2019 metai

2020 01 02

Lietuvos Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis

Kilnų ir tautos savimonei nepaprastai reikalingą darbą atlieka metraštininkai, fiksuojantys praeities ir dabarties įvykius, prikeliantys iš užmaršties atmintinus vardus. Vieni istorikai nedaug tenuveiktų, jei neturėtų gausaus būrio talkininkų visuomenininkų, kuriuos paprastai vadiname kraštotyrininkais. Lietuvos Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis straipsniuose, kaimų aprašymuose irgi retai pamini save – nebent pridurdamas, kad pats tą ar kitą asmenį pažino, kad buvo kurio nors įvykio liudininkas.
Ignas Valantis gimė ir augo Kinkupių kaime, rytiniame buvusio Papilės valsčiaus pakraštyje. Lankė ir 1947 m. baigė Kinkių pradinę mokyklą, paskui iki 1951 metų mokėsi Papilės progimnazijoje ir vidurinėje mokykloje.
Nuo jaunų dienų kraštietį lydi ir bibliofilija – senų, retų knygų kolekcionavimas. Gerbiamo Igno Valančiaus namuose daugybė grožinės literatūros, istorinių ir mokslinių knygų. Knygų kolekcionieriui svarbu ne tik knygą įsigyti, bet ir kuo daugiau sužinoti apie ją bei autorių, atsekti jos kelią. Jis yra surengęs ne vieną retų leidinių iš savo bibliotekos parodą Viešojoje bibliotekoje ir kitur.
Teisus buvo prancūzų rašytojas Antuanas Sent Egziuperi, sakydamas, jog visi mes ateiname iš savo vaikystės. Gerbiamas Ignas augo gausioje, tačiau šviesioje šeimoje. Tėvelis mokėjo groti smuiku bei armonika. Dėdė Juozas įpratino skaityti žurnalus ir senas knygas, pergyvenusias karą bei okupacijas. Nuo penkerių metų Ignas tapo giminės „raštininku“ ir neužmiršo dėdės priesako aprašyti gimtąjį kaimą. Gerbiamam Ignui Valančiui, jo sumanymams, kraštotyros rinkimui pritardavo  jau anapilin išėjusi jo žmona Aldona.
Sugrįžęs ir apsistojęs Naujojoje Akmenėje, Ignas Valantis atsidavė kraštotyrai, reikalaujančiai didelio atidumo, kantrybės, išmanymo.
Susirašinėjo su įvairių valstybių žmonėmis, rinko senus ir retus spaudinius, kaupia žinias apie Kinkių, Kinkupių ir kitas apylinkes, inicijavo Kinkių ir Šventupių kaimų kapinių sutvarkymą, suorganizavo šių kaimų bendruomenių susitikimus. Surinko biografines žinias ir surengė aviatoriaus Vaclovo Tomkevičiaus atminimo pagerbimo renginį, 1944 gruodį Kinkių apylinkėse įvykusio partizanų mūšio su sovietine kariuomene įamžinimą. Savo tyrimų medžiagos pateikė monografijai „Papilė“. Nuo 2011 – Lietuvos Garbės kraštotyrininkas, 2013 apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Apie kraštotyrininką Igną Valantį straipsnį yra parašęs žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga.
Prasmingame padėkos vakare garbingas apdovanojimas įteiktas kraštotyrininkui Ignui Valančiui, kurį įteikė Gerbiamas meras Vitalijus Mitrofanovas. Kraštotyrininką pristatė ir apie jo kilnius darbus kalbėjo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Renginio vedėjas Romualdas Juzukonis paskelbė garbingo apdovanojimo nominantą.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Nuotraukos Jono Vapsvos

pv4

pd2

pd1

Prasmingas Padėkos vakaras.Garbingas apdovanojimas įteiktas kraštotyrininkui Ignui Valančiui, kurį įteikė Gerbiamas meras Vitalijus Mitrofanovas. Kraštotyrininką pristatė ir apie jo kilnius darbus kalbėjo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Renginio vedėjas Romualdas Juzukonis paskelbė garbingo apdovanojimo nominantą.

pv3

Gerbiamas kraštotyrininkas Ignas Valantis ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  Padėkos vakare

***

JAUNIMO VAKARAS BIBLIOTEKOJE

Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sudėtingose situacijose, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus. Bendradarbiavimo tikslo vedami lapkričio 27 dieną Viešosios bibliotekos atviros jaunimo erdvės jaunimas į svečius pasikvietė Ramučių gimnazijos atviros jaunimo erdvės jaunimą, atviro jaunimo centro „NewStone“ jaunimą bei jų darbuotojas. Visi rinkomės norėdami susipažinti, pabendrauti, kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas Viešojoje bibliotekoje. Jaunimo vakarą vainikavo bendra filmo peržiūra. Po peržiūros vyko filmo aptarimas, derinome kokias veiklas ir iniciatyvas galėtume įgyvendinti ateityje. Kiek įsidrąsinęs jaunimas parodė ir savo sugebėjimus, kas turėdamas puikų balsą padainavo, merginos pademonstravo šokį, kuris skirtas eglutės įžiebimo šventei.

Teksto ir nuotraukos  autorė
Kristina Urniežienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
bibliotekininkė edukacinei, projektinei veiklai

jau1