Neformalus švietimas

2021 06 30

 

Pasirokoukem...

2021 metų birželio 29 dieną Viešosios bibliotekos NVŠ nariai ir jaunieji bibliotekos skaitytojai susitiko su filologijos dr. Juozu Pabrėža.  Energingas, linksmas, ekspresyvus ir daug naujų žinių suteikiantis pokalbis sudomino vaikus. Popietės dalyviai sužinojo apie iškilius Žemaitijos vyrus, žemaičių būdą,  žemaičių kalbos ypatumus, žemaitiškų žodžių reikšmes ir žodžių  įvairovę, padiskutavo ar žemaičių yra kalba ar tarmė. ,,Mes esam žemaičiai. Mokykimės  ir kalbėkime žemaitiškai.  Žemaičių kalba yra  vertybė,  mūsų savitumas ir mūsų pasididžiavimas “, -  kalbėjo svečias. 

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

DSCF1845

D. Markulienės nuotraukoje: filologijos dr. Juozas Pabrėža

DSCF1849

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Dalia Jencienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, filologijos dr. Juozas Pabrėža, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė

***

Šaškių turnyras

Birželio 23 d. Viešosios bibliotekos NVŠ būrelio nariai surengė šaškių turnyrą. Visi dalyviai žaidė susikaupę, stengėsi laikytis  žaidimo taisyklių, kuo daugiau padaryti teisingų ėjimų. Kiekvienas žaidėjas patyrė pergalės  jausmą. Pirma vieta džiaugėsi Lukas Grabauskas. Antras buvo Giedrius Juozauskas. Trečią vietą užėmė Eimantas Krištopaitis. Turnyrui pasibaigus, visi vaikai džiaugėsi gautais prizais.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

sasvaik

***

Saugi vasara

Džiaugiantis vasaros dovanotomis dovanomis, turime prisiminti apie slypinčius  pavojus, kurie pasireiškia,  dažniausiai, kaip tik tada, kada apie juos negalvojame.  Birželio 15 dienos  popietę  susirinkę Viešosios bibliotekos  NVŠ būrelio nariai susitiko su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūne Ramune Vėlavičiene.  Vaikai, kartu  su viešnia, prisiminė ir aptarė kaip saugiai elgtis žaidžiant kieme, važiuojant dviračiais,  paspirtukais, riedėmis, maudantis vandens telkiniuose ir netikėtai atsitikus nelaimingiems įvykiams.  Berniukai  papasakojo apie savo patirtus atsitikimus, uždavė daug jiems rūpimų klausimų, prisiminė saugaus elgesio taisykles. Susitikimo metu bendruomenės pareigūnė Ramunė Vėlavičienė padovanojo  popietės dalyviams atšvaistų,  ,,Saugios vasaros atmintinių“, ,,Taisyklių ir patarimų dviračių, paspirtukų, riedžių, mopedų, vairuotojams“  lankstinukų.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

saugivasara

***

Vasara pasaką seka

Saulėtą birželio 9 d. popietę  VB vaikų erdvėje   vyko  NVŠ būrelio popietė ,,Vasara pasaką seka“. Vaikai klausėsi linksmų pasakų apie vasarą, kurias skaitė bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė,  klausydami piešė piešinius,  garsiai skaitė pasakas. Šilta, draugiška,  tyli ir darbinga aplinka nukėlė popietės dalyvius į pasakų pasaulį, įkvėpė darbui. Popietei pasibaigus,  sukurtų  piešinių paroda papuošė vaikų erdvę.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

dirba

pies1

***

Birželio mėn.  2 d.  NVŠ  būrelio nariai rinkosi į popietę, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir artėjančiai Tėvo dienai. Mįslių ir įvairių užduočių  konkurso ,,Tu gali“ metu  vaikai atsakinėjo į duotus klausimus, dainavo dainas, sekė pasakas, spėjo mįsles,  garsiai skaitė eilėraščius,  kūrė,  piešė atvirukus, rašė linkėjimus ir gražius žodžius savo tėčiams. Popietė baigėsi darbų parodėle ,,Mano Tėčiui“.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

mano tėčiui1

mano teciui2

mano teciui3

***

Susitikimas su vaikų rašytoju Vytautu  Račicku

Gegužės 26 dieną Zoom programos pagalba  jaunieji skaitytojai, bibliotekininkai virtualioje erdvėje susitiko su vaikų  rašytoju vaikams Vytautu Račicku. Per ilgą savo kūrybos  kelią parašęs apie 40 knygų, įvairių eilėraščių   kūrėjas  šiltai bendravo su susitikimo dalyviais, pasakojo apie savo gyvenimo nuotykius, nuoširdžiai atsakinėjo į pateiktus klausimus. Paprastas, geras, gyvas , pamokantis rašytojo žodis ilgam išliks  vaikų atmintyje, leis geriau suprasti rašytojo rašytas knygas.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

rač1

***

Gegužės 19 ir 20 dienomis Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio nariai dalyvavo popietėse, skirtose Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui, Vaikų gynimo dienai ir Pasaulio kultūros puoselėjimo dienai.

Tradicine tapusioje popietėje  ,,Vaikai stebuklais auga“ vaikai klausėsi vaikų kūrybos pasakų, kurias garsiai skaitė bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė.  Būsimieji kūrėjai aptarinėjo vaikų kūrybą, žavėjosi įdomiomis pasakomis ir patys ateityje ketino  kurti. 

Popietėje ,,Aš ir kultūra“  vaikai kalbėjosi  apie pasaulinių, tame tarpe ir lietuvių, kultūrų savitumą, kultūros puoselėjimą ir kiekvieno vaiko ryšį su kultūra. Po to  piešė piešinius, skirtus Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui, nes  biblioteka  yra mūsų kultūros dalis.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

 

pieš

***

Saugokime kalbą

,,Iš duonos kvapo ir miškų giesmės kalba gimtoji lūposna  įdėta“- taip rašė poetė Janina Degutytė.  Viešosios bibliotekos vaikų erdvės   NVŠ būrelio nariai susirinko į virtualią popietę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos   ir knygos dienai.  Vaikai klausėsi poetės, vertėjos Ramutės Skučaitės, Mikalojaus Daukšos,   Agnieškos Uscilienės minčių apie lietuvių  kalbą.  Dalyvavo  viktorinoje - žaidime  su lietuviškais žodžiais.  Popietė baigėsi dalyvių piešiniais, lietuviškų žodžių rašymu.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

Gustės piešinys

saug.kal.nuotr.

***

Mano mamytei

Viešosios bibliotekos NVŠ programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ užsiėmimai karantino laikotarpiu vyksta nuotoliniu būdu. Balandžio 29 dienos ir gegužės 5 d. užsiėmimai buvo skirti Motinos dienai. Popiečių metu vaikai skaitė lietuvių poetų eilėraščius, skirtus Mamoms, skambėjo gražiausios lietuvių poetų eilės, skaitomos bibliotekininkės Aurelijos Gerulskienės, buvo klausomasi lietuvių poetų ir rašytojų šiltų prisiminimų apie Mamas. Popietes papuošė vaikų nupiešti mamyčių portretai, parašyti gražiausi žodžiai ir palinkėjimai Mamoms.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

 my photo flower photo book-5

***

Spektaklis kitaip

NVŠ programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ mokiniai, mokytojai, bibliotekininkai balandžio 28 dieną žiūrėjo „Labaiteatras“ spektaklį „Siaubo pasakos“ (nuotoliniu būdu). Spektaklis sukurtas pagal N. Vėliaus surinktų lietuviškų sakmių knygą „Sužeistas vėjas“.
„Labaiteatras“  - tai teatras, gimęs iš labai didelio noro, kad savos idėjos, savi kūrybiniai sumanymai turėtų savus namus. Teatro įkūrėjai – režisierė ir aktorė Agnė Sunklodaitė ir kompozitorius Deividas Gnedinas.
„Labaiteatras“ kuria šeimai (nuo pačių jauniausių iki vyriausių jos narių), išpažįstą teatrą visuose jo apsireiškimo formose: ne tik tradicinėse teatro erdvėse, bet ir gatvėse ir bibliotekose, dvaruose ir palėpėse ir...

Dalė Taraškevičiūtė
Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
NVŠ programos koordinatorė

labateatr1

lab teatras2

 Labai teatras3

***

„Aš – knygos iliustratorius“

Šiuo, visiems neįprastu, laikotarpiu visos veiklos šiek tiek keitėsi. Neformalus vaikų švietimas  - ne išimtis. Veiklos persikėlė į virtualią erdvę. Su vaikais bendraujame telefonu, internetu arba individualiai, jiems apsilankius bibliotekoje. Praėjusio užsiėmimo užduotis buvo iliustruoti paskutinę perskaitytą knygą.

Diana Lensbergienė
Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos
bibliotekininkė, NVŠ paslaugų teikėja

 

akm2

*** 

Iš ugnikalnių papėdės į spalvų pasaulį 

Per dvi užsiėmimų dienas, Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio lankytojai nukeliavo neįprastą kelionę. Pabuvojo ugnikalnių šalyje, patyrinėjo šiuos ,, ugninius kalnus“, atkeliavo į spalvų pasaulį. Klausėsi, džiaugėsi spalvų įvairove, maišė, liejo ir žiūrėjo – kokios spalvos susiliejo ir kas iš to išėjo.

 

 

spalvos Gustės pieš.  kopija

Spalvos Beno  kopija

Beno piešinys.

