Naujienos

2017 05 26 Naujienos

 

****

***

Literatūrinis renginys  „Žmogaus ir Dievo metai“ Viešojoje bibliotekoje

Viešojoje bibliotekoje įvyko prasmingas literatūrinis renginys su kunigu, Lietuvos policijos kapelionu, rašytoju Algirdu Toliatu.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė renginio dalyvius supažindino su  Reformacijos atsiradimu, istorija, pristatė spaudinių parodą „Lietuvos rašytojai – kunigai“. Viešosios bibliotekos direktorė  pristatė kunigo, rašytojo Algirdo Toliato  2016 metais leidykloje „Tyto alba“ išleistą knygą „Žmogaus ir Dievo metai“ – liturginių metų pamokslų ciklą. Remdamasis šventuoju raštu ir interpretuodamas jo fragmentus, autorius kalba apie dvasines ir dorovines žmonių vertybes,  atskleidžia pozityvų požiūrį į žmogaus ir Dievo santykį, dėsto tikėjimo tiesas. Prancūzų rašytojas Viktoras Hugo yra pasakęs: „Vidinis žmogaus gerumas, tai saulė“. Skaitant gerbiamo kunigo knygą sužavėjo mintys apie knygas, poeziją, biblioteką: „Kai išmoksti skaityti poeziją, tai ji tampa sava. Taip ir bibliją – ją reikia skaityti tarp eilučių“, „Viena yra išleisti knygą – kitas darbas – ją skaityti. Noriu laimingo skaitytojo, kuris paskaitytų ir suvirpėtų, kad taptų mano knygos bendraminčiu, nors keliomis mintimis dalintųsi su savo aplinka“.
Gerbiamas kunigas, rašytojas Algirdas Toliatas renginio dalyvius sužavėjo mintimis apie gyvenimo tiesas, kaip žmogus turi eiti tiesos keliu, kad jo neužgožtų pavydas, panieka, egoizmas, narciziškumas, apie dvasines vertybes atrandant gėrio tiesas, dorovines žmonių vertybes,  pozityvų požiūrį į žmogaus ir Dievo santykį.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo už literatūrinį - dvasinį vakarą ir įteikė simbolinę žvakutę, kurios šviesa ir kunigo žodžio sklaida keliautų į skaitytojų širdis.
Už padovanotas autoriaus knygas Viešajai bibliotekai ir jos filialams Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo
Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui Richardui Sudariui, kuris iš asmeninių lėšų nupirko šias knygas bibliotekoms.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: kunigas, Lietuvos policijos kapelionas, rašytojas Algirdas Toliatas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginyje, kuriame pristato savo knygą „Žmogaus ir Dievo metai“.

D.Markulienės nuotraukoje: kunigas, Lietuvos policijos kapelionas, rašytojas Algirdas Toliatas ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginyje, kuriame pristato savo knygą „Žmogaus ir Dievo metai“.

D.Markulienės nuotraukoje: renginio dalyviai  Viešosios bibliotekos renginyje „Žmogaus ir Dievo metai“. Pirmoje eilėje iš dešinės Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Richardas Sudaris.

D.Markulienės nuotraukoje: kunigas, Lietuvos policijos kapelionas, rašytojas Algirdas Toliatas su Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene, Akmenės rajono savivaldybės mero patarėju Tomu Martinaičiu, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašiene, Seimo nario V.Ąžuolo padėjėja Juste Kazickaite.

***

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SKELBIA KONKURSĄ
VEGERIŲ KAIMO BIBLIOTEKOS-FILIALO VYR. SPECIALISTO 0,5 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Nepriklausomybės 15A., Naujoji Akmenė, LT-85128, kodas 190456595)

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis;
teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. gegužės 16 d. iki 2017 m. gegužės  30d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 47011, 8 698 84563

