2018 metai

2019 01 06

DAINOS IR EILĖS LIETUVAI

Kivylių kaimo bibliotekoje-filiale  vyko dainų ir poezijos vakaras „Tau“ , skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo100 – mečiui paminėti. Vakaro metu buvo skaitomos Maironio, Kosto Kubilinsko, Pauliaus Širvio, Justino Marcinkevičiaus, Salomėjos Nėries ir kitų poetų  eilės. Poetų posmus, virtusiais dainomis atliko Kivylių kaimo bendruomenės senjorai Irena Čerkasienė, Aldona Daktarienė, Leonas Daktaras, Aldona Norvaišienė, Alkiškių kultūros namų mėgėjų meno kolektyvų vadovė  Eugenija Narkuvienė, Akmenės gimnazijos Kivylių skyriaus muzikos mokytoja  Gražina Vozbinienė, Kivylių skyriaus mokinės. Visus pradžiugino Kajaus Sereikos (4m.) pasirodymas, kuris padeklamavo eilėraštį "Vienas" ir atliko dainą "Du". Renginyje dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė. Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė  apdovanojo aktyviausius bibliotekos skaitytojus  Mantą Pupelį (2kl) ir Dalią Vainorienę.

Informacija ir nuotrauka Kivylių kaimo filialo 
vyr. bibliotekininkės R. Kristinaitienės

kiv kopija
***

Vaikiškų knygų prasmingame pasaulyje...

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko literatūrinis dainuojamosios poezijos renginys, kuriame savo kūrybą pristatė lietuvių poetė gyvenanti JAV, Vida Bladykaitė – Wilson. Renginio metu Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidžiaugė, kad kūrybiniai keliai atvedę gerbiamą poetę į Naująją Akmenę.  Vida Bladykaitė dirbo Naujosios Akmenės kultūros namuose režisiere, dvejus metus dirbo Akmenės rajono savivaldybės Kultūros skyriuje, vedėjos pareigose.  1994 metais poetė yra išleidusi eilėraščių ir pasakų knygą „Puokštė žemei“. Ši knyga iki šiol mėgstama skaitytojų, bibliotekininkų. Eilėraščiai skirti įvairiems metų laikams, gamtai. Tai savotiška mažoji pažintinė enciklopedija jauniesiems skaitytojams. Renginio metu direktorė Z.Sinkevičienė paskaitė eilėraštį iš šios knygos „Puokštė žemei“. Šios knygos dailininkas Antanas Adomaitis. Renginyje poetė Vida Bladykaitė – Wilson mintimis pasidalijo apie savo kūrybą. Poetė rašo pjesės, rašo knygas vaikams, aktyviai dalyvauja gyvendama JAV lietuvių bendruomenių renginiuose, organizuoja renginius, spektaklius lietuvių kalba. Renginio metų poetė Vida Bladykaitė – Wilson pristatė autorinės dainos kūrėją ir atlikėją Ilona Papečkytę ir savo naujausias knygas „Angeliuko Mykoliuko pasakaitės“ ir „Močiutės rezginėlė“. Tai eilėraščių ir eiliuotų pasakų vaikams knygos. Knygų dailininkė, kraštietė  Kotryna Almanytė. Knygų redaktorius  Robertas Keturakis. Knygas išleido Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras. Poetė mintimis pasidalino, kaip gimsta eilės  vaikams. Nuo gamtos įkvėpimo,  snaigių, sniego, miškų, medžių, prasmingų darbų. Dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkytė sukūrė muziką ir pagal poetės Vidos Bladykaitės eiles sukūrė dainas, kurias atliko renginyje: „Laiškas kūrėjui“, „Sniego dainelė“, „Kopūsto pasakaitės“, „Piligrimas“, „Metų laikai“, „Žemė motulė“, „Pažadukas“, „Drebulėlė“, „Šermukšnis“, „Eglė“, „Klevas“. Knygų autorė Vida paskaitė ištraukas iš knygos „Močiutės rezginėlė“ iš ciklo „Abėcėlės pasakėlės“,  pakvietė skaitytojus įminti mįsles, atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. Knygų autorė Vida Bladykaitė palinkėjo prasmingų knygų skaitymo. „Apie knygas sunku kalbėti, jas reikia skaityti“- kalbėjo poetė. Gerbiama poetė Vida Bladykaitė-Wilson Viešajai bibliotekai ir jos filialams padovanojo savo knygų. Tai prasminga, puiki dovana rajono bibliotekų skaitytojams, bibliotekų darbuotojams. Literatūriniame renginyje  dailininkė Kotryna Almanaitė mintimis pasidalino apie knygų iliustravimą. Kotryna yra iliustravusi savo tėvo Andriaus Almanio knygos viršelį, pasakojo kaip teko dirbti vaikų stovyklų meninėse dirbtuvėse. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo poetei Vidai Bladykaitei – Wilson už prasmingą renginį, už padovanotas knygas Akmenės rajono bibliotekoms. Direktorė  padovanojo poetei Vidai Bladykaitei - Wilson savo išleistas ir sudarytas knygas  „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“ ir „Rašau Simonui Daukantui“. Poetę pasveikino Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, rašytojas Andrius Almanis, poetė Rima Almanis, būrys bičiulių, buvusių kolegų su kuriais teko dirbti  Akmenės rajone.

 Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

DSCF8361 

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Vida Bladykaitė – Wilson lietuvių poetė gyvenanti JAV

DSCF8398

Kristinos Urniežienės nuotraukoje sėdi iš kairės į dešinę: Rima Almanis – poetė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  Vida Bladykaitė – Wilson lietuvių poetė gyvenanti JAV, dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkytė, knygų dailininkė, kraštietė  Kotryna Almanytė. Stovi iš kairės į dešinę:  renginio dalyvis Haroldas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, rašytojas Andrius Almanis