2015 metai

2017 07 02

MOKYMAI „INFORMACIJOS IR BIBLIOTEKŲ PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS“

   Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rajono bibliotekininkams įvyko Lietuvos aklųjų bibliotekos mokymai „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“. Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė R.Januševičienė skaitė pranešimą tema „Komunikavimas su regos neįgaliuoju“. Direktorė suteikė žinių apie skaitymo  sutrikimų poveikį tam, kaip žmogus naudojasi informacija ir kaip įveikti tokių sutrikimų sukeliamus apribojimus. „Skaitymo sutrikimų turintys žmonės – viena iš bibliotekų aptarnaujamų vartotojų grupių“ – kalbėjo direktorė R.Januševičienė.
   LAB informacijos išteklių centro vadovė J.Vileikienė skaitė pranešimą „Komunikavimas su regos neįgaliuoju“. Suteikta praktinių žinių, kaip bendrauti su regos neįgaliuoju įvairiose gyvenimo situacijose, kaip pradėti pokalbį, padėti pašnekovui susiorientuoti aplinkoje, kaip teikti konsultacijas, pasitikti renginiuose, padėti išsirinkti norimą knygą ir užtikrinti, kad vartotojai su specialiais poreikiais noriai lankytųsi  bibliotekoje.
   LAB Skaitmeninių paslaugų ir leidybos centro vadovas Z.Klimaitis suteikė žinių tema „Skaitymo sutrikimų turinčių žmonių aprūpinimas prieinamais informacijos ištekliais“.
   LAB Paslaugų ir produktų plėtros skyriaus vedėjas D.Tamošiūnas skaitė pranešimą tema „Regos negalią turintiems žmonėms prieinamos informacinės technologijos ir skaitmeninės paslaugos“. Skaitymo sutrikimų turintys žmonės naudojasi informacija: pritaiko informacijos išteklius savo poreikiams, pasitelkdami kompensacinę įrangą (didinamuosius stiklus, balso sintezatorius ir kt.).
   Iš lektorių įgyta informacinių žinių apie garsines knygas, leidinius Brailio raštu, knygas DAISY formatu, apie knygų leidybą. Išmanieji telefonai, kompiuteriai, internetas, kaip regos neįgalieji naudojasi informacinėmis technologijomis, ieško informacijos internete, naudojasi skaitmeninėmis bibliotekomis. Lektorius pademonstravo, kaip žmonėms su specialiais poreikiais pritaikomi audiovizualiniai kūriniai.
   Bibliotekininkai įgijo praktinių žinių apie specialiųjų leidinių pasiūlą. Pristatyta unikali Lietuvos aklųjų bibliotekos sukurta Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema ELVIS, kuri leidžia naudotis skaitmeniniais leidiniais prieinamais formatais nuotoliniu būdu.
     Rajono bibliotekininkams mokymų metu pravesta įdomių, praktiškų, kūrybinių užsiėmimų.
   Pagrindinė mokymų nauda  rajono bibliotekų darbuotojams -  pagilintos žinios apie vartotojų su specialiais poreikiais aptarnavimą.
   Įgytos žinios padės bibliotekininkams formuoti skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms prieinamą informacijos išteklių fondą.
   Rajono bibliotekininkų vardu Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo  direktorei R.Januševičienei ir jos komandai už mokymus, už švietėjišką veiklą, už bendradarbiavimą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: iš kairės  į dešinę gydytoja Dalia Milukaitė-Buragienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, LAB Paslaugų ir produktų plėtros skyriaus vedėjas Darius Tamošiūnas, LAB direktorė Rasa Januševičienė, LAB informacijos išteklių centro vadovė Janina Vileikienė, LAB Skaitmeninių paslaugų ir leidybos centro vadovas Zenonas Klimaitis.

D.Markulienės nuotraukose: Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai mokymų metu.

 

   

LITERATŪRINIS SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU KRAŠTIEČIU

Lapkričio 14 dieną 14 val. Viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė) vyks rašytojo, vertėjo, kraštiečio Vido Morkūno kūrybos vakaras.

Parengta spaudinių paroda „Savitas žvilgsnis į gyvenimą“. Rašytojo kūrybą pristatys Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė. Koncertuos Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė