2017 metai

2018 01 11

 

Lietuvos istoriko Simono Daukanto takais

Viešojoje bibliotekoje įvyko prasmingas susitikimas su Lietuvos istorike Vida Girininkiene. Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė mintimis pasidalino apie  išleistas istorikės knygas, mokslinius straipsnius. Rajono bibliotekininkams ir skaitytojams gerbiama  istorikė V.Girininkienė pristatė kalendorių - knygą „Simonui Daukantui 225“. V.Girininkienė  supažindino su istoriko, literato, kalbininko, švietėjo, pirmosios Lietuvos istorijos ir Lietuvos kultūros istorijos lietuvių kalba autoriu Simonu Daukantu. Istorikė skaidrėse parodė pirmąsias išleistas Simono Daukanto knygas, kurios buvo didaktinio, publicistinio pobūdžio, žodynų, vadovėlių sudarytojas, rengėjas ir leidėjas, organizuotos tautosakos rinkimo pradininkas. Įdomiai pateikta  S.Daukanto  biografija, studijos Vilniaus universitete ir tolimesnis jo gyvenimo kelias Rygoje, Sankt Peterburge. Sankt Peterburge  Simonas Daukantas dirbo Lietuvos metrikos archyve Istorikė akcentavo: „Simonui Daukantui tautosaka buvo, kaip literatūra, kuri  galėtų plėsti lietuvių kalbos žodyną“. V.Girininkienė pasidalino prisiminimais apie savo vaikystę Naujojoje Akmenėje. Istorikė V.Girininkienė  padovanojo Viešajai bibliotekai kalendorių – knygą, skirtą Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, istorikė V.Girininkienė ir  kraštotyrininkas I.Valantis

 

D.Markulienės nuotraukoje: istorikė V.Girininkienė

***

Konkursas

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialisto 0,5 etato pareigoms užimti

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygstanti aukštąjį) išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;

turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki 2017 m. gruodžio 5d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 47011, 8 698 84563

***

Šiais metais dar prašmatnesnė ir gausesnė. Skaitytojus ir lankytojus pradžiugins knygų naujienos, kurias pristatys 25 šalies bei miesto leidyklos ir 7 autoriai, taip pat turininga kultūrinė ir edukacinė programa. Dalyvaus:
- teatro ir kino aktorius Regimantas Adomaitis,
- fotografijų ir knygų apie Lietuvos gamtą autorius Marius Čepulis,
- muzikinio projekto „Tele-bim-bam“ vadovė, vaikų dainų kompozitorė ir knygų autorė Neringa Čereškevičienė,      
- grupės BIX siela ir lyderis Saulius Urbonavičius-Samas......ir daugiau įdomių žmonių.
Vyks jaunųjų menininkų forumas, skanių knygų degustacija, naujausių bibliotekos leidinių sutiktuvės, dviejų konkursų nugalėtojų apdovanojimas, meno parodos, Lietuvos kino studijos vaidybinių filmų peržiūra, įvairios edukacinės veiklos vaikams ir jaunimui.
Visko neišpasakosime. Ateikite ir pamatysite patys.
Šiaulių knygų mugės atidarymas 11 val.
Žiūrėkite visą programą mūsų svetainėje www.savb.lt.