2020 metai

2021 02 01

Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Teatro režisierė, aktorė, literatė, visuomenės veikėja Stasė Niūniavaitė“, skirtą  Stasės Niūniavaitės 97-osioms gimimo metinėms paminėti. Paroda eksponuojama  nuo  sausio 20 iki vasario 5 dienos.

Niūniavaitė

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė  prie parodos teatro režisierei, aktorei, literatei, visuomenės veikėjai Stasei Niūniavaitei

*** 

Būrelis "Laisvalaikis su knyga"

Būrelio "Laisvalaikis su knyga" dalyviai, rinkosi bibliotekoje pasikalbėti, aptarti perskaitytas knygas, paskaityti savo mėgstamų poetų eiles (J. Degutytės, S. Nėries, B. Brazdžionio, Akmenės poetų eiles),  K.Donelaičio kūrybą,  aptarti knygą, parašytą žemaitiškai "Sava muotinu brongi kalbo". Advento metu, kartu su vaikais, mokyklos muziejuje buvo diskutuota apie šio laikotarpio papročius, žaidimus, pasakojimus, apie Kūčių stalo paruošimą. Kasmet giedama tautiška giesmė, prie kunigo Kęstučio paminklo, skaitomos eilės apie Lietuvą.

Teksto ir nuotraukų autorė
Kivylių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Roma Kristinaitienė

kiv1

***

 Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Pedagogė, publicistė, bibliotekininkė, Pasaulio Tautų teisuolė Ona Šimaitė (1894 - 1970)“, skirta 50-osioms  Onos Šimaitės mirties metinėms paminėti

zita Šimaitei

 K.Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindina skaitytojus su gautomis iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos retų knygų ir rankraščių  skyriaus  Onos Šimaitės laiškų kopijomis