2020 metai

2021 02 01

***

 Atvyk į skaitmeninio raštingumo mokymus bibliotekoje

1 13 

***

viktorina20

***

paroda Akmenės

***

KRAŠTIEČIO, POETO POVILO VENTOS KUPRIO KŪRYBOS VAKARAS IR NAUJOS KNYGOS „MEDŽIAMELDIS“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

Viešosios bibliotekos muzikos ir meno skaitykloje įvyko kraštiečio, poeto Povilo Ventos Kuprio kūrybos vakaras ir naujos knygos „Medžiameldis“ pristatymas. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto biografija. Gerbiamo kraštiečio Povilo Ventos Kuprio gimtinė yra Klaišių kaimas. 1961 – 1967 metais mokėsi Ventos vidurinėje mokykloje, 1977-1983 metais dirbo Naujosios Akmenės tuometinės antrosios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju, studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakultete, edukologijos doktorantūrą Kauno Technologijos universitete, socialinių mokslų daktaras,  yra stažavęsis JAV. Dalyvavo JAV ir Kauno Technologijos universiteto projekte Lietuvoje „Valdžios etikos mokymas“. Daugelio mokslinių straipsnių autorius. Sveiko gyvenimo propagavimas, įdomių straipsnių, knygų susijusių su pozityvia psichologija, baltų senovės tikyba, vertimas. Dirbo Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovu Briuselyje. Direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto kūryba. Poetas 2016 metais išleido pirmąją poezijos knygą „Pirmasis saulės spindulys“. Šiais metais išėjo antroji jo poezijos knyga „Medžiameldis“. Poetas šiuo metu rengia prozos knygą „Trys potyriai“. Poeto kūryba buvo publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“,  respublikinėje haiku rinktinėje „Vėjų ašmenys“, „ Jaunimo gretose“ ir t.t. Keturios knygos yra išverstos iš anglų kalbos, viena poeto knyga išversta į švedų, norvegų kalbas.

Poeto eiles „Alkanas paukštis. Diptikas“, „Du haiku ugniai“, „Virvelinė poezija“, „Žmogaus gimimas“  paskaitė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė Lilija Smalakienė paskaitė „Septyni liepos haikai“, „Parnidžio kopa“,  Ramučių gimnazijos mokytoja Judita Bernotaitė paskaitė „Dedikacija Ventai“, „Mamai“, „Gerumo nenusipirksi“, Viešosios bibliotekos  skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė „Kai su žvaigždžių lietum kalbėjau tylią naktį“.

Poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys pasidalino mintimis apie savo vaikystę, kuri prabėgo  Ventoje, įspūdingai paskaitė eiles iš pirmos poezijos knygos „Pirmasis saulės spindulys“, pristatė savo naujai išleistą knygą „Medžiameldis“ ir paskaitė šios eilėraščius: „Kaip gimsta pavardės“, „Medžiameldžio malda“, „Egzistencija“, „Graudi katarinka“, „Po septynių milijonų metų“, „Pateka saulė raudona“, „Pirmasis saulės spindulys“, „Briuselio haikai“, „Pavasaris Fredoje“, „Vaikučiams“, „Senelio pokalbis su Luka“, „Jono pasakojimas“ ir t.t.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padovanojo poetui, kraštiečiui Povilui Ventai Kupriui savo sudarytą knygą „Rašau Simonui Daukantui“ ir įrėmintą Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ išspausdintą eilėraštį.

Poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys padėkojo už literatūrinį kūrybos vakarą ir padovanojo Viešajai bibliotekai išleistas knygas „Medžiameldis“, „Pirmasis saulės spindulys“, pasidžiaugė Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda, skirta poeto kūrybai.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSCF0683

Dalios Markulienės nuotraukoje: poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys

DSCF0693

Dalios Markulienės nuotraukoje centre: poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir kūrybos vakaro dalyviai.

DSCF0695

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: poezijos skaitovė Viešosios bibliotekos  skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė, literatūrinio kūrybos vakaro vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys, poezijos skaitovės -  Ramučių gimnazijos mokytoja Judita Bernotaitė ir Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė Lilija Smalakienė.

DSCF0710

Dalios Markulienės nuotraukoje: literatūrinio kūrybos vakaro vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė poetas su poetu, kraštiečiu Povilu Venta Kupriu.