2018 metai

2019 01 06

TEISĖJAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „Teisėjas bibliotekoje“. Pranešimą skaitė  Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva Domeikienė. Susitikimo tikslas – supažindinti skaitytojus su teismų ir teisėjų darbu, supažindinti su teismų praktika turtinių ginčių, šeimos ir kitose bylose. Gerbiama teisėja papasakojo, kaip paprasčiau kreiptis į teisėjus, apie teismų reformos naudą gyventojams. Nuo 2018 metų sujungus teismus, teismai ir toliau veikia tose pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau yra administruojami iš kelių pagrindinių centrų. Susirinkusiems į renginį buvo parodytas  pažintinis filmas apie Lietuvos teisėjus. Šiuo metu Lietuvoje yra 787 teisėjai. Teismų sistemos stiprybė – jos žmones. Teisėjams yra keliami ypatingi profesiniai ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Teisėjas turi saugoti savo profesiją ir prestižą. Susitikimo metu buvo kalbama apie bylų nagrinėjimą, apie bylas, susijusias su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas. Teisėja Daiva  Domeikienė atsakinėjo į susirinkusiųjų dalyvių  klausimus. Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

teismas1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva Domeikienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė ir  susitikimo dalyviai


***

SUSITIKIMAS – DISPUTAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIU, NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS PIRMININKU
VYTAUTU BAKU AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

Biblioteka yra visiems atviri žinių ir idėjų namai. Viešųjų bibliotekų svarbiausia misija – būti tarpininku tarp informacijos ir visuomenės. Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas – disputas su Lietuvos Respublikos seimo nariu, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku  gerbiamu Vytautu Baku. Susitikimo – disputo tema Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atliktas parlamentinis politinės korupcijos tyrimas, jo išvada ir pasiūlymai. Gerbiamas Seimo narys Vytautas Bakas  susitikimo – disputo metu kalbėjo apie tyrimo prasmę, politinės korupcijos mastus – Lietuva kasmet dėl korupcijos rizikos patiria 4,5 milijardų eurų žalą. V. Bakas gausiai susirinkusiai auditorijai  atskleidė, kad pradedant parlamentinį tyrimą buvo nusitaikyta į tris sritis, kuriose korupcija daro didžiausią žalą, tai – energetika, politikų finansavimas, strateginiai sektoriai. Atlikus tyrimą, visose šiose srityse aptikta korupcinės veikos požymių.  NSGK pirmininkas Vytautas Bakas paaiškino, kaip tai veikia, papasakojo apie nesąžiningo elgesio schemas, kalbėjo apie žinomų politikų dalyvavimą jose.  Susitikime – diskusijoje dalyvavo Lietuvos respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.

Informacija ir nuotrauka
Viešosios bibliotekos direktorės
Zitos Sinkevičienės

Nuotr.B.