2021 05 01 Renginiai ir parodos

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ KULTŪROS RENGINIAI AKMENĖS RAJONE

 2021  METŲ  GEGUŽĖS  MĖNESĮ

Data

Renginio organizatorius

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

1

2

3

4

2021-05-03

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka metų sūkury“ – virtuali kraštotyros spaudinių paroda, skirta Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui (iki birželio 10 d.)  Viešinama  www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2021-05-03 – 05 25

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

„Viešoji biblioteka jubiliejaus šviesoje“ – vaikų piešinių konkursas – paroda, skirta Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui.  Viešinama  www.abiblioteka.lt ,

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka, vaikų erdvės languose.

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-03

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Lietuviško žodžio skambesys“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 12 d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (II a.)

2021-05-03

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus filialas

„Gražiausi posmai mamai“ – virtualūs garsiniai poezijos skaitymai, skirti Motinos dienai. Papilės mstl. K. Narščiaus filialo  Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Papilės-Kazio-Narščiaus-biblioteka-filialas-222971614575369

Papilės mstl. K. Narščiaus filialas

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Tau, Mamyte“ – spaudinių paroda, skirta Motinos dienai (iki gegužės 10 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt

Vegerių kaimo filialas

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Aš ir Europa“ – spaudinių paroda, skirta Europos dienai (iki gegužės 11 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt

Vegerių kaimo filialas

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Prisiminimų atspaudai išlikę darbuose ir nuotraukose“ – kraštotyros ir karpinių paroda bibliotekos languose, skirta bibliotekos jubiliejui (iki gegužės 31 d.)  Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt ,Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka-101608584846522

Ventos miesto filialas

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Vardą auksinį tau dovanojo žemė“ – vaikų piešinių paroda, skirta Motinos dienai  (iki gegužės 17 d.)

Kivylių kaimo filialas

2021-05-03

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

„Spaudą atgavome, kalbą turime – skaitykime knygas“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki birželio 30 d.)

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Mintimis ir darbais į gimtinę“ – Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ventiškių Raimondos ir Justinos Balčiauskaičių kūrybinių darbų paroda (iki gegužės 31 d.)  Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt ,Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka-101608584846522

Ventos miesto filialas

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Atnešk man, mama, džiaugsmą, lyg saulę ant delnų“ – spaudinių paroda, skirta Motinos dienai  (iki gegužės 8 d.)

Eglesių kaimo filialas

2021-05-03

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Tu ir šildai, ir šypsaisi“ – spaudinių paroda vaikams (iki gegužės 14 d.)  Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka-101608584846522

Ventos miesto filialas

2021-05-04

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

"Spauda, kalba ir knyga – tautos laisvė, savitumo išsaugojimas“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 26 d.).

https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2021-05-04

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Lietuviškas žodis. Istorija. Spaudos draudimas“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 17 d.)  Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt ,Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka-101608584846522

Ventos miesto filialas

2021-05-04

15 val.

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Kai kalba širdis“ –literatūrinė popietė, skirta Motinos dienai

Agluonų kaimo filialas

2021-05-05

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

Rašytojo Vytauto Almanio knygos „Antrasis žemgalių išėjimas“ ištraukų garsinis skaitymas

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-05

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Imk knygą – ranką jai ištiesk“ – perskaitytų knygų  piešinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 15 d.) Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Sablauskių kaimo filialas

2021-05-05

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Nauja knyga – nauja pažintis“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai  (iki gegužės 25 d.)

Eglesių kaimo filialas

2021-05-06,13,20,27

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

 „Ketvirtadienio skaitymai“ – garsinis prozos ir poezijos skaitymas nuotoliniu būdu  su vaikais Messenger vaizdo pokalbio programa.

Kruopių kaimo filialas

2021-05-07

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus filialas

„Kalba – tai brasta per laiko upę“ – virtuali spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Papilės mstl. K. Narščiaus filialo  Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Papilės-Kazio-Narščiaus-biblioteka-filialas-222971614575369

Papilės mstl. K. Narščiaus filialas

2021-05-07

 Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus filialas

„Europos rašytojai vaikams“ – spaudinių paroda, skirta Europos dienai (iki gegužės 14 d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus filialas

2021-05-07

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

„Tautos brandumą liudijantys ženklai“ –spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 28 d.). Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Kairiškių kaimo filialas

2021-05-07

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Lietuvių poetai“ – virtuali viktorina, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (II a.)

