2017 metai

2018 01 11

 

KALBOS GAIDA

Šie metai Lietuvių kalbos kultūros metai ir poetės, aktorės Meilės Marijos Kudarauskaitės jubiliejaus metai. O tai labai tinka ir dera vienas prie kito, nes poetė  ir lietuvių kalba neatsiejami dalykai. Poetė yra baigusi Lituanistikos mokslus, scenos kalbos aspirantūrą – ilgus metus dirbo teatro ir muzikos akademijoje – dėstė  scenos kalbą ir rašė nuostabius eilėraščius. Eilėraščius įvairiausius, o svarbiausia – apie gimtąją, lietuvių kalbą.

„Jei nebūtų mūs kalbos,

Tai nebūtų Lietuvos“

Pakviesti šių nuostabių žodžių, susirinkome į popietę Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, paminėti Lietuvių kalbos kultūros metus ir poetės  Meilės Marijos Kudarauskaitės neeilinį jubiliejų – pakalbėjome apie lietuvių kalbą, jos išskirtinumą, apie poetę Meilę Mariją Kudarauskaitę. Po to garsiai paskaitėme eilėraščių iš knygos „Ant karalių kelio“. Pakvietėme dalyvius kurti – kurti  eilėraščius gimtajai kalbai – geriausiųjų laukė dovanėlės, o visų dalyvių paskatinimai – kurti dalyvauti, mylėti gimtąją lietuvių kalbą.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė

Aurelija Gerulskienė

Janinos Mažeikienės nuotraukose akimirkos iš popietės:

 

„Kad užaugčiau sveikas“


Akmenės miesto biblioteka – filialas prisidėjo prie  Akmenės miesto seniūnijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos stabilumas – blaivybė ir sportas“, kurio tikslas didinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą įtraukiant suaugusiuosius ir vaikus į įvairias sportines ir kultūrines veiklas, taip formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius.
Rugpjūčio 10 dieną Akmenės miesto bibliotekoje – filiale vyko žaidimų popietė „Kad užaugčiau sveikas“. Vaikai išsakė savo nuomonę ką reikėtų daryti, kad būtum sveikas. Visi paminėjo, kad reikia sportuoti, o vaikams labiausiai patinkanti sporto forma – žaidimai. Likusį laiką skyrėme žaidimams.
Žaidėme įvarius žaidimus, vienas iš jų „Bokštas“. Atidumo ir rankų judesių koordinacijos reikalaujantis žaidimas suteikė daug smagių akimirkų visiems žaidėjams.
Biblioteka prisipildė vaikų džiugaus juoko, o jų palaikyti susirinko ir suaugusieji skaitytojai.


Akmenės miesto bibliotekos – filialo specialistė Diana Lensbergienė

akmene sveikas

*******************************

LR Sveikatos apsaugos ministerija atlieka el. apklausą dėl specializuotų alkoholio parduotuvių modelio į E. piliečio puslapį su kvietimu užpildyti el. apklausą