***

Knyga mums padeda augti

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio nariai šauniai pažymėjo vaikiškos knygos dieną. Pasikalbėjo apie šios dienos svarbą ir reikšmę, apžiūrėjo plakatą ir išklausė kreipimosi tekstą. Po to visi pasinėrė į nuotykių ir kelionių pasaulį – klausėsi garsiai skaitomos – mūsų kraštiečio, Akmenės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Dariaus Rekio knygos ,,Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“ ištraukos. Ir taip vaikiška knyga pati nukeliavo pas vaikus.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

vvd

***

Susitikimas su psichologe, poete Laima Petroniene

Kovo 24 d. NVŠ programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ mokiniai, bibliotekininkai ir kiti susitikimo dalyviai Zoom programos pagalba dalyvavo susitikime su psichologe, poete Laima Petroniene. Susitikimo pradžioje viešnia pristatė savo kūrybą, išleistas knygas. Naujausia knyga „Myliu mamą, myliu tėtį“ išleista 2021 metais. Tai eiliuota knygelė vaikams su lavinančiomis užduotelėmis. Autorė rašo ir eiles vaikams, kuria eilėraščius dzukų tarme. Mielas ir šiltas susitikimas su autore nuteikė maloniai. Ypatingai graži Abėcėlė - visos raidės tiesiog švyti ir kviečia į savo šalį. Susitikimo metu viešnia kvietė visus dalintis savo talentais: Benas pagrojo fleita, Beno mama paskaitė savo kūrybos eiles. Klausėmės autorės skaitomų eilėraščių, kurie nuteikė labai teigiamai ir pozityviai. O dar melodija, pagrota tibetietišku dubeniu, nunešė toli, toli, toli.... ieškoti savo geriausių savybių.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

sus2

sus1

***

Knygnešio dienai

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikai virtualioje erdvėje vykusio užsiėmimo metu, skirto Knygnešio dienai kalbėjo apie knygnešystę, knygnešius. Mokinys Benas Karačiovas atliko muzikinį kūrinį ir visi kartu iš popieriaus gamino spalvingas, gražias papūgėles.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

vaik66

***

Kovo 11-ajai

Viena gražiausių pavasario švenčių tai Kovo 11-oji, tai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Diena, kuri neša džiaugsmą ir pasitikėjimą, laimę ir viltį, todėl su Viešosios bibliotekos  NVŠ būrelio nariais, pasikalbėję apie šios dienos svarbą, iškeliavome poezijos takais. Klausėmės kompozicijos ,, Lietuviškas žodis eilėraščiu supas“ sudarytos iš Akmenės krašto kūrėjų eilių, kurias parinko ir skaitė bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė , NVŠ būrelio nario Beno Karačiovo poeto Justino Marcinkevičiaus deklamuoto eilėraščio  ,, Tai gražiai gražiai mane augino...“

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja 

Lietuviškas žodis eilėrasčiu supas 1 

***

Tarptautinei rašytojų dienai

Skaityti yra vienas malonumas, o rašyti - kitas, tik dar didesnis. Taip sako žmonės, kurie patys rašo. Jie kūrybą įvertina, kaip patį didžiausią pašaukimą. Viešosios bibliotekos skaitytojų  aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikai išklausė pasakojimo apie Tarptautinę rašytojų dieną, dalyvavo viktorinoje ir kūrė nuostabiai gražius pavasarinius atvirukus, kad būtų gražu, kad greičiau sulauktume pavasario.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė

Tarptaut. rašyt. dienai.

T.raš. d.

***

Popietė  Vieversio dienai

Nors už lango dar žiema, o vieversiai drąsuoliai jau grįžta į Lietuvą. Vieversio diena vasario 24 – ąją dieną, šiais metais pirmieji parskrido jau vasario 20 dieną. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikai pasikalbėjo apie Vieversio dieną, vieversius, apie kitus migruojančius paukščius. Dalyvavo viktorinoje, kuri suteikė daug naujų žinių apie paukščių žiemojimą. Mielai klausėsi garsiai skaitomų knygų ištraukų apie vyturius, čyrulius, čiūrinius, čivyriukus, voversius, žyrulius – apie vieversius.  

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė

 vdv

***

Popietė ,,Žiemos įspūdžiai“

Viešosios bibliotekos vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikai nutarė pasidalinti žiemos įspūdžiais. Kalbėjo, rašė, skaitė, džiaugėsi , grojo fleita ir jau kūrė planus, ką veiks kitą žiemą. Po to vyko pokalbis  ,, Aš saugus internete“. Vaikai atsakinėjo į viktorinos klausimus, pasakojo apie savo nuotykius internete.  Įspūdžių daug.  Jie malonūs, įdomūs ir labai svarbūs mūsų vaikams.  

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė

Benas su fleita

***

Duonos keliu

Apie duonos pradžią ir sunkų jos kelią, apie duonos svarbą ir skonį  kalbėjomės su Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio lankytojais. Vaikai atsakinėjo į klausimus, domėjosi patarlėmis ir klausėsi garsiai skaitomų pasakų apie duoną. Ir suprato – duona tikrai skani, svarbi ir reikalinga. Dovana visiems popietės dalyviams – Beno Karačiovo garsiai skaitoma pasaka apie karalių.   

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė

Beno nuotr.

*** 

Popietė ,,Skaitom pasakas lietuviškas”

Snaigės ir pūgos atneša į Lietuvą  gražių dienų - tik Lietuvai skirtų. Artėja mums visiems  svarbi šventė -  Vasario 16-oji  (Lietuvos Valstybės atkūrimo diena),  prasideda Lietuvių kalbos dienų minėjimo renginiai. Viešosios bibliotekos vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikai virtualioje erdvėje Zoom programos pagalba klausėsi minčių apie Lietuvą,  jos valstybingumo atkūrimą ir keliavo lietuviškų pasakų takais, nes pasakose visa mūsų liaudies išmintis, protas ir labai geri patarimai.    

Atkeliauja Užgavėnės

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikai, belaukdami Užgavėnių šventės, pasinėrė į Užgavėnių kaukių gamybą. Gražios, linksmos ir mielos kaukės-kaip ir patys vaikai- linksmins ir džiugins visus, kvies į nuostabią Užgavėnių šventę. 

uzgavenes vaiku

kauk

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė

***

 Nuotoliniai NVŠ programos užsiėmimai Vegerių kaimo filiale

Vegerių kaimo bibliotekoje Neformalaus vaikų švietimo programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“  2020 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais vyko  nuotoliniu būdu (per Messenger programėlę). Sukurta grupė  „Neformalusis vaikų švietimas Vegerių kaimo bibliotekoje“, per kurią ir bendraujame. Lapkričio mėnesį įvyko 4 užsiėmimai. Užsiėmimų temos: rankdarbių iš popieriaus darymas ,,Oi tie žirniai, žirniai”, piešimo tema ,,Ruduo Vegeriuose”, edukacinė tema ,,Viskas apie saldumynus”, tema ,,Magijos pasaulyje”.  Užsiėmimo ,,Oi tie žirniai, žirniai” metu vaikai darė žirnius iš popieriaus, užsiėmime apie rudenį – piešė rudenį Vegeriuose, rudens gėrybes, edukacinio užsiėmimo ,,Viskas apie saldumynus “ metu, vaikai piešė savo mėgstamus pyragus, tortus, kitus saldumynus. Vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas  pamokė vaikus,  kaip pasidaryti saldumyną ,,Tinginys”. Užsiėmimo „Magijos pasaulyje“ metu mokėmės įvairių magijos triukų, kuriuos galėjome parodyti per šv.Kalėdų ir Naujųju metų šventes. Vaikai nupiešė piešinius magijos, burtų tema.  Gruodžio mėnesį vyko 4 užsiėmimai. Pirmasis užsiėmimas buvo skirtas Adventui. Vaikai buvo supažindinti kas tai yra Adventas, kiek laiko jis trunka, kas yra daroma per Advento laikotarpį, žiūrimas dokumentinis filmas apie Adventą. Antras užsiėmimas buvo skirtas Kūčių šventei. Vaikams papasakojau, kaip Kūčias seniau švęsdavo, kokie yra pagrindiniai Kūčių valgiai, kokios tradicijos. Vaikams buvo užduodamos mįslės, skaitomos patarlės, būrimai. Trečias užsiėmimas buvo skirtas Šv. Kalėdų dienai. Kalėdos arba šventos Kalėdos – senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos, saulės sugrįžimo šventė. Vaikams papasakojau, kaip seniau švęsdavo, ir kaip dabar yra švenčiamos Kalėdos. Vaikai papasakojo, kaip jie savo namuose švenčia Kalėdas, kokios yra jų šeimos tradicijos. Vėliau klausėmės Kalėdinės muzikos ir piešėme Kalėdinį piešinį savo tėveliams. Paskutinis šių metų užsiėmimas buvo skirtas NVŠ veiklai apibendrinti, pasidžiaugta vienas kito per metus padarytais rankdarbiais, nupieštais piešiniais. Gruodžio mėnesį Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Vegerių kaimo biblioteka turėjo nuotolinį susitikimą su vaikų rašytoju, knygų dailininku Kęstučiu Kasparavičiumi ir dailininke, knygų iliustratore Sigute Ach. Vaikai klausėsi rašytojo prisiminimų apie vaikystę, patarimų kaip piešti, galėjo užduoti rašytojui klausimus. 2021 metais tęsime NVŠ programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ veiklą , kurioje esame numatę įvairių užsiėmimų, edukacijų, susitikimų su rašytojais.

Vegerių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkas,
NVŠ paslaugų teikėjas
Dainius Sarapinas

kolveg

***

Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai

Visas mūsų šiuolaikinis gyvenimas jau nebeįsivaizduojamas be informacinių technologijų ir jų teikiamos naudos. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės darbuotojos, lankytojai ir NVŠ būrelio vaikai pasikvietė Viešosios bibliotekos kompiuterių techniką Saulių Lipkiną, kad supažindintų visus su informacinėmis technologijomis ir jų plėtra. Vaikai išklausė įdomaus pasakojimo, savo rankomis palietė keletą išmaniųjų įrenginių ir su visu būriu patraukė į Viešosios bibliotekos kiemelį paskraidinti drono. Grįžę iš lauko visi pasinėrė į kūrybą - piešė ateities išmaniuosius įrenginius.

 Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė 

 pitpd

kiemas

***

Derliaus diena

        Rudenėlis atbėgo, atskubėjo su savo gėrybėmis, grožybėmis ir derliaus gausa. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus, vaikų erdvės lankytojai, NVŠ būrelio vaikai dalyvavo nuotaikingame žaidime ,,Taip“ ir ,,Ne“, minė būrelio nario Tomo Bazarovo menamas mįsles. Žaidimams pasibaigus, dalyviai susėdo piešti derliaus-vyko piešinių konkursas - ,,Derlius į namus“. Baigę savo piešinius, vaikai visi kartu parengė spaudinių parodą ,,Derlius į namus“ ir papuošė ją savo gražiaisiais piešiniais.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos  skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų
 teikėja Dalia Jencienė

nvs vaikai1

***

Neformalusis vaikų švietimas Vegerių kaimo bibliotekoje

       Pasibaigus vasaros atostogoms, Vegerių kaimo bibliotekoje, tęsiasi neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Literatūrinė kūrybinė veikla bibliotekoje”. Šie metai yra paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, tad šiai datai paminėti bibliotekoje įvyko renginys ,,Mūsų seni draugai ir kaimynai žydai“.  Vaikai galėjo pasižiūrėti bibliotekoje sukauptą medžiagą apie Vegeriuose gyvenusius žydus, paskui buvo žiūrimas dokumentinis filmas apie holokaustą. Yra toks senas posakis: ruošk ratus žiemą, o roges – vasarą, tai ir mes, atėjus rudeniniams orams, prisirinkome įvairios gamtinės medžiagos, su kuria dirbsime per užsiėmimus visą žiemą. Tai giliukai, kaštonai, įvairių medžių lapai, samanos. Dabar ,,madoje“ yra turėti šlykštuką (slime), tad ir Vegerių kaimo vaikai, stengiasi neatsilikti nuo ,,mados“ ir pasidarė juos iš balionų ir miltų. Norėdami nustebinti savo draugus, klasiokus, karpėme iš popieriaus kriaukles, į kurių vidų įdėjome po saldainį. Mūsų dovanėlės buvo šiltai priimtos. Pas mus užsiėmimai dažnai vyksta įvairiomis formomis: rengiamos pasakų popietės, vaikų piešinių ir rašinėlių konkursai, naujausių knygelių skaitymai ir  aptarimai, susitikimai su jaunaisiais talentais ar rajono literatais, daromi įvairūs rankdarbiai.

Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas,
NVŠ paslaugų teikėjas Dainius Sarapinas

nvš1

nvš2

***

Pasaulinė gyvūnijos diena

Vaikai labai mėgsta gyvūnus, gyvūnai - vaikus, todėl paminėdami Pasaulinę gyvūnijos dieną, Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojai, neformaliojo vaikų  švietimo būrelio nariai  susirinko pasikalbėti apie gyvūnus. Vaikai skaitė ištraukas iš S. Paltanavičiaus knygos ,,Tėvai ir vaikai“,  P. Mašioto ,,Pempių namai“, L. Pinfold ,,Juodas šuo“. Pertraukėlių metu žiūrėjo filmukus apie gyvūnijos keistenybes ir įdomybes, labai susidomėję vartė enciklopedijas apie šunis, kates, plėšrūnus, dinozaurus ir gyvūnijos įvairovę. Visi kartu dalyvavo žaidime apie pelėdas ,,Diena - naktis“ ir sėdo piešti savo mėgstamiausius  gyvūnus.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė
bibliotekininkė, NVŠ paslaugų teikėja Dalia Jencienė

gyv.d.

***

Stalo žaidimų popietė

Neformalaus vaikų švietimo programos „Literatūrinė – kūrybinė veikla bibliotekoje“ vaikai, popietę praleido bibliotekoje, žaisdami stalo žaidimus. Stalo žaidimai ne tik puiki pramoga, bet ir gera lavinamoji priemonė –  padeda susikaupti ir sutelkti dėmesį, pasukti galvą ir atsakinėti į klausimus. Stalo žaidimai – tai smagus laikas, azartas ir naujos žinios.

Diana Lensbergienė
Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos
bibliotekininkė, NVŠ paslaugų teikėja

akmenė nvs

***

Edukacinė popietė, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai – „Mano augintinis“

Pasaulis kasmet spalio mėnesio 4-ąją pažymi Pasaulinę gyvūnų dieną. Ši diena skirta pagerbti visus gyvūnus, augintinius, padėkoti jiems už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime, suteikiant gyvenimui daugiau spalvų, džiaugsmo ir prasmės. Gyvūnų pažinimo ir globos papročiai visada buvo lietuvių gyvenime ir kultūroje. Augintiniai yra mūsų draugai, pagalbininkai ir šeimos nariai. Septinti metai ši ypatinga diena minima ir Kruopių bibliotekoje. Šią dieną vaikai rengia parodėles, daro darbelius, piešia ir pasakoja įvairiausias istorijas apie savo mylimus augintinius.
Spalio 2 d. NVŠ būrelio vaikai rinkosi parke, kur buvo pasiūlytos kelios edukacinės veiklos: gyvūnus spalvotomis kreidelėmis piešti ant asfalto, perkelti jų atvaizdus ant popieriaus lapo arba nulipdyti iš plastilino. Kai ant suolo „sutūpė“, o ant popieriaus lapų ir asfalto „įsikūrė“ vaikų keturkojai draugai ir papūga, vyko garsinis Holly Webb knygos „Gelbėtojas Barnis“ skaitymas. Knyga pasirinkta neatsitiktinai – prieš porą metų tai buvo mylimiausia knygelė jaunųjų bibliotekos skaitytojų tarpe. Visą popietę su vaikais linksmai draugavo kalytė Flika.

                                                                                                                                                                                                        Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja Rima Urmonienė    

kruopiai1

augint2

***

Baltų vienybės diena-rudens lygiadienis

Mums, baltams, rugsėjo 22-oji svarbi ir reikšminga diena. Tai mes, visi baltai, 1236 m. rugsėjo 22 d. susivienijome ir nugalėjome Kalavijuočių ordiną, todėl 2000 metais Lietuvos ir Latvijos parlamentai šią dieną  paskelbė baltų vienybės diena. Iš visų Baltų genčių, visos jų didybės, likome tik mes-lietuviai ir latviai. Ši diena simbolizuoja, kokios stiprios, veikdamos išvien, gali būti baltų tautos.  O dar ir rudens lygiadienis atkeliavo-dienos vis trumpės, saulės spindulių vis mažės... Norėdami paminėti šias svarbias dienas, Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojus, NVŠ būrelio narius, pakvietėme į šaškių turnyrą. Juk mes stiprūs ir išmintingi, mokame garbingai kovoti ir gyventi-juk mes baltų palikuonys- mes baltai...

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
bibliotekininkė, NVŠ paslaugų teikėja
Dalia Jencienė

bvd1 bvd2

***

Rudenėlio pasaka

Ruduo gražus savo spalvomis, orų įvairove, turtingas derliumi ir žiedų margumu. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės lankytojai nutarė pakeliauti rudenėlio takais. Pirmiausia vieni kitiems skaitėme gražiausias pasakas apie rudenį, po to pasakas kūrėme patys, paruošėme ir aptarėme parodą ,,Ruduo kūryboje“- šią parodą papildėme ir savo kūrybos knygutėmis.

Viešosios bibliotekos aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė
NVŠ paslaugų teikėja
Dalia Jencienė

rud.pasaka

***

Statybininkų diena

Statybininkų diena svarbi mums ir mūsų miestui, nes Naujojoje Akmenėje veikia cemento gamykla. O cementas yra statybų duona – cementas reikalingas beveik kiekvienoje statyboje. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojai paminėjo Statybininkų dieną statydami savo svajonių namą. Piešė, puošė, dekoravo ir popietės pabaigoje džiaugėsi savo gražiais svajonių namais.                           

                                                                                                          Viešosios bibliotekos 
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus,
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja,
Dalia Jencienė 
                                                                                              

svajonių namas1  svaj.nam.2

***

SUSITIKIMAS SU KŪRĖJU, LITERATU ANDRIUMI ALMANIU

Pavasariai mums atneša saulės šviesą, gražias dienas ir nuostabius jubiliejus.  Šį pavasarį gražų jubiliejų švenčia literatas, kūrėjas, įdomus žmogus - Andrius Almanis.
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės, NVŠ būrelio vaikus pakvietėme susitikti ir pabendrauti virtualioje aplinkoje. Išklausėme įdomių pasakojimų, pasveikinome rašytoją jubiliejaus proga, pakvietėme, kai tik bus galima, susitikti ,,gyvai“.    

