2018 metai

2019 01 06

 

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai kviečia dalyvauti Knygų Kalėdų akcijoje  ir  dovanoti  knygas rajono bibliotekoms

knygų kalėdos
 
***

„Spindulys esu tos begalinės šviesos, kurioje gyvenu“

     Adventinį poezijos ir muzikos vakarą, skirtą Vydūno metams, pradėjo bibliotekos  skaitytoja Roma Gricienė.  Sveikinimo  žodžius  susirinkusiems  tarė  ir aktyviausius metų skaitytojus Ireną Norbutienę,  Nedą Kizykaitę, Simoną Noreikytę, Augmilę Meškytę, Godą Baibokaitę, bibliotekos rėmėjus Genutę ir Domą Činčiukus, Dalią ir Saulių Sobotus, Laimą Kybartaitę, Kalniškių bendruomenę  apdovanojo Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė gerbiama Zita Sinkevičienė. Vakaro svečiai , ūkio KasMes įkūrėjai Laima ir Vladas Chockevičiai pristatė savo gamybos ožkos sūrius, namie keptą duoną. Po degustacijos, biblioteka prisipildė švelnių gitaros garsų. Nuščiuvusi salė klausėsi Vlado dainų. Nutilus muzikai, visus pasveikino, šiltų ir jaukių Šv. Kalėdų  palinkėjo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas gerbiamas Apolinaras Nicius. Savo mielais  ir nuoširdžiais  eilėraščiais  pradžiugino Akmenės rajono savivaldybės Tarybos narė,  poetė, gerbiama Vitalija  Žakienė.  Bibliotekos skaitytoja Violetos  Užienė paskaitė keletą eilėraščių iš Kalniškių kaime gyvenusio visuomenės veikėjo Adolfo Ūžos knygos „Gyvenimo karuselė“. Eiles deklamavo  Neda Kyzikaitė. Simona Noreikytė ir Augmilė  Meškytė padainavo dainą „Sninga iš meilės‘. Lyrinės savos kūrybos  Vytauto Užos dainos  užbūrė susirinkusiųjų širdis. Vyr. bibliotekininkė  Alma Barbora Juciuvienė padėkojo svečiams, visiems skaitytojams, renginio rėmėjams  ir pakvietė prie suneštinių vaišių stalo. Vakaras prabėgo greitai. Su mielu noru visi būtų užsibuvę ilgiau, prasmingi žodžiai ir gitaros garsai – būtent tai, ko reikia kiekvienam, siekiančiam mintimis pabūti su poezijos posmais ir dainomis, belaukiant Šventų Kalėdų.

Vyr. bibliotekininkė  Alma Barbora Juciuvienė

Kalniškių kaimo filialas

kalniskiai1  kopija
 
Almos Barboros Juciuvienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Kalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Alma Barbora Juciuvienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Žakienė
 

