2015 metai

2017 07 02

Gaminu žaislą iš atliekų

Visi nuolat kalbame, kaip svarbu skatinti piliečius mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti atliekas, todėl lapkričio 21 – 29 dienos paskelbtos Europos atliekų mažinimo savaite. Prie šios akcijos šiemet pirmą kartą prisijungė ir Lietuva. Šia gražia iniciatyva siekiama skatinti visuomenę vengti atliekų susidarymo, panaudoti jas dar kartą ir tokiu būdu pailginti jų gyvavimo laiką.

Į Aplinkos ministerijos kvietimą prisijungti prie Atliekų mažinimo savaitės renginių atsiliepė ir Akmenės rajono savivaldybės Viešoji biblioteka. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos ir vaikai visą savaitę rinko įvairiausias atliekas, kurias galėtų panaudoti organizuojamam renginiui ,,Gaminu žaislą iš atliekų“ kurio metu vyko žaislų kūrimas iš buitinių atliekų (dėžučių, maišelių ir kt.).  Renginyje dalyvavo vaikų literatūros skaitytojai, vaikai iš darželių, mokyklų ir neįgaliųjų žmonių bendrijos ,,Viltis“. Visi dalyviai mąstė ir siūlė savo idėjas, kaip sukurti kuo įdomesnį žaislą ir stengėsi tai įgyvendinti klijuodami, piešdami, karpydami. 31 būrys dalyvių pagamino net 52 įvairiausius žaislus. Renginio metu vyko diskusija, kaip keičiant kasdienius įpročius būtų įmanoma sumažinti atliekų kiekį.

Visiems ,,Gaminu žaislą iš atliekų“ dalyviams Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikė padėkos raštus. Taip pat buvo išrinkti įdomiausio, žaismingiausio, linksmiausio žaislo autoriai. O štai Vaikų literatūros skyriaus vedėja Onutė Janionienė visiems dalyviams įteikė prizus.

Džiaugiamės tokiu vaikų aktyvumu, idėjų gausa ir manome, jog aplinkosauginis švietimas turi turėti žaidimams būdingų, linksmų elementų, asocijuotis su teigiamomis emocijomis ir taip mažais žingsneliais vaikams virsti kasdienybe, rūšiuojant atliekas ir tausojant aplinką, kurioje gyvename.

                                                                                         Vaikų literatūros skyriaus
specialistė Jūratė Činčiukaitė

Nuotraukose Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja D. Taraškevičiūtė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja O. Janionienė, specialistės J. Činčiukaitė, A. Gerulskienė, taip pat Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai, vaikai iš darželių, mokyklų ir neįgaliųjų žmonių bendrijos ,,Viltis“.

LITERATŪRINIS  MONOSPEKTAKLIS  „HOMO SUM“ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS AGLUONŲ KAIMO IR JUČIŲ KAIMO BIBLIOTEKOSE-FILIALUOSE IŠ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS DRAMŲ, POEMŲ, EILIŲ, SKIRTAS 85-OSIOMS POETO GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

   Atėjo Advento metas. Laikas kupinas laukimo, tikėjimo. Žmogus tik mąstydamas, skaitydamas, dirbdamas gali pajusti pilnatvę.
    Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo ir Jučių kaimo bibliotekose-filialuose gerbiamas aktorius, režisierius, skaitovas Petras Venslovas parengė literatūrinę programą „HOMO SUM“, tai literatūrinis mono spektaklis iš Justino Marcinkevičiaus dramų, poemų, eilių, skirtas 85-osioms Poeto gimimo metinėms paminėti.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pasidalino mintimis apie poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybą, pacitavo minčių iš lietuvių tyrinėtojos, profesorės Viktorijos Daujotytės išleistos knygos „Justino Marcinkevičiaus  žemė“.
   Aktorius Petras Venslovas dvasingai, prasmingai persakė poeto J.Marcinkevičiaus kūrybą. Aktorius padeklamavo kūrinių ištraukas iš poemų „Mindaugas“, „Promėtėjas“, pateikė įdomių minčių apie poeto kūrybą, nes asmeniškai jį pažinojo.
   Gerbiamas aktorius yra lietuviško literatūrinio žodžio ambasadorius, jau daug metų keliaujantys su literatūrinėmis programomis po Lietuvą.
    Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Z.Sinkevičienė  Agluonų ir Jučių kaimo bibliotekose-filialuose pristatė projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.
    Viešosios bibliotekos direktorė pasveikino Agluonų kaimo bibliotekos-filialo skaitytojas: L.Krapauskienę, O.Škultinienę, J.Bučienę, padėkojo Agluonų kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistei Renatai Papirtienei už literatūrinę veiklą bibliotekoje, už įkurtą moterų būrelį „Atgaiva“. Šio būrelio moterys vakarais bibliotekoje prasmingai leidžia laisvalaikį, skaito poeziją.
   Jučių kaimo bibliotekoje-filiale direktorė įteikė padėką Jučių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistei Eugenijai Škultinienei amžiaus jubiliejaus proga. Pasveikino aktyviausius Jučių kaimo bibliotekos-filialo skaitytojus Paulių Jonušą,  Rimantą Jonušą, Gintarę Stonytę, Deimantę Stonytę, Luką Stonį, Janiną Jonušienę, Aušrą Tamašauskaitę, Petronėlę Stonienę. Direktorė pristatė Eugenijos Škultinienės kūryba. Ji yra Akmenės krašto literatė. Džiugu, kad E.Škultinienės kūrybą skaitė bibliotekos skaitytojai.
   Gerbiamam aktoriui P.Venslovai Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo už suteiktą galimybę dvasiškai prisiliesti prie Justino Marcinkevičiaus poezijos.
   Jučių, Agluonų kaimo bibliotekų – filialų darbuotojos E.Škultinienė ir R.Papirtienė padėkojo aktorius P.Venslovai, Viešosios bibliotekos direktorei Z.Sinkevičienei už literatūrinį renginį ir internetinės literatūrinės svetainės pristatymą.
    Aktorius P.Venslova pasidžiaugė skaitytojais, bendruomenės nariais, kuriems yra  brangi lietuvių kalba, literatūrą ir poeziją.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: Aktorius P.Venslovas ir Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukose akimirkos iš literatūrinių renginių Agluonų ir Jučių kaimo bibliotekose-filialuose ir internetinės literatūrinės svetainės pristatymo

GERBIAMI  LITERATŪROS GERBĖJAI,

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA,
2015 METŲ LAPKRIČIO  27 DIENĄ

KVIEČIA  JUS  Į  AGLUONŲ KAIMO BIBLIOTEKOS – FILIALO (16.00 VAL.) IR JUČIŲ KAIMO BIBLIOTEKOS – FILIALO (18.30 VAL.)

  LITERATŪRINĮ MONOSPEKTAKLĮ  „HOMO SUM“,
MONOSPEKTAKLĮ IŠ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS
DRAMŲ, POEMŲ, EILIŲ ATLIKS

AKTORIUS PETRAS VENSLOVAS 

Skiriama 85-osioms Poeto gimimo metinėms paminėti

Bus pristatoma Viešosios bibliotekos direktorės projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“  literatų svetainė

MALONIAI  KVIEČIAME  DALYVAUTI
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖ
ZITA SINKEVIČIENĖ