė –
                                        Laikinoji trasa,
                                      Pasiūlius kosminę pastogę
                                     Kur neišblėstanti sielos šviesa
                                      Kitoms gyvybėms Kelią rodys....

                                                                                 (Vladas Buragas)

Mirus Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkui, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktoriui, poetui Vladui  Buragui  Akmenės rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje  parengta spaudinių  paroda poeto atminimui pagerbti.

Vladas Buragas (g. 1953 m. rugpjūčio 2 d. Švitrūnuose) – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, rašytojas, redaktorius, Lietuvos ir Kauno miesto politinis veikėjas. Išleido 9 poezijos knygas, iš kurių pažymėtinos rinktinės „Vilties brasta“ (2002) ir „Po kipariso ženklu“ (2013). Daugiau kaip 50 poezijos rinkinių, almanachų ir rinktinių redaktorius. Laikraščio „Šeduvis“ (1994), savaitraščio „Kybartų kronika“ (2000), periodinio leidinio „Dainavos apžvalga" (Kaunas, 2005–2008), respublikinio kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnraščio „Gintaro gimtinė“ (nuo 2009) redaktorius. Vieno eilėraščio apie Šiaulius konkurso (1993), VI ir XXIII Mažųjų poezijos pavasarių (Vilkaviškis, 1996 ir 2013), LNRS II Vasaros poezijos šventės (Kaunas, 2000), o taip pat dr. Nijolės Bataitytės (JAV, Los Andželas) ir Edv. Šulaičio (JAV, Čikaga) literatūrinių fondų premijų (2000 ir 2003) laureatas. Respublikinio A. Vaičiulaičio literatūrinio konkurso diplomantas (2009). LR kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas (2010). Respublikinio kultūros kūrybos periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius.

Autorius išleido šias poezijos knygas:

Nerašytuos laiškuos gyveni. — K: Leidybos centras, 1995.
Sielos delčia. -Šiauliai: Saulės delta, 1997.
Abipus letos. -Šiauliai: Saulės delta, 1998.
Neramioji liepsna (kartu su D.Milukaite). - Šiauliai: Saulės delta, 1998.
Blizgenos pavėjui. - Marijampolė: TeleSATpressa, 1999.
Dviejų saulių nemigusios žaros (kartu su D. Milukaite). - Marijampolė: TeleSATpressa, 2000.

Didelį ir nuoširdų indėlį Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Akmenės krašto literatams įnešė  Lietuvos  nepriklausomųjų  rašytojų sąjungos  pirmininkas  a.a Vladas Buragas. Kartu su Viešosios bibliotekos  direktore  Zita  Sinkeviciene  jis sudarė, redagavo Akmenės krašto poezijos almanachą „Žiemgalijos užrašai“. a.a. Vladas Buragas redagavo Akmenės krašto literatų knygas: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Zitos Sinkevičienės, Juzefos Janušienės, Gražinos Blinkinienės, Kęstučio Krenciaus ir kitų poetų knygas. Apie Viešosios bibliotekos veiklą,  poetų kūrybą buvo skelbiami straipsniai periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė“, dalyvaudavo Viešosios bibliotekos  literatūriniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose. Buvo gerbiamas ir laukiamas Akmenės krašto skaitytojų.

Kūrybiškumas, išmintis, dvasios dosnumas, žmogaus įvertinimas, nuoširdūs pokalbiai išliks visų širdyse.

Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos  direktorė
Zita Sinkevičienė

***

MANO SVAJONIŲ AUGINTINIS

Vaikų literatūros skyriuje ir toliau aktyviai vyksta renginiai, skirti akcijai ,,Vasaros skaitymo iššūkis“. Šįkart visus vaikus į linksmą ir nuotaikingą popietę ,,sukvietė“ gyvūnai. Čia galėjai išvysti įvairiausių žaislinių gyvūnų: šunų, dramblių, žirafų, meškų, kiškių. Taip pat buvo surengta knygų apie gyvūnus paroda. Smagioje ir žaislų apsuptoje aplinkoje vyko mįslių apie gyvūnus konkursas ir garsiniai knygų apie gyvūnų nuotykius skaitymai. G. Gudavičius perskaitė J. Grogan knygelę ,,Blogas šuo, Marli“, E. Bazarovaitė  - S. Kargaudo ,,Rainio išdaigos“ eilėraštukus. Vaikų literatūros skyriaus specialistei perskaičius linksmas istorijas ir anekdotus apie papūgas, visų vaikų nuostabai, į biblioteką atkeliavo tikra papūga, vardu Totis. Vaikai džiaugėsi ir stengėsi papūgą prakalbinti. Visi dalyviai buvo pakviesti dalyvauti piešinių konkurse ,,Mano svajonių augintinis“. Vaikai piešė meškas, lapes, šunis, žuvis, krokodilus, o štai renginyje dalyvavusi viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė įamžino savo svajonių augintinį – fazaną. Visi vaikai buvo apdovanoti dovanėlėmis. Ir toliau kviečiame taip aktyviai visus bibliotekos lankytojus dalyvauti ,,Vasaros skaitymo išūkyje“, įvykdyti 10 užduočių (visa informacija bibliotekose), taip pat įvairiuose renginiuose, skaitymuose, užsiėmimuose, konkursuose.

