2021 metai

2022 01 04

KNYGOS „MŪSŲ PAPILĖ“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko knygos „Mūsų Papilė“ pristatymas. Papilėje gyvenančio poeto, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureato Algimanto Kiminiaus padeklamuotu eilėraščiu „Kelias į gimtinę“ Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo renginį, knygos pristatymą, supažindino su knygų leidyba Papilės krašte.
Papilės kraštas garsus knygų leidyba. Išleistos knygos „Lietuvos valsčiai“ serijos. „Papilė širdyse ir likimuose“  - Papilės kraštą garsinančių ir garsinusių žmonių biografijų žinynas, fonuotraukų albumas „Papilės kraštas“ ir naujausia knyga „Mūsų Papilė“.
Papilės seniūnijos buvęs seniūnas Antanas Vaičius įsteigė ir administruoja seniūnijos rėmimo fondą, kurio lėšomis finansuojami kultūros, meno renginiai. Rėmė pirmos Akmenės krašte monografijos apie buvusį Papilės valsčių ir dabartinę seniūniją, albumo, nusipelniusių Papilės krašto žmonių biografijų rinkinio, videofilmo, pašto ženklo išleidimą, inicijavo kilniausio poelgio žmonių nominacijos įsteigimą. Už ypatingus nuopelnus savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui  pelnė Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivūlės riterio apdovanojimą.
Knygos „Mūsų Papilė“ sudarytojas – kraštotyrininkas, ilgametis rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktorius, Akmenės rajono Garbės pilietis Leopoldas Rozga.
Knygoje „Mūsų Papilė“ pateikiamos žinios apie nepriklausomos Lietuvos 100 - mečio jubiliejaus pasitikimą, paminklo šiai unikaliai idėjai gimimą ir įgyvendinimą, šimto ąžuolų giraitės sodinimą, kilniausius  nominacijos laureatus. Aprašomos bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos, apsilankę iškilūs svečiai, ūkis ir verslai, krašto sakralinės erdvės, švietimas, sportas, kultūra, tame tarpe ir bibliotekos,  žmonės ir jų likimai, Papilės krašto poetai.
Gerbiamas Leopoldas Rozga yra išleidęs ir sudaręs šias knygas. Leopoldas Rozgos sudarytų ir išleistų knygų sąrašą paskaitė Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Urniežienė.

„Skuodas“;
„Akmenės rajono istorijos apybraiža Akmenės kraštas“;
„Akmenės kraštas“;
„Būkime pažįstami: Akmenės kraštas“;
„Akmenės cementas“: metai ir žmonės“;
„Papilė“ [sudarytojai Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė, Povilas Krikščiūnas, Juozas Pabrėža];
„Žvarbieji vidurnakčiai: Akmenės krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai“;
„Viekšniai“ [Biržiškų draugija];
„Papilės kraštas“: [albumas / Akmenės rajono Papilės seniūnijos rėmimo fondas];
„Klykoliai“;
„Vadovas po Ventos regioninį parką“;
„Akmenė. Žiemgalių žemė“ (2008);
„Akmenė. Žiemgalių žemė“ (2010);
„Akmenė. Žiemgalių žemė“ (2011);
„Papilė širdyse ir likimuose : Papilės kraštą garsinusių ir garsinančių žmonių biografijų žodynas“;
„Akmenė: kraštas ir žmonės“ [kraštotyrinė monografija];
„Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą“ [dokumentinis ir meninis fotopasakojimas];
„Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose“;
„Mūsų Papilė“
„Akmenės krašto vietovardžiai : raida ir paveldas“;
„Muziejus Paragiuose“ [informacinis leidinys];
„Pavyzdinė vaikų dailės studija "Saulėtekis";
„Deputatai – tarybos – gyvenimas“];
„Akmenės rajono gamtos paminklai ir saugotini objektai“ [informacinis leidinys];
„Po Akmenės rajoną“;
„Aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus muziejus Viekšniuose“;
„Nesenstantys anekdotai“.

