2016 metai

2017 07 02

ETNOGRAFINĖ KELIONĖ PO LIETUVĄ

Mūsų, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus miela draugė, „pasakų senelė“ Gražina Blinkinienė, kartais būna labai nenuspėjama ir paslaptinga. Atvykusi į Vaikų literatūros skyrių  susitikti su vaikais, atsivežė paslaptingų minčių ir pilną maišelį paslapčių. Pagrindinė paslaptis ta, kad susodino vaikus į „laivą“ ir pakvietė kelionėms po Lietuvą – kiekvienai kelionei buvo išrenkamas vairininkas, kuris tvirtai suko vairą, o vaikai su pasakų senele keliavo po etnografines Lietuvos vietoves, nuo pat pavasario iki rudens. Aplankyta daug vietovių, sugiedotas Lietuvos himnas, žaista daug žaidimų, dainuota daug dainelių, išklausyta pasakojimų ir pasakų. O iš paslapčių maišelio kiekvienas vaikas išsitraukė savo paslaptėlę – priziuką. O kadangi mūsų pasakų senelė rašo nuostabiai gražius eilėraščius, renginio pabaigoje apdovanojome visus dalyvius ir perskaitėme Gražinos Blinkinienės eilėraštį „Durys į vaikystę“. Renginyje dalyvavo ir į savo didžiąją etnografinę kelionę po Lietuvą išsiruošė pirmokėliai iš „Saulėtekio“  progimnazijos vadovaujami mokytojos Jolitos Bružienės.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

Akimirkos iš renginio:

„ŠVIESOS ŽENKLAI“

Vertėjos ir poetės Vilijos Žalienės kūrybos vakaras

   Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė kūrybos vakarą pradėjo šiais žodžiais „Visi sutiksime, kad žmonėms reikia dvasingumo. Vienas 20 amžiaus šauklių buvo rusų dailininkas, keliautojas, rašytojas ir visuomenės veikėjas, ilgai gyvenęs ir antrojoje gimtinėje - Indijoje miręs Nikolajus  Rerichas“.
  Vertėja ir poetė Vilija Žalienė pristatė Nikolajaus Rericho knygą „Morijos gėlės“. Poetė skaitė eiles iš  spaudai ruošiamos poezijos knygos "Šviesraštis". Poetės dėka pasirodė pirminis lietuviškas Nikolajaus Rericho poezijos knygos "Morijos gėlės" leidinys, dedikuotas Rericho  Taikos pakto ir Lietuvos N.Rericho draugijos 80 mečiui.
   Knygnešystė – unikalus 19 a. Lietuvos istorijos fenomenas. Šią dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, nešę lietuvišką žodžio šviesą. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta Jiems visiems prisiminti ir pagerbti. Eilės iš knygnešio dainos:

   „Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
    Kai smėlio kauburį supils...“

   Viešojoje bibliotekoje buvo parengta  spaudinių paroda „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“.

   Literatūrinio renginio programoje dalyvavo Akmenės gimnazijos gimnazistai vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Ritos Ringienės. Skambant fleitos melodijai, gimnazistai skaitė eilėraščius iš poezijos knygos "Morijos gėlės".
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pristatė projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, ir pakvietė rašyti savo kūrybą, kuri bus patalpinta į  sukurtą literatūrinę svetainę.
   Poetė, vertėja Viliją Žalienę kalbėjo apie  garsaus tapytojo, keliautojo, mokslininko, rašytojo Nikolajaus Rericho poezijos knygą "Morijos gėlės", kurią išvertė į lietuvių kalbą. Papasakojo apie šio menininko ryšį su Lietuva: Čiurlioniu, Vydūnu, Baltrušaičiu. Poetė skaitė ištrauką iš poemos "Sakmė apie Kelią". Ekrane mainėsi Nikolajau Rericho Himalajų kalnai. Skambėjo fleita, Tibeto varpai. Poetė V.Žalienė Viešajai bibliotekai padovanojo savo knygų "Morijos sodo lapai", „Morijos gėlės“.
   Viešosios bibliotekos direktorė išleido knygą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“, kur yra cituojama šio filosofo  N.Rericho mintis apie praeitį.
   Poetė atsakinėjo į skaitytojų klausimus apie kelionę į Indiją, apie N.Rericho kūrybą.
   Himalajų išminties perlai iš knygos "Morijos sodo lapai": „Įliekime džiaugsmo lašus į sielą“,  „Būkite tvirti, augindami dvasios galią“.
   Prasmingas, kūrybiškas, literatūrinis renginys sužavėjo skaitytojų širdis.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: vertėja ir poetė Vilija Žalienė.

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Ringienė.

D.Markulienės nuotraukoje: vertėja, poetė Vilija Žalienė ir  Akmenės gimnazijos gimnazistai.