Viešosios bibliotekos 
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus,
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja, 
Dalia Jencienė  

Almanis

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė, kūrėjas, literatas Andrius Almanis, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė

***

Nuotoliniu būdu organizuoti NVŠ užsiėmimai Kruopių kaimo filiale

Nuo kovo mėn. 16 d. šalyje įvedus karantiną, Kruopių bibliotekos NVŠ būrelio vaikai patyrė naujovę – dalyvavo užsiėmimuose nuotoliniu būdu. Virtualiam bendravimui pasirinkta Facebook Messenger – nemokama susirašinėjimų ir pokalbių programa. Džiugu, kad visi 12 vaikų turi galimybę dalyvauti užsiėmimuose virtualiai. Pirmojo (03-20) užsiėmimo „Gandras – pavasario pranašas“ metu pagal pateiktą šabloną būrelio vaikai piešė didįjį paukštį. Vėliau vaikams buvo pasiūlyta išbandyti piešimo galimybes bomomo programėlėje. Užsiėmimo pabaigoje pateiktos trumpos užduotėlės iš B. Adam knygos „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“. Virtualios popietės dalyviai pateikė savo piešinių foto, buvo renkamas gražiausias darbelis. Daugiausiai balsų surinko Džiugo piešinys.

dziugas

Džiugo gandras

 Būrelio vaikai labai mėgsta ne tik spėlioti, bet ir minti mįsles. Tam buvo skirtas kitas virtualus užsiėmimas (03-27). Dalyviai suko galvas spėdami mažai žinomas ir kažkiek girdėtas mįsles. Linksmai nuteikė ir džiugino atsakymų šmaikštumas bei įvairovė, kol nuskambėdavo teisingas variantas. Geriausiai sekėsi Džiugui. Žygimantas ir Dominykas pateikė eilę mažiau girdėtų mįslių.

Balandžio 2 – ąją minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Balandžio 3 – osios popietę NVŠ būrelio vaikams Kruopių bibliotekoje vyko virtualus užsiėmimas, skirtas šiai dienai paminėti. Popietės „Kuriu savo knygelę, dalyvauju viktorinoje“ pradžioje vaikai dalyvavo viktorinoje. Messenger programoje pateikti viktorinos klausimai: kodėl būtent balandžio antrą minima vaikų knygos diena, nuo kurių metų ši diena minima pasaulyje ir Lietuvoje, kokios tautybės buvo H. K. Andersenas, kiek žymiajam pasakininkui sukako metų, reikėjo išvardinti žinomiausias rašytojo pasakas. Aktyviausi viktorinoje buvo Anela ir Žygimantas. Viktorinos nugalėtoja – Anela. Vėliau vaikai darė knygutes, kurių nuotraukomis pasidalino Messenger programoje. Knygutės bibliotekoje gaminamos treti metai iš eilės, skirtumas tas, kad šiais metais vaikai jas darė namuose.

knygute

Viktorinos nugalėtojos Anelos knygutė

Analogiškas užsiėmimas ir viktorina vyko balandžio 10 dieną, tik buvo skirtas didžiajai pavasario šventei. Popietės „Šv. Velykos – pavasario šventė“ metu vaikai ruošė šventines kompozicijas, margino margučius, dalinosi įspūdžiais ir nuotraukomis. Vėliau dalyvavo viktorinoje Velykų tema.

kiau1 kiau2

„Veikla namuose – vaizdo įrašai“ – tokia tema NVŠ būrelio užsiėmimas nuotoliniu būdu vyko balandžio 17 d. Messenger programėlėje vaikai dalinosi vaizdo įrašais apie savo kasdieninę veiklą namuose. Sulaukta rimtų ir labai nuotaikingų įrašų.

 Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė šiemet minėta balandžio 23-29 dienomis. NVŠ būrelio užsiėmimas šiai savaitei pažymėti organizuotas balandžio 24 d. pavadinimu „Apie mūsų biblioteką“. Užsiėmimo metu vyko viktorina apie Kruopių biblioteką. Vėliau vaikai kūrė vaizdo ir garso įrašus – sveikinimus savo bibliotekai. Sveikinimų sulaukta ir iš suaugusių skaitytojų. „Garsinis skaitymas“ - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti skirtas užsiėmimas nuotoliniu būdu. Užsiėmimas vyko gegužės 8 d.

vivi

Aktyviausios garsinio skaitymo dalyvės

***    

   Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas  ,,Literatūrinė kūrybinė veikla bibliotekoje”  Vegerių kaimo filiale

Užsiėmimai vyksta įvairiomis formomis: rengiamos pasakų popietės, vaikų piešinių ir rašinėlių konkursai, naujausių knygelių skaitymai ir  aptarimai, susitikimai su jaunaisiais talentais ar rajono literatais. Ypač vaikai mėgsta piešti perskaitytų knygų herojus, rašyti savos kūrybos eilėraščius ar knygas. Savo užsiėmimus dažnai deriname su artėjančiomis šventėmis. Jeigu artėja Motinos diena, tai šiai dienai mokomės eilėraščius apie Mamą, darome jai iš popieriaus ir modelino gėlių. Jei artėja Velykos, tai marginame kiaušinius, mokomės eilėraščius ir  spėliojame mįsles apie šią šventę. 2020 metų pirmąjį pusmetį Vegerių kaimo bibliotekoje taip pat vyko įvairios veiklos vaikams. Saugesnio interneto savaitei mokinomės saugiai elgtis prie kompiuterių, Nacionalinei Lietuvos  bibliotekų savaitei piešėme savo biblioteką, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai darėme iš spalvoto popieriaus Lietuvos vėliavas, o kur dar Užgavėnės, Velykos, Atvelykio šventė ar  Motinos diena. Laukdami pavasario, darėme iš popieriaus gandrus, kuriais pasipuošėme biblioteką. Užėjus karantinui, mokomės nuotoliniu būdu. Atspausdintos užduotys kiekvienam vaikui įmetamos į jo namų pašto dėžutę. Turime internete susikūrę grupę, kurioje kiekvieną šeštadienį bendraujame, sprendžiame užduotis. Dažnai vaikams užduotėlės derinamos su informacija. Karpydami iš popieriaus  ir spalvindami žuvį , vaikai sužinojo daug įdomios informacijos apie žuvis. Taip pat bibliotekininkas parinko mįslių, posakių apie žuvis. Tad vaikai ne tik pasidarė darbelį savo rankomis, bet ir sužinojo daug naudingos informacijos apie žuvis.

 

dainius

***

Nulipdžiau - ir pražydo

Mūsų gamta nuostabi ir nepakartojama.  Augalų grožis – neapsakomas. Norėdami iš arčiau pajusti tą grožį,  Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriau vaikų erdvės  NVŠ būrelio vaikus pakvietėme į virtualią popietę ,,Nulipdžiau ir pražydo“ . Lipdėme iš plastilino nepaprasto grožio rožes ir tulpes. Pavyko puikiai -  patys džiaugėmės ir gėrėjomės. Mūsų užsiėmimas vyko minint Biologinės įvairovės dieną . Jo metu papasakojome vaikams apie biologinę  įvairovę, tradiciškai-garsiai skaitėme knygą – šį kartą  iš knygos ,,Pasakos apie gėles“.  Kodėl  apie gėles?  Nes tai viena iš gražiausių biologinės įvairovės dalis.

Viešosios bibliotekos 
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja, 
Dalia Jencienė  

 t1

IMG 20200520 184836

rozytės

Nuotraukose: NVŠ būrelio vaikų darbeliai

***

europaPopietė ,,Aš gyvenu Europoje“

Graži  ta mūsų Europa, nedidelė, bet labai miela. Todėl ir Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės suorganizuota virtuali popietė  buvo labai šilta ir miela. NVŠ būrelio nariai išklausė įdomių faktų ir žinių apie Europą, dalyvavo virtualioje viktorinoje „Aš gyvenu Europoje“. O namuose liko dar vienas įdomus užsiėmimas - nupiešti  vaikams žinomas Europos šalių vėliavas.  Už tai,  žinoma, prizai ir siurprizai-kada nors, kai susitiksime...

Viešosios bibliotekos 
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus,
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja, 
Dalia Jencienė    

vel

NVŠ būrelio nario Beno Karačiovo pieštos vėliavos

*** 

MŪSŲ VEIKLA NUOTOLINIU BŪDU

Netikėtai užklupęs karantinas uždarė mūsų skaitytojus ir lankytojus namuose, todėl  bendrauti ir vesti užsiėmimus tenka nuotoliniu būdu. Viešosios bibliotekos, skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus, vaikų erdvės,  NVŠ  būrelio  lankytojams  karantino metu  buvo pravesti keletą užsiėmimų.  Pirmasis užsiėmimas  buvo  skirtas Žemės dienai – atvirukų gamyba ir sveikinimų rašymas, po to minėdami Tarptautinę Vaikų knygos dieną  darėme darbą  ,,Sugalvojau knygą“. Kūrėme, gaminome ir apipavidalinome knygą- visa tai vyko virtualios popietės metu ,,Vaikiška knyga pati gražiausia“.
Velykų šalyje virtualiai apsilankėme garsiai skaitydami  V. Alesienės knygą  ,,Velykų šilagiryje“  ir įvairiais būdais  gamindami kiaušinius.
Į pavasarį nukeliavome mindami mįsles popietėje ,,Mįslių pavasaris“ ir darydami pavasariškų vaizdų aplikacijas. O po to atkeliavo gražiausias šuo. Virtualios popietės metu  garsiai perskaitėme S. Pečiulytės  knygą  ,,Noriu šuniuko“ ir kūrėme ,,gražiausią šunį“- darbelį.
Pačios mieliausios ir gražiausios virtualios popietės  ,,Mūsų mamos“ metu, dalyviai išklausė literatūrinės kompozicijos ,,Mūsų mamos, darė gražiausias gėles, skirtas mamoms.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai buvo skirta virtuali popietė  ,,Atgavome, išsaugojome ir  turime“, kurioje kalbėjome apie šios dienos reikšmę ir prasmę, garsiai skaitėme  ištraukas iš P. Mašioto knygos ,,Kai knygas draudė“, kūrėme- gaminome knygutes ir rašėme pačius gražiausius lietuviškus žodžius.

