2021 metai

2022 01 04

POETO, KRAŠTIEČIO  POVILO VENTOS KUPRIO KŪRYBOS VAKARAS IR PIRMOSIOS PROZOS KNYGOS „POTYRIAI TRYS“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

Viešosios bibliotekos direktorė, renginio organizatorė Zita Sinkevičienė poeto, kraštiečio Povilo Ventos Kuprio kūrybos vakarą ir pirmosios prozos knygos „Potyriai trys“ pristatymą pradėjo lietuvių poeto Alfondo Nyka – Niliūno eilėmis apie kūrybą.

Direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto kūryba. Poetas 2016 metais išleido pirmąją poezijos knygą „Pirmasis saulės spindulys“. Šiais metais išėjo antroji jo poezijos knyga „Medžiameldis“. Poetas šiuo metu rengia prozos knygą „Trys potyriai“. Poeto kūryba buvo publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“,  respublikinėje haiku rinktinėje „Vėjų ašmenys“, „ Jaunimo gretose“ ir t.t. Poeto knygos išverstos į švedų, norvegų kalbas.

Su rašytojo biografija supažindino Viešosios bibliotekos  bibliotekininkė Kristina Urniežienė. Kraštiečio, poeto  Povilo Ventos Kuprio gimtinė yra Klaišių kaimas. 1961 – 1967 metais mokėsi Ventos vidurinėje mokykloje, 1977-1983 metais dirbo Naujosios Akmenės tuometinės antrosios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju, studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakultete, edukologijos doktorantūrą Kauno Technologijos universitete, socialinių mokslų daktaras,  yra stažavęsis JAV. Dalyvavo JAV ir Kauno Technologijos universiteto projekte Lietuvoje „Valdžios etikos mokymas“. Daugelio mokslinių straipsnių autorius. Sveiko gyvenimo propagavimas, įdomių straipsnių, knygų susijusių su pozityvia psichologija, baltų senovės tikyba, vertimas. Dirbo Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovu Briuselyje.

Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Mano lyra pušis prie Ventos“, skirta Povilo Ventos Kuprio kūrybai.

Viešojoje bibliotekoje koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos mokytojai Danguolė Vanagienė ir Rimantas Gintauskas.

Ištraukas iš pirmosios Povilo Ventos Kuprio prozos knygos „Potyriai trys“ skaitė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, gerbiama mokytoja Judita Bernotaitė, Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Uržniežienė ir žurnalistė Lilija Smalakienė, kuri skaitė „Naujausią potyrį“ iš rašytojo  Facebook paskyros.

Poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys savo kūrybos pristatymą pradėjo eilėmis. Paskaitė eilėraščių iš poezijos knygų „Pirmasis saulės spindulys“, „Medžiameldis“. Renginio dalyvius sužavėjo poeto eilėraščiai „Pažiūrėk“, „Kai su žvaigždžių lietum“, „Bendraamžiai“, „Ir pateka saulė“, „Gerumas“, haikų eiles „Parnidžio kopa“ ir t.t. Pristatydamas prozos knygą „Potyriai trys“ autorius mintimis pasidalino apie šios knygos rašymą: „Rašant matau vidinį džiaugsmą, mane rašymas gydo. Rašyme turi būti gėrio, džiaugsmo“. Kraštietis  Povilas Venta Kuprys kalbėjo apie poeto Alfonso Nyka – Niliūno kūrybą, japonų kultūrą, pasaulio religijas, apie sukurtą Kaune poetų  „Poetų pievelę“. Organizuojami poeto Povilo Ventos Kuprio poezijos renginiai vyksta Kauno botanikos sode. Poetas įsteigė Kaune sveikos gyvensenos akademiją  „Akademija – 60“. Vyksta knygų skaitymai, mankšta,  smegenų ir atminties lavinimas, meditacijos ir t.t.. Knygos autorius renginio metu atsakinėjo į žiūrovų pateiktus  klausimus apie kūrybą, knygas, visuomeninę veiklą.

 Knygos išleidimo proga Povilą Ventą Kuprį pasveikino Akmenės rajono savivaldybės mero patarėja Inga Vismantienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas Darius Rekis, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, mokytoja Rita Ringienė.

Knygos  autorius  Viešajai bibliotekai padovanojo knygą, dedikuodamas ją Akmenės krašto skaitytojams. Knyga išleista Kauno leidykloje „Pasaulio lietuvių centras“. Knygos pratarmėje autorius rašo: „Skiriu visiems, kas tiki gerumo valia ir galia“.

Teksto autorė: Viešosios bibliotekos direktorė,
Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
Garbės narė
Zita Sinkevičienė

 

DSC 4396  kopija

J. Vapsvos nuotraukoje: poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys

DSCF2316  kopija

K. Urniežienės nuotraukoje: poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys, Akmenės rajono savivaldybės mero patarėja Inga Vismantienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas Darius Rekis, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, mokytoja  Judita Bernotaitė, mokytoja Rita Ringienė, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė, žurnalistė Lilija Smalakienė ir kiti renginio dalyviai.

DSC 4522  kopija

J. Vapsvos nuotraukoje: Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė ir poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys

DSC 4274  kopija

J. Vapsvos nuotraukoje: koncertuoja Akmenės rajono meno mokyklos mokytojai Danguolė Vanagienė ir Rimantas Gintauskas.