2019 09 12 Naujienos

 

KONKURSAS PAKALNIŠKIŲ KAIMO FILIALO VYR. BIBLIOTEKININKO 0,5 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595)

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Pakalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininko 0,5 etato pareigoms užimti (tarnybinio atlyginimo koeficientas – 4,9). Darbo vieta Pakalniškių kaimo filialas, Šapnagių kaimas, Tuopų g.4, Kruopių seniūnija, Akmenės rajonas.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
  • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 24d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka, 

V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 59 602.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

***

PIEŠINIŲ KONKURSO „MANO MIESTUI – 70“ PRISTATYMAS IR APTARIMAS

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės neformaliojo vaikų švietimo būrelio dalyviai ir kiti bibliotekos vaikų erdvės lankytojai gražiai ir prasmingai paminėjo Naujosios Akmenės miesto 70 metų sukaktį. Vaikai nuo metų pradžios keletą užsiėmimų piešė piešinius savo miestui, o taip pat rašė sveikinimus ir linkėjimus. Vaikai nupiešė daug gražių piešinių, linkėjo Naujajai Akmenei klestėti, būti gražiai ir tvarkingai, džiaugėsi, kad gyvena gražiame mieste, kur jų artimieji ir draugai. Pasidžiaugta vaikų darbais, surengta jų paroda, vaikai apdovanoti dovanėlėmis. Užsiėmimuose vaikai skatinami būti pilietiškais, mylėti savo kraštą, domėtis ir žinoti jo istoriją, todėl po piešinių konkurso aptarimo vaikai pakviesti sudalyvauti viktorinoje, kad dar labiau įtvirtintų žinias apie Akmenės kraštą. Pasidalinę į dvi komandas, vaikai atsakinėjo į klausimus apie Akmenės rajono miestus, miestelius, kaimus, gyventojų skaičių, žymius žmones, gamtą. O viktorinos pabaigoje vaikai pakviesti pabūti savo krašto gidais – pristatyti savo kraštą, kurį verta atrasti.

Rasa Kybartaitė

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė 

DSCF1796

***

L.P.skelbimas

Skaityti daugiau...

Subkategorijos