2017 metai

2018 01 11

 

„VAIKŲ BIBLIOTEKĖLĖS 2017“  DOVANOJIMO  AKCIJA

Viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė. Šio  renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ akciją.
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ įkurtas 2013 m. Steigėjai: Lietuvos muzikantas, prodiuseris, aktorius Andrius Mamontovas, Lietuvos agronomas, verslininkas, ūkininkas, politikas, mecenatas Ramūnas Karbauskis. Kultūros mecenatas, politikas R.Karbauskis rašė: „Investicija į vaikus yra svarbiausias mūsų tautos ir valstybės išlikimo garantas“. Dainininkas Andrius Mamontovas apie skaitymą išreiškė mintį: „Jei žmogus nori gerai gyventi, jis turi skaityti knygas“.
Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams,  skatinti vaikus skaityti, o rašytojus kurti literatūrą vaikams.
Bendradarbiaudamas su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, pirmininkas  yra Kęstutis Urba, Lietuvos rašytojų sąjunga, pirmininkas yra Antanas Jonynas, fondas kas metai skelbia Nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Konkurso tikslas – duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų bendradarbiavimą, paakinti debiutuoti naujus talentus. Konkurso laureatams fondas įsteigė solidžias premijas, sudarė galimybę publikuoti savo kūrinį itin dideliu tiražu, taip pasiekiant kuo daugiau skaitytojų.
Lėšos fondui renkamos per įvairius kultūrinius renginius, akcijų metu, gaunamos iš rėmėjų. Didžiausias sumas aukoja mecenatas Ramūnas Karbauskis. Šiais metais  išleista 13 knygų, visą „Vaikų bibliotekėlę“ sudarys  250–300 knygų.
Renginyje buvo pristatytos antrojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso  laureatų knygos, kurios pasieks Akmenės rajono bibliotekų, mokyklų, darželių  lentynas ir  kiekvieno skaitytojo širdį.

Pirmosios premijos laimėtoja - Ilonos Ežerinytės knyga „Šunojaus diena“.
Antrosios premijos laimėtoja - Eglės Baliutavičiūtės knyga „Brolis, kurio nereikėjo“.
„Metų debiutante“ pripažinta autorė Lina Darbutaitė-Kulikauskienė ir jos knyga „Baltas dangus“.

 „Vaikų bibliotekėlę“ papildė šios knygos:

„Aš esu Tomas seklys“ (autorė - Rebeka Una);
„Skudurinukė“ (autorė - Ignė Zarambaitė);
„Dramblys ir antis“ (autorė - Giedrė Rakauskienė);
„Voro koja“ (autorius - Marius Marcinkevičius);                      
„Adelės dienoraštis. Žiema“ (autorė - Ramunė Savickytė);   
„Debesėlis ieško vardo“ (autorė - Gintarė Adomaitytė).

Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė paskaitė  ištrauką iš knygos „Adelės dienoraštis. Žiema“. Renginyje sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, kuris kalbėjo apie knygos ir bibliotekos  svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė. Lyrinėmis smuiko ir klarneto melodijomis renginio dalyvius džiugino Naujosios Akmenės  muzikos mokyklos mokytojų Danguolės Vanagienės ir  Rimo Gintausko duetas.
„Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijoje  LR Seimo narys V.Ąžuolas ir Seimo padėjėja Justina Kazickaitė įteikė knygas: Viešosios bibliotekos skyriams, Akmenės, Ventos miestų bibliotekoms-filialams, Papilės mstl. K.Narščiaus bibliotekai-filialui, Agluonų, Jučių, Kivylių, Vegerių, Kruopių, Pakalniškių, Eglesių, Kairiškių, Kalniškių, Sablauskių kaimų bibliotekoms – filialams, Vaikų dienos centrui „Prieglobstis“, Vaikų dienos centro, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio "Atžalynas" filialui, Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centrui, Akmenės vaikų dienos centrui „Akmenėliai“, Akmenės rajono paramos šeimai centrui, Akmenės rajono Akmenės gimnazijai, Akmenės rajono Ventos gimnazijai,  Akmenės rajono Kruopių pagrindinei mokyklai,  Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijai,  Akmenės rajono Dabikinės specialiajai  mokyklai,  Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijai,  Naujosios Akmenės vaikų lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“, Naujosios Akmenės vaikų lopšeliui-darželiui „Buratinas“,  Naujosios Akmenės vaikų lopšeliui-darželiui „Atžalynas“, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos Sablauskių skyriui,  Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Kregždutė“,  Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriui, Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Berželis“, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Gintarėlis“,  Akmenės rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo gerbiamam Seimo nariui V.Ąžuolui už perduotas knygas iš „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijos, kurios mecenatas ir fondo steigėjas gerbiamas LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas R.Karbauskis.
Padovanotas knygas, skirtas jauniesiems skaitytojams skaitys Akmenės krašto jaunieji bibliotekų skaitytojai.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę:  Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė,  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ renginio metu Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje.

 

D.Markulienės nuotraukoje Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė ir Viešosios bibliotekos direktorė   Zita Sinkevičienė  Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ renginio metu Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje.