2016 metai

2017 07 02

KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI

Akmenės miesto bibliotekoje-filiale visą gruodžio mėnesį vyko kūrybiniai užsiėmimai. Kiekvieną savaitę susirinkę jaunieji bibliotekos skaitytojai kūrė įvairius darbelius: karpė karpinius ir puošė langus, kūrė šventines dekoracijas, įvairiomis technikomis dekoravo žvakes. O baigiant šiuos metus, gruodžio 22 d. vaikai buvo pakviesti į popietę, kurioje skaitė ištraukas iš knygų Kęstučio Kasparavičiaus „Mažoji žiema“, Laisvydės Šalčiūtės „Žiemos pasaka“, žaidė linksmus ir judrius kalėdinius žaidimus, dalyvavo laimingoje loterijoje, atliko kūrybines užduotis. Popietėje netrūko vaikų išmonės, juoko ir prizų. Pabaigoje kiekvienas išsitraukė dovanėlę iš „laimės šulinio“.

Padalinio vadovė Irena Virkutienė

I.Virkutienės nuotraukose popietės akimirkos:

 

 

Kalėdų kvapas  Kalniškių kaimo bibliotekoje-filiale

Pats nuostabiausias laikotarpis – Kalėdų laukimas, apimantis pasiruošimą joms, iškritusias pirmąsias snaiges, Kalėdinių dainų klausymą, dovanėlių darymą, meduoliukų kepimą ir puošimą, cinamonu, imbierais kvepiančius namus. Šį kartą Kalėdomis kvepėjo Kalniškių biblioteka. Sausainėlius minkė, kočiojo, spaudė formeles mažieji. Mamos kišo į pečių, o paskui vėl vaikučiai sausainėlius puošė. Buvo daug džiaugsmo susėdus prie stalo ragauti savo rankų darbo kepinius, kalbėtis apie artėjančias  Kūčias ir Kalėdas, švenčių tradicijas. Dėkojame  vyriausiai kepėjai- mokytojai Natalijai Strazdauskienei, Jolantai  Noreikienei, Irutei Norbutienei už pagalbą ruošiant saldžią popietę, persisunkusia  Kalėdine dvasia, spindinčia  šiltumu, gerumu, jaukumu, kuomet širdyje kažkas kirba ir būna taip gera …

Kalniškių kaimo bibliotekos-filialo
vyr.specialistė  A.Juciuvienė

A.Juciuvienės nuotraukose popietės akimirkos: 

****

Sablauskių kaimo bibliotekos-filialo  jaunieji skaitytojai bibliotekoje puošė Kalėdų eglutę, kuriai  žaislus gamino patys. Žaislai buvo gaminami  iš kankorėžių ir giliukų.  Naujosios Akmenės  „Saulėtekio“ progimnazijos Sablauskių priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Drugeliai“ mažieji skaitytojai kartu su bibliotekos darbuotoja skaitė  nuotaikingą istoriją ,,Kaip Grinčas Kalėdas vogė!“. Bibliotekininkė vaikučiams  padovanojo  knygučių.

Vyr.specialistė Vida Janušauskienė

****

Prieš gražiausias metų šventes Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Papilės mstl. Kazio Narščiaus biblioteka – filialas pasipuošė gražiais, įdomiais skaitytojų, bibliotekos lankytojų sukurtais darbais. Bibliotekoje  eksponuojama Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivių (vadovė - dailės mokytoja Dalia Sakalauskienė) piešinių paroda „Kalėdų žvaigždė“  bei Papilės seniūnijoje vykusio projekto „Socialiai integralios, savarankiškumą įgalinančios aplinkos formavimas kaimiškoje seniūnijoje bendruomenės pagalba"  Papilės bendruomenės  ir prie bibliotekos esančio moterų klubo „Gija“ narių sukurtų  Kalėdinių vainikų ir kitų šventinių papuošimų paroda.