                                Vaikų literatūros skyriaus specialistė 
Jūratė Činčiukaitė

Popietės akimirkos:

***

IŠVAŽIUOJAMASIS  SEMINARAS  Į  MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJŲ IR  Į ISTORINĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRĄ KAUNE, SKIRTAS LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS  METAMS

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija organizavo išvažiuojamąjį seminarą – ekskursiją į Maironio lietuvių literatūros muziejų ir  į istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą Kaune, skirtą lietuvių kalbos kultūros  metams.Maironio lietuvių literatūros muziejuje gidė papasakojo apie šio muziejaus įkūrimo istoriją. Maironio lietuvių literatūros muziejus įsteigtas 1936 metais poeto, kunigo Jono Mačiulio – Maironio namuose. Pirmuoju muziejaus vedėju buvo paskirtas poetas Bernardas Brazdžionis. Muziejuje eksponuojami poeto memorialiniai daiktai, paveikslai, knygos, rankraščiai. Dalis muziejaus – buvusi poeto asmeninė erdvė, jo kambariai, biblioteka. Gidė supažindino su poeto, dvasininko Jono Mačiulio – Maironio biografija, kūryba, su Maironio ranka dailiai rašytais eilėraščiais, su poeto artimųjų  - tėvų, seserų fotonuotraukomis.  Šiame muziejuje yra saugoma nemažai unikalių rankraštinių knygų, tremtinių poetų kūryba, išeivijos rašytojų kūryba ir t.t.Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje muziejininkė Ingrida Jakubavičienė prasmingai ir išsamiai supažindino su Prezidentūros istorija, nušvietė Lietuvos Valstybės kūrimosi istoriją, pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio (1918-1940), kaip Kaunas tapo laikinąja sostine ir šio laikotarpio politinius kontekstus. Muziejininkė supažindino su Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus biografijomis, su jų politine ir visuomenine veikla, laisvalaikiu, pristatė ekspozicijose eksponuojamus asmeninius Prezidentų daiktus, pristatė parodą „Valstybės ir tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918 – 1940)“, kaip tuo laikmečių visuomenė šventė Valstybės šventes, jubiliejus. Buvo galimybė susipažinti su Lietuvių išeivijos menininkės Marijos Rimos Tūbelytės – Kughlmann retrospektyvine paroda „Kelias į namus“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkai, skaitytojai Maironio lietuvių literatūros muziejuje

 D.Markulienės nuotraukoje:  rajono bibliotekininkai, skaitytojai prie poeto Maironio paminklo

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, rajono bibliotekininkai, skaitytojai istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune

***

VALSTYBĖS DIENA – SKAITANT KNYGAS

Kasmet ją minime, prisimename, kad nepamirštume jog turime Valstybę, kurios pirmasis ir vienintelis karalius buvo Mindaugas, suvienijęs Kunigaikštystes ir davęs pradžią Lietuvos valstybei. O, kadangi Valstybės diena, vadinama ir Lietuvos „gimimo diena“ – reikia dovanų. Geriausia dovana – perskaityta knyga. Tai ir skyrėme Lietuvai po garsiai perskaitytą pasaką. Skaitėme apie piliakalnius, upes, ežerus, miestelius – viską apie Lietuvą, viską Lietuvai...Mūsų popietės dalyviai aktyviai dalyvauja „Vasaros skaitymo iššūkyje“ – aktyviausieji jau įveikė visas užduotis – tai Loganas Labunskas, Kajus Tarbiejevas, Aitra Labunskaitė, Gordijus Leonavičius, Elinga Bazarovaitė – jiems teko prizai ir dovanos. O visiems Lietuvos „Gimimo dienos“ šventės dalyviams teko šventinis prizas – saldus pyragas.

Vaikų literatūros skyriaus
specialistė Aurelija Gerulskienė

V.Paulauskienės nuotraukoje popietės dalyviai

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė