2016 metai

2017 07 02

 

NACIONALINIO DIKTANTO  RAŠYMAS IR LIETUVIŲ KALBOS ŽINIŲ PASITIKRINIMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE  BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE

Gimtoji lietuvių kalba – tautos dvasios turtas. Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai pakvietė  visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, rašant Nacionalinį diktantą, kalbos žinias pasitikrino išvardintų bibliotekų – filialų skaitytojai:

Jučių kaimo bibliotekoje – filiale  diktantą rašė : Irena Bliudsukienė, Janina Jonušienė, Petronėlė Stonienė, Vilma Stonienė,  Eugenija Škultinienė, Pakalniškių kaimo bibliotekoje- filiale: Regina Paulauskienė, Virginijus Paulauskas, Akvilė Paulauskaitė, Akvilė  Garbaliauskaitė, Andrius  Kurgan, Genutė Kristinienė, Vita Galminienė, Kivylių kaimo bibliotekoje-filiale N.Dilinskytė, G.Vozbinienė, R.Dukavičienė, M.Grobas, Agluonų kaimo bibliotekoje-filiale: R.Papirtienė ir kiti.

Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė

Nacionalinio diktanto rašymas:

   

Jučių kaimo bibliotekoje-filiale                          Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale

     

Kivylių kaimo bibliotekoje-filiale                          Agluonų kaimo bibliotekoje-filiale

LANKYTASI  VILNIAUS  KNYGŲ  MUGĖJE

Grupė rajono bibliotekininkų lankėsi 17-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Bibliotekų darbuotojai Knygų mugės metu dalyvavo diskusijoje: „Nuo bibliografijos iki monografijos: ar viską žino tyrėjas?“, Genovaitės Tėvelytės-Raguotienės knygos „Mylėję knygą“ pristatyme. Dalyvavo profesorius Kęstutis Urba, Vytautas Gudaitis, Eglė Valiūtė, Viktorija Pikėnaitė, K.Sajos knygų „Žuvėdas“, „Slėpynės“, „Kinivarpų raštai“ pristatymuose. Apsilankyta „Bibliotekų erdvėse“, dalyvauta interaktyviuose žaidimuose, virtualiuose parodose. Dalyvauta LRT tiesioginėje radijo kultūros laidoje „Aktualijų studija“, vedėjas V. Savukynas, istorijos temomis. Bendrauta su rašytojais K.Saja, A.Čekuoliu, R.Vanagaite. Knygų mugės metu bibliotekų darbuotojai įsigijo naujų knygų.

Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė

I.Virkutienės nuotraukoje: grupė rajono bibliotekininkų Tarptautinėje Vilniaus knygų  mugėje.

 I.Virkutienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su rašytoju A.Čekuoliu.