KAIRIŠKIŲ KAIMO BIBLIOTEKAI - 65

      Besibaigiant metams Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  Kairiškių kaimo biblioteka pažymėjo  65-erių metų  įkūrimo sukaktį. Į vakarą – prisiminimą „Iš praeities lai skamba aidas“ buvo pakviestas nemažas būrys šioje bibliotekoje dirbusių darbuotojų. Nuo 1953 metų bibliotekoje dirbo 15 darbuotojų.  Vakare dalyvavo įvairaus amžiau skaitytojai, bendruomenės nariai, kuriems ir šiandiena biblioteka  „tai nei sienos, nei lentynos, net nei knygos sustatytos eilėmis. Biblioteka yra pasaulio išmintis ir atviros durys kiekvienam“. Džiugu, kad renginyje dalyvavo LVŽS Akmenės ir Mažeikių apygardos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja - sekretorė Judita Žilienė, kuri perdavė dovanas ir linkėjimus nuo Seimo nario, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  kuri perskaitė ir įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą, Viešosios bibliotekos direktorės padėkos raštą už kraštotyrinę veiklą,  Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė  Taraškevičiutė padovanojo bibliotekai puošmenas, Naujosios Akmenės TAU rektorė Rimana Vapsvienė pasveikino ir padovanojo bibliotekai krepšelį su gėlėmis, vicemeras, kraštietis Apolinaras Nicius -   knygų, Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis padovanojo knygą – albumą,  poetė Liucija Jagielienė, kuri „jaunystės pėdas įspaudė Kairiškiuose“ padovanojo nesenai išleistą savo kūrybos knygą. Bibliotekos jubiliejus paminėtas keliais etapais. Iš anksto buvo skelbtas fotonuotraukų konkursas „Čia mano kaimas, čia aš gyvenu“. Į kvietimą atsiliepė nemažas būrys  bibliotekos lankytojų ir skaitytojų, kurie siuntė nuotraukas informacinių technologijų pagalba. Nuotraukos saugomos atitinkamoje virtualioje laikmenoje, o tų, kurias pasisekė kokybiškai atkurti ant foto popieriaus, parengta fotonuotraukų paroda, kuri eksponuojama Kairiškių UDC patalpose. Daugiausia kokybiškų, meniškų nuotraukų pateikė kairiškietė, sporto meistrė, sklandytoja Janina Paplauskaitė – Leonavičienė šiuo metu gyvenanti Prienuose. Keletą nuotraukų  pateikė Saulius Sagaidokas, Donatas Čibiras. Bibliotekos šventei buvo pastatytas spektakliukas, suvaidintas žemaičio Petro Gintalo scenos vaizdelis „Siuntinys“. Atlikėjams tai buvo premjera - pirmąkart viešai pasirodyti ne tik sau, bet ir svečiams. Vakaras prasidėjo žvakutės uždegimu, prisimenant bibliotekos darbuotojus: Antaną Rupkų, Julijoną Vandą Šaulienę, Kazimierą Vileniškienę, Rozaliją Masiulienę, Antaną Kristutį. Vakaro eigoje buvo prisiminti ir gražiausi bibliotekos gyvavimo metai. Kai bibliotekoje, o vėliau ir kultūros namuose dirbo Kazimiera Vileniškienė, suaktyvėjo bibliotekos ir kaimo kultūrinis gyvenimas, susibūrė meno saviveiklos būreliai, kurie dalyvavo konkursuose. Bibliotekoje dirbant Juzefai Janušienei, poetei ir raiškaus žodžio meistrei, suaktyvėjo knygos gyvenimas. Eleonora Vilkienė, taip pat dirbusi bibliotekoje, gražiais prisiminimais pasidalino apie Juzefą Janušienę, paskaitė jos eilių, skirtų buvusiems bendradarbiams, Lietuvai, artimui ir draugams. Apie pirmąją pažintį su biblioteka papasakojo Stanislovas Masiulis, Rozalijos Masiulienės  sūnus. Kaip gražiausius savo darbo metus, būtent bibliotekoje, baigusi bibliotekininkystės kursus, prisimena ir Valerija Andriuškienė, kuri dirbo 1961- 1965 m.  O kas biblioteka be  skaitytojų? Per visus gyvavimo metus bibliotekoje skaitė per 500 unikalių skaitytojų, knygų išdavimas - po 4500 – 5000 egz.per metus. Knygų fondą sudaro 6000  - 7000 egz. Tai tik statistiniai pagrindiniai duomenys, už kurių slepiasi tokie skaitytojai,  kurie bibliotekininkų renkami geriausieji iš geriausiųjų: tai Stanislava Paplauskienė, kuriai 87 m. kuri gulėdama senatvės patale nepaleidžia knygos iš rankų, arba šeimos, kaip antai, Adomo Čijunsko mama, Adomas Čijunskas, dukra Rasa, kuri pasirinko pedagogo specialybę, kad tik daugiau skaitymo,  anūkė Kristina  ne tik lietuvių kalba knygas skaito, bet ir  anglų, prancūzų kalba knygos ne svetimos. Malonu, kad  knyga ir biblioteka, padeda pasirinkti gyvenimo kelią. Štai Raimonda Perminaitė - Valiuvienė, Rimutė Zablockytė - Volskienė baigė lietuvių filologijos studijas. Šiandieną džiaugiuosi geromis darbo sąlygomis, vieša interneto prieiga, naujomis knygų lentynomis ir knygomis jose. Džiaugiuosi savo  skaitytojais: Rita Gegeckiene, Angele Navikiene, Salomėja Dapšiene, Algiu Graibumi, Leonu Prelžgausku, Birute Ungeityte, Rita Tuzaite, Ona Dabrovolskiene ir kitais. Nuoširdžiai dėkinga už bendrystę ir įdėjų  įgyvendinimą Ritai Masiulienei, už kūrybinį bendradarbiavimą Kairiškių UDC administratorei Vidai Stankienei. Per 25-eris mano darbo metus šioje bibliotekoje yra nueitas ilgokas kelias, kuriame projektai Lietuvos kultūros tarybai, nušviečiant etnokultūrinį šio krašto gyvenimą ir paveldą, Paragių dvaro ir Lazdynų Pelėdos gimtinės  įprasminimą, švietėjiški kultūriniai renginiai kaimo bendruomenei, parodos, edukacijos.  Bibliotekos 65 metų įkūrimo sukakčiai atminti  buvo parengtas ir išleistas knygų skirtukas, kuris buvo įteiktas visiems vakaro dalyviams. O koks gimtadienis be torto, kurį iškepė Neringa Prišmontienė.

Kairiškių kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė

 65  1
Janinos Čibirienės nuotraukoje: šventinio renginio, skirto Kairiškių kaimo bibliotekos 65-erių metų įkūrimo sukakčiai paminėti, dalyviai.
 
***

„Kalėdinio džiaugsmo šviesa“

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ narių  Kalėdinių atvirukų paroda „Kalėdinio džiaugsmo šviesa“. Šių  simegrafijos ir siūlografijos darbų autoriai: bendrijos pirmininkė Danutė Jurevičienė, Vilma Norkutė, Benas Urmonas, Žydrūnas Jakas, Rytis Gaujotas, Sofija – Justė Bliskūnaitė, Augustė Jakienė (mama), Ignas Jancauskas

Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

 DSCF8536  kopija
Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ pirmininke Danute Jurevičiene ir bendrijos nariais.