2018 01 11 2017 metai

 

VEGERIŲ KAIMO BIBLIOTEKA LAIKO TĖKMĖJE

          „Nuplėšė vėjas paskutinį klevo lapą, žemę sukaustė gruodas, pabaigti visi ūkio darbai. Adventas. Prasidėjęs šv. Andriejaus dieną, jis tęsiasi keturias savaites ir baigiasi Kalėdomis. Tai prasmingo atokvėpio, rimties ir susikaupimo metas, kuomet žmogus turi laiko ne tik pamąstyti apie save, savo nueitą gyvenimo kelią, bet ir greitai skubantį laiką“, - tokiais žodžiais į susirinkusius Vegerių kaimo bibliotekos skaitytojus bei svečius kreipėsi adventinio vakaro vedančioji, rajono literatė Sigita Ligeikienė. Šiltoje ir jaukioje aplinkoje, tyliai skambant adventinėms liaudies dainoms, į biblioteką rinkosi tie, kurie ne vieną dešimtmetį draugavo su knyga ir knygą laikė pačiu ištikimiausiu savo gyvenimo palydovu, draugu ir bičiuliu. Renginyje dalyvavo ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė bei pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, kurios atvežė bibliotekai dovanų, o jauniesiems skaitytojams – saldumynų.
Sveikinimo žodį tarė Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, kuri  palinkėjo daug laimės, sveikatos, prasmingo knygų skaitymo ir šviesių ateities dienų.
Svečiai ir vietos gyventojai nuoširdžiai domėjosi bibliotekoje sukaupta kraštotyros medžiaga, senomis, jų tėvus ir protėvius menančiomis nuotraukomis, iš vytelių pintų daiktų bei jaunųjų skaitytojų darbų parodėlėmis. Ypač skaitytojų dėmesį patraukė senų knygų, laikraščių bei žurnalų parodėlė, kurios centre „puikavosi“ tolimą praeitį menantys leidiniai: 1920 m. išleista J. Damijonaičio „Lietuvių kalbos gramatika“, 1927 m. Vilniuje išleistas informacinis leidinys „Kodėl ir kaip turi būti taisoma senoji Konstitucija?“ bei daug kitų religinio pobūdžio laikraščių (1930 m. – „Šventųjų bendravimas”, 1931 m. – „Saleziečių žinios“ ir kt.).
Vakaro metu buvo prisiminti senovės lietuvių Advento bei Kalėdų laukimo papročiai, tradicijos, spėliojamos mįslės, minklės. Džiugu, kad, nepaisant laiko ir permainų vėjų, šios kartos žmonių atmintyje dar išliko gyvi jų tėvų ar senelių pasakojimai apie senovės papročius, tradicijas, draudimus bei kalendorines šventes. Apie greitai skubantį laiką, belaukiant šv. Kalėdų, bei  apie Vegerių kaimo biblioteką, mininčią 80-ties metų įkūrimo jubiliejų pranešimą skaitė vyr. specialistas Dainius Sarapinas. Ypač žiūrovams patiko ir jo rodomi iliuzijos meno triukai, kuriuos jie pavadino tikrais „kalėdiniais stebuklais“.
Nebuvo pamiršti ir vakaronėje dalyvavę poezijos gerbėjai, - jiems renginio vedančioji, rajono literatė S. Ligeikienė paskaitė savo kūrybos bei kitų žinomų rajono poetų eilių. Apie šaltą žiemužę bei šv. Kalėdų laukimą keletą eilėraščių paskaitė ir aktyvi bibliotekos skaitytoja, antrokė Gabija. Daug nuoširdžių aplodismentų sulaukė ir pati jauniausia bibliotekos lankytoja Austėja, kuri apie apie Senelį Šaltį ir Kalėdas padeklamavo „ilgą kaip smilgą“ eilėraštį.
Tačiau kas šiandien biblioteka būtų be savo skaitytojų, be ištikimų savo pagalbininkų, draugų ir bičiulių? Tik tušti namai, kurių lentynose dūla daugybė niekieno neskaitomų ir pamirštų knygų. Tuo labiau, kad šiais laikais į žmogaus gyvenimą vis atkakliau skverbiasi naujosios technologijos ...
Tad už meilę knygai, žmogui ir tiesai nuoširdžius padėkos žodžius tarė Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, kuri bibliotekos darbuotojui Dainiui Sarapinui įteikė padėkos raštą, o aktyviausiems skaitytojams - Irenai Geležinienei, Jonui Motiekaičiui, Jordanai Raudytei bei jauniausiai bibliotekos lankytojai Austėjai Šniaukaitei - įteikė  gražių dovanėlių. Taip pat buvo padėkota ir ištikimai bibliotekos talkininkei, „fotografei“ Justei Bliskūnaitei, kruopščiai fiksuojančiai įvairius bibliotekoje vykstančius renginius, žmones ir kurios sukaupta medžiaga bei nuotraukos ateity pravers rašant Vegerių kaimo bibliotekos istoriją. Šventinėmis dovanėlėmis buvo apdovanotos ir vakaro vedančioji Sigita Ligeikienė, skaitovė Gabija Sarapinaitė bei jos močiutė Polina Sarapinienė.
Vegerių kaimo biblioteka nuoširdžiai dėkoja tiems, kurie skaito, aktyviai dalyvauja jos renginiuose bei domisi bibliotekos gyvenimu, o už dovanas – paveikslus bei knygas – ypač dėkinga skaitytojoms Danutei Vaičienei ir Sigitai Ligeikienei.   