Viešosios bibliotekos
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus,
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja, 
Dalia Jencienė

koliazas2

D. Jencienės nuotraukoje: spalvotas NVŠ būrelio vaikų nuotraukų koliažas 

***

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio vaikų virtuali paroda

„Mūsų namų darbai“


mamos dienai

***

Pavasaris namuose

my photo collage-122

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio nario Elijaus Rudžinsko darbai

***

Nuotoliniu būdu organizuoti NVŠ užsiėmimai Kruopių kaimo filiale 

                 Kruopių bibliotekos NVŠ būrelio vaikai patyrė naujovę – dalyvavo užsiėmimuose nuotoliniu būdu. Virtualiam bendravimui pasirinkta Facebook Messenger – nemokama susirašinėjimų ir pokalbių programa. Džiugu, kad visi 12 vaikų turi galimybę dalyvauti užsiėmimuose virtualiai. Pirmojo užsiėmimo „Gandras – pavasario pranašas“ metu pagal pateiktą šabloną būrelio vaikai piešė didįjį paukštį. Vėliau vaikams buvo pasiūlyta išbandyti piešimo galimybes bomomo programėlėje. Užsiėmimo pabaigoje pateiktos trumpos užduotėlės iš B. Adam knygos „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“. Virtualios popietės dalyviai pateikė savo piešinių foto, buvo renkamas gražiausias darbelis. Vienodą balsų skaičių gavo Ramunė ir Džiugas. Būrelio vaikai labai mėgsta ne tik spėlioti, bet ir minti mįsles. Tam buvo skirtas kitas virtualus užsiėmimas. Dalyviai suko galvas spėdami mažai žinomas ir kažkiek girdėtas mįsles. Linksmai nuteikė ir džiugino atsakymų šmaikštumas bei įvairovė, kol nuskambėdavo teisingas variantas. Geriausiai sekėsi Džiugui. Žygimantas ir Dominykas pateikė daug mažiau girdėtų mįslių.

NVŠ programos teikėja
vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė

nvs2 1 

nvs3

nvs2 2

 

***

„Kovo 11-oji“

Kovo 11-oji graži ne tik pavasario, bet ir Lietuvos šventė. Pavasarį  atgimsta gamta, o Lietuva švenčia Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Viešosios bibliotekos  skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus Vaikų erdvės lankytojai , Neformaliojo švietimo būrelio nariai  šią šventę mini  žaisdami šaškėmis. Pagal seną tradiciją, visos valstybės šventės, Vaikų erdvėje, Yra paminimos žaidžiant šaškių turnyrus. Šį kartą laimėjo Juozas Bergs,  Aleksandras Tupikas ir Kevinas Bergs, o ir visi kiti nestokojo geros nuotaikos ir emocijų. Kaip dovaną Vaikų erdvei  vaikai pagamino trispalvius malūnėlius ir jais papuošė biblioteką. Linksmi ir pasipuošę pasitinkame pavasarį ir Kovo 11-ąją-mūsų Nepriklausomybės šventę.    

NVŠ programos teikėja, 
bibliotekininkė Dalia Jencienė

kovo11

***

Edukacinis užsiėmimas „Suvenyras Lietuvai“

                 Kovo 11 – ąją minima vieno iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo 30 – oji sukaktis. Kruopių bibliotekos NVŠ būrelio vaikai šiai sukakčiai paminėti užsiėmimo metu kūrė suvenyrą Lietuvai. Edukacinės popietės metu moksleiviai gamino kolektyvinį darbą – trispalvę iš 3d širdelių. Vėliau kiekvienas darė savo asmeninį suvenyrą gimtam kraštui. Darbeliai visą savaitę bus eksponuojami bibliotekoje. Lankytojai balsuodami rinks gražiausią kūrinėlį. Nugalėtojo laukia prizas.

NVŠ programos teikėja,
vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė

lietKruop

lietKruop 2

***

Kovarnio diena

Pavasario pranašas kovarnis atskrido-atlėkė į Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvę.  Bbliotekininkė Dalia Jencienė papasakojo vaikams apie kovarnius, parodė vaizdo medžiagą, pakvietė vaikus pasigaminti po savo kovarnį. Po to vaikų laukė dar vienas labai svarbus užsiėmimas - sukurti minčių žemėlapį. Minčių kilo įvairiausių, todėl ir žemėlapis nušvito gražiausiomis spalvomis.

                                                                       NVŠ programos teikėja,
bibliotekininkė Dalia Jencienė

DSC02835

DSC02820

***

TARMĖS-LIETUVIŲ KALBOS TURTAS

Kas gali būti svarbiau ir gražiau už gimtąją kalbą? O kalbą sudaro tarmės. Viešosios bibliotekos  skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus  Vaikų erdvės Neformalaus vaikų švietimo būrelio lankytojai išradingai ir įdomiai susipažino su tarmėmis. Pasiklausė garsiai skaitomų žemaitiškų kūrinių  iš knygos ,,Cyrulielis“, žiūrėjo ir klausėsi tarmiškų vaizdo įrašų, patys bandė kalbėti tarmiškai. Po to vaikų laukė žaidimai ir užduotys. Pati didžiausia užduotis  buvo pagaminti ir parašyti knygą  ,,Gražiausi žodžiai“. Sekėsi puikiai, žodžių prirašė daug ir labai gražių. Renginyje dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Vaičiūtė-Gabalienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė.

NVŠ programos teikėja, 
bibliotekininkė Dalia Jencienė

DSC02796

DSC02797

DSC02810

***

Popietė ,,Metų knygos rinkimai“

Vasario 19 d. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus Vaikų erdvėje vyko NVŠ būrelio popietė ,,Metų knygos rinkimai“. Popietės metu vyko V.V. Lansbergio knygos ,,Pūkis Karalius“ pristatymas, garsinis skaitymas ir aptarimas. Po aptarimo vaikai žaidė   žaidimą  ,,Atspėk žodžius“, piešė piešinius, skirtus  Akmenės rajono 70 –mečiui. Nupiešti piešiniai papildė bibliotekos piešinių parodą, skirtą Akmenės rajono jubiliejui.

 NVŠ programos teikėja, 
bibliotekininkė Dalia Jencienė

DSC02772

DSC02782

***

„Būk saugus internete“

Kalniškių kaimo filialo jaunieji skaitytojai prisijungė prie Saugesnio interneto savaitės  organizuojamų veiklų. Norėdami atkreipti dėmesį į kylančias problemas internete, pravedėme pokalbį apie virtualaus pasaulio naudą ir pavojus. Ne paslaptis, kad jame vaikai praleidžia gana daug laiko. Čia jie randa daug įdomios veiklos, naujų pažinčių, gali pasislėpti nuo tikrovės. Edukacinės popietės metu prisiminėme, kad internete, kaip ir realiame pasaulyje, būtina laikytis tam tikrų taisyklių. Jame galioja saugumo ir bendravimo taisyklės, kurios padeda saugiai naršyti ir neįsivelti į pavojingas situacijas. Per praktinę veiklą „ Pranuko anketa“ sužinojome, kurie personažo  duomenys yra privatūs ir neviešinami, o kuriuos viešinti yra saugu. Kritinio mąstymo testas „Ar esi saugus internete?“ parodė, kad vaikai žino pagrindines saugaus elgesio taisykles, moka protingai ir atsargiai elgtis, supranta, kad negalima viešinti asmens duomenų, būtina pasirinkti tinkamus privatumo nustatymus. 

Teksto ir nuotraukų autorė
NVŠ programos teikėja,
Kalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė
Alma Barbora Juciuvienė

kalni1

kalni2

***

Popietė ,,Aš myliu Lietuvą“

Mūsų istorija turtinga svarbiomis datomis, minėtinomis datomis, kurios labai garsios ir reikšmingos. Tokia ir yra Vasario 16-oji -Valstybės atkūrimo diena, Nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918m. Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos   Nepriklausomybės aktui paminėti. Vasario 12d.vykstančios popietės ,,Aš myliu Lietuvą“ metu, NVŠ būrelio vaikai susipažino su 1918 m. vasario mėn. istoriniais įvykiais, kurių metu buvo pasirašytas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės aktas. Šiai datai, kaip ir kitoms valstybės šventėms,  paminėti  vyko šaškių turnyras. Jo metu buvo išaiškinti patys geriausi žaidėjai , apdovanoti prizais ir pakviesti žaisti kituose turnyruose.

                                                                                                                    NVŠ programos teikėja,
bibliotekininkė Dalia Jencienė

kv16

***

Popietė ,,Kadaise aš mažas grūdelis buvau“ 

Vasario 7 d. 15 val. Kruopių bibliotekos NVŠ būrelio vaikai buvo pakviesti į kultūros namus, kur organizuota edukacinė popietė, skirta Duonos dienai. Kelios būrelio mergaitės dalyvavo žaismingoje programoje. Renginys prasidėjo smagia dainele apie išdykėlį Antošką.  Vėliau vaikai „keliavo į mišką“, kur pamiršo krepšelį su močiutės duona. Kultūros namų vadovė įtaigiu pasakojimu priminė ilgą duonos kelią nuo grūdo iki mūsų stalo, prisiminti ir senovės papročiai. Į veiklą įtraukti ir žiūrovai. Visi kartu žaidė žaidimus, atliko užduotis: perrinko grūdus, suskirstydami juos pagal rūšis, minė mįsles, prisiminė patarles apie duoną. Vėliau buvo papasakota apie Duonos arba  šv. Agotos dieną. Kokių papročių laikomasi šią dieną. Maloniai nustebino, kad ir vaikai žino kokioje pagarboje laikoma bažnyčioje pašventinta duona. Kai kurių tėvai net automobiliuose vežiojasi šv. Agotos duonos gabalėlį, kad apsaugotų nuo nelaimių. Likome labai dėkingi kultūros namų darbuotojoms už edukacinę popietę, už turiningai ir linksmai praleistą laiką.