***

Susitikimas su kraštiečiu Apolinaru Juodpusiu

Viešojoje bibliotekoje lankėsi kraštietis Apolinaras Juodpusis.
1956–1962 metais dirbo Akmenės rajono „Pergalės vėliavos“ redakcijoje, 1965–1970 ir 1988–2003 m. Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redakcijoje. 1959–1961 metais ėjo Akmenės cemento gamyklos laikraščio redaktoriaus pareigas. 1974–2001 metais Lietuvos fotografijos meno draugijos, vėliau fotomenininkų sąjungos narys. Yra surengęs daug parodų Akmenės rajone, Vilniuje, Bocholte (Vokietija). Jo fotografijose vyrauja peizažas ir portretas. Daug metų vaidino Naujosios Akmenės liaudies teatre, 2012 metais parengė ir išleido knygą „Stasė Niūniavaitė – teatro režisierė, literatė, politinė kalinė, visuomenininkė“ apie minėtą liaudies teatrą ir jo režisierę. Yra paskelbęs apsakymų, apybraižų, smulkesnių prozos kūrinėlių, kultūros žmonių fotoportretų, dainavo garsių chorvedžių Vinco Deniušio (Viekšniai) ir Albino Jasenausko (Akmenė) choruose.
Yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, nuo 2003 metų gyvena Vilniuje.
2012 metais išleido knygą „Stasė Niūniavaitė – teatro režisierė, literatė, politinė kalinė, visuomenininkė“.
2016 metais išleista knyga „Buvo rašyta, fotografuota, piešta...“. Knygos pratarmėje autorius rašo: „Mano rašiniai ir fotografijos, piešiniai, spausdinti praeityje ir „nuskendę“ laikraščių senuose komplektuose, bet atkapstyti, tarsi kviečia suvokti, kiek daug ir kaip teigiamai pakito mūsų gyvenimas. Antra, norėjau, kad garsūs, darbštūs, kūrybingi ir tuo nusipelnę žmonės, mano amžininkai, jų darbai, kurie užfiksuoti mano plunksna ir fotoaparatu, nebūtų apnešti užmaršties dulkėmis“.
Gerbiamas  Apolinaras Juodpusis padovanojo Viešajai bibliotekai knygų „Buvo rašyta, fotografuota, piešta...“, mintimis pasidalino apie knygos sudarymą, informacijos rinkimą. Šioje knygoje  autorius įvairiu laiku parašytomis apybraižomis, publicistiniais pamąstymais, pasakojimais apie savo kraštiečius, fotografijomis, tarsi atsigręžia į praeitį ir kartu skatina permąstyti teigiamus pokyčius mūsų šiandieniniame gyvenime.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su kraštiečiu Apolinaru Juodpusiu ir jo išleista knyga „Buvo rašyta, fotografuota, piešta...“  Viešojoje bibliotekoje

***

 

***

Poezijos ir muzikos popietė „ Motinų įskiepyta kalba“

 

 Gegužės 5 dieną gražiausi žodžiai, posmai ir dainos  Motinai ir kalbai skambėjo Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekoje. Kas sieja Motiną ir kalbą? Žinoma, labai daug- tai jos lūpomis mums buvo įskiepyta gimtoji kalba. Jos balsas ir žodis nuo pat gimimo mus vedė naujais pažinimo takais. Poezijos ir muzikos popietė taip ir vadinosi „ Motinų įskiepyta kalba“. Mintimis apie Motinos dieną  bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos  dieną  pasidalijo vyr.specialistė R.Karalienė. Eiles apie Mamą ir kalbą skaitė specialistė  I.Rimkienė. Žemaitiška tarme eilėraštukus ir savo nutikimus pasakojo du broliukai - liaudiško konkurso „Tramtatulis“ dalyviai Nojus ir Matas Zarambos (vadovė režisierė N.Grudžinskienė).   Jautriai savo eiles apie mamą skaitė literačių klubo „Vėlyvės“ vadovė Janina Strigūnienė.  Dainas apie mamą ir kalbą atliko Ventos muzikos mokyklos mokinės Joana Danusevičiūtė, Rugilė Liaubaitė, Austėja Nociūtė, Fausta Borusevičiūtė, Jolanta Gricienė (mokytoja Donvina Savickienė). Jaunieji bibliotekos skaitytojai Monika Anužytė,  Artūras Pilipavičius ir Oresta Karazijaitė eilėraštukais pasveikino visas mamytes, visoms įteikė savo rankomis darytas gėles.

 

                      Papilės mstl. K. Narščiaus bibliotekos – filialo
vyr. specialistė  Rima Karalienė

J. Rūžienės  nuotraukoje: poezijos ir muzikos popietės akimirkos

***

***

Š.m. balandžio 24-30 dienomis Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje (Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė) eksponuojama  spaudinių paroda „Biblioteka atvers duris į kitus pasaulius, jei tik tu atidarysi jos duris“ (Ruth Reichl), skirta Nacionalinei bibliotekų  savaitei

