2018 metai

2019 01 06

Literatės Liucijos Jagielienės kūrybos vakaras ir naujos knygos „Vakaro laiškai mylimam žmogui“ 
Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatymas

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko literatės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Liucijos Jagielienės kūrybos vakaras ir naujos knygos „Vakaro laiškai mylimam žmogui“ pristatymas.

Literatūrinio renginio vedėja  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė renginį pradėjo literatės Liucijos Jagielienės žodžiais apie rudenį, laiškus, supažindino su literatės kūryba. Poetės Liucijos Jagielienės kūryba buvo publikuojama almanachuose: „Žiemgalijos užrašai“, „Žodžiai sau ir tau“, „Gyva oda“, „Prisijaukinę mūzą“, „Po angelo sparnu“, „Minčių žolynai“ ir t.t. Poetė yra išleidusi šias knygas: „Kito kranto beieškant“, „Nuo rugsėjų saulės iki paskutinio skambučio“,  pedagoginė proza „Tas baltas gerumas“ ir t.t. Gerbiama poetė dalyvavo Viešosios bibliotekos administracijos paskelbtame konkurse „Rašau Simonui Daukantui“, skirtame rašytojo, švietėjo, istoriko Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Kaip ir kitiems šio konkurso dalyviams Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė gerbiamai poetei įteikė  padėkos raštą už dalyvavimą konkurse ir savo sudarytą knygą „Rašau Simonui Daukantui“.

Literatė Liucija Jagielienė  mintimis pasidalino kaip pradėjo rašyti knygą: į krikšto dukros dovanotą užrašų knygą pradėjo rašyti prisiminimus, mintis, išgyvenimus, apie dvasinį skausmą netekus vyro. Knygą paskatino parašyti ir išleisti Janina Zvonkuvienė. Ji autorei rašė: „Tai emocijų išreikštas knygos tyrinys“. Liucija Jagielienė domisi fotografija, floristika, kelionėmis, skaito knygas savo anūkėms ir anūkams, dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuose.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė paskaitė ištrauką iš knygos apie metų laikus, laukimą, prisiminimus. Knyga „Vakaro laiškai mylimam žmogui“ susideda iš šešių dalių: „Skausmas“, „Kur ošia gimtinės miškai“, „O buvo taip“, „Ar žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos?“, „Atmintis gyva“, „Iš širdies į širdį“.

Poetė Adelė Daukantaitė iš Plungės prasmingai papasakojo literatės Liucijos Jagielienės knygą, sakydama jog kiekviena knyga turi savo energetiką. Ši knygą kaip prisiminimas – paminklas mylimam anapilin išėjusiam žmogui. Poetė paskaitė laiškus – eilės iš Liucijos Jagielienės kūrybos „Rudens vakaras“, „Gimtadienis“, „Linkėjimai“, „Ilgesio šauksmas“, „Laisvė pasiilgusioms moterims“. Mokytoja Ona Noreikienė iš Viekšnių paskaitė eilėraščius – laiškus „Likimai“, „Pirmajai mokytojai“. Poetė Sigita Ligeikienė paskaitė savo kūrybos eiles ir poetės Liucijos Jagielienės eilėraštį – laišką „Sugrįžusiam“. Literatūriniame renginyje netruko muzikinių intarpu. Savo kūrybą susirinkusius džiugino Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys  poetas, literatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius.  Jis atliko  pagal savo sukurtą melodiją ir poetės Liucijos Jagielienės eilėmis sukurtą dainą „Ateik“ ir savo kūrybos dainas, skirtas Lietuvai gimtinei.

Gerbiamą poetę pasveikino poetai, skaitytojai palinkėdami išleisti naujų knygų. Literatūrinio renginio romantiška nuotaika lydės dar  ilgai šiame  renginyje dalyvavusius skaitytojus.

Viešosios bibliotekos direktorė
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos Garbės narė
Zita Sinkevičienė

zl

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė, literatė Liucija Jagielienė ir  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė

 DSCF8273

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, literatė Liucija Jagielienė, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas  Kęstutis Krencius, poetė Adelė Daukantaitė, poetė Sigita Ligeikienė, poetė Dinora Zokaitienė, mokytoja Ona Noreikienė ir kiti  poezijos gerbėjai.