2017 metai

2018 01 11

Popietė  Žemės dienai

Kiekvienais metais, kovo 20 dieną, minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Sablauskių kaimo bibliotekoje - filiale įvyko popietė, skirta  Žemės dienai. Popietės metu jaunieji bibliotekos  skaitytojai,  lankytojai susipažino su naujomis knygomis, vyko pokalbis, kaip reikia saugoti ir mylėti žemę, rūšiuoti šiukšles, tausoti gamtą.  Popietės pabaigoje vaikučiai sukūrė  gražų, spalvingą plakatą „Saugokime savo žemę“.

****

Akmenės krašto literatė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės pavaduotoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė  Dalia Milukaitė - Buragienė išleido poezijos rinkinį „Gyvenime, rašau tave“.

Milukaitė-Buragienė, Dalia

Mi 234 Gyvenime, rašau tave //Poezijos rinkinys. Dalia Milukaitė - Buragienė. Kaunas: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2016. - 80 p. : iliustr., nuotr.

Trisdešimt trečioji Dalios Milukaitės - Buragienės knyga. Poezijos rinkinį sudaro du skyriai. Pirmajame skyriuje - eilėraščiai ir akrostichai  skiriami medikams, kultūros darbuotojams, meno žmonėms. Antrame lyriniai eilėraščiai, kuriuose įprasminama gyvenimo tėkmė, meiles, artimumo, nuoširdumo jausmai gimtinei ir Naujosios Akmenės miestui, žmonėms, daug dėmesio skirta jaunystės laiku bei dabartinei meilės lyrikai. Naujoji Akmenė - tai pirmasis gydytojos darbas, tai gražiausieji brandžios jaunystės metai, palietę poetės gyvenimą ir kūrybą.

Viešosios bibliotekos direktorė,
  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė 
Zita Sinkevičienė

***

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI  BIBLIOTEKA SKELBIA KONKURSĄ VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Nepriklausomybės 15A., Naujoji Akmenė, LT-85128, kodas 190456595)

Darbo pobūdis: vyriausiasis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos ir kontrolės politiką.

Reikalavimai pretendentui:

1.Aukštasis universitetinis ekonominis – finansinis  išsilavinimas arba aukštesnysis - buhalterinis išsilavinimas.

2.Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

3.Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Pretendentų atrankos būdas –testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse.

2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3.Gyvenimo aprašymą (CV).

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

5.Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301).

6.Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami  nuo 2017 m. kovo 17 d. iki  2017 m. balandžio 3 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 47011, 8 698 84563.