NVŠ programos teikėja,
vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė

knvs1

knvs2

***

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje vyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Literatūrinė kūrybinė veikla bibliotekoje“ užsiėmimas, kurio metu buvo karpomi karpiniai langų dekoravimui. Bibliotekos langai papuošti stilizuotų tulpių trispalve. Užsiėmimo metu buvo kalbama apie tai,  ką mums reiškia laisvė.

Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos
bibliotekininkė,  NVŠ teikėja
Diana Lensbergienė

IMG 20200207 150715

IMG 20200210 173645

***

POPIETĖ „DUONOS KELIAS“ 

Vasario 5 d. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus, vaikų erdvėje vyko Neformalaus vaikų švietimo būrelio popietė „Duonos kelias“. Popietės metu vaikai garsiai skaitė Ritos Bagdonaitės knygą „Duonos pasakojimas“. Bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė pravedė kompoziciją pagal Pranės Dundulienės knygą „Duona lietuvių buityje ir papročiuose“. Neformalaus vaikų švietimo būrelio vadovės Dalios Jencienės paruoštoje viktorinoje, vaikai atsakinėjo į klausimus, pasakojo pasakas apie duoną, spėjo mįsles.  Aktyviausi popietės dalyviai buvo apdovanoti prizais. Popietės metu vaikai ragavo įvairių skonių duonos. Popietės pabaigoje buvo žiūrimas animacinis filmas apie duoną.

Dalia Jencienė
Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja

dd1


dd2

***

KALĖDINIS ŽIBURĖLIS

Baigiantis metams viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje susirinkę vaikai pakviesti į šventinę kelionę. Išsirinkę traukinio mašinistą ir padarę traukinuką vaikai išvyko į viešosios bibliotekos antrame aukšte įsikūrusią muzikos ir meno skaityklą, kur vaikus pasitiko bibliotekininkė projektinei edukacinei veiklai Kristina Urniežienė ir paruoštas dainų karaoke. Smagiai padainavus ir grįžus į vaikų erdvę vaikai sulaukė dar vienos staigmenos – pačio tikriausio Kalėdų senelio, į kurį puikiai įsikūnijo Vegerių kaimo bibliotekos filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas. Po šokio su Kalėdų seneliu visų vaikų laukė dovanos ir vaišės.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė NVŠ teikėja
Rasa Kybartaitė

1k

2k

3k

***

BELAUKIANT ŠVENTŲ KALĖDŲ

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje susirinkę vaikai ruošė dovanėles – darė popierines pakabinamas kalėdines kojines, išmargino jas gražiausiais raštais, kad Šventų Kalėdų rytą nudžiugintų savo artimuosius pakabintoje kojinėje rastu pačiu šilčiausiu sveikinimu su šventėmis ir saldainiais. Ir patys sulaukė dovanos -  smagios istorijos apie kiškį iš Pauliaus Norvilos knygos „Strykt pastrykt!”, kurią perskaitė bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė. “Metų knygos rinkimuose 2019” ši knyga yra knygų vaikams penketuke.

Rasa Kybartaitė
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja 

DSCF1942

DSCF1945

***

NVŠ programos „Literatūrinė – kūrybinė veikla bibliotekoje“ užsiėmimas

segt1

segt2

Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje vyko NVŠ programos „Literatūrinė – kūrybinė veikla bibliotekoje“ užsiėmimas, kurio metu buvo dekoruojami segtuvai. Kiekvienas pasigamino išskirtinį, savo rankomis dekoruotą segtuvą, į kurį tilps ir sąsiuviniai, ir piešiniai.

Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos bibliotekininkė,
NVŠ teikėja Diana Lensbergienė

***

Adventas - ramybės ir susikaupimo laikotarpis

Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje Neformalaus vaikų švietimo programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ vaikai ruošėsi Advento pradžiai. Adventas - ramybės ir susikaupimo laikotarpis, žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms. Užsiėmimo metu buvo klausoma Advento dainų, kalbamasi apie Advento prasmę, papročius ir tradicija. Vėliau buvo pinamas Advento vainikas. Advento vainikas tai visžalio augalo – eglės ar pušies – šakų vainikas, į kurį būna įstatomos keturios žvakės. Jos, po vieną, uždegamos sekmadieniais nuo advento pradžios iki Kalėdų. Apskritimas nuo senų laikų yra vienybės ir amžinumo ženklas, reiškiantis negęstančią saulę, jos metų ratą, o kartu ir Kristaus, kaip Dievo, susivienijusio su žmonija per Įsikūnijimą, paslaptį.

 Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos bibliotekininkė,
NVŠ teikėja Diana Lensbergienė

1

3

***

DRAUGYSTĖS PAŠTAS

Pasitinkant Draugo dieną, Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus Vaikų erdvėje įsikūrė kūrybinės dirbtuvėlės. Po pokalbio su vaikais apie draugystę - koks turi būti tikras draugas, koks pats turi būti, kad nuoširdi draugystė tęstųsi galbūt net visą gyvenimą, vaikai kibo į darbą – pagal Mariaus Marcinkevičiaus parašytą, o dailininkės Aušros Kiudulaitės iliustruotą knygą „Draugystė ant straublio galo“ darė „dramblio“ vokus su tikromis draugystės pašto markutėmis ir rašė laiškus savo patiems geriausiems draugams.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė NVŠ teikėja
Rasa Kybartaitė

DSCF1916

DSCF1924

***

METŲ KNYGOS RINKIMAI

Tradicine tapusi akcija „Metų knygos rinkimai“ jau penkioliktą kartą kviečia skaitytojus rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas suaugusiesiems ir vaikams. Knygų rinkimai skatina domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į įdomiausius, ryškiausius metų kūrinius, susipažinti su autoriais ir siekia populiarinti skaitymą kaip prasmingą, įvairiapusiškai praturtinančią ir patrauklią veiklą. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės neformaliojo vaikų švietimo būrelio vaikams pristatytos šių metų knygų rinkimuose atrinktos vaikiškos knygos. Vaikai skatinami perskaityti šias knygas, įvertinti ir balsuoti už labiausiai patikusias. O po knygų pristatymo vaikai pasiruošė pasaulinei sveikinimosi dienai – padarė sveikinimus savo artimiesiems į kuriuos sugulė patys šilčiausi jiems skirti žodžiai.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė NVŠ teikėja Rasa Kybartaitė

DSCF1896

DSCF1899

***

RUDENS DARBELIAI

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvę papuošė gausi ežiukų šeimyna – net trisdešimt vienas ežiukas, kuriuos iš kaštonų ir plastilino padarė jaunieji bibliotekos lankytojai. Dar vaikai iš popieriaus prikarpė ir išlankstė daugybę spalvingų rudeninių medžių lapų. O ežiukai pasisvečiavę bibliotekoje iškeliavo į vaikų namus – vieni bus padovanoti mylimiems šeimos nariams, o kiti, kartu su pasidarytais rudeniniais lapais, papuoš namus.

Teksto ir nuotraukų autorė
Rasa Kybartaitė
Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja

DSCF1880

DSCF1886

***

ŽEMAITIJAI – 800 METŲ!

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Žemaitija paminėta 1219 metais. Šiais metais Žemaitija švenčia savo vardo paminėjimo 800 jubiliejų. Tai yra išskirtinis Lietuvos etnografinis regionas, garsus savo istorija, išlaikęs kalbą, papročius, tradicijas. Išskirtinis dar ir tuo, kad visada juokais ar rimtai turėjo pretenzijų atsiskirti nuo Lietuvos ir įkurti savo valstybę. Žemaičiai turi neoficialius žemaitiškus pasus, savo tarme kuria poeziją, rašo knygas. Minint Žemaitijos metus, viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje susirinkę vaikai buvo pakviesti į kelionę po Žemaitiją. Pasiklausę pasakos „apie peliedos akis“ žemaičių tarme, vaikai sudalyvavo viktorinoje, kurioje turėjo atlikti įvairias užduotis: pasirinkti savo komandai žemaitišką pavadinimą, pažymėti Lietuvos etnografinius regionus, atsakyti į klausimus apie Žemaitiją, minti žemaitiškas mįsles, versti žemaitiškus žodžius į lietuvių kalbą.

Teksto ir nuotraukų autorė
Rasa Kybartaitė

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ programos teikėja

zemaitija

***

MŪSŲ ATEITIS – MŪSŲ RANKOSE

„Mūsų ateitis – mūsų rankose. Tinkamai maitinkimės ir mažinkime badą pasaulyje“ – šią Pasaulio maisto dienos temą šiais metais paskelbė Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacija, siekdama atkreipti dėmesį į bado problemą pasaulyje, maisto švaistymo mažinimą, sveiką mitybą ir gamtos saugojimą. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje taip pat paminėta Pasaulinė maisto diena, kuri pasaulyje minima spalio 16 dieną, nuo 1979 metų. Su vaikais diskutuota kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo – mažiau vartodami, rinkdamiesi kuo natūralesnį maistą, išmesime mažiau pakuočių, taip saugosime gamtą, būsime sveikesni. Pažiūrėję dokumentinio filmo ištrauką apie maisto švaistymą, vaikai rungtyniavo tarpusavyje atlikdami įvairias užduotis, kurias įveikus buvo apdovanoti prizais.

