Galerija

2015 06 04

 2020 m.

RENGINYS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE „LAISVĖS KELIAS ISTORIJOS TĖKMĖJE“

                        SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI   PAMINĖTI.


DSCF0906 

Dalios Markulienės nuotraukoje pirmoje eilėjė iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas, Viktoras Karpalovas - Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas, Genovaitė Karpalovienė, Ignas Valantis – kraštotyrininkas, bibliofilas  ir renginio dalyviai.

DSCF0844

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė, Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Viktoras Karpalovas - Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas, Genovaitė Karpalovienė,  renginio dalyvis Jonas Pilitauskas.

DSCF0852

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas, rankose laiko padovanota Viešajai bibliotekai 1864 metų knygą „Naujas Altorius“ ir  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

DSCF0870

Dalios Markulienės nuotraukoje: Klemo Intos dovana Viešajai bibliotekai.

DSCF0879

Dalios Markulienės nuotraukoje: renginio „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui  paminėti dalyviai.

DSCF0891

DSCF0895

Dalios Markulienės nuotraukose: spaudinių, periodinių leidinių, archyvinė paroda „Nepriklausomybės atkūrimas nuo Sąjūdžio iki Kovo11“.

DSCF0912

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

DSCF0877

Dalios Markulienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“, vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Rimkienės.

***

ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS 2020 „GYVENTI REIKIA BE FORMULIŲ, REIKIA BŪTI ATVIRAM“

bibl

Edukacijos „Kas yra biblioterapija“ informacinis lankstinukas

knygų mugė1 2

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkai Vilniaus Knygų mugėje 2020

Knygų mugė 2

                      Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkai su knygų bičiuliais Vilniaus Knygų mugėje 2020

Knygų mugė3

Dalios Markulienės nuotraukoje: Susitikimas su rašytojų, kompozitoriumi Stanislavu Stavickiu Stano

Knygų mugė4

Dalios Markulienės nuotraukoje: aplankyta Bibliotekų erdvė Vilniaus Knygų mugėje 2020

***

KRAŠTIEČIO, POETO POVILO VENTOS KUPRIO KŪRYBOS VAKARAS IR NAUJOS KNYGOS „MEDŽIAMELDIS“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

DSCF0683

Dalios Markulienės nuotraukoje: poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys

DSCF0693

Dalios Markulienės nuotraukoje centre: poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir kūrybos vakaro dalyviai.

DSCF0695

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: poezijos skaitovė Viešosios bibliotekos  skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė, literatūrinio kūrybos vakaro vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetas, kraštietis Povilas Venta Kuprys, poezijos skaitovės -  Ramučių gimnazijos mokytoja Judita Bernotaitė ir Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė Lilija Smalakienė.

DSCF0710

Dalios Markulienės nuotraukoje: literatūrinio kūrybos vakaro vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė poetas su poetu, kraštiečiu Povilu Venta Kupriu.

***

2019 m.

Moderni biblioteka Naujojoje Akmenėje tapo gyventojų traukos centru

pas1

vai1

vai2

skai1

sale1

***

RAŠYTOJO, VERTĖJO KRAŠTIEČIO VIDO MORKŪNO KNYGOS „PAKELEIVINGOS STOTYS“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DSCF0584

Rašytojas, vertėjas, kraštietis Vidas Morkūnas

DSCF0631

Nauja V. Morkūno knyga „Pakeleivingos stotys“

DSCF0618

Rašytojo, vertėjo, kraštiečio Vido Morkūno kūrybos vakaro dalyviai

DSCF0624

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir rašytojas, vertėjas, kraštietis Vidas Morkūnas

***

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO  BIBLIOTEKA – ATVIRA VISUOMENEI ŽINIŲ,  KULTŪROS IR INFORMACIJOS SKLEIDĖJA

LNB1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje akimirka iš  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kolegų viešnagės  Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

paroda8

paroda7

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti

prie parodos2

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vadovė Aušra Šukienė prie spaudinių parodos „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirtos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti

***

pv4

pd2

pd1

Prasmingas Padėkos vakaras.Garbingas apdovanojimas įteiktas kraštotyrininkui Ignui Valančiui, kurį įteikė Gerbiamas meras Vitalijus Mitrofanovas. Kraštotyrininką pristatė ir apie jo kilnius darbus kalbėjo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Renginio vedėjas Romualdas Juzukonis paskelbė garbingo apdovanojimo nominantą.