2021-05-07

15 val.

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

 „Rašome dailyraštį“ – virtualus užsiėmimas su vaikais Messenger vaizdo pokalbio programa, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Kruopių kaimo filialas

2021-05-07

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Imkit mane ir skaitykit...“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 14 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt

Vegerių kaimo filialas

2021-05-07

13 val.

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Būkime verti savo kalbos“ – literatūrinė popietė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Jučių kaimo filialas

2021-05-07

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Kai  gimtinės žavesy Europą atrandi...“ – spaudinių paroda, skirta Europos dienai   (iki gegužės 14 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.abiblioteka.lt  

Kalniškių kaimo filialas

2021-05-08

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Lietuva tarp Europos valstybių“ – virtuali paroda, skirta Europos dienai (iki gegužės 14 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt

Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/pakalniskiu.biblioteka.94

Pakalniškių kaimo filialas

2021-05-12

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

 „Kruopių biblioteka – nuo... iki“ – virtuali kraštotyros paroda, skirta bibliotekos 75-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti. (iki birželio 11 d.) Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Kruopių kaimo filialas

2021-05-12

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Atėjęs iš erdvių giliųjų“ – spaudinių paroda, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms (iki birželio 15d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (I a.)

2021-05-13

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

"Šeima – geriausia mokykla“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai (iki gegužės 31 d.).

https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2021-05-14

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Šeima – mano mažas pasaulis sukurtas iš meilės“ – informacinė paroda vaikams (iki gegužės 31 d.)  Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt ,Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka-101608584846522

Ventos miesto filialas

2021-05-14

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Mes jėga – esame viena šeima“ – piešinių, nuotraukų paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai   (iki gegužės 24 d.) Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Sablauskių kaimo filialas

2021-05-14

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Mano šeima“ – piešinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai (iki gegužės 28 d.)

Pakalniškių kaimo filialas

2021-05-15

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Senos knygos – geros knygos“ – spaudinių paroda (iki gegužės

Agluonų kaimo filialas

2021-05-15

14 val.

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

„Didis bažnyčios vyras“ – spaudinių parodos, skirtos kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams pristatymas. Renginyje dalyvaus Telšių vyskupijos Tryškių švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas Darius Povilaitis.

Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Kairiškių kaimo filialas

2021-05-16

14 val.

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

Tradiciniai Šeštinių atlaidai Apžadų kapeliuose

Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Apžadų kapeliai

2021-05-17

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Apie kivyliškius „Vienybės“ puslapiuose“ – paroda  (iki gegužės 31 d.)

Kivylių kaimo filialas

2021-05-17

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

Virtualus parodų ciklas „Aš-iš Ventos“: Algimanto Kazlausko fotografijų paroda „Alpės“ (iki gegužės 31 d.)  Ventos miesto filialo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Ventos-miesto-biblioteka-101608584846522

Ventos miesto filialas

2021-05-17

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Kalba saugo ir gina“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvių kalbos dienoms (iki birželio 15d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (I a.)

2021-05-20

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

„Tavo akių šviesa“ – spaudinių ir puokščių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 19 d.)

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-21

16 val.

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Bunda knygoje žodžiai“ – raiškiojo skaitymo valandėlė, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Agluonų kaimo filialas

2021-05-21

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Šeimų portretai“ – piešinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai   (iki gegužės 27 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.abiblioteka.lt  

Kalniškių kaimo filialas

2021-05-21

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

 „Vytauto Mačernio sielos paveikslas“ – virtuali spaudinių paroda, skirta poeto 100-osioms gimimo metinėms ir Vytauto Mačernio metams paminėti. (iki birželio 15 d.) Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Kruopių kaimo filialas

2021-05-24

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Koks laimingas tas, kuriam tikėjimas lyg tėviškė – spaudinių paroda, skirta kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams (iki gegužės 31 d.)

Viešinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt

Vegerių kaimo filialas

2021-05-25

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Tebūna vaikystė spalvota“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai  (iki birželio 11 d.)

Eglesių kaimo filialas

2021-05-25

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Ką žinai apie Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką?“ – virtuali viktorina, skirta Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui.  Viešinama  www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2021-05-25

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Juozas Aputis – žymiausias Lietuvos moderniosios psichologinės novelės ir apysakos kūrėjas“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo 85-osioms gimimo metinėms (iki birželio 15d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (I a.)

2021-05-26

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

„Vaikai stebuklais auga, kai biblioteką lanko“ –garsinis vaikų kūrybos skaitymas Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui paminėti.

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-27

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

"Augu Tau, Lietuva“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 10 d.).

https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2021-05-28

16 val.

Viešosios bibliotekos administracija

Virtuali konferencija „Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“, skirta  Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui paminėti.

Naujos knygos apie Viešąją biblioteką pristatymas (knygos sudarytoja Zita Sinkevičienė);

Dokumentinis filmas „Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ženklai: prasmė ir kaita“, skirtas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 75-erių įkūrimo sukakčiai paminėti“;

„Profesinė asociacija: trukdis ar ramstis“ – pranešimą skaitys Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė;

 „Vizijos – mano tikrovė“ – poetinė-muzikinė dedikacija, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti;

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka (pasikeitus situacijai konferencija vyktų bibliotekoje).

Viešosios bibliotekos

E. Meškienės konferencijų salė (II a.)

2021-05-30

17 val.

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Knygos šviesa mūsų namuose“ – vakaras, skirta Kivylių kaimo bibliotekos 50-ties metų įkūrimo jubiliejui paminėti (renginys vyks atviroje erdvėje).

Kivylių kaimo filialas

 

Renginiai, kurie keliami iš 2021 metų gegužės mėnesio į birželio mėnesį

2021-05-03

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

„Spaudą atgavome, kalbą turime – skaitykime knygas“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki birželio 30 d.)

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-03

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka metų sūkury“ – virtuali kraštotyros spaudinių paroda, skirta Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui (iki birželio 10 d.)  Viešinama  www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

2021-05-12

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

 „Kruopių biblioteka – nuo... iki“ – virtuali kraštotyros paroda, skirta bibliotekos 75-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti. (iki birželio 11 d.) Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Kruopių kaimo filialas

2021-05-12

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Atėjęs iš erdvių giliųjų“ – spaudinių paroda, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms (iki birželio 15d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (I a.)

2021-05-17

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Kalba saugo ir gina“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvių kalbos dienoms (iki birželio 15d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (I a.)

2021-05-20

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

„Tavo akių šviesa“ – spaudinių ir puokščių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 19 d.)

Viešinama www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius vaikų erdvė

2021-05-21

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

 „Vytauto Mačernio sielos paveikslas“ – virtuali spaudinių paroda, skirta poeto 100-osioms gimimo metinėms ir Vytauto Mačernio metams paminėti. (iki birželio 15 d.) Viešosios bibliotekos interneto svetainėje: www.abiblioteka.lt

Kruopių kaimo filialas

2021-05-25

Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

„Juozas Aputis – žymiausias Lietuvos moderniosios psichologinės novelės ir apysakos kūrėjas“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo 85-osioms gimimo metinėms (iki birželio 15d.)

www.abiblioteka.lt

Viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/Akmenes-rajono-savivaldybes-biblioteka-1678149952477470

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius (I a.)

2021-05-25

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Tebūna vaikystė spalvota“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai  (iki birželio 11 d.)

Eglesių kaimo filialas

2021-05-27

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

"Augu Tau, Lietuva“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 10 d.).

https://www.facebook.com/akmenesbiblioteka

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą.         

Renginiai atšaukiami atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Visuomenės sveikatos biuro bei Akmenės rajono savivaldybės rekomendacijas. 

INFORMACIJĄ TEIKIA:
Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,
tel. (8 425) 47 011, mob. +370 698 84 563, el. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.