2017 metai

2018 01 11

LITERATŪRINIS RENGINYS „LIETUVIŲ KALBA – TAUTOS TURTAS“

Atbundančio pavasario vakarą Viešoji biblioteka ir Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“ pakvietė  skaitytojus, literatus į  literatūrinį renginį „Lietuvių kalba – tautos turtas“, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams. Šis renginys skiriamas ir artėjančiai Nacionalinei bibliotekų savaitei „Tu esi biblioteka“.
Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė  renginį pradėjo Lietuviškos katalikiškos literatūros pradininko, kunigo, humanisto Mikalojaus Daukšos žodžiais  apie gimtąją kalbą: „Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visada rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti, grąžinti. Kalba yra meilės ryšys, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Liki su Dievu, mielas skaitytojau, ir gauk iš knygų malonumo ir naudos, dvasinės stiprybės“.  Direktorė pabrėžė, jog Seimas vertindamas lietuvių kalbos išskirtinumą ir originalumą, siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo svarbą visuomenei, 2017 metus paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė spaudinių parodą „Kalba tai simbolis tautos, dainų ir pasakų dvasia“, skirtą šiems metams paminėti. Parodos pradžią sudaro senųjų Lietuvoje leistų knygų faksimilės – Mikalojaus Daukšos 1599 metų „Postilė“ ir jos šaltiniai, „Senasis Konstantino Sirvydo žodynas“, Lietuvių kalbos ir literatūros institute išleistas daugiatomis akademinis „Lietuvių kalbų žodynas“. Iš jo semiamas lietuvių kalbos lobis. Viešojoje bibliotekoje ir saugyklos fonde yra 16 tomų šio leidinio. Prancūzų filosofas M. Montenis rašė: „Aš pirmiausia norėčiau, gerai mokėti savo gimtąją kalbą, po to – kalbas kaimyninių šalių, su kuriomis tenka bendrauti“. Svarbus leidinys, nušviečiantis lietuvių kalbos kilmę ir raidą yra Z.Zinkevičiaus šešių tomų „Lietuvių kalbos istorija“.
Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė pristatė  atvykusius į renginį Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Apolinarą Nicių, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Rekašienę, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorę Juliją Sejavičienę, poetę, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės pavaduotoją Dalią Milukaitę-Buragienę, poetę, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę Vilhelminą Imbrienę, kuri yra dainuojamosios poezijos kūrėja, poetę Aureliją Gerulskienę, poetę Gražiną Blinkinienę, Akmenės krašto literatą Kęstutį Krencių. Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo poetui už aktyvų dalyvavimą projekte „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ ir pasidžiaugė  poeto išleista poezijos knyga „Nežadinki tylos“.
Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė, kaip ypatingą svečią, pristatė teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorę, Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų ugdymo fakulteto docentę Virginiją Kochanskytę. Aktorė pasidalino mintimis apie žymius lietuvių poezijos kūrėjus: lietuvių tautos dainių Joną Mačiulį – Maironį, lietuvių poetą, publicistą, Lietuvos  Nacionalinės kultūros ir premijos laureatą, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo organizatorių Kazį Bradūną, lietuvių poetą Bernardą Brazdžionį. Aktorė pristatė poetės Dalios Milukaitės-Buragienės poezijos knygą „Gyvenime, rašau Tave“, paskaitė  V.Mykolaičio – Putino kūrybą, kitų poetų kūrybos eilių.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė spaudinių parodą „Poezija mano dalia ir šviesa“, skirta poetei, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės pavaduotojai Daliai Milukaitei-Buragienei. Poetės knyga „Gyvenime, rašau Tave“  išleista Akmenės rajono savivaldybės lėšomis. Akmenės rajono savivaldybės lėšomis taip pat yra išleista ir rašytojo Vytauto Almanio knyga „Tolstančios salos“, Stanislovo Aukselio poezijos knyga „Skubančių metų šventraštis“, Kęstučio Krenciaus poezijos knyga „Nežadinki tylos“, Akmenės rajono Garbės piliečio Aniceto Lupeikos knyga „Šešiolika gyvenimo penkmečių“. Pasidžiaugė savo įgyvendintu projektu „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Šio projekto rėmėjas  Akmenės rajono savivaldybė, projekto partneris – Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, kurios  pirmininkas yra periodinio leidinio „Gintaro Gimtinė“ redaktorius, poetas Vladas Buragas. Vladas Buragas yra daugelio Akmenės krašto literatų išleistų knygų redaktorius. Apie įvykusius literatūrinius renginius Viešojoje bibliotekoje  spausdinama leidinyje  „Gintaro gimtinė“.
Gerbiamą aktorę V.Kochanskytę, poetę D.Milukaitę-Buragienę pasveikino Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.
Sveikinimo žodžius ir padėką  rajono bibliotekininkai skyrė gerbiamai aktorei  Virginijai Kochanskytei už perteiktą išraiškingą poezijos žodį. Poetei Daliai Milukaitei - Buragienei poetė Aurelija Gerulskienė sukūrė eilėraštį  knygos išleidimo proga.
„Vienybės“ laikraščio redaktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Julija Sejavičienė pristatė Dalios Milukaitės-Buragienės kūrybą, pasidžiaugė išleistomis autorės knygomis.
Poetas Kęstutis Krencius pristatė savo dainuojamąją poeziją, sukūrė dainą pagal D.Milukaitės-Buragienės  žodžius „Tėviškei“, skaitytojų pamėgtą eilėraštį „Akmuo“ ir kitus kūrinius.
Poetė D.Milukaitė-Buragienė paskaitė akrostichų , eilėraščių, skirtų Akmenės krašto žmonėms.
Poetė V.Imbrienė sukūrė dainą pagal poeto Vlado Burago žodžius, skirtą gimtinei.Poetės G.Blinkinienė, A.Gerulskienė naujos poezijos posmus skyrė gimtinei, lietuvių kalbai.
Nuostabiais smuiko  garsais literatūrinio renginio dalyvius  džiugino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis „Stebuklingas strykas“, vadovaujamas gerbiamos mokytojos Danguolės Vanagienės. 

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorė, Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų ugdymo fakulteto docentė Virginija Kochanskytė, poetė Aurelija Gerulskienė, poetas Kęstutis Krencius, poetė D.Milukaitė-Buragienė, poetė V.Imbrienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D.Taraškevičiūtė, poetė G.Blinkinienė, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorė Julija Sejavičienė.

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorė, Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų ugdymo fakulteto docentė Virginija Kochanskytė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė D.Milukaitė-Buragienė.