pv3

Gerbiamas kraštotyrininkas Ignas Valantis ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  Padėkos vakare

***

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS MOKSLININKU, KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PROFESORIUMI, POLITIKU IR VISUOMENĖS VEIKĖJU, EUROPARLAMENTARU LIUDU MAŽYLIU AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DSC 0071

Jono Vapsvos nuotraukoje: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas, visuomenės veikėjas, Europarlamentaras  Liudas Mažylis

DSC 0181

Jono Vapsvos nuotraukoje: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas, visuomenės veikėjas, Europarlamentaras  Liudas Mažylis ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSC 0192

Jono Vapsvos nuotraukoje: susitikimo su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politiku ir visuomenės veikėju, Europarlamentaru  Liudu Mažyliu dalyviai

***

Tradicinė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventė

DSCF0145

Dalios Markulienės nuotraukoje viešosios bibliotekos, tradicinės rudens poezijos šventės dalyviai, poetai, svečiai: Inta Tuza, Algirdas Stratas, Leonardas Pukinas, viešosios bibliotekos direktorė Zita. Sinkevičienė, Aurelija Gerulskienė, Dalia Milukaitė Buragienė, Juzefa Janušienė, Vilhelmina Imbrienė, Aina Statkus, Sintija Statkus, Dinora Zokaitienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Gražina Blinkinienė, Evija Mame, Liucija Jagielienė, Danutė Jacuk, 2019 Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Kristina Urniežienė,  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Vineta Vilnina. Ieva Germine.

219

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių. Nuotraukoje viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkės Aurelija Gerulskienė, Kristina Urniežienė.

 Buragiene

Dalios Markulienės nuotraukoje Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

Jagelienė 

Dalios Markulienės nuotraukoje poetė iš Plungės Adelė Daukantaitė, poetė iš Mažeikių Liucija Jagielienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

 Puzonienė

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Judita Puzonienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

Jacuk 

Dalios Markulienės nuotraukoje Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Jacuk sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

 Imbrienė

Dalios Markulienės nuotraukoje 2013 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

 Krencius

Dalios Markulienės nuotraukoje 2019 metų  viešosios bibliotekos tradicinėje Rudens poezijos šventėje Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės
premijos laureatas Kęstutis Krencius.

 Lupeikai dovanoja

Dalios Markulienės nuotraukoje viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkė Kristina Urniežienė dovanoja literatūrinį almanachą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ Akmenės rajono garbės piliečiui Anicetui Lupeikai.

 svečiai is vadakstes

Dalios Markulienės nuotraukoje sveikinimo žodį taria svečiai iš Latvijos respublikos Vadaksties: vadovė Evija Mame, bibliotekos vedėja Aina Statkus.

 lupeika vienas

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono garbės pilietis Anicetas Lupeika.

 janušienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito poetė, 2016 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė Juzefa Janušienė.

 Pukinas

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito poetas, 2007 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas  Leonardas Pukinas.

 Buragienė viena

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkė, 2004 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė-Buragienė.

 Rekis

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis.

 Blinkinienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Gražina Blinkinienė.

 Imbrienė viena

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito 2013 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė Vilhelmina Imbrienė.

 Sarapinienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Polina Sarapinienė.

 Zokaitienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito poetė Dinora Zokaitienė.

Gerulskienė 

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ poetė, literatūrinio almanacho „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ vertėja iš lietuvių į latvių kalbą  Aurelija Gerulskienė.

muzikos mokykla 

Dalios Markulienės nuotraukoje Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkuvienės.

Pukinas su pačia 

Dalios Markulienės nuotraukoje poetas, 2007 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Leonardas Pukinas su žmona.

akimirka3 

Dalios Markulienės nuotraukoje akimirka iš viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės.

 akimirkos 2

Dalios Markulienės nuotraukoje akimirka iš viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės.

 akimirkos1

Dalios Markulienės nuotraukoje akimirka iš viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės.

 krencius ir 3 grazuoles

Dalios Markulienės nuotraukoje Stasės Niūnavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, renginio vedėjos viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkės Aurelija Gerulskienė, Kristina Urniežienė.

 latviu knygos pristatymas

Dalios Markulienės nuotraukoje po literatūrinio almanacho „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ pristatymo. Nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, knygos, literatūrinio almanacho vertėjas iš latvių į lietuvių kalbą Algirdas Stratas, viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkė Kristina Urniežienė.