Vegerių kaimo filialo vyr.specialistas Dainius Sarapinas

010

 J.Bliskūnaitės nuotraukoje: renginio vedančioji, rajono literatė Sigita Ligeikienė

018

J.Bliskūnaitės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja D.Taraškevičiūtė sveikina Vegerių kaimo bibliotekos vyr. specialistą Dainių Sarapiną

***

Dovanokime naujų knygų SAVO bibliotekai>>>

*******

„ŠIRDYS PILNOS LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ“

Kalniškių  kaimo filialo  skaitytojai ir poezijos mylėtojai rinkosi į Adventinį poezijos ir muzikos vakarą „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams. Renginį Justinas Marcinkevičiaus žodžiais pradėjo ir svečius:  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narę,14 leidinių autorę, gerbiamą Zita Sinkevičienę, Akmenės rajono savivaldybės Tarybos narę, Akmenės miesto kultūros namų vedėją,  poetę, gerbiamą Vitaliją  Žakienę,  Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį, poetą-dainininką, gerbiamą Kęstutį Krencių, 3-jų knygų autorių pristatė Kalniškių  kaimo filialo  vyr. specialistė Alma Barbora Juciuvienė. Su knygomis  skaitytojai galėjo susipažinti  surengtoje parodoje. Sveikinimo  žodžius  ir dovanelės aktyviausius metų skaitytojams Irenai Norbutienei,  Nedai Kizykaitei, Simonai Noreikytei, Augmilei Meškytei įteikė  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė. Poetės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės  Dalios Milukaitės-Buragienės nuoširdžiais  eilėraščiais  „Medžiai žiemą“, „Adventui“, „Žodžiai“  Viešosios bibliotekos direktorė pasveikino artėjant šventėms ir palinkėjo prasmingo knygų skaitymo ir Šv.Kalėdų laukimo. Akmenės rajono savivaldybes Tarybos narė,  Vitalija  Žakienė paskaitė savo kūrybos posmų.  Bibliotekos skaitytoja Roma Gricienė  paskaitė keletą eilėraščių iš Kalniškių kaime gyvenusios Janinos Strigūnienės ir akmeniškės Polinos Serapinienes kūrybos. Vyr. specialistė Alma Barbora Juciuvienė trumpai peržvelgė Kristijono  Donelaičio  kūrybą, Irena  Norbutienė, paskaitė ištrauką  iš K.Donelaičio poemos Metai, žymiausio lietuvių literatūros kūrinio, nuo XIX a. pradžios ryškiausiai reprezentuojančio lietuvių tautą ir literatūrą. Lietuvių poeto Vytauto Mačernio eiles deklamavo Neda  Kyzikaitė, Simona Noreikytė. Lyrinės savos kūrybos  Vytauto ir Violetos Užų ir Kęstučio Krenciaus dainos  nuteikė skaitytojus ir bendruomenės narius šventinei nuotaikai. Prasmingi poezijos žodžiai ir gitaros garsai – būtent tai, ko reikia kiekvienam skaitytojui, bendruomenės nariui, siekiančiam mintimis pabūti su poezijos posmais ir dainomis, belaukiant Šventų Kalėdų.

Kalniškių kaimo filialo vyr.specialistė
Alma Juciuvienė

 kalniskiai

D.Markulienės nuotraukoje:  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė ir Kalniškių kaimo filialo vyr.specialistė Alma Barbora Juciuvienė su Kalniškių kaimo filialo aktyviausiais 2017 metų skaitytojais: Irena Norbutiene, Simona Noreikyte ir Neda Kyzikaite.

***

paveiksl
GERBIAMI SKAITYTOJAI, BENDRUOMENĖS NARIAI
       Š.M. GRUODŽIO 19 D. 17 VAL. 

KVIEČIAME Į LITERATŪRINĮ VAKARĄ  „VEGERIŲ KAIMO BIBLIOTEKA LAIKO TĖKMĖJE“

VAKARO METU BUS SKAITOMA POEZIJA APIE KNYGĄ,  GYVENIMĄ, ŠV. KALĖDAS;
RODOMI ILIUZIONISTINIAI TRIUKAI;
APDOVANOJAMI AKTYVIAUSI SKAITYTOJAI

 RENGĖJAI: AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖ ZITA SINKEVIČIENĖ
 VEGERIŲ KAIMO  FILIALO VYR.SPECIALISTAS DAINIUS SARAPINAS

***

Gerbiami Kalniškių  kaimo filialo  skaitytojai ir poezijos mylėtojai,
Gruodžio 15 dieną 16 valandą

Maloniai kviečiame Jus į Kalniškių bibliotekos rengiamą  poezijos ir muzikos vakarą
„Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams.

Prasmingi žodžiai ir gitaros garsai – būtent tai, ko reikia kiekvienam, siekiančiam mintimis pabūti su poezijos posmais ir dainomis,
 belaukiant Šventų Kalėdų.

Vakaro svečiai:

Akmenės rajono savivaldybės  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, gerbiama  Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės  Tarybos narė, poetė, Akmenės miesto kultūros namų vedėja, gerbiama Vitalija  Žakienė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narys, poetas-dainininkas, gerbiamas Kęstutis Krencius, Kalniškių kaimo bibliotekos aktyviausi skaitytojai, dainininkai ir skaitovai.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

Skaityti daugiau...