2017 metai

2018 01 11

 

ESAME VIENI DĖL KITŲ

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo biblioteka-filialas spalio mėnesį mini 50-ąsias įkūrimo metinės. 1967 metai laikomi Eglesių kaimo bibliotekos įsteigimo metais. Jos steigėjas - Kultūros skyrius. Pirmasis bibliotekos darbuotojas buvo Juozas Daunys. Ji įsikūrė tuometinėje kolūkio raštinėje. Pradinį bibliotekos fondą sudarė gyventojų dovanotos knygos ir nauji periodiniai leidiniai. Plečiant savo fondus biblioteka buvo perkelta į gyvenamąjį namą. Čia jai buvo nuomojamas 8m2 kambarys. 1988m. bibliotekoje pradėjo dirbti V. Dobrikaitė-Jankauskienė. Susikūrė vaikų būrelis „Smalsutis". 1998 metais biblioteka perkeliama į naujas, šiek tiek mažesnes, naujai sutvarkytas Šaltiškių kaime esančias patalpas. Bibliotekos fondą sudaro įvairi literatūra, didžiąją jos dalį - grožinė. Ji daugiausia pamėgta skaitytojų. Kasmet visos šventinės programos papildomos vaikų būrelio pasirodymais. Bibliotekoje vyksta tradiciniai renginiai:  Advento vakarai, Užgavėnės, literatūrinės popietės, renkama kraštotyrinė medžiaga, ruošiamos spaudinių parodos. Čia ateina žmonės, norintys bendrauti, kurie domisi juos supančiu pasauliu, turintys potraukį skaityti knygas, laikraščius, žurnalus. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 4 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos-filialo darbuotojai.
Bibliotekos vyr. specialistė Virginija Jankauskienė supažindino  skaitytojus, svečius su bibliotekos istorija, aktyviausiais  skaitytojais.
Gerbiamai kolegei, Eglesių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistei Virginijai Jankauskienei renginio metu  Akmenės rajono savivaldybės mero padėkos raštą įteikė Akmenės rajono mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėkos raštą įteikė Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė. Seimo narys Valius Ąžuolas padovanojo bibliotekai knygą  „Lietuvos statutas“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikė padėką  gerbiamai kolegei, pasveikino aktyviausius skaitytojus I. Daunienę, G. Garalytę.
Eglesių kaimo bibliotekos-filialo skaitytojams, svečiams koncertą padovanojo Akmenės krašto literatas, poetas, dainuojamosios poezijos atlikėjas, gerbiamas Kęstutis Krencius.
Jaunieji bibliotekos skaitytojai padovanojo nuotaikingą spektaklį – pjesę „Knyga suranda draugą“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

A.Juciuvienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, aktyviausia bibliotekos skaitytoja Gabrielė Garalytė ir Eglesių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistė Virginija Jankauskienė

***

Konstitucija, Tavo dieną švenčiu

Spalio 25 – ąją dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. 1992 m. spalio 25 dieną Lietuvos referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucija – tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Šia proga vaikų literatūros skyriuje NVŠ programos dalyviai ir visi norintys bibliotekos lankytojai dalyvavo popietėje ,,Konstitucija, tavo dieną švenčiu“. Renginio metu NVŠ programos teikėja J. Vaškelienė papasakojo apie Konstituciją. Visi sprendė testą, kurį sudarė 10 klausimų iš Konstitucijos. Geriausiai testą įveikė G. Sarapinaitė, teisingai atsakiusi į 9 klausimus ir D. Bielskis į 8 klausimus.
Mažieji vaikų literatūros skyriaus lankytojai į Konstituciją buvo pakviesti pažvelgti kūrybiškai. Jie piešė piešinius, skirtus Konstitucijai ir Lietuvai. Visi piešinių autoriai apdovanoti prizais.
Taip mes parodėme savo pagarbą pagrindiniam šalies įstatymui ir supažindinome vaikus su Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovė,
NVŠ programos teikėja
Jūratė Vaškelienė

V.Paulauskienės nuotraukoje popietės dalyviai