Naujienos

2023 03 24

Virtuali biblioteka  ELVIS skaitytojams 

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko mokymai, kuriuos vedė Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, atstovė regionams Danguolė Kaktavičienė. Mokymuose dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, miestų, miestelių, filialų ir mokyklų bibliotekininkai.

Norint, kad skaityti galėtų visi, ieškoma būdų, kaip padaryti knygas prieinamas skirtingoms auditorijoms.

ELVIS (Elektroninių Leidinių Valdymo Informacinė Sistema) – tai virtuali biblioteka, skirta visiems, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. ELVIS fonduose saugoma tūkstančiai pavadinimų populiarių įgarsintų knygų (tarp jų – ir įgarsintos knygos, skirtos vaikams), įgarsintų žurnalų, filmų su garsiniu vaizdavimu, skaitmeninių knygų (PDF, DAISY, EPUB formatais), skaitmeninių Brailio leidinių, garso spektaklių. Virtualią biblioteką ELVIS sukūrė ir administruoja Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB), aptarnaujanti ne tik neregius, bet ir kitus asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto.

Vyr. bibliotekininkė Danguolė Kaktavičienė supažindino  mokymų dalyvius su ELVIS - Elektroninių Leidinių Valdymo Informacine sistema. Mokymų metu išsamiai supažindinta, kokie asmenys gali naudotis šia sistema. Tai asmenys, kuriems rega silpsta dėl amžiaus ar ligos, vaikai, turintys mokymosi ar raidos sutrikimų, vaikai ir suaugusieji, turintys skaitymo sutrikimą (disleksiją), silpnaregiai ir neregiai, asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai sėdėti ir visi kiti.  Informuota, kaip prisijungti prie ELVIS sistemos, kokius dokumentus reikia turėti, norint skaityti ELVIS sistemoje esančias knygas. Bibliotekininkas arba pats žmogus registruodamasis ELVIS sistemoje (www.elvislab.lt) turi įkelti gydytojo pažymą ar išrašą iš e. sveikatos (fotografuotą ar skenuotą dokumentą), logopedo pažymą ar Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų išvadą, neįgaliojo pažymėjimą, kad pagrįstų turimą negalią ar kitą priežastį, kodėl negali skaityti įprasto teksto. Užsiregistravus sistemoje garsines knygas galima parsisiųsti į savo turimą įrenginį (kompiuterį, usb grotuvą) arba panaudai pasiskolinti garsinį imtuvą su USB laikmena iš Lietuvos audiosensorinės bibliotekos (norint gauti šią paslaugą – reikia kreiptis į artimiausią biblioteką, ten dirbantis darbuotojas pakonsultuos ir padės).

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ELVIS  virtualios bibliotekos klausimais kreiptis į Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkę Jūratę Vaškelienę, kuri atsakys skaitytojams į rūpimus klausimus dėl registracijos. Liepos, spalio mėnesiais į Naująją Akmenę, į Viešąją biblioteką ir jos miestų, kaimų filialus atvyks ELVIS autobusas su Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos pristatymu.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

elvis2023

Jūratės Vaškelienės nuotraukoje centre Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, atstovė regionams Danguolė Kaktavičienė ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  bibliotekininkai.

***

Kviečiame moksleivius dalyvauti konkurse!

Moksleivių kūrybos (eilėraščių, piešinių) konkurse „GIMTINĖS DELNE”, skirtame Anzelmo Matučio 100 – osioms metinėms.
Konkursas vyksta nuo 2023 m. kovo 16 d. iki 2023 m. gegužės mėn. 5 d.
Dalyvauja trijų amžiaus grupių moksleiviai: 1 - 4 klasių, 5 – 9 klasių ir 10 – 12 klasių mokiniai.

 Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, tradicijomis, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus; ugdyti mokinių pilietinį suvokimą, pagarbą lietuvių tautos istorijai, kalbai, tradicijoms.

Moksleivių kūrybos (eilėraščių, piešinių) konkurso „GIMTINĖS DELNE”, skirto Anzelmo Matučio 100 – osioms metinėms nuostatai

Konkursą organizuoja Pasaulio lietuvių centras, XXVII knygos mėgėjų draugija, LUMA.


***

337282583 756152685976852 6121368884092173818 n

Šiandien, kovo 21-ąją, minime Pasaulinę Dauno sindromo dieną.

Jos tikslas – formuoti tolerantišką visuomenės požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, išreikšti jiems palaikymą bei mažinti tarpusavio atskirtį. Minėdami šią dieną, kviečiame prisidėti prie socialinės akcijos #nenurašykopalaikyk ir pasipuošti skirtingomis kojinėmis, kurios yra kitoniškumo, nulemiamo tik vienos chromosomos, simbolis – taip išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. Palaikykime ir būkime vieningi – nes visi – vaikai bei suaugę žmonės su Dauno sindromu yra unikalios asmenybės su savo ypatybėmis ir gebėjimais, praturtinančiomis mūsų gyvenimą!