Teksto ir nuotraukų autorė
Rasa Kybartaitė

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ programos teikėja 

DSCF1837

DSCF1844

***

PAMINĖTA PAŠTO DIENA

Ar žinojote, kad per metus Lietuvos pašto siuntinių bendras svoris viršija net 1000 tonų. Tai prilygsta 7 mėlynųjų banginių arba 143 afrikinių dramblių svoriui! O ar žinojote, kad per metus pristatant pašto siuntas nuvažiuojama apie 6 milijonus kilometrų. Tai – atstumas, artimas 8 kelionėms į mėnulį ir atgal. Tai ir daugiau įdomių faktų apie pašto darbą sužinojo viešosios bibliotekos vaikų erdvės lankytojai minėdami pasaulinę pašto dieną, kuri švenčiama spalio 9 dieną. Pasiklausę Donaldo Biseto pasakos „Kvaksinti laiškų dėžė“ ir pažiūrėję filmuką apie pašto istoriją nuo seniausių laikų, vaikai dalyvavo viktorinoje „Aplink pasaulį“.

Teksto ir nuotraukų autorė
Rasa Kybartaitė

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ programos teikėja

DSCF1835

***

GINTI. SAUGOTI. PADĖTI

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje paminėta Policijos diena. Vaikai žiūrėjo filmukus apie policijos darbą, apie policininko profesiją, Lietuvos policijos parengtus filmukus vaikams, kaip elgtis įvairiose situacijose. Nemaža dalis vaikų norėtų užaugę pasirinkti policininko profesiją. Paklausti kodėl, atsakė  - „kad galėtų apginti silpnesnį“. Nelengvas, tačiau prasmingas policininkų darbas, jie, kaip angelai sargai, rūpinasi mūsų saugumu – gina, saugoja ir padeda. O popietės pabaigoje vaikai pasiruošė sutikti artėjančią Mokytojo dieną – išlankstė mylimiausiems mokytojams širdeles, mokytojams, kurie įdeda daug širdies į savo darbą.

Teksto ir nuotraukų autorė
Rasa  Kybartaitė
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja 

 DSCF1823

DSCF1832

***

MOKĖDAMAS KALBĄ - TOLI NUKELIAUSI

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje paminėta Europos kalbų  diena. Tai nuo 2001 metų, rugsėjo 26 d. Europos sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos sąjungos kalboms. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Mes galime didžiuotis, nes lietuvių kalba yra pelniusi seniausios gyvos indoeuropiečių kalbos statusą. Mūsų kalba savo žodžiais, gramatinėmis formomis yra labiausiai panaši į sanskritą. Popietėje su vaikais diskutuota, kodėl naudinga žinoti kuo daugiau kalbų, pateikta įdomių faktų apie kalbas. Vaikai užduotį  - pasirinkti kalbą, kurią norėtų išmokti, nupiešti tos šalies vėliavą ir parašyti pasirinktus kelis tos kalbos žodžius ar sakinius bei pristatyti savo darbą – atliko puikiai.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė Rasa Kybartaitė

DSCF1817

***

ŠAŠKIŲ TURNYRAS

Nors vasaros šiluma muša karščio rekordus, viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus, vaikų erdvės, neformaliojo vaikų švietimo būrelio dalyvių galvelės „kietos“. Tai paaiškėjo sudalyvavus šaškių turnyre, kur pačiais stipriausiais šaškininkais tapo Elinga Bazarovaitė ir Eimantas Krištopaitis. Puikiai sužaidė ir Aleksandras Tupikas, Aitra Labunskaitė, Evelina Bergs, Juozas Bergs. Nepasidavė ir patys mažiausieji – Aidanas Komža ir Tomas Bazarovas. Visi dalyviai apdovanoti prizais.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja Rasa Kybartaitė

DSCF1734

***

PAMINĖTA ŠEIMOS DIENA

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvėje minint Šeimos dieną patys gražiausi linkėjimai sugulė į vaikų darbelius, skirtus jų šeimos nariams, nes šeima – tai patys svarbiausi ir artimiausi žmonės visame pasaulyje.

 Skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja Rasa Kybartaitė

 

DSCF1656

DSCF1665

***

Užsiėmimų ciklas, skirtas šv.Velykoms

Akmenės miesto filiale pirmojo užsiėmimo metu vaikai darė „oliziukus“. Į ploną kojinę pridėjome medžio pjuvenų ir grūdų, suformavome norimas formas. Sudygę grūdai bus tarsi oliziuko plaukai. Oliziukais vaikai papuoš Velykinį stalą. Antrojo užsiėmimo metu iš putplasčio ir plunksnų gaminome dekoracijas – paukštelius. Paukštelius „sutupdėme“ ant beržo šakelių. Paskutinis užsiėmimas, prieš pat Velykas, buvo skirtas kiaušinių marginimui vašku.

Teksto ir nuotraukų autorė
Akmenės miesto filialo bibliotekininkė, 
NVŠ programos teikėja Diana Lensbergienė

av1  av3

av2 

***

Piešimas ant tekstilės

Akmenės miesto filiale vyko dailės užsiėmimas „Piešimas ant tekstilės“. Vaikai į užsiėmimą atsinešė savo jau pabodusius, nuobodžius rūbus, ir juos „prikėlė naujam gyvenimui“ dekoruodami tekstiliniais dažais. Ant marškinėlių vaikai piešė piešinius, rašė jiems patinkančias frazes. Marškinėliai tapo unikalūs ir išskirtiniai. Su vaikais diskutavome apie darnų vartojimą, ekologiją.

Akmenės miesto filialo bibliotekininkė,
NVŠ programos teikėja Diana Lensbergienė

20190328 163520  kopija

*** 

SAUGAUS EISMO ŠALYJE 

Saugumas mums reikalingas kasdien – visur ir visada, o ypač dalyvaujant eisme, nes mes visi – eismo dalyviai. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės lankytojams vėl ir vėl primename apie saugaus eismo svarbą, apie gyvenimą be traumų, be nelaimių, apie gyvenimą laikantis saugaus eismo taisyklių.

Pasitinkant saugaus eismo dieną vaikų erdvės lankytojams parodėme filmukus „Kaip elgtis kelyje“ bei „Ką pasakė Kakė Makė?“. Aptarėme ką pamatę ir nusprendėme elgtis visada saugiai ir atsakingai. Po to pristatėme savo naujausią darbą – sceninį vaizdelį – „Pypo nutikimai“ – pagal Aidą Jurašių – taip mes ruošiamės susitikimui su rašytoju. Dovanėlės visiems – atšvaitai – dėl saugumo eismo šalyje.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė

DSCF1598

***

MODELINAS – NURAMINA

Popietė, kurią Viešosios bibliotekos   skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvėje pravedė Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas, pakvietė jaunuosius lankytojus į lipdymo iš modelino paslapčių pasaulį. Buvo ir sėkmių, ir nesėkmių, prigaminta įvairiausių gražių darbelių, vaikai dirbo įsijautę, tylūs ir ramūs, kaip patys sakė  - modelinas nuramina. Popietėje apsilankiusios Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė – pasidomėjo, pasidžiaugė darbeliais, palinkėjo visiems sėkmės. Ačiū sakome kolegai, mokytojui Dainiui ir laukiame naujų susitikimų.

Teksto autorė
Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė

Nuotraukų autorė 
Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė Rasa Kybartaitė


m1 m2

m3 m4

***

„NEPRIKLAUSOMI IR LAISVI“

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus vaikų erdvėje įvyko renginys, skirtas Vasario 16-ajai  - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Po pažintinio pokalbio apie šią šventę vaikai žiūrėjo filmus „Kelias į Nepriklausomybę“ ir „Neregėta Lietuva“ ir gavo užduotį – nupiešti tris labiausiai įsimintinus vaizdus apie Lietuvą. Prizas jauniesiems skaitytojams – garsinis Aido Jurašiaus knygos „Pypas ir jo nutikimai“ skaitymas ir aptarimas Pagrindiniai renginio dalyviai Neformalaus vaikų švietimo programos „Literatūrinė kūrybinė veikla bibliotekoje“  dalyviai ir aktyviausi Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės jaunieji skaitytojai.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė
Aurelija Gerulskienė

1v

2v

R.Kybartaitės nuotraukos

***

Kūrybinis užsiėmimas „Dovanų žmogutis“

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vaikų erdvėje vyko popietė – kūrybinis užsiėmimas „Dovanų žmogutis“. Jaunieji skaitytojai karpė, lankstė, klijavo nuotaikingą žmogutį – dovaną. Vaikų laukė prizas – garsinis Aido Jurašiaus  knygos „Pypas ir jo nutikimai“ ištraukų skaitymas, pažintis su rašytojo kūryba – „Laukiam atvykstant“.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė
Aurelija  Gerulskienė

DSCF1528

***

Žiemos žaidimai ir linksmybės

         Šiųmetė žiema dosni šaltuko ir sniego. Pastarosiomis dienomis sušvelnėję orai pakvietė Kruopių bibliotekos NVŠ būrelio vaikus žiemos pramogoms. Vasario 1 d. prie Kruopių tvenkinio, ant apsnigto kalnelio vaikai žaidė sniego karą, lipdė sniego senius, dalyvavo judriose estafetėse, rogutėmis čiuožė nuo kalniuko. Laikas bėgo nepastebimai. Paraudusiais skruostais, maloniai pavargę vaikai grįžo bibliotekon, kur jų laukė karšta arbata.

