2017 metai

2018 01 11

LANKYTASI  VILNIAUS  KNYGŲ  MUGĖJE

Grupė rajono bibliotekininkų lankėsi 18-oje  Vilniaus knygų mugėje, kurios tema „Lietuviški ženklai pasaulyje“. Bibliotekų darbuotojai Knygų mugės metu dalyvavo diskusijoje, knygų pristatymuose: forume LRT studijoje Jurgio Kunčino poezijos rinktinės „Malūnų gatvė be malūnų“ pristatyme. Dalyvavo rašytojai A.A.Jonynas, V.Sventickas, A.Šlepikas, LRS leidykla. Bibliotekininkai dalyvavo Andriaus Užkalnio romano „Taip gyventi verta“ pristatyme ir leidyklos „Nieko rimto“ knygų pristatyme, su dailininke Sigute Ach ir kt. Bibliotekininkai turėjo galimybę pabendrauti su rašytoju Algirdu Toliatu, įsigyti knygą „Žmogaus ir dievo metai“. Bibliotekininkus sudomino išleista knyga „Lietuvos Respublikos 1918 - 1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas“. Knygos pristatyme dalyvavo knygos sudarytojai S.Grigoravičiūtė, Z.Butkus, D.Blažytė-Baužienė.

Dalia Markulienė nuotrauka.
 
D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, bibliotekos darbuotojos V.Janušauskienė, R.Paulauskienė, V.Ruginienė Knygų mugėje
 
Dalia Markulienė nuotrauka.
D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė su knygų leidėja, žurnalų sudarytoja, žurnalistė B.Nicholson

  GIMTOSIOS KALBOS DIENA

,,Ne  žemės derliumi, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas”. Taip apie kalbą 1599 metais sake Mikalojus Daukša.   Vasario 21 dieną daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje minima Tarptautinė Gimtosios Kalbos diena. Šią datą  1999 metais įtvirtino Jungtinių Tautų organizacija.  Šventajame rašte teigiama, kad žmonės senais laikais kalbėję viena kalba. Jų kalbą sumaišęs Dievas, kai tie užsimanę pasistatyti Babelio bokštą, kuriuo galėtų Dievą pasiekti. Kalbininkai taip pat tvirtina, kad visos dabartinės pasaulio kalbos išsirutuliojo iš vienos kalbos - prokalbės.   Šiais  laikais kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą kaip vieną iš tautos ypatybių. Kalba - kiekvienos tautos  mąstymo išraiška. Savo kalba tauta perteikia savitą pasaulio suvokimo būdą. Lietuvių kalbą buvo stengiamasi išsaugoti, nes į ją nuolat kėsinosi. Kalbininkai  juokaudami  sako -,,Anksčiau rusenome,  dabar anglėjame.”Jaunimas neretai priešinasi  Lietuvos kalbininkų norui lietuvinti kuo daugiau  iš užsienio plūstančių skolinių, šiuolaikinių terminų.Tačiau žinant Lietuvos praeitį, vertėtų labiau vertinti norą saugoti kalbą nuo išnykimo,  nes visų didžiausia tautos dovana yra Kalba. ,,Ji terodo jos galybę ir senovės būdą’’.Taip apie tautą ir kalbą XIX amžiaus viduryje rašė Simonas Daukantas ,,Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ Lietuvių kaba turtinga, graži ir brangesnė už žemčiūgus. Ji – seniausia gyva indoeuropiečių kalba, besagiminiuojanti su sanskritu.Labai mylėdami ir brangindami savo kalbą , susirinkome į Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykstančią popietę, paminėti Tarptautinę Gimtosios Kalbos dieną. Kad būtų, kad skambėtų, kad garsintų Lietuvą ir lietuvius visame pasaulyje. Pakalbėjome  apie  Tarptautinę Kalbos dieną, pakvietėme į viktoriną ,,Gimtosios kalbos žemčiūgai’,kurioje geriausiai sekėsi Rugilei Danilevičiūtei, Arkadijui  Leonavičiui, Elingai  Bazarovaitei. O ir kiti viktorinos dalyviai šmaikščiai ir išradingai  atsakinėjo į klausimus - sužinojo daug įdomybių apie gimtosios kalbos grožį. Po to  pasidžiaugėme Metų knygos rinkimų nugalėtoja, Selemono Paltanavičiaus knyga ,,Maži ežiuko sapnai’ ir garsiai  paskaitėme keletą ežiuko sapnų : ,,Kokios spalvos sapnai”, ,,Ilgas , ilgas sapnas”, ,,Sapnai daro stebuklus”. Tai dovana visiems popietės dalyviams.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

J.Činčiukaitės nuotraukose popietės akimirkos: