2018 metai

2019 01 06

Žmogaus buvimo žemėje prasmė...

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija,  Eugenijos Meškienės 10-osioms mirimo metinėms paminėti. Konferencijos organizatoriai Akmenės rajono savivaldybė. Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Žmogaus  buvimo žemėje prasmė“, skirta Akmenės rajono merės, biomedicininių mokslų daktarės, Lietuvai pagražinti draugijos  Akmenės skyriaus pirmininkės, socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkės Eugenijos Meškienės 10-osioms mirimo metinėms paminėti. Konferenciją vedė Naujosios Akmenės  kultūros rūmų renginių režisierė J. Valčikaitė- Šidlauskienė. Konferencijos metu buvo rodoma filmuota medžiaga apie Eugenijos Meškienės  gyvenimą, darbą, visuomeninę veiklą, kurią parengė ir parodė Ventos regioninės televizijos vadovė Zina Basienė. Konferencijoje pranešimus skaitė žurnalistė Julija Sejavičienė „ Eugenijos asmenybė“, buvęs ilgametis Akmenės rajono meras, rajono  Garbės pilietis  Anicetas Lupeika „Eugenija politikė“, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas „Eugenija visuomenininkė“. Apie bendrą darbą su Eugenija Meškiene, prisiminimais pasidalino vicemeras Apolinaras Nicius, buvęs ilgametis rajono ūkinis vadovas Vytautas Lapėnas, partijos bičiulis, buvęs Eugenijos pavaduotojas Vladislovas Balkauskas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, svečias iš Latvijos V. Tabors.  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  pasidalino mintimis apie bendradarbiavimą su a.a. Eugenija Meškiene, nuoširdžia  draugyste su bibliotekininkais, apie bendrą veiklą Lietuvai pagražinti Akmenės skyriuje, apie mokymąsi rengti projektus. Renginio vedėja J. Valčikaitė-Šidlauskienė pakvietė  dukrą Vitą pasidalinti prisiminimais apie mamą. Konferenciją pagyvino Naujosios Akmenės kultūros centro  darbuotojų duetas Marijos Urbonienės  ir  Rimanto Kunicko, jiems akomponavo Algimantas Milius. Jie atliko mylimiausią Eugenijos Meškienės dainą „Ramune baltąją“. Š.m. lapkričio 10 d. Viešojoje bibliotekoje vykusio Kultūros ir meno tarybos  forumo metu Akmenės rajono savivaldybės meras Vytalijus Mitrofanovas pasiūlė  Viešosios bibliotekos konferencijų salę pavadinti Dr. Eugenijos Meškienės konferencijų sale. Šiam pasiūlymui pritarė daugumą Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų bei Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai, pavieniai asmenys. 2018 metų lapkričio 27 dieną Viešojoje bibliotekoje vykusioje konferencijoje, skirtoje Eugenijos Meškienės 10-osioms mirties metinėms paminėti ir atsižvelgiant į daugumos Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų bei Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų pritarimą, Viešosios bibliotekos konferencijų salę pavadinti Dr. Eugenijos Meškienės konferencijų sale.

Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

Nuotr. J. Vapsvos

meras
 
lupeika
 
julija
 
zita
 
nicius
 
vita
 
meska
 
***

          BIBLIOTEKA IR KNYGOS KELIAS

Lapkričio 24 dieną  Sablauskių kaimo bendruomenė, bibliotekos skaitytojai, lankytojai  buvo pakviesti į  šventinį renginį „Biblioteka ir knygos kelias“,  skirtą Sablauskių kaimo bibliotekos – filialo 65-erių metų įkūrimo sukakčiai paminėti. Bibliotekininkė Vida Janušauskienė  šventinį renginį pradėjo  knygrišio Cezario Polikevičiaus žodžiais: „Knyga-tai tylus ir patikimas draugas, kuriam nereikia tarpininkų, tokių kaip kompiuteris. Kiekviena knyga gyvena su savininku, išlieka dažniau ilgiau už jį, yra pavedima kitų kartų. Ji liudija tam tikrą vidinę kultūrą“. V. Janušauskienė  pristatė bibliotekos istoriją  nuo įkūrimo iki šių dienų, projektinę veiklą, renginius,  kuriuos papildė vaizdine medžiaga iš  bibliotekos istorijos archyvo. Renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė,  Sablauskių kaimo bendruomenės ,,Žiburys“ pirmininkė Jadvyga Dunauskaitė, Akmenės rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalia Taraškevičiūtė, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Rimvydas Žilaitis. Sablauskių priešmokyklinės-ikimokyklinės ugdymo grupės ,,Drugelis“ ugdytinės vadovaujamos mokytojos Marijonos Pelenienės padeklamavo eiles skirtas šiai gražiai šventei.  Pasveikinti atvyko kolegė Eglesių kaimo filialo bibliotekininkė Virginija  Jankauskienė su savo skaitytojomis, kurios pristatė sceninį vaizdelį pagal Astrid Lingren knygą  ,,Pepė Ilgakojinė“. Sveikinimo žodį tarė  Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė, Sablauskių kaimo bendruomenės ,,Žiburys“ pirmininkė Jadvyga Dunauskaitė. Sveikinimą žodį  ir dovaną perdavė Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė dėkodama už darbą  įteikė padėkos raštą, apdovanojo  aktyviausius skaitytojus, perdavė Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą.  Su  gražia švente pasveikino  Naujosios Akmenės  kaimiškosios seniūnijos seniūnas Rimvydas Žilaitis, mokytoja Marijona Pelenienė, seniūnaitė Rasa Krištopaitienė, buvusi Kultūros namų darbuotoja Vilija Vaičienė, skaitytojai, bendruomenės nariai, bibliotekininkai Vilma Ruginienė, Dainius Sarapinas. Bibliotekininkė Vida Janušauskienė padėkojo aktyviausiems bibliotekos skaitytojams: Birutei Isajavaitei, Zuzanai Norbutienei, Salomėjai Eitavičienei,  Elingai Kalikaitytei, Tajui Juciui įteikdama po atminimo dovanėlę. Bibliotekos jubiliejaus proga programą dovanojo poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Kęstutis Krencius.

                                                                     Sablauskių kaimo  filialo vyr. bibliotekininkė
 Vida Janušauskienė

DSCF8470

Dalios Markulienės nuotraukoje: Sablauskių kaimo bibliotekos - filialo šventės dalyviai