2022 05 01 Renginiai ir parodos

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ KULTŪROS RENGINIAI AKMENĖS RAJONE 2022  METŲ  GEGUŽĖS MĖNESĮ

Data

Renginio organizatorius

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

1

2

3

4

2022-05-02

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Seserys rašytojos iš senojo Paragių dvaro“ – kraštotyrinė spaudinių paroda, skirta rašytojos Marijos Lastauskienės 150-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 30 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2022-05-02

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Europos sąjungos istorijos dabartis“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą dienai bei Europos dienai (iki gegužės 13 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2022-05-02

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Spaudos ir lietuviško žodžio šventė“ –spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 18 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2022-05-02

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Rašytojas Jonas Mikelinskas – prozininkas, publicistas, išplėtojęs lietuvių prozos psichologizmą“ – kraštotyrinė spaudinių paroda, skirta rašytojo 100 gimimo metinėms (iki gegužės 30 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2022-05-02

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka

„Lietuviško žodžio kelias“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 16 d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka

2022-05-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Už laisvą žodį, kalbą ir meilę knygai“- spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 16 d.)

Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka 

Ventos miesto filialas

2022-05-03

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Namai ten, kur širdis“- literatūrinė iliustracijų paroda, skirta Tarptautinei šeimos  dienai (iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka 

Ventos miesto filialas

2022-05-03

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Žodis, kalba ir knyga – visada šalia“- spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 13 d.)

Viešinimas: https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka/

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2022-05-03

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

 „Prasmingas laikas su knyga“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 21 d.)

Eglesių kaimo filialas

2022-05-03

14 val.

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Brangiausias žodis – mama“ -  dainų popietė, skirta Motinos dienai

Pakalniškių kaimo filialas

2022-05-04

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

„Bibliotekos kalendorius  „Gegužės mėnesį“. Lietuvių rašytojai spaudos draudimo laikotarpiu (iki gegužės 20 d.)

Kairiškių kaimo filialas

2022-05-05,12,19,26

15.30val.

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

 Popietės-susitikimai su Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos visos dienos grupės lankytojais

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-05

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

Šeštinių tradicijų fotonuotraukų paroda (iki gegužės 31 d.)

Kairiškių kaimo filialas

2022-05-05

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Sveikinimai mamoms“ – atviručių paroda (iki gegužės 14 d.)

Sablauskių kaimo filialas

2022-05-06

12 val.

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka

Tautodailininko Gintauto Neimano tapybos darbų parodos pristatymas

Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka

2022-05-06

16 val.

Viešosios  bibliotekos administracija, Akmenės rajono meno mokykla

„Poezijos, muzikos, tapybos keliai grįžta į gimtinę“ – renginys, skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti

E. Meškienės konferencijų salė (II a.)

2022-05-06

16 val.

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Skaitomiausių knygų labirintais“ – popietė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Jučių kaimo filialas

2022-05-06

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„J. Mikelinsko kūryba – žmogaus dvasiai ir orumui“- spaudinių paroda, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 17 d.)

Agluonų kaimo filialas

2022-05-07

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Kartu su Europa“- spaudinių paroda, skirta Europos dienai (iki gegužės 19 d.)

Viešinimas: https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka/

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2022-05-07

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Lietuvių rašytojas – Jonas Avyžius“- spaudinių paroda, skirta rašytojo 100 –osioms gimimo  metinėms (iki gegužės 26 d.) 

Pakalniškių kaimo filialas

2022-05-07

12 val.

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

Literatūros popietė – susitikimas su rajono literatais, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Vegerių kaimo filialas

2022-05-07

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Lietuviško žodžio kelias“- spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 14 d.)

Agluonų kaimo filialas

2022-05-09

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Apie arklį Dominyką, jo svajonių rugiagėlę ir kitus...“- literatūrinė - informacinė paroda, skirta rašytojo Vytauto V. Landsbergio 60-osioms gimimo metinėms(iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka 

Ventos miesto filialas

2022-05-12

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Būkime pažįstami – Vytautas V. Landsbergis“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo, režisieriaus, muzikanto 60-osioms gimimo metinėms (iki birželio 7d.)

Kruopių kaimo filialas

2022-05-13

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Jonas Avyžius – lietuvių rašytojas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas“- spaudinių paroda, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 30 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius 

2022-05-13

18 val.

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka, Papilės kultūros namai

„Apkabinkim širdimi Ukrainą“ – popietė, skirta Europos dienai

Papilės kultūros namai

2022-05-14

16 val.

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Pasiliki tyra, tobula ir išsaugota“- poezijos popietė, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Agluonų kaimo filialas

2022-05-16

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Gyvenimas Paragių dvare“ – kraštotyros paroda (iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka 

Ventos miesto filialas

2022-05-16

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka

„Jonas Avyžius – tautiškumo puoselėtojas“- spaudinių paroda, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 30 d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka

2022-05-17

16 val.

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

Dokumentinio filmo peržiūra, spaudinių parodos „Ir pražuvo kaip sapnas...“ skirtos seserų rašytojų (Lazdynų Pelėdos) kūrybai, pristatymas

Vegerių kaimo filialas

2022-05-17

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

 „J. Avyžiaus plunksnos palikimas“ – spaudinių  paroda, skirta rašytojo 100 gimimo metinėms (iki gegužės 28 d.)

Kivylių kaimo filialas

2022-05-17

16 val.

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

Rašytojo J. Avyžiaus knygos „Aštuonetas iš Trepsės namų“ garsinis skaitymas su vaikais, skirtas rašytojo 100-osioms gimimo metinėms

Agluonų kaimo filialas

2022-05-17

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Rašydama ir verkdavau, ir juokdavaus...“ – spaudinių paroda, skirta rašytojos I. Simonaitytės metams (iki birželio 18 d.)

Kruopių kaimo filialas

2022-05-19

12 val.

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

Naujų knygučių vaikams pristatymas

Sablauskių kaimo filialas

2022-05-19

10 val.

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

Garsinio skaitymo ciklo „Metų pasakos“ skaitymas „Pasakos gegužei“

Viešinimas:

www.abiblioteka.lt

https://www.facebook.com/Akmenės-rajono-savivaldybės-viešoji-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-20

16 val.

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus biblioteka, Papilės kultūros namai

„Šeima - svarbiausias dalykas pasaulyje“ – popietė, skirta Tarptautinei šeimos dienai

Papilės kultūros namai

2022-05-20

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Vytauto V. Landsbergio kūryba – tai kiekviename iš mūsų gyvenantis vaikas“- spaudinių paroda, skirta rašytojo 60-osioms gimimo metinėms (iki birželio 3 d.)

Viešinimas: https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka/

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2022-05-20

11 val.

Viešosios  bibliotekos administracija, skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

Poetės Vilijos Žalienės knygos vaikams „Sparnuotieji bičiuliai“ pristatymas

E. Meškienės konferencijų salė (II a.)

2022-05-20

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

„Vaikai po saule“- spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 20 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-25

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

„Po tėvelio kepure“ – literatūros ir puokščių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 20 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-25

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Pasakos – nepasakos“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo Vytauto V. Landsbergio 60-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 31 d.)

Sablauskių kaimo filialas

2022-05-26

10 val.

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

Garsinio skaitymo „Eilėraščiuos gyvenimas mūsų“ ciklo „Mūsų krašto kūrėjai“ poetės Vilhelminos Imbrienės  eilių skaitymas.

Viešinimas:

www.abiblioteka.lt

https://www.facebook.com/Akmenės-rajono-savivaldybės-viešoji-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-26

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

NVŠ „Katino Juodžio“ klubo narių darbų paroda (iki birželio 30 d.)

Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka 

Ventos miesto filialas

2022-05-28

12 val.

Viešosios  bibliotekos administracija

Tarptautinio Poezijos pavasario šventė Viešojoje bibliotekoje

E. Meškienės konferencijų salė (II a.)

2022-05-28

15.30 val.

Viešosios  bibliotekos administracija, Kairiškių kaimo filialas

Tarptautinio Poezijos pavasario šventė Kairiškių kaimo filiale

Kairiškių kaimo filialas

2022-05-31

11 val.

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

„Vaikai stebuklais auga“ – rytmetis su muzika ir magija. Dalyvauja Dainius Sarapinas ir Valdas Bogavičius.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-31

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Mažas žmogus, didelis pasaulis“- spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai(iki birželio 7 d.)

Viešinimas: https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka/

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

 

Renginiai, kurie keliami iš 2022 metų gegužės mėnesio į  2022 metų birželio mėnesį 

2022-05-12

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Būkime pažįstami – Vytautas V. Landsbergis“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo, režisieriaus, muzikanto 60-osioms gimimo metinėms (iki birželio 7d.)

Kruopių kaimo filialas

2022-05-17

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Rašydama ir verkdavau, ir juokdavaus...“ – spaudinių paroda, skirta rašytojos I. Simonaitytės metams (iki birželio 18 d.)

Kruopių kaimo filialas

2022-05-20

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Vytauto V. Landsbergio kūryba – tai kiekviename iš mūsų gyvenantis vaikas“- spaudinių paroda, skirta rašytojo 60-osioms gimimo metinėms (iki birželio 3 d.)

Viešinimas: https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka/

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2022-05-20

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

„Vaikai po saule““- spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 20 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-25

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

„Po tėvelio kepure“ – literatūros ir puokščių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 20 d.)

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvė

2022-05-26

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

NVŠ „Katino Juodžio“ klubo narių darbų paroda (iki birželio 30 d.)

Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka 

Ventos miesto filialas

2022-05-31

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Mažas žmogus, didelis pasaulis“- spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai(iki birželio 7 d.)

Viešinimas: https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka/

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą.           

ü  Renginiai atšaukiami atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos,

Visuomenės sveikatos biuro bei Akmenės rajono savivaldybės rekomendacijas.

 

INFORMACIJĄ PASITEIRAVIMUI:

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,

tel. (8 425) 47 011, mob. +370 698 84 563, el. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .