2017 metai

2018 01 11


Kalniškių kaimo biblioteka-filialas  pakvietė paminėti
Tarptautinę žodžio „Ačiū“ dieną

Ačiū - tai mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Sausio 11 dieną Kalniškių biblioteka  pakvietė paminėti Tarptautinę žodžio „ačiū“ dieną. Šią dieną Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva siekiama atkreipti žmonių dėmesį į tai, kokią magišką galią turi padėkos žodžiai. Dėkingumo naudą pripažįsta ir psichologai – jų nuomone, žodžio „ačiū“ vartojimas žmones ramina, o jo nuolatinis išgirdimas džiugina sielą. Tiesa, svarbu tai pasakyti iš širdies. Su vaikais prie arbatos puodelio  diskutavome apie tai, kad ne visada lengva ištarti „ačiū“, kad  šis žodis stiprina draugystę, kuria šiltesnius santykius ir … nieko nekainuoja. Turbūt neatsitiktinai 2008 metais „ačiū“, nukonkuravęs apie 200 žodžių varžovų, laimėjo Gražiausio lietuviško žodžio rinkimus. Nuoširdus padėkos žodis atgijo vaikų piešiniuose. Už rūpestį, meilę ir šilumą, vaikai dėkojo bibliotekininkei, mamoms, už linksmai praleistą laiką kartu– savo draugams, bibliotekininkė dėkojo vaikams už draugystę, pagalbą, už nukastą sniegą..... Padėkos žodžiai, parašyti piešiniuose daugybę kartų, papuošė biblioteką ir priminė, kad pasakyti „ačiū“ nėra taip sunku…

A.Juciuvienė
Kalniškių kaimo bibliotekos - filialo vyr.specialistė

Nuotraukose renginio akimirkos:


„VAIKŲ BIBLIOTEKĖLĖS 2016“ DOVANOJIMO AKCIJA

   Į Viešąją biblioteką atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Seimo nario padėjėjos Justina Kazickaitė, Agnė Aleksejevaitė. Šio  renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ akciją. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ įkurtas 2013 m. Steigėjai: Lietuvos muzikantas, prodiuseris, aktorius Andrius Mamontovas, Lietuvos agronomas, verslininkas, ūkininkas, politikas, mecenatas Ramūnas Karbauskis. Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams,  skatinti vaikus skaityti, o rašytojus kurti literatūrą vaikams. Bendradarbiaudamas su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, pirmininkas  yra Kęstutis Urba, Lietuvos rašytojų sąjunga, pirmininkas yra Antanas Jonynas, fondas kas metai skelbia Nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Konkurso tikslas – duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų bendradarbiavimą, paakinti debiutuoti naujus talentus. Konkurso laureatams fondas įsteigė solidžias premijas, sudarė galimybę publikuoti savo kūrinį itin dideliu tiražu, taip pasiekiant kuo daugiau skaitytojų. Lėšos fondui renkamos per įvairius kultūrinius renginius, akcijų metu, gaunamos iš rėmėjų. Didžiausias sumas aukoja mecenatas Ramūnas Karbauskis. Šiais metais  išleista 13 knygų, visą „Vaikų bibliotekėlę“ sudarys  250–300 knygų. Jau surinktos ir išleistos daugiau kaip 10 tūkst. egzempliorių tiražu geriausių vaikiškų knygų „Vaikų bibliotekėlės“, šešios antrojo Nacionalinio vaikų literatūros laureatų knygos, viena  Prano Mašioto pasakų knygelė ir žemaičių kalbos skaitinių knygelė „Cirulielis“ bus dovanojamos visoms Lietuvos mokykloms, darželiams, ligoninėms, bibliotekoms, vaikų globos namams ir t. t.
   Pristatome jums antrojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso  laureatų knygas, kurios pasieks jūsų bibliotekos lentynas ir  kiekvieno skaitytojo širdį.
   Pirmosios premijos laimėtoja Aido Jurašiaus knyga  „Akmenukų pasakos“.
   Antrosios premijos laimėtoja autorė  Gintarė Adomaitytė, knyga „Žaliojo namo paslaptis“.
   Trečiosios premijos laimėtoja  Ieva Kasperavičiūtė,  parašiusi knygą „Kas nutiko susitikus“.
   Trečiosios premijos laimėtoja Ignė Zarambaitė, jos parašyta knyga  „Emilio laiškas“.
   Metų debiutante pripažinta Ignė Zarambaitė, o geriausia iliustruotoja – Laima Varkalaitė.

   Nuo šių metų Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“  paskyrė Fondo Globėja LR Seimo narę Gretą Kildišienę. Tikime, kad tai padės dar stipriau ir darniau vystyti abipusį bendradarbavimą visų mūsų vaikų labui. Šis projektas bus tęsiamas ir kitais metais. Kasmet vaikus pasieks nauja, geriausia vaikų literatūra.
   Viešosios bibliotekos direktorė perskaitė  LR Seimo nario, Kultūros komiteto pirmininko R.Karbauskio sveikinimą  Šv. Kalėdų proga. Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasveikino rajono bibliotekininkus ir Viešajai bibliotekai padovanojo knygų apie Akmenės kraštą. Renginyje dalyvavo  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius,  Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klimas,  tarybos narė  Jolanta Januitienė,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.
   Lyrinėmis saksofono melodijomis renginio dalyvius džiugino Ventos muzikos mokyklos mokytojas Gintautas Jankus.
  „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijoje  LR Seimo narys V.Ąžuolas įteikė knygas Viešosios bibliotekos skyriams, filialams, Akmenės rajono vaikų globos namams, Dabikinės  specialiajai mokyklai, Ventos socialinės globos namams, Naujosios Akmenės  „Saulėtekio“ progimnazijai, Akmenės miesto gimnazijai, Naujosios Akmenės lopšeliams – darželiams „Atžalynas“, „Žvaigždutė“ ir t.t.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo gerbiamam Seimo nariui V.Ąžuolui už perduotas knygas iš „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijos, kurios mecenatas ir fondo steigėjas gerbiamas LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas R.Karbauskis. Padovanotas knygas, skirtas jauniesiems skaitytojams skaitys Akmenės krašto jaunieji bibliotekų skaitytojai.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje iš dešinės į kairę:  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klimas, tarybos narė  Jolanta Januitienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ renginio metu Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje.

D.Markulienės nuotraukoje Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas su Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene  Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ renginio metu Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje

D.Markulienės nuotraukoje: džiaugsminga akimirka, prasideda Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo akcija