2017 metai

2018 01 11

 

150 metų su Lazdynų Pelėda

Kairiškių biblioteka kartu su daugiafunkciu centru, Kairiškių muziejumi ir kaimo bendruomene gražiai ir įsimintinai paminėjo savo krašto šviesuolių – rašytojų, pasivadinusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu – Sofijos Ivanauskaitės – Pšibiliauskienės (1867-1926) 150 ir Marijos Ivanauskaitės – Lastauskienės (1872-1957) 145 metines.
Rašytojų gimtadieniui „Margažiedžio“ klubo nariai prie administracinio pastato sudėliojo augalų ornamentus, o vėliau sėdo perrašyti teksto – Lazdynų Pelėdos „Stebuklingoji tošelė“. Senjorai pademonstravo savo gražų kaligrafinį raštą ir sulygino su rašytojų rašysena. Visus metus bibliotekos specialistė Janina Čibirienė savo bibliotekos skaitytojus skatino skaityti kuo daugiau Lazdynų Pelėdos kūrinių, rajono bibliotekose šioms datoms paminėti surengtos spaudinių ir literatūros parodos, rašytojų gimtinėje Paragių dvare vyko įvairūs renginiai.
Kairiškių daugiafunkciame centre vykusio baigiamojo renginio metu prisimintas rašytojų ir jų artimųjų gyvenimas, kūryba ir ryšys su šiuo kraštu. Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos 10 klasės moksleivis Povilas Čibiras parengė ir pristatė skaidres „Lazdynų Pelėda – gyvenimas ir kūryba“, parodytas video – vaidybinis filmukas „Per laiką spindinti šviesa“, kurį sukūrė Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos abiturientai. Savo kūrybos eiles „Dvi sesės“ skyrė buvusi Kairiškių mokyklos mokytoja, labai kūrybinga ir aktyvi poetė – Liucija Jagielienė, kuri šiuo metu gyvena Kapėnuose. Jos eiles skaitė mokytoja Rita Masiulienė, kadangi pati poetė negalėjo atvykti į renginį. Moksleiviai, kraštotyros būrelio nariai raiškiai perskaitė Marijos Lastauskienės apsakymą „Pavasario rytmetį“, parašytą 1905 m.
Renginyje dalyvavo ir svečiai – tai Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis, kuris ragino susirinkusius jaunuosius skaitytojus domėtis savo giminės geneologija, krašto kultūra, skaityti knygas ir prasmingai leisti savo laisvalaikį. Akmenės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė paminėjo kas vyko rajono bibliotekose prisimenant Lazdynų Pelėdą, o pavaduotoja Dalia Taraškevičiutė vakaro dalyvius pavaišino „Babka prie kavos“ pagal Lazdynų Pelėdos kulinarinį receptą. Marijaus ir Dianos Lopaičių šeima, besikurianti netoli Kairiškių kaimo – Pelėdiškėse, pristatė savo senelių ir prosenelių tolimos giminystės ryšius su Sofija Pšibiliauskiene. Marijaus Lopaičio mamai – Palmirai Donatilei Čapkevičiutei (Lopaitienei) 1926 m. vasario 3d. krikšto mama tapo jau serganti Sofija, kuri mirė tų pačių metų kovo 15 d. Jos sūnus Stasys Pšibiliauskas su Marijaus seneliu išvyko uždarbiauti į Argentiną, kur nuo širdies ligos ir mirė . Marijus Lopaitis skaidrėse pademonstravo dokumentus, laiškus, kuriuos saugo kaip šeimos relikvijas, ir ragino visus susirinkusius kaupti savo šeimos archyvą, domėtis savo senelių, prosenelių praeitimi ir giminyste. Kairiškių kaimo bendruomenės moterys paruošė valgių pagal Lazdynų Pelėdos 1911 m. išleistą „Šeimininkės vadovėlį“. Bibliotekininkė Janina Čibirienė papasakojo apie įžymius žmones, turėjusius įtakos rašytojų gyvenimui ir kūrybai – Vladą Sirutavičių, Povilą Višinskį, vasario 16-osios akto signatarą Jurgį Šaulį, vaistininką bei visuomenės veikėją iš Vievio Jurgį Milančių ir kt. Jų veiklos ir ryšiai užfiksuoti vaizdinėje-dokumentinėje parodoje „150 metų su Lazdynų Pelėda“.
Tą tamsų rudens vakarą melodingomis, kitaip skambančiomis žemaitiškomis dainomis, gražiai nušvietė Viekšnių kultūros centro modernaus folkloro ansamblis „VO TAP TATAA“.
Įprasminant šio krašto žymių žmonių atminimą, prie Kairiškių daugiafunkcio centro pasodinti medeliai – 3 liepaitės, skirtos Paragių šviesuolėms – sesėms rašytojoms bei jų motinai Karolinai, ir klevas tėvui Nikodemui Ivanauskui. Liepaites pasodino mažieji centro lankytojai – darželinukai, o klevą – klubo „Margažiedis“ nariai. Diana ir Marijus Lopaičiai iš savo būsimo „Pelėdiškių“ viensėdžio padovanojo iš ąžuolo giliuko išaugintą raudonlapį ąžuoliuką, kurį skyrė Vladui Sirutavičiui.
Malonu, kad sutelktomis jėgomis kaime galime džiaugtis ir rezultatais.

Kairiškių daugiafunkcio centro administratorė Vida Stankienė

k2

k1

k3