2017 metai

2018 01 11

 

Konkursas

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus specialisto pareigoms užimti.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pareigybės lygis – A2

Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų išsilavinimą, būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktoriaus nurodymais;

turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su žmonėmis, teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

7.Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301).

Dokumentai priimami nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės al.15A., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteirauti 8 (425) 47011).