2021 metai

2022 01 04

LITERATŪRINIO ŽODŽIO VIRSMAS RAŠYTOJOS LAZDYNŲ PELĖDOS MEMORIALINIAME MUZIEJUJE – DVARELYJE PARAGIUOSE

Tarp mūsų kultūros istorijos brangių žmonių, kurių gyvenimas susijęs su Akmenės kraštu buvo ir rašytojos seserys Lazdynų Pelėda.

Rašytojos Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos įteikimo, laureatų apdovanojimo ir konkurso dalyvių pagerbimo šventę pakvietė šio renginio rengėjai Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus.

Lazdynų Pelėdos memorialinio muziejaus vadovė, renginio vedėja Sandra Sakalauskienė mintimis pasidalino apie rašytojų seserų Lazdynų Pelėdos kūrybos savitumą, paskaitė pasakojimą „Davatka“, kuris sujaudino renginio dalyvius. Sandra Sakalauskienė pristatė 2021 metų rašytojo Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos konkurso rašinių Vertinimo komisiją: Tomas Martinaitis, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Vertinimo komisijos pirmininkas, Janina Rekašienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, literatas, rašytojas, Socialinių mokslų daktaras, Leopoldas Rozga, Lietuvos žurnalistas, kraštotyrininkas, publicistas, Akmenės rajono Garbės pilietis, 2021 metais apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, nominacija – „Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“.

Sveikinimo žodį visiems atvykusiems rašinių autoriams, svečiams, žiūrovams tarė ir renginį moderavo  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, Socialinių mokslų daktaras Darius Rekis. Jis supažindino su konkurso tikslais: įsteigti rašytojos Lazdynų Pelėdos (rašytojų seserų – Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės ir Sofijos Ivanauskaitės Pšibiliauskienės) literatūrinę premiją ir ja apdovanoti geriausius prozos autorius: prikelti iš užmaršties rašytojos Lazdynų Pelėdos kūrinius, skatinti visuomenę (moksleivius, jaunąją kartą) domėtis kaimo tematika, saugoti ir puoselėti jos vertybes, kurti patiems, sudaryti galimybes kūrybinei saviraiškai, ugdyti pagarbą kalbai bei meniniam žodžiui. Darius Rekis supažindino su  konkurso vertinimo kriterijais - tai kūrybiškumas ir originalumas, kalbos taisyklingumas ir raiškumas.

Renginio moderatorius Darius Rekis paskelbė konkurse dalyvavusių  rašinių autorius iki 29 metų:  Kamilė Gabalytė „Nebesitikėjau“, Elzė Radvilaitė „Albertas“, Rūta Petravičienė „Atsiprašymo galia“. Lazdynų Pelėdos rašinių konkurso premiją iki 29 metų laimėjo Kamilė Gabalytė (Radviliškis) už novelę ,,Nebesitikėjau“. Mero patarėja Inga Vismantienė ir  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis konkurso laureatei Kamilei Gabalytei įteikė Akmenės rajono savivaldybės Mero padėkos raštą. Rašinio autorė Kamilė Gabalytė perskaitė novelę ,,Nebesitikėjau“.

Darius Rekis paskelbė rašinių autorius nuo 29 metų amžiaus: Laimutė Verbickienė, Radviliškis su novelė ,,Išpažintis“, Alina Jonaitienė, Joniškis,  su apsakymų „Už uždarų durų“, Jonas Vaicekauskas, Ginkūnai, Šiaulių raj., su kūrinių „Musių vasara”, Aleksandras Sakas, Klaipėda, su kūrinių „Bevardžiai paukšteliai“, Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Joniškis, esė  „Atostogų džiazas“, Dalia Tamošauskaitė (Zabitienė), Skuodas, su kūrinių  „Ne šio pasaulio gyventoja“. Lazdynų Pelėdos rašinių konkurso premiją nuo 29 metų laimėjo Dalia Tamošauskaitė už rašinį „Ne šio pasaulio gyventoja“, už novelę ,,Nebesitikėjau“. Laimėtojai, Lietuvos rašytojų sąjungos narei Daliai Tamošauskaitei  įteiktas Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštas. Laureatė Dalia Tamošauskaitė paskaitė rašinį „Ne šio pasaulio gyventoja“. Visiems rašinių konkurse dalyvavusiems autoriams buvo  įteiktos Savivaldybės mero Padėkos.

Sandra Sakalauskienė pakvietė pristatyti knygą  „Trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017 – 2019 metų kūrinių rinktinės „ŪBAVIMAI“  autorę – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Rekašienę. Gerbiama autorė padovanojo  knygų renginio dalyviams ir svečiams.

Mintimis apie knygą Trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017 – 2019 metų kūrinių rinktinę „ŪBAVIMAI“  pasidalino Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė  Zita Sinkevičienė. Knygoje publikuojami Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos konkurso laureatų rašiniai. Tai rašytojų Dariaus Rekio, Aido Jurašiaus, Egidijaus Zaikausko, Liucijos Jagielienės ir kitų rašytojų kūryba. Knygoje publikuojama ir mokytojos Ritos Ringienės bei Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės rašiniai. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo knygos sudarytojai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai Janinai Rekašienei už sudarytą ir išleistą knygą, kuri laukiama Akmenės krašto bibliotekose.

