2016 metai

2017 07 02

Internetinės literatūrinės svetainės pristatymas Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje

Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sinkevičienė Vaikų literatūros skyriuje pristatė išleistą informacinį leidinį - brošiūrą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.  Direktorė Z.Sinkevičienė paskaitė Akmenės krašto literatės, Stasės Niūniavaitės vardo premijos laureatės Julijos Almanis eilėraštį, skirtą knygai, spausdintam žodžiui. Projekto vadovė įteikė šį leidinį projekto komandai: D.Taraškevičiūtei, S.Lipkinui, V.Paulauskienei, J.Zaveckienei, vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms O.Janionienei, A.Gerulskienei, J.Činčiukaitei, bibliotekų darbuotojoms  D.Markulienei, J.Mažeikienei.

Vaikų literatūros skyriaus vedėja O.Janionienė pristatė internetinėje literatūrinėje svetainėje publikuojamus literatus, jų kūrybą. Gerbiama kolegė  pristatė Viešosios  bibliotekos direktorės išleistų leidinių kraštotyrinę spaudinių parodą „Biblioteka, skaitytojas, knyga“. Viešosios bibliotekos direktorė yra išleidusi šias knygas: „Medžių ir krūmų brolijoje“ (1999 m.), „Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje“ (2002 m.), „Gėlės – žemės džiaugsmas“ (2004 m.), „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja I dalis“ (2006 m.), „Etnokultūra ir biblioteka“ (2005 m.), „Akmenims prabilus“ (2007 m.), „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009 m.),skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui, „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja II dalis“ (2010 m.), „Pokalbiai su poezija“ (2012 m.), „Literatūrinė rudens paletė“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004—2012 m. ir jų kūryba)(2013 m.), „Žiemgalijos užrašai“ Akmenės krašto literatūrinis almanachas, III dalis // Sudarytojai Z. Sinkevičienė ir Vl. Buragas (2014 m.).

Akmenės krašto literatė, poetė, Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė rašo eiles apie knygą, Tėvynę, biblioteką, žiemą, žemę, žemaičių tarmę, proginius eilėraščius, apie metų laikus ir t.t.

Gerbiama kolegė paskaitė savo kūrybos posmų: „Literatūrinės svetainės sukūrimui“, eilėraštį skirtą poetui Justinui Marcinkevičiui, „Sninga“, „Sausio 13-oji“, „Laisvė laimėjo“, „Bibliotekininkai“, „Poezijai“, „Vaikystės pievoje“, „Gimtinei“, „Naujajai Akmenei“, „Branginkit Lietuvą“, „Akmenės rajonui“. Žemaičių kalba poetė paskaitė eilėraštį „Mona žemie“, padavimą piliakalniams „Kas aug, vuo kas mažie“.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė Jūratė Činčiukaitė paskaitė poetės Aurelijos Gerulskienės  posmų „Atspausdintos knygos“, „Poezijos posmuos“.

                                                                                                             Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Vaikų literatūros skyriaus vedėja O.Janionienė, Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sinkevičienė, Vaikų literatūros skyriaus specialistės Aurelija Gerulskienė ir Jūratė Činčiukaitė prie eksponuojamos  Viešosios  bibliotekos direktorės išleistų leidinių kraštotyrinės spaudinių parodos „Biblioteka, skaitytojas, knyga“

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sinkevičienė ir jaunieji vaikų literatūros skyriaus skaitytojai apžiūri Viešosios  bibliotekos direktorės išleistų leidinių kraštotyrinę spaudinių parodą „Biblioteka, skaitytojas, knyga“

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sinkevičienė ir projekto komanda - Violeta Paulauskienė, Dalė Taraškevičiūtė, Saulius Lipkinas

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios  bibliotekos direktorės išleistų leidinių kraštotyrinę spaudinių parodą „Biblioteka, skaitytojas, knyga“

D.Markulienės nuotraukoje: Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė skaito savo kūrybą

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės, projekto vadovės, projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ informacinis leidinys – brošiūra“