Susirinkusiems į knygos „Mūsų Papilė“ pristatymą koncertavo Akmenės meno mokyklos mokytojai  Algis Gulbinas, Valdas Bogavičius ir Raimondas Dievinas. Renginio dalyviai buvo sužavėti lyriškomis, romantiškomis melodijomis. Eilėraštį apie Papilę,  „Papilei“ sukūrė ir perskaitė Viešosios bibliotekos bibliotekininkė, poetė  Aurelija Gerulskienė.
Apie knygą „Mūsų Papilė“ mintimis pasidalino knygos sudarytojas, kraštotyrininkas, Akmenės rajono Garbės pilietis Leopoldas Rozga. 2021 metais Leopoldas Rozga apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, kuri skiriama nominacijoje už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinęs vertybes.
Knygos sudarytojui Leopoldui Rozgai rūpėjo surinkti kraštotyrinę medžiagą apie Kalniškių, Šiaudinės, Jakų, Kairiškių dvarus, jų istorijas, savininkus, Vyčio Kryžiaus ordininkus, žymių žmonių gyvenimo istorijas, poetus, rašytojus Albertą Kolbergą, Stasį Būdavą, Algimantą Kiminių, Zigmą Kupstą, Alfonsą Joną Navicką ir t.t. Knygoje prasmingos  rubrikos „Išnykusių kaimų atminimas“, kurioje publikuojama išnykusių kaimų istorijos, „Parkų  prieglobstyje“, „Paveldėti gamtos lobiai“, „Žmonės ir jų likimai“, „J.E Valstybės prezidentas Papilėje – Antanas Smetona (1927 m.)“  ir t.t. Rajono bibliotekininkai ir skaitytojai džiaugiasi knygos rubrika „Šviesa bibliotekoje“, kurioje rašoma apie Kalniškių, Kairiškių, Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekas. (straipsnio autorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė). Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialo bibliotekininkė Irena Rimkienė paskaitė poeto Alfonso Jono Navicko eilėraštį „Papilės miestelis“.
Mintimis apie knygų leidybą Papilės krašte pasidalino buvęs Papilės seniūnijos seniūnas Antanas Vaičius, Papilės seniūnijos rėmimo fondo administratorius. Gerbiamas Antanas Vaičius kalbėjo apie mokslinius straipsnius knygose, kuriuos parašė mokslininkai, istorikai, docentai -  J. Pabrėža, V. Girininkienė, R. Trimonienė. Apie knygos „Valsčių“ serijos monografijos Papilė I, II, III dalis „Papilės kraštas“, apie videofilmą „Papilė – per amžius“, fotoalbumą „Papilės kraštas“. Antanas Vaičius padėkojo knygos sudarytojui, kraštotyrininkui Leopoldui Rozgai už Papilės krašto garsinimą, už sudarytas knygas.
Antanas Vaičius kalbėjo apie prasmingus darbus garsinant Papilės kraštą ir jų įgyvendinimą. Kraštiečio Algirdo Gauronskio mintis buvo dangiškojo Lietuvos globėjo, šventojo Jurgio skulptūrą erdvėje prie Papilės bažnyčios įprasminti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100-metų sukaktį, apie ąžuolų sodinimą.
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė pasveikino Leopoldą Rozgą ir Antaną Vaičių ir padovanojo savo sudarytą knygą „Ūbavimai“.
Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė padėkojo ir padovanojo Antanui Vaičiui knygą.
Gerbiamas  knygos „Mūsų Papilė“ Papilės seniūnijos rėmimo fondo administratorius Antanas Vaičius padovanojo knygas Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, miestų bei kaimų bibliotekoms – filialams ir rajono mokyklų bibliotekoms, Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universitetui.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė padėkojo Antanui Vaičiui ir Leopoldui Rozgai už padovanotas Akmenės krašto bibliotekoms knygas.
Knyga „Mūsų Papilė“ – tai metraštis paliekantis išliekamąją kraštotyrinę vertę skaitytojams, bendruomenės nariams. Sudarytoje knygoje nušviečiama Papilės krašto istorija.

Teksto autorė
Zita Sinkevičienė
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė,
 Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
 Garbės narė

DSCF2338

Dalios Markulienės nuotraukoje iš dešinės į kairę: knygos „Mūsų Papilė“ autorius, kraštotyrininkas, Akmenės rajono Garbės pilietis Leopoldas Rozga, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė ir buvęs Papilės seniūnijos seniūnas, Papilės seniūnijos rėmimo fondo administratorius Antanas Vaičius.

DSCF2372

Dalios Markulienės nuotraukoje pirmoje eilėje iš dešinės: Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorės pavaduotojas G. Sakavičienė, rektorė R. Vapsvienė,  knygos „Mūsų Papilė“ autorius, kraštotyrininkas, Akmenės rajono Garbės pilietis L. Rozga, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Z.Sinkevičienė ir buvęs Papilės seniūnijos seniūnas, Papilės seniūnijos rėmimo fondo administratorius A.Vaičius,  Akmenės Onos Šimaitės vardo bibliotekos vadovė I. Virkutienė,  Viešosios bibliotekos bibliotekininkė A. Gerulskienė, Eglesių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė V. Jankauskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Rekašienė. Antroje eilėje: Akmenės rajono meno mokyklos mokytojas Valdas Bogavičius, ir kiti dalyviai.

DSCF2350

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono meno mokyklos mokytojai Valdas Bogavičius ir Raimontas Dievinas

DSCF2353

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono meno mokyklos mokytojas Algis Gulbinas