2017 metai

2018 01 11

 

Jubiliejinis ruduo Paragiuose                                                              

Rugsėjo 16-osios popietė buvo įstabi ir dėl po smarkių liūčių, vėtrų nušvitusios dienos, ir dėl jaukios prabangos Lazdynų Pelėdos gimtinėje švęsti seserų Ivanauskaičių jubiliejinius gimtadienius – Sofijos 150-ąjį, sesers Marijos 145-ąjį. Moterų kūrėjų šventė ir dar su talentingu atžalynu: Akmenės rajono savivaldybė pavasarį buvo paskelbusi prozos kūrinių konkursą Lazdynų Pelėdos literatūrinei premijai laimėti dviejose amžiaus kategorijose – jaunesniųjų ir vyresniųjų.

Komisijos pirmininko Savivaldybės vicemero Apolinaro Niciaus vadovaujama komisija: Nijolė Liaudanskienė, Janina Rekašienė, Leopoldas Rozga, Zita Sinkevičienė perskaitė į konkursą atsiųstus 22 tekstus ir šešiems brandžiausių tekstų autoriams paskyrė premijas.

Gražiausia, kad ne tik Paragiuose gyvenusios rašytojos sulaukė simbolinių laiškų iš Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Naujosios Akmenės, Šiaulių, Širvintų, Vilniaus.

Jaunesniųjų grupėje Vaida Ambrasaitė – I-oji vieta, Lina Laura Švedaitė – II-oji vieta, Lina Simutytė – III-oji vieta; vyresniųjų grupėje (nuo 30 metų) I-ąją vietą pelnė pagal kilmę naujaakmeniškis, o dabar Klaipėdoje gyvenantis rašytojas ir vertėjas Aidas Jurašius už apsakymą ,,Čia be paskui“, II-oji vieta už apsakymą ,,Išvalyti palėpę“ paskirta pagal kilmę ventiškiui, o dabar Klaipėdos universiteto mokslininkui ir rašytojui Dariui Rekiui, III-oji vieta už apsakymą ,,Avilys“ teko trečiosios premijos autorius E. Zaikauskas, dar atpažįstamam kaip kalbininkui, Žargono žodynėlio sudarytojui. Autorius ne tik gražiai perskaitė savo tekstą, bet ir iš Vilniaus atvažiavęs spėjo iki skaitymų pradžios aplankyti ,,visus ragius“, turbūt stovėdamas Avižlio atragyje žiūrėjo ne tik į visiems žemaičiams svarbią Ventą. Įveikti kelio nuotolį vis pildant Lietuvos paveikslą, nors ir kokių gražiausių šalių bebūtum aplankęs, taip pat yra kūryba, nesibaigiančiu smalsumu, ėjimu rašoma.

Ir kiti prieš popietę ir pertraukas vis suko ratus po senąjį Paragių parką įsižiūrėdami į aukštų medžių kamienus, inkilus, sūpuokles.

Būti, sutapti su vieta yra džiaugsmas. Taip gali pagalvoti ir apie jauną muziejininkų porą Gretą ir Nerijų Jonučius, jaukiai surikiavusius, susitarusius, kaip turi vykti rašytojų gimtadienis, visko po truputį, bet netrupinant dėmesio pačių tekstų garsiam skaitymui, saikingam, bet todėl ir įsimintinam bendravimui su į Ivanauskų dvarą atvažiavusiais.

Visi tekstai jau dedami į Facebook paskyrą ,,Lazdynų Pelėdos muziejus“, todėl atviri, prieinami.

Nenoriu vardinti, bet negaliu nepadėkoti Akmenės kultūros namų liaudiškų romansų grupei „Akmenės vyrai“ už pradžios muziką ir dainas, Savivaldybės mero pavaduotojui A. Niciui ir LR Seimo nariui V. Ąžuolui už dėmesį kūrėjams, Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei ir jos darbščioms kolegėms už kilnojamąją spaudinių parodą, vos tilpusią ant trijų stalų, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai J. Rekašienei, supratingai padėjusioms jauniems muziejininkams, birbynininkui ir skaitovui Valdui Bogavičiui, autorių tekstus skaičiusioms Romai Kristinaitienei, Gretai Jonutei, Dariaus Rekio seseriai.