*****

ATVERSTA VAIKYSTĖS KNYGA

Viešosios bibliotekos administracija pakvietė jaunuosius skaitytojus, bibliotekų darbuotojus į seminarą „Atversta vaikystės knyga“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios šūkis „Tu esi biblioteka“. Seminare dalyvavo  vaikų rašytoja, gerbiama Neringa  Vaitkutė. Rašytoja yra mokytoja, dėsto biologijos mokslus gimnazijoje. Autorė yra išleidusi šias knygas: „Titnago plunksna“, „Vaivorykštės arkos“ (2013m.) „Tamsa kuri prabudo“ (2014m.) „Šnabždesiai bedugnėje“ (2015m.)  „Miestas be bedugnės“ (2015m.), „Devynetas tamsos nešėjų“ (2016m.)
Seminaro organizatorė ir vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė paskaitė ištrauką iš knygos „Devynetas tamsos nešėjų“.
Viešojoje bibliotekoje  parengta spaudinių paroda „Skaitytojas ir vaikiška knyga“, skirta rašytojos Neringos Vaitkutės kūrybai. Spaudinių parodoje buvo eksponuojamos rašytojos knygos, kūriniai iš vaikiško žurnalo „Laimiukas“: „Pasiutėlių  akademijos bibliotekos kupolas“, „Neatrastų žemių stebuklai“, „Sidabrinis mėnesienos tiltas“, „Didžioji mažytės snaigės kelionė“ ir t.t.
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus specialistė, poetė  A.Gerulskienė paskaitė savo kūrybos eilėraštį, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai.
Į seminarą Viešojoje bibliotekoje atvyko jaunieji skaitytojai  su bibliotekų darbuotojomis iš Vaikų literatūros skyriaus, Sablauskių, Kalniškių, Jučių, Kivylių, Kruopių, Pakalniškių kaimų bibliotekų-filialų.
Rašytoja Neringa Vaitkutė vaizdingai papasakojo vaikams apie save, knygų rašymą, mokytojos darbą, vadovavimą teatro studijai, scenarijų rašymą, apie ateityje planuojamas išleisti knygas, atsakinėjo  į jaunųjų skaitytojų klausimus, pasidžiaugė Akmenės krašto jaunųjų skaitytojų žiniomis, žingeidumu.
Pirmas rašytojos kūrinys buvo išspausdintas 2006 metais „Lietuvos fantastikos rinktinėje“. Vaikų užduotas klausimas rašytojai buvo, kuo ji svajojo būti užaugusi. Rašytoja atsakė: „Svajojau būti rašytoja, kosmonaute, skraidančios lėkštės pilote, keliautoja“. Jaunuosius skaitytojus rašytoja N.Vaitkutė ragino vaikus skaityti grožinę, fantastinę literatūrą, enciklopedinio pobūdžio knygas ir t.t.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo rašytojai už padovanotą literatūrinę kelionę po knygų herojų pasaulį.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z.Sinkevičienė

 

 

D.Markulienės nuotraukoje: rašytoja Neringa Vaitkutė seminare, skirtame  Tarptautinei vaikų knygos dienai „Atversta vaikystės knyga“ ir Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios šūkis „Tu esi biblioteka“

D.Markulienės nuotraukoje: rašytoja Neringa Vaitkutė ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė seminare, skirtame  Tarptautinei vaikų knygos dienai „Atversta vaikystės knyga“ ir Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios šūkis „Tu esi biblioteka“

D.Markulienės nuotraukoje: aktyviausi jaunieji skaitytojai  su rašytoja N.Vaitkute, Viešosios bibliotekos direktore Z.Sinkevičiene ir Vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis O.Janioniene, A.Gerulskiene ir J.Činčiukaite

***

ATVELYKIO ŠVENTĖ

Atvelykis – pirmasis sekmadienis po Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę. Ypač daug dėmesio šią dieną derėjo  skirti vaikams, nes tai jų šventė. Vaikai, stebėję suaugusiųjų per Velykas atliekamus  ritualus, per Atvelykį gali juos pakartoti patys. Tai diena, kai galima džiaugtis margučiais. Šventę pradėjo Sablauskių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistė Vida Janušauskienė primindama Verbų sekmadienį, Didįjį  penktadienį,  Velykas, margučių spalvas ir jų reikšmes. Buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, į  kuriuos buvo įtraukti ir tėveliai, ridenami margučiai, veikė pačių vaikučių išmargintų margučių ir pavasarinių puokščių  paroda. Bibliotekininkė vaikams paskaitė Prano Mašioto knygutę Mašiotas ,,Vištelė“.

                                                                    Sablauskių kaimo bibliotekos-filialo
vyr.specialistė Vida Janušauskienė


**********

****

GERBIAMI  SKAITYTOJAI,

2017 m. balandžio 26 dieną, 14.00 val. maloniai kviečiame į seminarą „Atversta vaikystės knyga“, skirtą Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei ir Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Dalyvaus vaikų rašytoja Neringa Vaitkutė, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus, miestų bei kaimų bibliotekų-filialų jaunieji skaitytojai

Seminaras vyks Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, adresu: Nepriklausomybės g. 15A, Naujoji Akmenė.

Maloniai kviečiame dalyvauti               

               
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė