2016 metai

2017 07 02

LITERATŪRINIS RENGINYS „POEZIJA GIMSTA IŠ SIELOS GELMIŲ“ 

Viešojoje bibliotekoje įvyko literatūrinis renginys „Poezija gimsta iš sielos gelmių“, skirtas Akmenės krašto literatų Stanislavo Aukselio ir Dariaus Rekio  kūrybos pristatymui. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė kraštotyrinę spaudinių parodą ir supažindino su gerbiamų poetų kūryba.
Poetas Stanislovas Aukselis yra išleidęs eilėraščių knygą „Būk palaimintas...“ ir šį rudenį skaitytojus nudžiugino poezijos knyga „Skubančių metų šventraštis“. Knygos redaktorius - žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga.  Knygos pratarmėje gerbiamas poetas kreipiasi į skaitytoją: „Džiaugiuosi mielas skaitytojau, jei paėmęs į rankas šį poezijos rinkinėlį rasi jame artimu ir tau motyvų, minčių, būties ir laiko apraiškų“. S.Aukselio kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ II dalyje, Ventos krašto knygoje „Dabarties ir ateities kartoms“, Akmenės krašto literatų internetinėje svetainėje: www.akmeneskrastoliteratai.lt. „Esu ištikimas klasikiniam posmui, tai yra aiškiau vyresnės kartos žmonėms. Iš kelių šimtų eilėraščių atrinkau šimtą manydamas, kad eilėraščių negalima skaityti kaip prozos“ – mintimis dalijosi poetas. Poetas paskaitė poezijos posmų susijusių su gamta, tėviške, kaimu, kūryba, gyvenimo prasme: „Gyvenimas“, „Išeinančiam“, „Laukimas“, „Nuoskauda“, „Lakštingala“, „Grįžtanti motina“, „Odė tėvui“ ir t.t. Gerbiamas poetas pasidalijo prisiminimais apie studijų laikus, susitikimą su poetu Pauliu Širviu. Mėgstamiausi poeto rašytojai J.Marcinkevičius, J.Strielkūnas, H. Radauskas. Poetas ruošiasi išleisti prozos knygą, kurioje dominuotu pamąstymai, etiudai, eskizai.
Darius Rekis - poetas, rašytojas, mokslininkas ir visuomenininkas. Kūrybinė veikla prasidėjo dar mokyklos metais, tačiau savo pirmąją poezijos rinktinę pavadinimu. „Pasislėpusios saulės šviesoj" autorius išleido tik 2011 m. Į šią rinktinę pateko ir mokyklos metų eilės ir jau brandesnio laikotarpio eilėraščiai. Pirmoje autoriaus knygoje skaitytojui suteikiama galimybė pažinti autorių, tarsi prisiliesti prie jo gyvenimo, drauge pažvelgti į žmogaus būties, egzistencijos probleminius klausimus iš įvairių pozicijų. Čia kiekvienas gali atrasti save visų pirma kaip žmogų klausiantį: kas ir kodėl aš esu?
2014 m. Darius Rekis pristato save prozoje. Išleidžiama pasaka jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą". Ši autoriaus knyga Klaipėdos metų populiariausios knygos rinkimuose užėmė antrąją vietą. „Viską susapnuoti dar kartą" - knyga visiems kas mėgsta svajoti. Pasaka nukelianti į Miego pasaulį, kuriame bent trumpam galima atsiriboti nuo kasdienybės ir pasidžiaugti stebuklais. Tai knyga apie svajones, vaiko pasąmonės kuriamą kitokį pasaulį, kuriame vaizduotė jį įsuka į begalybę linksmų nuotykių, drauge įtraukiančių skaitytoją ir kviečiančių jį į viską pažvelgti kitomis akimis.
Šiemet skaitytojus pasiekė antroji autoriaus eilėraščių knyga „Pražydusios klumpės". Naujais eilėraščiais Darius įrodo, kad ir šiais laikais galima gyventi be sumaišties, bet sudėtingai, o rašyti suprantamai, tačiau jokiu būdu ne paprastai. Knygą, jos redaktorius, Antanas Stanevičius rekomenduoja visiems, kurie jau nebeskaito poezijos, teisindamiesi, kad nesupranta šiandieninių autorių. „Poezija yra gyvenimas. Eilėraštis turi išprovokuoti skaitytoją, ką nori pasakyti poetas. Tegul poezija kalba pati už save“ - apie poeziją mintis išreiškė gerbiamas poetas. Poetas Darius Rekis paskaitė eilėraščių iš naujai išleistos  knygos „Pražydusios klumpės": „Nuskintų gėlių alėja“, „Sapno sargas“, „Paguoda“, „Būti“, „Bruzdesys smėlyje“, „Lietuvai“, „Laikas“, „Beveik“, „Norėk kaip nori“, „Duonos trupiniai“, „Epilogas“, „Patirtis“  ir kt. Gerbiamo poeto Dariaus Rekio kūryba buvo publikuojama  rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, Akmenės krašto literatų internetinėje svetainėje: www.akmeneskrastoliteratai.lt., laikraštyje „Banga“, interneto puslapiuose ir t.t. Gerbiamas poetas planuoja išleisti fantastinį romaną, pasaką vaikams, poezijos knygą. Gerbiamam poetui patinka S.Nėries, J.Marcinkevičiaus ir kitų klasikų kūryba.
Gerbiamiems poetams, svečiams, skaitytojams lyrines birbynių melodijas dovanojo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės filialo birbynininkų ansamblis, vadovaujamas Algio Gulbino.Gerbiamų poetų kūrybą paskaitė Kruopių bibliotekos darbuotoja Rima Urmonienė.Gerbiamus poetus pasveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė rajono bibliotekininkų vardu pasveikino gerbiamus poetus, palinkėdama kūrybinių sėkmių ir kūrybinio bendradarbiavimo.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė , literatūrinio renginio vedėja Z.Sinkevičienė pristato Akmenės krašto literatų, poetų S.Aukselio ir D.Rekio kūrybą.

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, literatūrinio renginio vedėja Z.Sinkevičienė dovanoja savo išleistą knygą „Viešoji biblioteka- informacijos ir kultūros skleidėja“ Akmenės krašto literatams, poetams S.Aukseliui ir D.Rekiui.

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, literatūrinio renginio vedėja Z.Sinkevičienė ir Akmenės krašto literatas, poetas S.Aukselis.

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, literatūrinio renginio vedėja Z.Sinkevičienė ir Akmenės krašto literatas, poetas D.Rekis.

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Akmenės krašto literatas, poetas Darius Rekis,Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė ir  Akmenės krašto literatas, poetas Stanislovas Aukselis.