ĮTEIKTOS POETO VLADO BURAGO ATMINIMO LITERATŪRINĖS PREMIJOS

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga pakvietė poetus, rašytojus į 25-uosius poezijos skaitymus „Lygiadienio giesmė“. Renginys vyko Kauno Vinco Kudirkos  viešosios bibliotekos muzikos ir meno skyriuje. LNRS buvo paskelbusi du konkursus, 2022 metų išleistos knygos Vlado Burago atminimo literatūrinei premijai, ir eilėraščio jubiliejinei 25-ajai „Lygiadienio giesmei“. Renginio metu buvo apdovanotos eilėraščių konkurso diplomantė - rašytoja Odilė Bytautienė, laureatės - poetė Vida Jurkienė ir Birutė Kanevičienė.

Garbingai buvo įteiktos poeto Vlado Burago atminimui literatūrinės premijos. Poeto Vlado Burago atminimo literatūrinės premijos I-ąją laureate pripažinta Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė  „už poetinio žodžio sklaidą, už 2022 m. išleistą knygą „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, už Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago šviesaus atminimo saugojimą, jo kūrybos puoselėjimą ir literatūrines parodas  Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, už nuoširdumą, dvasinį taurumą bei pasiaukojimą Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos darbų įprasminime“. Premiją įteikė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkė, poetė, LR meno kūrėja, Vlado Burago kūrybinės atminties įamžintoja ir dvasingų darbų sumanytoja Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vicepirmininkas, Garbės ir Nusipelnęs LNRS rašytojas, asoc. Prof., dr. Vytautas Šiaudytis. II-aja Vlado Burago literatūrine premija apdovanota poetė Rita Mockeliūnienė, III-ąja Vlado Burago literatūrine premija apdovanota Emilija Valentinavičienė.

Didelį ir nuoširdų indėlį Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Akmenės krašto literatams įnešė  Lietuvos  nepriklausomųjų  rašytojų sąjungos  pirmininkas  a. a Vladas Buragas. Kartu su Viešosios bibliotekos  direktore  Zita  Sinkevičiene  jis sudarė, redagavo Akmenės krašto poezijos almanachą „Žiemgalijos užrašai“. A.A. Vladas Buragas redagavo Akmenės krašto literatų knygas: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Zitos Sinkevičienės, Juzefos Janušienės, Gražinos Blinkinienės, Kęstučio Krenciaus ir kitų poetų knygas. Apie Viešosios bibliotekos veiklą,  poetų kūrybą buvo skelbiami straipsniai periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė“, dalyvaudavo Viešosios bibliotekos  literatūriniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose.

Vladas Buragas (g. 1953 m. rugpjūčio 2 d. Švitrūnuose) – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, rašytojas, redaktorius, Lietuvos ir Kauno miesto politinis veikėjas. Išleido 9 poezijos knygas, iš kurių pažymėtinos rinktinės „Vilties brasta“ (2002) ir „Po kipariso ženklu“ (2013). Daugiau kaip 50 poezijos rinkinių, almanachų ir rinktinių redaktorius. Laikraščio „Šeduvis“ (1994), savaitraščio „Kybartų kronika“ (2000), periodinio leidinio „Dainavos apžvalga" (Kaunas, 2005–2008), respublikinio kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnraščio „Gintaro gimtinė“ (nuo 2009) redaktorius. Vieno eilėraščio apie Šiaulius konkurso (1993), VI ir XXIII Mažųjų poezijos pavasarių (Vilkaviškis, 1996 ir 2013), LNRS II Vasaros poezijos šventės (Kaunas, 2000), o taip pat dr. Nijolės Bataitytės (JAV, Los Andželas) ir Edv. Šulaičio (JAV, Čikaga) literatūrinių fondų premijų (2000 ir 2003) laureatas. Respublikinio A. Vaičiulaičio literatūrinio konkurso diplomantas (2009). LR kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas (2010). Respublikinio kultūros kūrybos periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius. Vladas Buragas išleido šias poezijos knygas: „Nerašytuos laiškuos gyveni“ (1995), „Sielos delčia“ (1997), „Abipus letos“ (1998), „Neramioji liepsna“ (kartu su D. Milukaite) (1998), „Blizgenos pavėjui“ (1999), „Dviejų saulių nemigusios žaros“ (kartu su D. Milukaite) (2000).

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2023 metų rugpjūčio mėnesį bus eksponuojama spaudinių paroda „Prasmė atgimsta spalvose ir nuvilnija gijomis į erdvę“, skirta poetui, lyrikui Vladui Buragui.  

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,
Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė,
Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“
pirmininkė Zita Sinkevičienė  

IMG 2520

Poeto Vlado Burago atminimo literatūrinės premijos medalis ir laureato diplomas įteiktas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei.  

Nominacija

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: diktorė Liudgarda Čiapienė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  valdybos vicepirmininkas, nusipelnęs  rašytojas, asoc. Prof., dr. Vytautas Šiaudytis.