2020 metai

2021 02 01

Sausio 13-oji  -  Laisvės gynėjų diena

1991 metų sausio 13-ąją įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungos bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti objektus atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Buvo sužeista daugiau kaip 600 taikių ir neginkluotų žmonių, o 14 – žuvo. Svarbi ir reikšminga mums ši diena, nors ir pačia didžiausia – gyvybės kaina, Lietuva apgynė savo laisvę. Popietės metu su Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojais prisiminta ši istorinė diena, apžiūrėta ir aptarta literatūros paroda ir nutarta šios dienos atmintį įamžinti piešiant Laisvės laužus, nes laužai tapo kovos, vilties, laisvės ir atminties simboliu kiekvieno mūsų širdyse. Šiai datai paminėti visiems popietės dalyviams buvo demonstruojama skaitytojo Kevino Bergso sukurta vaizdinė medžiaga.

Aurelija Gerulskienė
Viešosios bibliotekos
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

 saus13

saus132

***

ziemojimas su opera web

ziemojimas su opera web2