Neformalus švietimas

2024 02 22


„Augo su žemaitiu kalbo“

     Akmenės rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus  vaikų erdvėje vyko Neformalaus vaikų švietimo programos ,,Literatūrinė, kūrybinė, edukacinė veikla bibliotekoje“ būrelio  popietė ,,Augo su žemaitiu kalbo“. Popietėje dalyvavo  rašytoja, poetė, tapytoja , gamtos mylėtoja   Irena Stražinskaitė -  Glinskienė, viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Akmenės krašto Simono Daukanto žemaičių draugijos pirmininkė Raimonda  Gaubytė , Trečiojo amžiaus universiteto lankytoja Aldona Kriaučiūnienė.  Rašytoja  atsivežė parodėlę savo parašytų ir išleistų knygų: ,,Dievo karvytė“ (2017), ,,Žaltiūm Žemė“ (2019), ,,Edeno moteris“ (2020), ,,Trupintas pyragas“ (2020), ,,Augo so žemaitiu kalbo“ (2023), ,,Boružėlės pasakėlės“ (2023). Knyga  ,,Augo su žemaitiu kalbo“ vaikams jau žinoma, nes   vaikai anksčiau buvo garsiai skaitę   būrelio   popiečių metu. Viešnia Irena Stražinskaitė – Glinskienė pasipuošusi žemaitiškais rūbais, papasakojo apie žemaitiškų rūbų ypatumus, žemaičių kalbos istoriją, mokė vaikus tarti žemaitiškus žodžius, skaityti žemaitiškai. Vaikams buvo įdomu dalyvauti edukaciniame užsiėmime ,,Augo su žemaitiu kalbo“, kuriame popietės dalyviai žaidė žaidimus, dainavo lopšinę, klausėsi žemaitiškos pasakos, žaidė žemaitiškų žodžių varžytuves, džiaugėsi prizais. Susitikimą lydėjo gražus, šiltas bendravimas, gera nuotaika ir didelis susidomėjimas rašytojos Irenos Stražinskaitės – Glinskienės  pasakojimais.  Rašytoja Viešajai bibliotekai padovanojo dvi savo knygas – „Žaltium Žemė“, „Augo so žemaitiu kalbo“.

Dalia Jencienė

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
 vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja

Nuotraukos  Aurelijos Gerulskienės ir Dalios Jencienės

p.su rašyt.1

popietė su r.2

Pop. su rašyt3

***

Saulės diena

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės Neformalaus vaikų švietimo programos ,,Literatūrinė, kūrybinė, edukacinė veikla bibliotekoje“ būrelio nariai susirinko į popietę, skirtą Tarptautinei Saulės dienai. Pasikalbėję apie Saulės teikiamą naudą mūsų kasdieniniame gyvenime, vaikai piešė, spalvino, kirpo saulutes, kuriomis puošė stendą. Minint artėjančią Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną popietės dalyviai prisiminė 40 – ties metų trukusį laikotarpį, kurio metu rusų carinė valdžia draudė lietuvišką spaudą, knygų leidimą ir skaitymą. Mokiniai prisiminė knygnešius, kurie nebijodami baudų, kalėjimo, tremties saugojo lietuvių kalbą, platino spaudą, patys rašė lietuviškai. Būrelio nariai paruošė plakatą ,,Saugokime savo kalbą“, patys kūrė ir gamino knygeles. Artėjant Motinos dienai, būrelio lankytojai garsiai skaitė eilėraščius, piešė piešinius, skirtus pasveikinti savo mamytes ir padėkoti už jų gerumą. Vaikų sukurti darbai papuošė vaikų erdvę.

Dalia Jencienė
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus 
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja 

Saulės d. knyg. mam d.

***

Kūrybinės dirbtuvės su tautodailininku Gintautu Neimanu

            Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę užbaigėme kūrybinėmis dirbtuvėlėmis su tautodailininku Gintautu Neimanu iš Naujosios Akmenės. Tautodailininkas pristatė vaikams savo tapytų kūrybinių darbų parodą. Parodos autorius supažindino su savo kūrybos pradžia, kaip gimsta darbai, kaip paruošiamos medžiagos ir parenkamos spalvos. Papasakojo apie savo nutapytus darbus, kuriuose vyrauja užburiantys savo grožiu peizažai, spalvingi gamtos motyvai, įamžintos kelionių akimirkos, įvairios įsimintinos vietovės, plaukiantys laivai. Vaikai uždavė gerbiamam svečiui klausimų, į kuriuos buvo mielai atsakyta. Sužinojome, jog gerbiamas Gintautas piešia ir tapo nuo vaikystės. Piešti jį išmokė mama...

Artėjant Motinos dienai, ir mes su tautodailininko pagalba ir patarimais sumanėme nutapyti mamai mažytę dovaną – arbatos padėkliuką, tik mes jį pavadinome – „Padėkiuku Mamai“. Mūsų „padėkiukas“- tai padėkos simbolis mamai už mums suteiktą meilę, rūpestį ir švelnumą. Į “Padėkiuką Mamai“ sudėjome pačias gražiausias spalvas, švelniausius žodžius, linkėjimus ir savo meilę. Iš visos širdies dėkojame mūsų svečiui, kuris padėjo mums išpildyti šitą gražų norą.

Virginija Varanavičienė
Ventos miesto filialo bibliotekininkė,
NVŠ teikėja
Nuotr.: V.Varanavičienės

padek  kopija

***

Nepradingusios akimirkos

     Fotografija užfiksuoja žmogaus gyvenimo įvykius, primena ir supažindina su praėjusiu laikmečiu.  Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus vaikų erdvėje vyko neformalaus vaikų švietimo programos ,,Literatūrinė, kūrybinė, edukacinė veikla bibliotekoje“ būrelio popietė ,,Nepradingusios akimirkos“, skirta Pasaulinei fotografijos dienai. Popietės dalyviai aplankė viešojoje bibliotekoje eksponuojamą fotoklubo  ,,Lokys“ narių parodą ,,Mano švytintis pasaulis“.  Po to vaikai vartė fotografijų albumus - M.Jovaišos ,,Naregėta Lietuva 2009“, J.Vaicekausko sudarytą ,,Lietuvos fotografija“, V.Lukaitienės ir D.Gruzdienės sudarytą fotoalbumą ,,Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.Fotografija. Photography“, kuriame yra ne tik paties menininko fotografuotų nuotraukų, bet ir M.K.Čiurlionio atvaizdų. Apžiūrėję ir aptarę nuotraukas, būrelio nariai su stiklo dekoro dažais piešė paveikslėlius ir ruošė ruošinius. Popietė baigėsi ,,Mįslių lietumi“, kurio metu vyko žaidimas su mįslėmis.

Dalia Jencienė
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus 
vaikų erdvės bibliotekininkė, NVŠ teikėja

Fotogr. diena