2020 metai

2021 02 01

Ventoje  „Padžiauta knygelių paroda“

Kai rudenį į žemę bumsi kaštonai ir medžiai atsisveikina su  lapais, bibliotekos naujų knygelių pristatymas vaikams iškeliavo į lauką tarp ąžuolų ir liepų, augančių šalia bibliotekos. Juk ne veltui medis ir knyga neatsiejami vienas nuo kito. Iš jų gaminamas popierius ir knygos. Įvairiausios knygelės apie lietų, rudenį, derlių, gyvūnus ir gamtą buvo prisegtos prie virvelės ir lyg rudeniniai lapai plaikstėsi vėjyje ir kvietė ne tik vaikus prieiti  pasidžiaugti spalvotomis knygelėmis, bet ir praeinantiems ventiškiams suteikė gerą nuotaiką ir šypsenas veide.

                                                                                Ventos miesto filialo informacija

IMG 8974

***

EILĖMIS PRISIGLAUSKIM PRIE LIETUVIŠKO BERŽO

    „Poezija – svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys...Verksmas su ašarom ir be ašarų... Viskas kas žmogiška. Ir visa tai poetas turi pajusti išgyventi. Poeto kūryba-daugiau ar mažiau-jo paties autobiografija“- rašė  poetas Paulius Širvys.

        Renginį, skirtą poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms pradėjusi vyr. bibliotekininkė Eugenija Škultinienė papasakojo apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Sudėtingas ir trumpas poeto gyvenimas, bet jis neturi pabaigos. Jo eilės yra deklamuojamos, daugelis jų tapę dainomis.

         Kompiuterinės įrangos dėka apsilankėme P.Širvio gimtinėje, Aleksandravėlėje, (Rokiškio r.) ir Dusetose (Zarasų r.), kur poetas augo. Iš kraštiečių pasakojimų sužinojome daug įdomių istorijų – jo pomėgius, vaikystės išdaigas,  meilę  savo tėvams, broliui Leonui, kaimynams, draugams. Poetas buvo atlapos širdies, labai teisingas, draugiškas, talentingas. Jis mokėjo suburti apie save ir bendraamžius, ir vyresnius. Klausėmės paties poeto skaitomų savo sukurtų eilių. Pats mėgstamiausias jo  eilėraštis „Aš beržas“. „Tik neiškirskit, niekada neiškirskit beržų, baltųjų mano brolių, - prašė poetas susitikimuose su tėvynainiais. Skambėjo įvairių atlikėjų  atliekamos dainos pagal P.Širvio žodžius. Labai sudomino aktoriaus Česlovo Stonio  kompozicija  „Amžinai, amžinai neramus“ (Paulius Širvys - eilėse, dainose, prisiminimuose).    

 Bibliotekos skaitytojos -  J.Jonušienė, P.Stonienė, V.Stonienė ir bibliotekininkė E.Škultinienė – skaitė eilėraščius: „Amžinai, amžinai neramus“, „Kai brendu naktimi“, „Beržai baltieji broliai“, „Tu-versmė, tu-giesmė“, „Aš beržas“. „Negalima įsivaizduoti Širvio poeto be Širvio žmogaus, be jo nelengvos, tačiau nuostabiai tyros biografijos. Maža tėra dainių, kurių gyvenimas būtų toks poetiškas, kaip Pauliaus. Jis poetas iš Dievo malonės, gimęs su žvaigžde kaktoje. Ir tai buvo jo laimė ir jo prakeikimas, kaip ir visų didelių poetų. Tai talentingas žmogus, su absoliučia poetine kalba“- yra pasakęs poetas  Algimantas Baltakis.

                                                 Jučių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė 
Eugenija Škultinienė

p.s.100