2017 metai

2018 01 11

TRADICINĖ „POEZIJOS RUDENS“ ŠVENTĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Lyriškomis, nuotaikingomis saksofono melodijomis ir gerbiamos kraštiečio, rašytojo, poeto, vertėjo, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Vido Morkūno  eilėraščiu apie žodį, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens 2017“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė kraštotyrinių spaudinių parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Supažindinta su  2017 metų literatų išleistomis knygomis: Dalios Milukaitės – Buragienės eilėraščių knyga „Gyvenime, rašau tave“, Vilhelminos Imbrienės eilėraščių knyga „Nuoga širdis“,  Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės literatūrinė-bibliografinė rodyklė „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“ 2014-2016 m. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai.
Anapilin išėjus Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkui, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktoriui, poetui Vladui  Buragui  Akmenės rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje  parengta spaudinių  paroda poeto atminimui pagerbti. Akmenės krašto klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės krašto literatai Kęstutis Krencius, Aurelija Gerulskienė, Gražina Blinkinienė, Vilhelmina Imbrienė paskaitė poeto kūrybos posmų ir savo eiles, skirtas Vladui Buragui. Anapilin išėjusio Vlado Burago atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Gerbiamus renginio svečius, literatus, skaitytojus buvo pakviesta pasidalinti prisiminimais, įrašais iš Viešosios bibliotekos organizuojamų literatūrinių renginių akimirkų, nufilmuotų Ventos regionines televizijos.
Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.
Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlių.
Nuo 2004 metų per tradicinę  Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.),  Juzefa Janušienė (2016 m.).
2017 metais dešimtą kartą buvo skelbiamas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatu tapo kraštietis, rašytojas, poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vidas Morkūnas. Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą rašytojui Vidui Morkūnui įteikė Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.
Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėką laureatui įteikė Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė. Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėkos įteiktos Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už ilgametę 35-erių metų profesinę veiklą, kultūros vertybių sklaidą, už Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ veiklą, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei už kultūrinę veiklą 35-erių metų darbo sukakties proga.
Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei padėką įteikė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė už Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ visuomeninę ir kultūrinę veiklą.
Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė  pasveikino Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę knygos išleidimo proga. Rajono bibliotekos darbuotojai pasidžiaugė direktorės išleista knyga ir pasveikino palinkėdami išleisti dar vieną knygą.
Apie rašytojo, poeto Vido Morkūno kūrybą mintimis pasidalino Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė ir dailininkas Antanas Adomaitis.
Vidas Morkūnas rašytojas, poetas, vertėjas, naujaakmenietis. Jo kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, žurnaluose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“,  „Metai“, almanache „Veidai“ ir kt. 2001m. išleista apsakymų knyga „Manekeno gimtadienis“.
Nuo 2004 metų Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
2010 metais apdovanotas Antano Vaičiulaičio premija už išspausdintą novelę „Mirtis“.
2012 metais išleista apsakymų knyga „Reportažas iš kiaušinio“.
2014 metais įteikta Jurgio Kunčino premija už novelę „Stebuklingas šaukštas“.
2015 metais išleista eilėraščių knyga „Nekropolių šviesos“.
Renginyje rašytojas, poetas Vidas Morkūnas pasidalino prisiminimais apie režisierę Stasę Niūniavaitę, paskaitė naujų kūrybos posmų.
Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narės Zitos Sinkevičienės knygą, bibliografinę rodyklę „Literatūrinio poezijos rudens labirintuose: Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004 – 2016 m.“ pristatė Akmenės rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktorė Julija Sejavičienė. Gerbiama redaktorė įvertino šios knygos svarbą kaip  kraštotyrinę knygą skelbianti žinią apie Akmenės krašto literatus ir populiarinanti jų kūrybą.
„Poezijos rudens“ šventėje savo kūrybą skaitė poetai Dalia Milukaitė-Buragienė, rašytojas, poetas Vidas Morkūnas, viešnia iš Latvijos, Vadaksties bibliotekos vedėja Aina Statkus, Vilhelmina Imbrienė, Gražina Blinkinienė, Aurelija Gerulskienė. Pirmą kartą savo kūrybą Viešojoje bibliotekoje pristatė Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Žakienė. Dainuojamosios poezijos kūrėjas, poetas Kęstutis Krencius atliko naujas kūrybos dainas.
„Poezijos rudens“ šventėje koncertavo Ventos muzikos mokyklos mokytojas Gintautas Jankus, kuris šventės dalyvius džiugino saksofono melodijomis.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė ir Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė.

Dalios Markulienės nuotraukoje: iš kairės į dešinę Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, rašytojas, poetas, vertėjas Vidas Morkūnas ir Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė.

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Akmenės krašto literatai Vilhelmina Imbrienė, poetas Kęstutis Krencius, Akmenės krašto klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetės Aurelija Gerulskienė ir Gražina Blinkinienė, paskaitė kūrybos posmų ir savo eiles, skirtas Vladui Buragui atminti.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė ir režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, rašytojas, poetas, vertėjas Vidas Morkūnas.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė teikia Seimo nario V.Ąžuolo padėką Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatui, rašytojui, poetui, vertėjui Vidui Morkūnui.

Dalios Markulienės nuotraukoje: rašytojas, poetas Vidas Morkūnas pasidalino prisiminimais apie režisierę Stasę Niūniavaitę, paskaitė naujų kūrybos posmų.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė teikia Seimo nario V.Ąžuolo padėką Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narei, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė teikia Seimo nario V.Ąžuolo padėką Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorę, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narę, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkę  Zitą Sinkevičienę sveikina Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narės Zitos Sinkevičienės knygą, bibliografinę rodyklę „Literatūrinio poezijos rudens labirintuose: Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004 – 2016 m.“ pristatė Akmenės rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktorė Julija Sejavičienė.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorę, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narę, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkę Zitą Sinkevičienę sveikina Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorę, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narę, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkę Zitą Sinkevičienę sveikina Ventos regioninės televizijos darbuotoja Zina Basienė.

 

Dalios Markulienės nuotraukose: apie rašytojo, poeto Vido Morkūno kūrybą mintimis pasidalino dailininkas Antanas Adomaitis  ir  Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė įteikė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario ženklelį dainuojamosios poezijos kūrėjui, poetui Kęstučiui Krenciui.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė įteikė padėką poetei Gražinai Blinkinienei amžiaus sukakties proga.

Dalios Markulienės nuotraukoje: viešnia iš Latvijos, poetė, Vadaksties bibliotekos vedėja Aina Statkus.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Žakienė

Dalios Markulienės nuotraukose: Viešosios bibliotekos direktorę Z.Sinkevičienę sveikina  Viešosios bibliotekos darbuotojai