2017 metai

2018 01 11

 

KURIU SKIRTUKĄ KNYGAI

Vaikų literatūros skyriuje NVŠ programos dalyviai ir visi norintys bibliotekos skaitytojai rinkosi į popietę ,,Kuriu skirtuką knygai“. Popietė buvo skirta žvilgsniui į knygą, skatinanti ją atsiversti ir skaityti, pažymėti skaitomą vietą. Vaikų literatūros skyriaus specialistė Jūratė Činčiukaitė vaikams  papasakojo knygų skirtukų atsiradimo istoriją. Vaikai su didžiausiu susidomėjimu įsijungė į smagią ir kūrybinę veiklą ir pasigamino įvairių formų, spalvų knygų skirtukus. Kiekvienas džiaugėsi, jog turės galimybę ,,papuošti“ savo skaitomą knygą. Gražiausi darbai priklausė: G. Laurinavičiūtei, E. Bazarovaitei, D. Meškaitei, E. Deržavinui, R. Laurinavičiūtei, A. Labunskaitei. Visi vaikai buvo apdovanoti atsiminimo dovanėlėmis.

                                                                                 Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Jūratė Činčiukaitė

****

PAVASARIS – GAVĖNIA jau pas mus…

„Pavasaris – jis toks,
Gražus, drąsus
Ryžtingas
Jis atskuba
Be kelio, be takų…“        

                        (A.  Gerulskienė)

Šiemet Kovo 1 – oji – ypatinga: ir pirmoji pavasario diena ir pirmoji Gavėnios diena. Susirinkom, susitikimom Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje paminėti šią išskirtinę dieną. Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė paskaitė naujausią savo kūrybos eilėraštį apie pavasarį. Sužinojome daug įdomybių apie Gavėnią, pakalbėjome apie pavasario pradžią, pasinėrėme į viktorinos ,,Gamtoje“ klausimus. Sėkmė lydėjo Rugilę Danilevičiūtę, Elingą Bazarovaitę, Ornestą Krivochižinaitę, Gustę Laurinavičiūtę. Labai daug teisingų atsakymų pasakė Aidanas Komža – pasakė todėl, kad dar nemoka rašyti. O tai labai džiugina – gyva dar mūsų kalba, skamba vaikučių lūpose... Renginyje dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė – pasidžiaugė vaikų žiniomis, apdalino dovanėlėmis. Taip šviesiai ir šiltai sutikome pavasarį ir išėjome Gavėnios taku – į šviesą, šilumą, prisikėlimą...

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
A.Gerulskienė