Darbo laikas

2021 06 01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 11 punktu,  švelnėjant karantino sąlygoms, nuo 2021 metų birželio 1 d. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamos karantino metu apribotos paslaugos: organizuojami numatyti renginiai, skaitmeninio raštingumo mokymai, edukaciniai užsiėmimai, teikiami leidinių, periodinių leidinių, kompiuterių skaityklų, atvirų fondų, žaislotekos ir kitos paslaugos laikantis visų saugumo reikalavimų.

Nuo 2021 metų birželio 1 d. Viešosios bibliotekos  miestų bei kaimų filialai dirba sekančiu laiku:

Akmenės miesto Onos Šimaitės  biblioteka:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.30 val. iki 18 val.;

Penktadienį  nuo 9.30 val. iki 17 val.;

Šeštadienį - nuo 9.30 val. iki 18 val.;

Pietų pertrauka – nuo 13.00 val. iki 13.30 val. 

Sekmadienį – poilsio diena;

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Ventos miesto filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.30 val. iki 18 val.;

Penktadienį  nuo 9.30 val. iki 17 val.;

Šeštadienį - nuo 9.30 val. iki 18 val.;

Pietų pertrauka – nuo 13.00 val. iki 13.30 val. 

Sekmadienį – poilsio diena;

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 10 val. iki 16.30 val.;

Penktadienį  nuo 10 val. iki 15.30 val.;            

Pietų pertrauka – nuo 13.00 val. iki 13.30 val.                      

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Kivylių kaimo filialas:

Antradienį – šeštadienį nuo 14 val. iki 18 val.,

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Kalniškių kaimo filialas:

Antradienį – ketvirtadienį nuo 11.30 val. iki 18 val.;

Penktadienį  nuo 11.30 val. iki 17 val.;

Šeštadienį - nuo 11.30 val. iki 18 val.;

Pietų pertrauka nuo 13.30 val. iki 14.00 val.

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.                                

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

š. m. birželio 16-22 dienomis biblioteka nedirbs (darbuotoja atostogauja)

Vegerių kaimo filialas:

Antradienį - penktadienį nuo 15 val.iki 19 val.;

Šeštadienį – nuo 10 val. iki 14 val.;

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.                                

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

š. m. birželio 21 –  liepos 20 dienomis biblioteka nedirbs (darbuotojas atostogauja)

Sablauskių kaimo filialas:

Antradienį – penktadienį nuo 10 val. iki 19 val.;

Šeštadienį nuo 10 val. iki 18 val.                                               

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.

Pietų pertrauka nuo 13 val. iki 14 val.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Kairiškių kaimo filialas:

Antradienį  - šeštadienį nuo 15 val. iki 19 val.;

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.                                

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

š.m. birželio 16- 30 dienomis biblioteka nedirbs (darbuotoja atostogauja)

Jučių kaimo filialas:

Antradienį-šeštadienį nuo 15 val. iki 19 val.;

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.                                

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Kruopių kaimo filialas:

Antradienį – ketvirtadienį nuo 10 val. iki 19 val.;

Penktadienį  nuo 10 val. iki 17.45 val.;

Pietų pertrauka nuo 14 val.iki 14.45 val.;

Šeštadienį - nuo 10 val. iki 19 val.;                                         

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Agluonų kaimo filialas:

Antradienį-šeštadienį nuo 14.10 val. iki 18.10 val.;

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.                          

Eglesių kaimo filialas:

Antradienį-šeštadienį nuo 14 val. iki 18 val.;

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Pakalniškių kaimo filialas:

Antradienį-penktadienį nuo 14 val. iki 18 val.

šeštadienį nuo 10 val. iki 14 val.;

Sekmadienį, pirmadienį – poilsio diena.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.