Paragiuose buvo eksponuojama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų Aušros Šukienės ir Larisos Poliakovos parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Seserys Ivanauskaitės – talentingos kūrėjos, rašiusios Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu“. Spaudinių parodoje buvo eksponuojami: rašytojų knygos,  literatūros, kritikos straipsniai apie Mariją Ivanauskaitę – Lastauskienę, Sofiją Ivanauskaitę – Pšibiliauskienę, apie Paragių dvaro savininką Nikodemą Ivanauską bei apie Lazdynų Pelėdos memorialinį muziejų Paragiuose.

Renginyje koncertavo dainuojamosios poezijos kūrėjų grupė Jonas Baltokas ir „Jie du“. Renginio dalyvius sužavėjo grupės atliekamos dainos: „Spalvos“, „Tujen lauk manęs“ „Jie du“, „Valtys“, „Žodžiai“, „Siela“, „Lapė“, „Po tavo langais“ ir t.t.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis padėkojo už literatūrinio renginio organizavimą Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovei Sandrai Sakalauskienei, Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei ir knygos „Trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017 – 2019 metų kūrinių rinktinę „ŪBAVIMAI“ sudarytojai Janinai Rekašienei.

Literatūrinio renginio dalyviai buvo pakviesti tradicinei bendrai nuotraukai prie prie simbolinio akmens, kur kūrė, rašė rašytojos Lazdynų Pelėda. Renginio dalyviai ir svečiai dalyvavo prasmingoje ekskursijoje po Lazdynų Pelėdos muziejų ir dvaro parką, kurią organizavo Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovė Sandra Sakalauskienė.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė,
Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos Garbės narė 

lazd.pel.

Augenijaus Zabičio nuotraukos centre: vertinimo komisijos nariai -  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovė Sandra Sakalauskienė ir Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos laureatės: Lietuvos rašytojų sąjungos narė Dalia Tamošauskaitė – Zabitienė, Kamilė Gabalytė ir  kiti dalyviai

***

Laikas gyvena knygose – 60 metų kartu


Šviečia bibliotekoje langai.
Spindi rugsėjo vakaras juose.
Ką jauti, kai čia apsilankai,
Knygų pažinimo namuose?

Ilgai lauktas ir išlauktas jubiliejinis Ventos miesto bibliotekos 60 – ečio vakaras „Laikas gyvena knygose: 60 metų kartu“ pagaliau įvyko. Neįmanoma suskaičiuoti kiek knygų atrado savo mylėtojus ir gerbėjus, kiek bibliotekos bičiulių, draugų ir svečių dalyvavo įvairiuose renginiuose, kiek menininkų dovanojo savo širdies šilumą ir kūrybinius darbus. Širdyje kartais neužtenka žodžių apsakyti jausmams, mintims, norams netekus bibliotekos skaitytojų, bičiulių, draugų, kolegų...
Jie visada išliks mūsų širdyse, atsiminimuose, nuotraukose, bibliotekos istorijoje. Biblioteka saugo kūrėjų Atmintį – liko jų darbai. Biblioteka – tai ne tik lentynos ir knygos jose. Biblioteka – tai pirmiausia žmonės. Į jubiliejinį vakarą susirinko ne tik ventiškiai, atvyko ir svečiai. Iš Kauno atvykęs kraštietis Povilas Venta Kuprys pristatė ką tik dar spaustuvės dažais kvepiančią savo knygą „Potyriai trys“. Lietuviško žodžio puoselėtoja, skleidėja, Klaipėdos universiteto docentė, skaitovė ir puiki aktorė Virginija Kochanskytė ir klaipėdietis populiarus Lietuvoje saksofonistas Laimonas Urbikas dovanojo visiems susirinkusiems šiltą ir jausmingą pasirodymą programoje „Ten, kur Venta, skris ir mano daina“. Vakare puikiai pasirodė Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyriaus moksleiviai ir jų šaunioji mokytoja Genovaitė Bučiuvienė. Pirmoji bibliotekininkė Valerija Juškienė, kuri pradėjo 1961 metais dirbti bibliotekoje, atsiuntė geriausius ir šilčiausius linkėjimus. Tariame nuoširdų ačiū Akmenės rajono savivaldybei, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Viešosios bibliotekos administracijai ir direktorei Zitai Sinkevičienei. Ačiū sakome Ventos seniūnijai, Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyriui ir jo vedėjai V. Čapienei, įmonei „Pramogos jūsų vaikams“,fotografui A. Kazlauskui, už skanų medutį - D. ir E. Adomauskams, kolegei E. Šimkienei, jaunajam operatoriui Matui Varanavičiui, Ventos kultūros centrui. Dėkojame visiems mažiems ir dideliems, jauniems ir ne tik jauniems už sveikinimus, palinkėjimus, dovanas ir gėles. Laikas gyvena knygose: 60 metų kartu. Sakome nuoširdų ačiū, kad buvote, esate ir būsite kartu. 60 kaip paukščiai rudenį nuplasnojo metai....

Roma Miltinienė
Ventos miesto filialo vadovė

venta001

venta002

venta003