2015 metai

2017 07 02

Mokymai pagal projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“

   Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, administruojančiai Bilo ir Melindos Geitsų fondo  pasaulio bibliotekų programos lėšas, rašė ir laimėjo projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.
   Pagal šio laimėto projekto  veiklos planą buvo suorganizuoti mokymai Akmenės rajono bibliotekininkams tema „Kaip naudotis technine ir programine įranga“. Mokymus vedė lektorius Artūras Kulikovas.

D.Markulienės nuotraukoje: projekto vadovė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindina rajono bibliotekininkus su mokymų  tema.

D.Markulienės nuotraukoje: mokymų lektorius A.Kulikovas

D.Markulienės nuotraukoje: projekto komanda su lektoriumi A.KulikovuKonkursas

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus specialisto pareigoms užimti.
Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.


Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygstanti aukštąjį) išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 15 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 47011