2018 metai

2019 01 06

ARVYDO JUOZAIČIO KNYGOS  „TĖVYNĖS  TUŠTĖJIMO METAS“ PRISTATYMAS
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, filosofu, Atgimimo sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju, publicistu Arvydu Juozaičiu. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė knygos pristatymą pradėjo lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais apie Lietuvą ir pakvietė Arvydą Juozaitį  - filosofą, rašytoją, publicistą, politinį ir visuomeninį veikėją, humanitarinių mokslų daktarą, atgimimo sąjūdžio pirmeivį pristatyti išleistą knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“. Šis susitikimas su rašytoju, filosofu A.Juozaičiu įvyko Viešojoje bibliotekoje lietuvių istoriko, rašytojo, šviesuolio Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių išvakarėse. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė gerbiamam rašytojui padovanojo savo  sudarytą ir išleista knygą „Rašau  Simonui Daukantui“.
Gerbiamas rašytojas yra parašęs daug eseistinių, publicistinių bei dramaturginių kūrinių, leidinių politikos tema: „Sąjūdis ir demokratija“ (1990), „Nepriklausomybės kryžkelė“ (1992), „Tarp žmonių“ (1993), „Prisilietimai“ (1999), „Kultūros įkvėpiai“ (2001) „Karalių miestas be karalių“ (2006), esė knygą „Laiškai post scriptum“ (1995), pasakojimų knygą „Tėvas Stanislovas“ (1995), novelių rinkinį „Šanchajaus istorijos“ (1995), pjesių leidinį „Alsavimas“ (1996), dramą „Salomėja – sunkiausi metai“ (1997), romaną „Laikraštis“ (2003) bei kitų leidinių, knyga „Ryga – niekieno civilizacija: grožinė publicistika“ (2011, 2014), „Gyvųjų teatras: istorinių asmenybių teatras“ (2012), „Kraštai ir žmonės: grožinė eseistika“ (2014), „Napoleonas. 101 diena“ (2015), „Klaipėda – Mėmelio paslaptis: miesto epas“ (2016).

1992 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Vinco Kudirkos premija
1997 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino Penktojo laipsnio ordinas
2004 m. Literatūrinė „Varpų“ premija
2007 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija
2009 m. Klaipėdos „Tolerancijos sparnai“
2011 m. Baltijos asamblėjos literatūros premija
2012 m. Liudviko Rėzos premija
2013 m. Estijos Respublikos Marijos žemės Ketvirtojo laipsnio ordinas
2014 m. Juozo Keliuočio literatūrinė premija
2007 m. apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija už knygą „Karalių miestas be karalių“.

Gerbiamas rašytojas Arvydas Juozaitis renginio metu mintimis pasidalino apie knygos rašymą, tematiką, nuotaiką. Knyga pradėta rašyti nuo 2000 metų. Gerbiamas rašytojas kalbėjo apie publicistiką: „publicistika – esė – apie viską, ir visą pasaulį“, apie politiką, apie tautiškumą, lietuvių kalbą, gimtosios kalbos reikšmę, apie emigracines, socialines, švietimo, kultūros  problemas. Mintimis pasidalino apie lietuvių šviesuolius, lietuvių kalbos puoselėtojus S.Daukantą, Motiejų Valančių, knygnešius Maironį, J. Tumą-Vaižgantą, apie Lietuvos simbolį – Rūpintojėlį. Knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ viršelio autorė Deimantė Rybakovienė.
Arvydas Juozaitis atsakinėjo į renginio lankytojų klausimus.  Gerbiamas rašytojas Arvydas Juozaitis padovanojo Viešajai bibliotekai savo  knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“ su autografu.
Renginyje dalyvavo Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai. Trečiojo amžiaus universiteto dekanė Rimana Vapsvienė pateikė Garbės svečių knygą, kurioje rašytojas A. Juozaitis parašė savo mintis.
Viešojoje bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda „Filosofas, rašytojas, publicistas Arvydas Juozaitis“.

Viešosios bibliotekos direktorė
 Zita Sinkevičienė

Juozaičio knyga

V. Paulauskienės nuotraukoje Arvydo Juozaičio knyga „Tėvynės tuštėjimo metas“.

 du

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su  Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, filosofu, Atgimimo sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju, publicistu Arvydu Juozaičiu.

 bendra 3

D. Markulienės nuotraukoje: Arvydo Juozaičio knygos  „Tėvynės  tuštėjimo metas“ pristatymo Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje metu. Arvydas Juozaitis – rašytojas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Rimana Vapsvienė – Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto  rektorė ir šio universiteto nariai. 

 ***

   Susitikimas Ventoje

          Ventiškiai neišsigando rudeninio lietaus ir atėjo į biblioteką susitikti su filosofu, Atgimimo Sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju, publicistu, daugelio knygų autoriumi  Arvydu Juozaičiu ir į jo naujausios knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ sutiktuves. Važiuodamas į Ventą,  autorius stabtelėjo Papilėje ir nusilenkė prie  Simono Daukanto paminklo. Susitikimas bibliotekoje ir prasidėjo prisimenant Simoną Daukantą ir Ventoje  prie bažnyčios statybos  daug  prisidėjusį  dvasininką Anuprą  Gauronską. Knygos pristatyme autorius kalbėjo apie lietuvių kalbą, istoriją, nūdienos Lietuvos valstybingumą, kur semtis jėgų emigracijai stabdyti, vykstančias patyčias, ekonomiką, kultūrą,  sportą, krikščionybę, gimstamumą, globalizmą, apie į Europą plūstančius atbėgėlius, prisiminti iškilūs Lietuvos žmonės –  Motiejus Valančius, Maironis,  Just. Marcinkevičius, Monika  Mironaitė, Laimonas  Noreika,  Tėvas Stanislovas ir daugelis kitų. Knygos autorius atsakinėjo į ventiškių klausimus, dalino autografus. Knygos sutiktuvės buvo nuoširdžios ir mielos. Ir norisi pabaigti filosofo, rašytojo Arvydo Juozaičio žodžiais: „Gyvenime juk yra taip: ką darai iš širdies, širdyje lieka. O kadangi lieka, tai turtėji žmogus ir darai vis geriau, vis tobuliau“.

                                                                                 Roma Miltinienė
Ventos miesto filialo vadovė

vj1 

R. Miltinienės nuotr.: filosofas, rašytojas, publicistas Arvydas Juozaitis

vj2

R. Miltinienės nuotr.: filosofo, rašytojo, publicisto Arvydo Juozaičio autografas E. Šimkienei