2018 metai

2019 01 06

„KIEKVIENAS EILĖRAŠTIS TURI SAVO ATSPINDĮ“

Poeto, žurnalisto Lino Kontrimo kūrybos vakaras
Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko literatūrinis kūrybos vakaras su poetu, žurnalistu Linu Kontrimu. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie poeto kūrybą. Linas Kontrimas Naujojoje Akmenėje augęs poetas, čia baigė muzikos mokyklą, čia klausėsi savo tetos režisierės Stasės Niūniavaitės mokymų apie kūrybą, kultūrą. Linas yra baigęs istorijos studijas, tačiau savo darbą  ir veiklą sieja su žurnalistika, komunikacijos mokslais, yra komunikacijos konsultantas. Poezija – laisvalaikio užsiėmimas. Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė pristatė poeto kūrybą. Eilėraščiai buvo publikuojami literatūriniuose  žurnaluose, periodiniuose leidiniuose „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, literatūriniuose almanachuose. Išleista elektroninė knyga „Šito gyvenimo galas“. Poetas rašo ne tik suaugusiems. Jo knygos vaikams „Keturios paslaptys, kaip pažinti raidės ir  natas“  yra išversta į lenkų kalbą. Knyga domisi Japonijos leidyklos. Literatūriniame renginyje poetas Linas Kontrimas pristatė eilėraščių iš ruošiamos išleistos naujos poezijos knygos „Mėnuo šiapus, mėnuo anapus“. Renginio dalyvius, poezijos gerbėjus sužavėjo poeto Lino Kontrimo mintys apie poeziją, gyvenimo prasmę, meną, literatūrą, muziką, filosofiją, žmogaus būties prasmę. Poetas paskaitė eilėraščius: „Tyla“, „Mefistofelio dainelė“, „Saulėlydžio  vakaras“, „Kelionė baigėsi“. Skaitytojus sužavėjo eilėraštis „Dienkirčio daina“. „Dienkirtys“ – tai žmogus leidžiantis sau gyventi, kaip nori, kai gyvenime jau daug kas prasmingo nuveikta ir pasiekta. Poetas atsakinėjo į skaitytojų patektus klausimus. Lino Kontrimo vaikystė prabėgo Naujojoje Akmenėje. Poetas  nuoširdžiai kalbėjo: „Naujoji Akmenė – mano pradžia“. Atvykęs į Naująją Akmenę poetas aplankė vaikystės kiemą, pasigrožėjo miestu. Linas Kontrimas mintimis dalinosi apie eilėraščių rašymą, apie praeities ir ateities pojūtį. Jaunystėje mėgstamiausi Lino poetai buvo Aleksys Churginas, Salomėja Nėris. Poetas kalbėjo: „kad kiekvienas laikas turi savo poetą. Patinka lietuvių poetų Tomo Venclovos, Alfonso Nykos-Niliūno  ir kitų poetų kūryba. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė poetui Linui Kontrimui padovanojo savo  išleistą knygą literatūrinę rodyklę „Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004 – 2018m., kurioje yra rašoma apie poeto tetą, režisierę, bibliotekos skaitytoją Stasę Niūniavaitę ir naujai sudarytą knygą „Rašau Simonui Daukantui“, kuri skirta rašytojo, istoriko, švietėjo 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Poetą Liną Kontrimą pasveikino į renginį atėję klasės draugai, giminės, skaitytojai. Literatūrinis Lino Kontrimo  vakaras – tai poezijos terapijos vakaras, skaitytojų mintyse palikęs prasmingų pamąstymų  apie poeziją, verbalinę kultūrą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

z.s.ir l.k-1

Vidos Andriuškienės  nuotraukoje: poetas Linas Kontrimas su Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičienė

 
***

Simono Daukanto metams

Šiais metais sukanka 225 metai, kai gimė Simonas Daukantas, lietuvių istorikas, literatas, kalbininkas, švietėjas, tautinio atgimimo pranašas ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autorius. Šia proga Kruopių kaimo biblioteka – filialas surengė popietę, vykusią kultūros namuose. Popietėje svečiavosi Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir jos pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė. Bibliotekos būrelio „Kruopelė“ narės paruošė literatūrinę, muzikinę kompoziciją ,,Darbštumu tu mokei Lietuvą mylėti", skirtą rašytojui, istorikui atminti. Kompozicijos sumanytoja buvusi pedagogė Simeona Ramonaitė. Renginio metu apžvelgta ir pateikta daug informacijos apie S.Daukanto gyvenimą, veiklą, kūrybą, sąsają su Akmenės kraštu. Skaitinius paįvairino moterų dueto atliekamos lietuvių liaudies dainos. Popietėje pristatyta viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės naujausias leidinys „Rašau Simonui Daukantui“, pasirodęs šį rudenį. Direktorės tartas padėkos žodis maloniai nustebino – naujomis knygomis apdovanotos visos „Kruopelės“ narės: S. Ramonaitė, S. Dimavičienė, L. Povilaitytė, D. Kachabrišvili, G. Blinkinienė, R. Lalienė, R. Urmonienė bei kultūros namų vadovei L. Skerstonienė. Į renginį atėjo ištikimiausi bibliotekos lankytojai, literatūros mylėtojai. Tarp jų ir nemažas būrelis mokinių. Žiūrovai aktyviai dalyvavo popietės veikloje: minė mįsles, aiškinosi patarlių perkeltinę reikšmę.

Kruopių kaimo filialo
 vyr. bibliotekininkė R. Urmonienė

kruopių S.Daukantui
Gabrielės Urmonaitės nuotraukoje: Kruopių kaimo filialo būrelio „Kruopelė“ narės su Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene ir  direktorės pavaduotoja Dale Taraškevičiūte 
 
***