Vyr.specialistė Rima Karalienė

 
 
 


RENGINYS, SKIRTAS BIBLIOTEKŲ  METAMS PAMINĖTI
    AKMENĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖJE

   Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Viešoji biblioteka pakvietė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojus, mokyklų bibliotekininkus, skaitytojus, literatus, bibliotekų bičiulius, savivaldybės vadovus, tarybos narius, bibliotekų rėmėjus į iškilmingą renginį, skirtą Bibliotekų metams paminėti. Lyrinėmis kanklių melodijomis renginio dalyvius pasveikino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis. Renginį vede Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė Marija Staponkutė.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė informacinį pranešimą „Bibliotekos informacijos ir modernumo kelyje“, skirtą Bibliotekų metams. Pranešime buvo kalbama apie bibliotekos misiją, kuo naudingi Akmenės krašto bibliotekininkai skaitytojams, apie pokyčius įvykusius bibliotekose, apie elektronines paslaugas, skaitymo skatinimą, netradicines darbo formas bibliotekose, klubus, būrelius, skaitymo valandas mažiesiems skaitytojams, apie skaitymo skatinimo programą „Skaitymo skatinimas ir kūrybine erdvė Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose“, apie renginius „Vasara su knyga“, apie bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir filmuotus įrašus iš įvairių bibliotekų renginių, skirtų Bibliotekų metams.
    Apie rajono mokyklų bibliotekų veiklą pranešimą parengė Ventos  gimnazijos bibliotekos bibliotekininkė Edita Šimkienė.
   Akmenės rajono mero pavaduotojas A.Nicius Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei įteikė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko Padėkos raštą už ,,bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą'', už projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Antra padėka yra įteikta Akmenės rajono savivaldybei už šio projekto paramą.
    Rajono bibliotekininkus pasveikino Seimo narys, gerbiamas V.Ąžuolas.
   Šventėje dalyvavo Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene, kuri pasveikino Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojus su švente ir įteikė padėkos raštus: Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei ir direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei. Gerbiama E.Prakapene  pabrėžė Viešosios bibliotekos išskirtinumą iš vienuolikos regiono bibliotekų už skaitymo skatinimo veiklas, už internetinės literatūrinės svetainės sukūrimą.
   Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėkos raštus: Reginai Paulauskienei –Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistei, Onai Janionienei - Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vadovei ir „Saulėtekio“  progimnazijos bibliotekininkei Laimai Barzdelienei.
    Apie bibliotekos ir knygos svarbą žmogaus gyvenime, apie skaitymą mintimis pasidalijo žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga ir rašytojas Vytautas Almanis.
   Sveikinimo žodį tarė  Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandras Jurevičius. Gerbiamas dekanas bibliotekoms padovanojo kalendorius „Betliejaus Prakartėlės Telšių vyskupijos bažnyčiose“.
   Rajono bibliotekininkus sveikino Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Edita Daniela Statkienė, Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė, rašytojas Vytautas Almanis, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas  Valdas Bogavičius,  mokytoja dailininkė Rita Almanis, „Vienybės“ laikraščio redaktorė Julija Sejavičienė.
   Sveikinimo žodžius rajono bibliotekininkams skyrė ir sveikinimus atsiuntė Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas gerbiamas Richardas Sudaris, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Vladas Buragas.
   Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  paskelbė ir apdovanojo nugalėtojus šiose nominacijose: „Geriausiai dirbanti biblioteka“  tapo Ventos miesto biblioteka-filialas, vadovaujamas padalinio vadovės Romos Miltinienės ir dirbančios šiame filiale bibliotekininkės Daivos Balčiūnaitės. „Metų geriausias bibliotekininkas“ tapo Renata Papirtienė - Agluonų kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė.
   Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėkos raštai įteikti Viešajai bibliotekai, miestų, miestelio ir kaimų bibliotekoms – filialams,  mokyklų bibliotekų darbuotojams.
   Renginyje kalbėjo penkiasdešimt metų  knygos šviesą vaikams dalijanti Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovė Ona Janionienė ir  metus Vaikų literatūros skyriuje dirbanti  Jūratė Činčiukaitė.
   Dainuojamąja poezija, lyrinėmis eilėmis rajono bibliotekininkus pasveikino Akmenės krašto literatai: Kęstutis Krencius, Vilhelmina Imbrienė, Juzefa Janušienė.
  Šventės metu buvo apdovanoti aktyviausi rajono bibliotekų skaitytojai: Leopoldas Rozga, Vytautas Almanis, Jolanta Šiurkuvienė, Audronė Jokubauskienė, Lina Runkauskienė, Elinga Bazarovaitė, Jurgita Skultinienė, Regina Kateivienė, Jadvyga Kuprienė, Birutė Isejevaitė, Natalija Strazdauskienė, Irena  Daunienė, Stefa Dimavičienė. Aktyviausi skaitytojai, kurie šventėje nedalyvavo: Zita Selenienė, Ona Škultinienė, Asta Žukauskaitė, Eligija Mišeikienė, Stanislava Paplauskienė, Egidija Sieviršienė.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo  Akmenės rajono savivaldybės merui V.Mitrofanovui, mero pavaduotojui A.Niciui,   administracijos direktorei A.Laucienei, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariams S.Momkauskui, V.Kenstavičiui, kurie dalyvavo  renginyje, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui V.Juozapavičiui, vedėjo  pavaduotojai J.Rekašienei, mero patarėjui T.Martinaičiui už  bendras veiklas ir paramą rajono bibliotekoms.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė


D.Markulienės nuotraukoje:  Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene

D.Markulienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandras Jurevičius

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėkos raštą  Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vadovei Onai Janionienei

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  paskelbė ir apdovanojo nugalėtojus šiose nominacijose: „Geriausiai dirbanti biblioteka“  tapo Ventos miesto biblioteka-filialas, vadovaujamas padalinio vadovės Romos Miltinienės ir dirbančios šiame filiale bibliotekininkės Daivos Balčiūnaitės. „Metų geriausias bibliotekininkas“ tapo Renata Papirtienė - Agluonų kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė.

D.Markulienės nuotraukoje: rajono bibliotekininkus pasveikino Seimo narys, gerbiamas V.Ąžuolas.

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė sveikina aktyviausius rajono bibliotekų skaitytojus

Zitos Sinkevičienės vadovaujama Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko Padėkos raštu už ,,bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą''. 2016 m. baigiasi projektas ,,Bibliotekos pažangai 2'''.

Už kūrybiškumą ir inovatyvumą, organizuojant skaitymo skatinimo veiklas, orientuotas į įvairias tikslines vartotojų grupes, už sėkmingą projektą – literatūrinės svetainės įgyvendinimą Šiaulių Povilo Višinskio Viešosios bibliotekos direktoriaus, profesoriaus Broniaus Maskuliūno parašytas padėkos raštas įteiktas Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei.

******

ADVENTO LAIKAS

Gražiai ramus laukimo laikas. Laukiame Atgimimo, laukiame didžiosios paslapties išsipildymo ir užsiimame gražiais, naudingais darbais. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus aktyvistai, susirinkę į adventinę popietę „Advento laikas“ pasikalbėjo apie Adventą, apie Advento laiką, apie Advento ramybę ir nutarė gaminti Advento vainikus ir jais papuošti Vaikų literatūros skyrių. Labai aktyviai į vainikų darymą įsijungė Urtė Lukšaitė, Elinga Bazarovaitė, Aitra Labunskaitė, Šarūnas Jonaitis, Arkadijus Leonavičius, Gordijus Leonavičius, kurių padaryti vainikai papuošė Vaikų literatūros skyrių. Nuo vainikų grožio ir įvairovės nušvito, sužibo Vaikų literatūros skyrius ir pakvietė visus laukti didžiosios metų šventės – Šventųjų Kalėdų.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

Jūratės Činčiukaitės  nuotraukose  adventiniai vainikai