2015 metai

2017 07 02

IŠVYKA – SEMINARAS  Į LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKĄ

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė rajono bibliotekininkams suorganizavo išvažiuojamąjį seminarą į  Lietuvos aklųjų biblioteką. Šios bibliotekos direktorė Rasa Januševičienė, skaitytojų aptarnavimo centro vadovė Justina Gagarina, vadybininkė Fausta Brasaitė išsamiai supažindino su Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla, bibliotekos struktūra, surengė prasmingą ekskursiją po  biblioteką. Ši biblioteka yra valstybinės reikšmės, skirta neregiams ir silpnaregiams skaitytojams. Biblioteka tenkina neregių ir silpnaregių žmonių literatūros ir informacijos poreikius, įvairiais leidiniais, projektais, knygų leidyba skatina šių žmonių integraciją į visuomenę. Lietuvos aklųjų bibliotekos centras  yra Vilniuje ir 5 filialai didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Neregiai skaitytojai aptarnaujami  paslaugų punktuose bei skyriuose, kitose globos įstaigose, bibliotekose.  Supažindinta buvo su bibliotekoje leidžiamomis knygomis  Brailio raštu. Per metus išleidžiama apie 200 pavadinimų garsinių knygų, knygų padidintu šriftu ir apie 20—30 pavadinimų literatūros Brailio raštu.
Skaitytojų  aptarnavimo centro vadovė Justina Gagarina papasakojo apie garsines knygas. Garsinė knyga – knyga, kurios tekstas įrašytas į garso laikmenas (kasetes, kompaktinius diskus). Priklausomai nuo knygos teksto apimties, garsinę knygą sudaro skirtingas kasečių skaičius (dažniausiai 3—6 kasetės). Skaitytojų patogumui visos garsinę knygą sudarančios kasetės dedamos į vieną dėžutę.  Buvo apsilankyta įgarsinimo studijoje, kur Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pabandė įgarsinti romano keliolika eilučių. Garsinių leidinių redakcija organizuoja aktorių, garsinančių knygas, darbą. Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių pagrindu rengia ir leidžia 18 pavadinimų garsinių žurnalų.
Supažindinta su bibliotekoje esančiu skaitytojų aptarnavimo centru, abonementu, periodikos ir interneto skaitykla, fonoteka, organizuojamais literatūriniais renginiais, knygų parodomis, jų pristatymu.
Įdomi, kūrybiška ekskursija buvo po Lietuvos aklųjų istorijos muziejų, kur mus supažindino su autentiškais dokumentais, fotonuotraukomis, aklųjų įmonių gamybos pavyzdžiais, rankdarbiais, su  ekspozicijoje demonstruojamais Vilniaus arkikatedros ir Valdovų rūmų maketais. Išsamiai papasakota apie aklųjų organizacijų susikūrimo istoriją Lietuvoje ir dabartinę veiklą, aklųjų ir silpnaregių pasiekimais, darbo, mokslo, meno srityse, profesionalių atlikėjų, sportininkų laimėjimus, knygomis skleidžiančiomis meno pojūčius, pažinimą.
Buvo supažindinta su Brailio raštu, patiems galima buvo parašyti šiuo raštu savo vardą.
Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė padėkojo Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorei R. Januševičienei ir darbuotojoms už prasmingą, įdomią  seminarą š— ekskursiją po Lietuvos aklųjų biblioteką.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z. Sinkevičienė

 

F. Brasaitės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai Lietuvos aklųjų bibliotekoje

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Rasa Januševičienė ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

D. Markulienės nuotraukoje  knygos skleidžiančios meno pojūčius, pažinimą

D. Markulienės nuotraukoje panoraminiai Vilniaus vaizdai iš Televizijos bokšto