2016 metai

2017 07 02

    „VIEŠOJI BIBLIOTEKA – INFORMACIJOS IR KULTŪROS SKLEIDĖJA III dalis“

„Praeitis – tik langas į ateitį. Mylėkime praeitį, kada ji išnyra iš savo gelmių, bet gyvenkime ateitimi“

                                                                           (N.Rerichas)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė ir išleido knygą „VIEŠOJI BIBLIOTEKA – INFORMACIJOS IR KULTŪROS SKLEIDĖJA III dalis“ (2016). Knyga skiriama Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos veiklos 70-mečiui. Knyga išleista Akmenės rajono savivaldybės lėšomis.

 

Visais laikais knygai, bibliotekai lemta likti neatsiejama tautos, kultūros ir saviraiškos dalimi, nes bibliotekose sukaupti žmonijos kultūros lobiai, sukurti per tūkstančius metų. Užrašytas žodis nemiršta, jis išlieka ir gyvena savo gyvenimą.

Nesustabdomai bėgantis laikas Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką paženklino 70-mečio metų veiklos sukaktimi.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė 2006 ir 2010 metais sudarė knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ I ir II dalis. Knygose nušviečiama Viešosios bibliotekos istorija, Akmenės krašto bibliotekos. „Knygos šviesos nešėjai: kraštotyrinis darbas – kronika apie Naujosios Akmenės bibliotekos darbuotojus (1940-2005m.)“, „Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus bibliotekininkų būrelio „Žemyna“ veikla (1998-2005m.), apie cementininkų miesto šviesuolę, bibliotekos skaitytoją, poetę Stasę Niūniavaitę. Nuo 2004 metų Viešojoje bibliotekoje teikiama Stasės Niūniavaitės vardo  literatūrinė premija laureatui, apie Akmenės rajono Garbės pilietį Stasį Čirpų. „Knyga, biblioteka, žmogus istorijoje ir šiandienoje“, randama apie anapilin išėjusią Akmenės rajono merę, biomedicininių mokslų daktarę, Lietuvai Pagražinti draugijos, Akmenės skyriaus pirmininkę, Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkę Eugeniją Meškienę - „Žmogaus buvimo žemėje prasmė“, apie Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorių, žurnalistą, kraštotyrininką Leopoldą Rozgą  ir t.t.

III-oje šios knygos dalyje knygos sudarytoja nušviečia Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklų istorija, bibliotekos darbuotojus, jos struktūrą, apie kūrybinio skaitymo skatinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimą Viešojoje bibliotekoje (2010-2015m.), etninės kultūros veiklos aspektai ir sklaida, bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene, bibliotekos darbuotojų  savišvieta, kraštotyrinė veikla, knygų leidyba Viešojoje bibliotekoje ir projektus „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“, apie projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, apie Akmenės krašto literatų klubą „Žiemgalija“, apie asmenybių ir kolektyvų jubiliejus, nominacijas, apdovanojimus. Rubrika „Kraštotyra bibliotekose“ literatų kūryba, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti „Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka spaudoje 2010-2015 metai“.

Jau eilę metų paskelbta Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose kraštotyrinių darbų apžiūra „Per kraštotyrą į tautos kultūros pažinimą“.

Knygoje yra rašoma apie pirmąjį Naujosios Akmenės miesto bibliotekininką Joną Gelmaną, užrašyti jo prisiminimai su autentišku parašu, senos fotonuotraukos (prisiminimus užrašė Z.Sinkevičienė).

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė