Naujienos

2023 09 21

ĮTEIKTOS POETO VLADO BURAGO ATMINIMO LITERATŪRINĖS PREMIJOS

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga pakvietė poetus, rašytojus į 25-uosius poezijos skaitymus „Lygiadienio giesmė“. Renginys vyko Kauno Vinco Kudirkos  viešosios bibliotekos muzikos ir meno skyriuje. LNRS buvo paskelbusi du konkursus, 2022 metų išleistos knygos Vlado Burago atminimo literatūrinei premijai, ir eilėraščio jubiliejinei 25-ajai „Lygiadienio giesmei“. Renginio metu buvo apdovanotos eilėraščių konkurso diplomantė - rašytoja Odilė Bytautienė, laureatės - poetė Vida Jurkienė ir Birutė Kanevičienė.

Garbingai buvo įteiktos poeto Vlado Burago atminimui literatūrinės premijos. Poeto Vlado Burago atminimo literatūrinės premijos I-ąją laureate pripažinta Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė  „už poetinio žodžio sklaidą, už 2022 m. išleistą knygą „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, už Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago šviesaus atminimo saugojimą, jo kūrybos puoselėjimą ir literatūrines parodas  Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, už nuoširdumą, dvasinį taurumą bei pasiaukojimą Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos darbų įprasminime“. Premiją įteikė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkė, poetė, LR meno kūrėja, Vlado Burago kūrybinės atminties įamžintoja ir dvasingų darbų sumanytoja Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vicepirmininkas, Garbės ir Nusipelnęs LNRS rašytojas, asoc. Prof., dr. Vytautas Šiaudytis. II-aja Vlado Burago literatūrine premija apdovanota poetė Rita Mockeliūnienė, III-ąja Vlado Burago literatūrine premija apdovanota Emilija Valentinavičienė.

Didelį ir nuoširdų indėlį Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Akmenės krašto literatams įnešė  Lietuvos  nepriklausomųjų  rašytojų sąjungos  pirmininkas  a. a Vladas Buragas. Kartu su Viešosios bibliotekos  direktore  Zita  Sinkevičiene  jis sudarė, redagavo Akmenės krašto poezijos almanachą „Žiemgalijos užrašai“. A.A. Vladas Buragas redagavo Akmenės krašto literatų knygas: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Zitos Sinkevičienės, Juzefos Janušienės, Gražinos Blinkinienės, Kęstučio Krenciaus ir kitų poetų knygas. Apie Viešosios bibliotekos veiklą,  poetų kūrybą buvo skelbiami straipsniai periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė“, dalyvaudavo Viešosios bibliotekos  literatūriniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose.

Vladas Buragas (g. 1953 m. rugpjūčio 2 d. Švitrūnuose) – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, rašytojas, redaktorius, Lietuvos ir Kauno miesto politinis veikėjas. Išleido 9 poezijos knygas, iš kurių pažymėtinos rinktinės „Vilties brasta“ (2002) ir „Po kipariso ženklu“ (2013). Daugiau kaip 50 poezijos rinkinių, almanachų ir rinktinių redaktorius. Laikraščio „Šeduvis“ (1994), savaitraščio „Kybartų kronika“ (2000), periodinio leidinio „Dainavos apžvalga" (Kaunas, 2005–2008), respublikinio kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnraščio „Gintaro gimtinė“ (nuo 2009) redaktorius. Vieno eilėraščio apie Šiaulius konkurso (1993), VI ir XXIII Mažųjų poezijos pavasarių (Vilkaviškis, 1996 ir 2013), LNRS II Vasaros poezijos šventės (Kaunas, 2000), o taip pat dr. Nijolės Bataitytės (JAV, Los Andželas) ir Edv. Šulaičio (JAV, Čikaga) literatūrinių fondų premijų (2000 ir 2003) laureatas. Respublikinio A. Vaičiulaičio literatūrinio konkurso diplomantas (2009). LR kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas (2010). Respublikinio kultūros kūrybos periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius. Vladas Buragas išleido šias poezijos knygas: „Nerašytuos laiškuos gyveni“ (1995), „Sielos delčia“ (1997), „Abipus letos“ (1998), „Neramioji liepsna“ (kartu su D. Milukaite) (1998), „Blizgenos pavėjui“ (1999), „Dviejų saulių nemigusios žaros“ (kartu su D. Milukaite) (2000).

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2023 metų rugpjūčio mėnesį bus eksponuojama spaudinių paroda „Prasmė atgimsta spalvose ir nuvilnija gijomis į erdvę“, skirta poetui, lyrikui Vladui Buragui.  

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,
Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė,
Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“
pirmininkė Zita Sinkevičienė  

IMG 2520

Poeto Vlado Burago atminimo literatūrinės premijos medalis ir laureato diplomas įteiktas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei.  

Nominacija

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: diktorė Liudgarda Čiapienė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  valdybos vicepirmininkas, nusipelnęs  rašytojas, asoc. Prof., dr. Vytautas Šiaudytis.