Dar šis atsiliepimas nebuvo parašytas, kai rašytojos Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės mylimas vaikaitis Rimantas Matulis tą pačią dieną vėl autobusu sugrįžo į Vilnių. Kas paneigs apie nenutrūkstamą ryšį ir pagal giminystę, ir pagal gyvenimo būdą, mintis, svajones. Jo senelė taip mėgo keliauti pėsčiomis, o jis vėliau tapo žygeiviu, romuviečiu, aplankiusiu ir aprašiusiu istorinius Lietuvos akmenis. Doro žmogaus mintis kaip ir užrašytas žodis yra didelė galia, sukanti gyvenimą į priekį, kelianti, kylanti. Tebūnie tai tiesa.

Rita Ringienė
Akmenės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Šventės Paragiuose dalyviai: pirmoje eilėje iš dešinės: mokytoja R. Ringienė, I-osios premijos lamėtoja V. Ambrasaitė, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, rašinio autorė iš Anykščių A. Dudonytė-Širvinskienė, III-osios premijos laimėtojas E. Zaikauskas, Lazdynų Pelėdos muziejaus specialistė G. Jonutė, Švietimo, kultūros ir sprto skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Rekašienė.
Antroje eilėje iš dešinės: muzikos mokytojas V. Bogavičius, I-osios premijos laimėtojas A. Jurašius ir Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovas N. Jonutis

 

Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės vaikaitis Rimantas Matulis

***

***

Šią savaitę prieš šimtą metų – šimtmečio senumo įvykiai ir faktai


Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka savo interneto svetainėje nuo šių metų rugsėjo 18 d. įveda naują rubriką „Šią savaitę prieš šimtą metų“.
Rubrikoje kiekvieną pirmadienį iki 2018 m. vasario 16 d. bus pateikiamas kiekvienos tos savaitės dienos įvykis arba faktas, užfiksuotas Lietuvoje ir pasaulyje tą dieną prieš šimtą metų.
Rubrikos pradžios data pasirinkta lietuvių konferencijos, įvykusios 1917 m. rugsėjo 18–22 dieną Vilniuje, atidarymo diena. Kadangi ši konferencija nutarė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir šiam tikslui pasiekti išrinko vykdomąją instituciją – Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos nepriklausomybės aktą, todėl rubrikoje ir atsispindės to laikotarpio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai ir Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Vakarų bei Rytų frontuose, Lietuvos politinio gyvenimo aktualijos ir miestų bei provincijos kasdienybės atspindžiai, lietuvių išeivijos ir karo pabėgėlių Rusijoje veikla.
Kiekvienos dienos įrašas bus papildytas skaitmeniniu kultūros paveldo vertybės vaizdu, iliustruojančiu jame pateiktą įvykį ar faktą. Šis vaizdas taps matomu paspaudus aktyvią nuorodą ir, jeigu reikės, vadovaujantis nurodymais, išdėstytais po įrašu. Dauguma vaizdų pateikiami iš skaitmeninto kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt , Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS  (www.limis.lt) ir Europos kultūros paveldo skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ (www.europeana.eu). Informaciją rubrikai rengia Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.
Linkime įdomios kelionės šimtą metų atgal į laiką, kai buvo atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė – skaitykite „Šią savaitę prieš šimtą metų“!

PAVB Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija

 LIETUVOS TEATRO MAGO GIMTOSE VIETOSE

Siekiant įprasminti režisieriaus Juozo Miltinio atminimą ir paminėti režisieriaus 110-ąsias gimimo metines, trečiasis renginių turo susitikimas vyko Ventos (Akmenės raj.) miesto bibliotekoje-filiale.Daugiau>>>