2021 metai

2022 01 04

Europos kalbų dienai

Rugsėjo 26 d. minėsime Europos kalbų dieną!

Europos Tarybos ir Europos Komisijos iniciatyva Europos kalbų diena nuo 2001 m. švenčiama kasmet rugsėjo 26 d. Šiais metais minime Europos kalbų dienos dvidešimtmetį!

Ta proga Europos informacijos centras paruošė protų mūšio klausimus, kuriuos Jūs galite parsisiųsti ir naudoti renginiuose savo organizacijose, mokykloje ar kitose grupėse:

Protų mūšio klausimai: https://europa.eu/!BXfgb3

Informacija FB: https://www.facebook.com/Europos/posts/224701773035234

Europos informacijos centro informacija

***

abu  kopija

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė dalyvavo konferencijoje „Biblioteka visiems“

***

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įvyko literatūriniai renginiai skirti Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti

VYTAUTAS MAČERNIS - DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFINĖS LYRIKOS POETAS, NAUJOSIOS LIETUVIŲ PROZOS PRADININKAS

„Gyvenk per mus, kad mes galėtume amžinai gyventi per tave“.
                                                                         Vytautas Mačernis

Šie metai Lietuvoje paskelbti lietuvių poeto Vytauto Mačernio metais. Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įvyko prasmingi literatūriniai renginiai,  rengiamos spaudinių parodos, literatūriniai skaitymai, rašomos literatūrinės bibliografinės apžvalgos lietuvių poeto, intelektualiosios filosofinės poezijos kūrėjo Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Akmenės krašto bibliotekų skaitytojai, lankytojai Viešosios bibliotekos administracijos buvo pakviesti į Viešąją biblioteką (V. Kudirkos g.9 Naujoji Akmenė) poezijos spektakliui „Regėjimų šviesoje“, kuriame poeto Vytauto Mačernio poeziją skaitė  aktorė Virginija Kochanskytė, Klaipėdos universiteto docentė ir aktorius Anicetas Gendvilas, lietuvių liaudies dainas atliko dainininkė Rasa Serra.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga išleido knygą, tarptautinį kūrybos almanachą „Apnuogintos širdies vizijos“, skirtą poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Šios knygos redaktorė yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė Buragienė. Šioje knygoje publikuojama ir Akmenės krašto literatų kūryba: Gražinos Blinkinienės, Vilhelminos Imbrienės, Kęstučio Krenciaus, Dalios Milukaitės-Buragienės. Publikuojama ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės  Zitos Sinkevičienės parengta literatūrinė-bibliografinė apžvalga „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas“, skirta naujosios lietuvių poezijos pradininko, poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės knygoje „Pasikalbėjimas su savimi“ yra publikuojami prisiminimai susiję su poetu Vytautu Mačerniu. Ši knyga yra Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Man teko didelė garbė susipažinti su poeto Vytauto Mačernio dukterėčiomis Virginija Rojuviene, Vitalija Rupšiene, Naktis Vaitkiene,  su kuriomis susipažinome Papilėje, Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos ir Papilės kultūros namų bendrame renginyje „Kiek aš nedegu – tiek negyvenu“, skirtame poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė mielai dalyvauja Viešosios bibliotekos kultūriniuose, literatūriniuose renginiuose. Vitalija Rupšienė pasidalino mintimis, prisiminimais  apie dėdę, jo šeimą, gimines.

Poeto Vytauto Mačernio dukterėčios Vitalijos Rupšienės atsiminimai apie dėdę: „Dėdė buvo pedantas. Visi galvojo, kad jis buvo iš turtingų  ūkininkų šeimos, ir turėjo išlaikymą. O kai mokėsi Sedos progimnazijoje, dar padėjo man lėšomis. Bet jau mokydamasis gimnazijoje Telšiuose pilnai išsilaikė pats. Po paskaitų jis mokino turtingų valdininkų vaikus. Mažas Vytautas buvo išdykęs. Vis apgalėdavo vyresnėlį  brolį Vladą. Kartą paėmęs žarsteklį, sako, vaikė brolį. Tada jiems buvo apie du, ar trys metukai. Pradėjus mokytis vyresniajam broliui, buvo pasamdyta daraktorė, o Vytukas vis pribėgdavo pasiklausyti, ką jie ten daro. Daraktorė pastebėjo, kad jis geriau suprantą už brolį, todėl jį pradėjo mokyti kartu su Vladuku. Iš tikro jam mokslai sekėsi geriau nei broliui. Tarp kitko, daraktorė Elzbėtėlė mokino ir mudvi su sese Virgute poterius ir paruošė pirmajai komunijai.“

Vitalija prisimena, kaip su mama grįžę iš Sibiro tremties, prižiūrėjusios poeto Vytauto Mačernio kapą.  Vitalija prisimena, kaip vaikystėje mama vesdavosi ją prie Vytauto Mačernio kapo. Mergaitė labai gailėjosi dėdės ir klausė mamos: „O kodėl dėdę vieną miške palaidojo?“. „Kai uždegdavo žvakutes ant kapo, tada man atrodė, kad dėdei nebaisu būti vienam kalnelyje palaidotam“ – prisimena Vitalija.

Man didelė Garbė būti apdovanota Brandos intelekto Švyturio vardiniu medaliu dalyvaujant LNRS literatūriniame konkurse, skirtame lietuvių poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvių genijaus, poeto Vytauto Mačernio poezija, filosofiniai eilėraščiai amžinai išliks mūsų skaitytojų širdyse, stebino ir stebins poeto sukurti eilėraščiai minties gilumu ir filosofiškumu.

Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorė
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
Garbės narė

 

IMG-2602 

Aušros Šukienės nuotraukoje iš dešinės į kairę: Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė, poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė ir poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė

***

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ PASLAUGOS NUO RUGSĖJO 13 DIENOS:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamos paslaugos lankytojams, pateikusiems Galimybių pasą ir vaikams iki 16 metų.

TURINTIEMS GALIMYBIŲ PASĄ:

  •  Naudotis Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų atvirais knygų fondais – atsiimti ir grąžinti leidinius;
  • Naudotis periodikos-interneto skaityklos paslaugomis;
  • Dalyvauti renginiuose;
  • Dalyvauti mokymuose.

NETURINTIEMS GALIMYBIŲ PASO:

  • Knygų išdavimas/grąžinimas (nurodytoje vietoje)
  • Renginiai atvirose erdvėse.

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus atstumo,  užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimus. Neaptarnaujame lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių kaip karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)

Knygas galite užsisakyti  bibliotekos elektroniniame kataloge,  elektroniniu paštu  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  

arba telefonu: (8 425) 56396

 


Prašome laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
Ačiū už supratingumą. Būkime sveiki, saugokime save ir kitus!

Viešosios bibliotekos administracija