NVŠ veiklos teikėja
vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė

Kruopiai NVŠ 

Kruopiai

***

Smagiausias vasaros nuotykis 

Vasara – šauniausias laikas vaikams. Tai ne tik atostogos, bet ir pramogos, kelionės, išvykos, įvairiausi nuotykiai, pasibuvimas su šeima, draugais. Rugsėjo 7 dieną Kruopių kaimo filialo  NVŠ būrelio vaikai, susirinkę į užsiėmimą, dalijosi prabėgusios karštos vasaros nutikimais, įspūdžiais. Kai kas pirmą kartą važiavo traukiniu, kai kam pasisekė keletą kartų nuvykti prie jūros, kitas su tėčiu ūkininku traktoriuje dirbo ūkiškus darbus, dar kitą tėvai pradžiugino nupirkdami batutą. Galybė smagių spalvotų nuotykių sugulė ant popieriaus lapų.

Teksto ir nuotraukų autorė
Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė 
Rima Urmonienė

1k

2k

****

Kuriu dovanėlę Mamai

                      Kruopių kaimo bibliotekos – filialo neformaliojo vaikų švietimo būrelio nariai su vadove vyr. bibliotekininke Rima Urmoniene gegužės 3 dieną viešėjo kultūros namuose, kur buvo organizuota edukacinė popietė „Kuriu dovanėlę Mamai“. Artėjant Motinos dienai, panorusių nustebinti brangiausią žmogų – mamą, sugužėjo ir daugiau vaikų. Moksleiviai pasirinko gaminti po du darbelius iš popieriaus. Prireikė kantrybės, kruopštumo lankstant žiedlapius, išmonės ir kūrybingumo derinant spalvas, puošiant savo gaminį. Edukacinį užsiėmimą organizavo ir vedė kultūros namų vadovė Leonida Skerstonienė, jai talkino bibliotekininkė R. Urmonienė. Vaikai sugaišo nemažai laiko, kol gavo norimą rezultatą – gražius, spalvingus atvirukus mamoms.

Informacija ir nuotraukos
Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės, NVŠ teikėjos Rimos Urmonienės

kruop1

kruop2 

***

NVŠ veikla bibliotekoje

Akmenės miesto filialui, laikinai persikėlus į kitas patalpas, Neformalaus vaikų švietimo programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ veiklos tęsiasi. Kiekvieną užsiėmimą vaikai ne tik daro vis naują kūrybinį darbelį, bet ir domisi literatūra, autoriais. Šie užsiėmimai ugdo norą tobulėti, atrasti ir išmokti kažką naujo, skatina kūrybiškumą, fantaziją, vaizduotę, lavina kompozicijos pojūtį, spalvinius įgūdžius, sugebėjimą improvizuoti. Užsiėmimų metu diskutuota apie antrinių žaliavų panaudojimą, „prikėlimą“ naujam gyvenimui. Vaikai kūrė nuotraukų rėmelius iš senų laikraščių, juos dekoravo. Motinos dienai skirtame užsiėmime skaitėme eilėraščius: K. Kubilinsko „Tik motulės širdyje“, Salomėjos Nėries „Motutės ašaros“, Janinos Degutytės „Motulei“, Ramutės Skučaitės „Mamytė ir aš“. Aptarėme, kokia mama vaizduojama, kalbėjome ir apie savo mamas. Vaikai padarė dovaną mamoms – žvakidę iš molio.

Akmenės miesto filialo bibliotekininkė, NVŠ teikėja Diana Lensbergienė

akmenė1 

akmenė2

akmenė3

D.Lensbergienės nuotraukose:  užsiėmimų akimirkos 

***

LIETUVOS TRISPALVEI – 100 METŲ

Viešosios bibliotekos vaikų erdvėje balandžio 25–ąją paminėtas Lietuvos trispalvės vėliavos šimtmetis. Jauniesiems bibliotekos lankytojams papasakota Lietuvos vėliavos sukūrimo istorija, kai lygiai prieš šimtą metų, 1918 metų balandžio 25 dieną, Lietuvos Taryba, po ilgų svarstymų, patvirtino trispalvę Lietuvos valstybės vėliava. Pirmą kartą trispalvė Gedimino bokšte buvo iškelta dar 1918 m. vasarą, žemiau vokiečių vėliavos, tačiau neilgai trukus buvo nuleista. Tautinė vėliava Gedimino bokšte oficialiai pirmą kartą iškelta 1919-ųjų sausio 1-ąją, todėl tą dieną švenčiama Lietuvos vėliavos diena. Dar ne kartą Lietuvos trispalvė buvo iškelta ir nuleista Gedimino bokšte, o iškelta penktą kartą jau plazda beveik 30 metų. Sužinoję Lietuvos vėliavos istoriją, vaikai sudalyvavo viktorinoje „Lietuvos takais“. Pasidalinę į dvi komandas jie parodė geras žinias apie Lietuvos senovę, istoriją, miestus, upes, gamtą, atliko kitas komandines užduotis, kuriose reikėjo greitos orientacijos. Po viktorinos vaikai tautiniais motyvais dekoravo knygų skirtukus.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus
vaikų erdvės informacija

2vai 1

2vai 2

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkės, NVŠ teikėjos R.Kybartaitės nuotraukose: viktorinos akimirkos

***

 Mano mėgstamiausias autorius

Pakalniškių kaimo filialo Neformaliojo vaikų švietimo programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ dalyviai literatūrinėje popietėje pristatė savo mėgstamiausius autorius. Popietės metu kalbėtasi ir išsiaiškinta, kam koks autorius patinka. Kai kurie vaikai iš karto žinojo savo mėgstamus autorius, tai buvo William Steig ir Joana Rowling, o nežinojusieji prisiminė savo mėgstamiausius personažus iš skaitytų knygų. Juos įamžino piešdami ir degindami medines lenteles.

1pakal

3pakal 14pakal

Pakalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė, NVŠ programos teikėja Simona Rekienė. Autorės nuotraukose - popietės akimirkos

***

Piešiame vasaros svajonę 

Svajoti – kurti mintyse gražius, trokštamus dalykus, rašo  lietuvių kalbos žodynas. Nėra žmogaus, kuris nesvajotų ar neturėtų svajonės. Bet, turbūt, vaikai giliausiai braido toje beribėje svajonių jūroje. Įdomu klausyti, kokių svajonių ir su kokiu užsidegimu apie jas pasakoja tiek mažesni, tiek vyresni vaikai. Dar įdomiau, kai tos svajonės būna nupiešiamos.  Saulėtą balandžio 13 dieną Kruopių kaimo bibliotekoje – filiale įsikūrusio NVŠ būrelio vaikai rinkosi lauke prie kultūros namų. Būrelio nariai, garsiai papasakoję draugams apie savo vasaros svajonę, spalvotomis kreidelėmis ją „realizavo“ ant šaligatvio. Edukacinis užsiėmimas vyko atviroje erdvėje, tad nenuostabu, kad prie piešiančiųjų prisijungė ir daugiau vaikų. Užsiėmimo pabaigoje trinkelėmis klotas šaligatvis mirgėjo įvairiaspalvėmis svajonėmis: Disneilendo atrakcionai, oro balionas, Turkijos palmės, Airijos peizažas, robotas... ir riedis.

1kruop

Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė, NVŠ programos teikėja Rima Urmonienė. Autorės nuotraukoje - edukacinio užsiėmimo akimirkos 

 

Atvelykis Kalniškių bibliotekoje

Visi nekantraujame laukdami švenčių, o sulaukus dar kartą suvokiame, kaip greitai jos pralekia,...Gerai, jog Velykos po savaitės turi atgarsį - Atvelykį. Atvelykis dar vadinamas Vaikų Velykėlėmis. Tą dieną ypač daug dėmesio skiriama vaikams, nes tai - jų šventė. Puoselėdami lietuviškas tradicijas, šeštadienį, Kalniškių km. bendruomenės pirmininkė Silva Ivanauskienė ir vyr. bibliotekininkė Alma  Juciuvienė sukvietė vaikus ir jų tėvelius į Atvelykio šventę „Riedės  ridutis – Velykėlių margutis“

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą

Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės...“ Kristijono Donelaičio  Metų ištraukas skaitė Irena Norbutienė, eilėraštukus apie pavasarį ir Velykų šventę deklamavo Neda Kyzykaitė, Simona Noreikytė, Evaldas Šakauskas, Luka Lukošiūtė.

Bendruomenės pirmininkė Silva pasveikino susirinkusius, bibliotekininkė Alma-Velykų bobutė papasakojo Atvelykio tradicijas ir kvietė visus aktyviai dalyvauti įvairiuose žaidimuose, varžytuvėse .

Surengtos margučių ridenimo varžybos, velykiniai žaidimai, menamos mįslės. Smagiausia šventės atrakcija – kiaušinių ridenimas. Kaip ridenti kiaušinukus vaikų mokyti nereikėjo. Jie visi puikiai žinojo kuomet nuo lovelio ridenami kiaušiniai, kas ir kaip laimi . Šventę praskaidrino gitaros garsai ir dainos, atliekamos Vytauto ir Violetos Užų. Žaidimų ir konkursų nugalėtojai apdovanoti prizais . Atvelykio šventėje netrūko ryškių spalvų, linksmų užduočių, šilumos bei geros nuotaikos. Smagu, kad vaikams talkino jų mamytės bei močiutės. Jos ne tik prikepė skanių pyragų, bet kartu žaidė estafetėse, šoko.Gražiai pasakyta, kad Atvelykis "panašus į upelį, kuris ištryškęs iš Velykų šaltinio ima šakotis, kad pasiektų, atgaivintų ir atnaujintų kiekvieną, taip pat ir tą, kuris negali įtikėti nepamatęs. Tegul Atvelykio šventė nuskaidrina kiekvieną sielą ir įkvepia naujiems darbams!

Kalniškių km.-filialo vyr. bibliotekininkė Alma Barbora Juciuvienė

(NVŠ programa )

kalniskiai01

kalniskiai02kalniskiai03