2019 metai

2020 01 02

KONKURSAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO-INFORMACIJOS SKYRIAUS
BIBLIOTEKININKO 
1 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595)

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 4,76.
Darbo vieta  V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  • turėti bibliotekinį, socialinį, humanitarinį, pedagoginį aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
  • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;
  • turėti patirties darbe su vaikais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. sausio 20 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 59 602. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

***

Sodra ignitis epristatymas

***

Knygų Kalėdos! Dovanokime knygas bibliotekoms!

kk1

„Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti naujų knygų savo bibliotekoms ir prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo. Akcija tęsis iki sausio 15 dienos.

Daugiau informacijos: www.knygukaledos.lt

PRIEŠKALĖDINIS  RENGINYS  “JAU  KALĖDOS  ATEINA“

 Jau tapo tradicija, kad kasmet, kelios dienos prieš Kalėdas, Vegerių kaimo biblioteka sukviečia visus kaimo gyventojus į prieškalėdinį pavakarojimą „Jau Kalėdos ateina“. Renginys prasidėjo bibliotekininko Dainiaus Sarapino įžanginiu žodžiu ir kalėdiniu pasveikinimu. Vakaro vedančioji Laura papasakojo apie senovės lietuvių Kūčių bei šv. Kalėdų tradicijas ir kokių senovėje buvo laikomasi papročių. Vyresnės kartos renginio dalyviai prisiminė, kokius jų tėvai ir seneliai ruošdavo Kūčių vakaro valgius ir kokius jie, vaikai, žaidė šioms šventėms skirtus  žaidimus, spėliojo ar būrė. Ypač didelį dėmesį mūsų protėviai skyrė savo vaikų doroviniam auklėjimui, kantrybės ugdymui, pasninkui bei susilaikymui nuo įvairių pramogų. Ir mes, jau naujos kartos žmonės, taip pat turėjome ką papasakoti: savo ruožtu prisiminėme, kokius Kūčių vakaro ir kalėdinius valgius ruošdavo mūsų tėvai, dalijomės šiuolaikiniais patiekalų receptais, kuriuos patys vėliau išbandysime.  Prie papuoštos eglutės vaikai žaidė, spėliojo mįsles, būrė, o jaunosios skaitytojos Austėja ir Gabija padeklamavo Kalėdų seneliui skirtų eilėraščių. Už pastangas ir įdėtą triūsą mokantis eilėraščių bei pagalbą šventėms puošiant biblioteką, mergaitės buvo apdovanotos Kalėdų senelio saldžiomis dovanėlėmis. Buvo pagerbti ir daugiausia knygų per metus perskaitę bibliotekos skaitytojai. Už ilgametę ir nuoširdžią draugystę su knyga apdovanota aktyvi  bibliotekos skaitytoja Lida Ažukienė iš Vegerių. Perskaitytų knygų kiekiu nenusileido ir moksleivė Austėja Šniaukaitė. Renginyje skambėjo kanklių muzika, kurią atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos jaunoji kanklininkė Kamilė Kristinytė. Šventę puikiai paįvairino ir bibliotekininko pademonstruoti kalėdiniai „stebuklai“. Šventinis vakaras baigėsi kuklių kalėdinių vaišių ragavimu ir įvairiais žaidimais.

Dainius Sarapinas,
Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas

veger1

veger2

***

Literatūrinė- muzikinė popietė, skirta Vaižgantui 

                 2019 – ieji metai paskelbti Vaižganto metais.  Lietuvių rašytojas, dvasininkas, švietėjas ir veikėjas Juozas Tumas – Vaižgantas - ryškiausia XX a. pirmos pusės asmenybė. Rašytojas kunigavo įvairiose Lietuvos vietose, dalyvavo lietuvių krikščionių demokratų partijoje, Lietuvos mokslo draugijoje, Rūtos draugijoje, redagavo „Tėvynės sargą“, „Žinyčią“, dirbo „Vilniaus žinių“, „Vilties“, „Rygos garso“ laikraščių redakcijose, dalyvavo Stokholmo konferencijoje. Jis mokėjo mylėti žmogų. O tai reta dovana. Ir už tai jis pelnė žmonių meilę ir pagarbą... Gruodžio 12 d. Kruopių kultūros namuose Kruopių bibliotekos literatų būrelis ,,Kruopelė“ organizavo popietę, skirtą pagerbti Juozo Tumo – Vaižganto asmenybę, kūrybą. Skaitytojams, žiūrovams pristatyta literatūrinė - muzikinė kompozicija „Juozas Tumas – Vaižgantas“. Kompoziciją režisavo Simeona Ramonaitė. Popietės dalyvius bibliotekininkė R. Urmonienė supažindino su rašytojo slapyvardžio – Vaižganto (senovės lietuvių linų dievybės) ištakomis. Skaitovės Liuda Povilaitytė, Gražina Blinkinienė, Stefanija Dimavičienė, Rima Urmonienė trumpai pristatė rašytojo kūrinius, knygas. Žiūrovams priminta apysaka ,,Nebylys“, kur   aiškiai teigiama, kad žmogus privalo suvaldyti savo aistras ir būti valingas. Gyvai, vaizdingai G. Blinkinienės lūpomis prabilo žiemos vaizdeliai iš knygos „Pragiedruliai“. R. Lalienė „Valiulio pasakoje“ labai įtaigiai pristatė senąją lietuvių mitologiją. Neapsakomai romantiška, bet nelaiminga kaimo keistuolio Mykoliuko ir jo mylimosios Severiutės meilės istorija pateikta knygoje „Dėdės ir dėdienės“. Buvo priminta Mykoliuko skripkelės melodija: „Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu tinginiauju“. Dainininkių Danutės Kachabrišvili  ir Reginos Lalienės duetas skaitinius paįvairino liaudies ir kompozitorių dainomis. Renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė  Z.Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja D.Taraškevičiūtė, Kruopių seniūnė R.Statkuvienė.

Teksto autorė
Kruopių kaimo bibliotekos – filialo
vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė

Nuotraukos Gabrielės Urmonaitės

kv1

Kruopių bibliotekos literatų būrelis ,,Kruopelė“

kv2

Literatūrinės-muzikinės popietės dalyviai