DSCF0148 1 

 
Dalios Markulienės nuotraukoje po Viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės, po literatūrinio almanacho „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ pristatymo. Nuotraukoje: viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, literatūrinio almanacho vertėja iš lietuvių į latvių kalbą, bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė, literatūrinio almanacho vertėjas iš latvių į lietuvių kalbą Algirdas Stratas, Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, svečiai iš Latvijos Vadaksties Evija Mame, Aina Statkus, Sintija Statkus, Vineta Vilnina, Ieva Germine, Inta Tuza

***

Akmenės rajono savivaldybės Viešoji biblioteka
Naujosios Akmenės miesto 70 – mečiui

    DSCF9954               

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Šiaulių  kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  Naujosios Akmenės miesto fotografas Jonas Šaškauskas

DSCF9939

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir  Šiaulių  kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas.

DSCF9969

Dalios Markulienės nuotraukoje renginio dalyviai

***

FOTOGRAFIJŲ PARODOS „NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTAS IR ŽMONĖS“, 

SKIRTOS NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO 70-MEČIUI  PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

par1

Dalios Markulienės nuotraukoje kraštotyrinės fotografijų parodos dalyviai

DSC 8678

Jono Vapsvos nuotraukoje: fotografas Jonas Šaškauskas

DSC 8671 1

Jono Vapsvos nuotraukoje: kraštotyrinės fotografijų parodos fone Jonas Šaškauskas ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

 par2

Dalios Markulienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“

***

SEMINARAS „BIBLIOTERAPIJOS, DAILĖS TERAPIJOS TAIKYMAS BIBLIOTEKOSE“ IR PROFESIONALIŲ DAILININKŲ SKAIDRĖS BUTNORIUTĖS IR SAULIAUS KRUOPIO TAPYBOS DARBŲ PARODA „KELYJE“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DSCF9710

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  pristato savo pranešimą „Biblioterapijos, dailės terapijos svarbą bibliotekininkų darbe“

DSCF9717

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės  Šventosios Dvasios atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas dekanas Olijandas Jurevičius

DSCF9718

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: pranešimą „Lietuvos medicinos bibliotekos paslaugos. Literatūra keičianti mąstymą“ pristato Lietuvos medicinos bibliotekos, informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė

DSCF9737

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: pranešimą „Biblioterapijos metodai. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ skaitė Klaipėdos universiteto docentė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė Jūratė Sučylaitė

seminaras1

Sauliaus Kruopio nuotraukoje: seminaro „Biblioterapijos, dailės terapijos taikymas bibliotekose“ dalyviai

seminaras3

Sauliaus Kruopio nuotraukoje: dailės pedagogė, dailininkė Skaidrė Butnoriūtė

seminaras4

               Sauliaus Kruopio nuotraukoje: dailės pedagogė, dailininkė Skaidrė Butnoriūtė ir dailininkas Saulius Kruopis pristato tapybos darbų parodą „Kelyje“

seminaras2 

Sauliaus Kruopio nuotraukoje: dailininkas Saulius Kruopis  ir nutapytas Viešajai bibliotekai lietuvių tautos švietėjo, rašytojo, istoriko Simono Daukanto portretas

***

LEIDINIO ŽEMAIČIŲ KALBA „SO MEILĖ ŽEMAITĖJE“ SUTIKTUVĖS 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DSCF0499

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: poetės Zita Dargienė, Daiva Rudelytė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, mokytoja Romena  Zabielienė, poetė Adelė Daukantaitė, Plungės miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkė Ingrida Jonuškienė. Antroje eilėje Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis ir Viešosios bibliotekos  skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė projektinei, edukacinei veiklai Kristina Urniežienė.

DSCF0502

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: poetės  Daiva Rudelytė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Adelė Daukantaitė, Plungės miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkė Ingrida Jonuškienė.

DSCF0464

Dalios Markulienės nuotraukoje: knygą „So meilė Žemaitėje“ pristato Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkė, poetė Adelė Daukantaitė.

***

KAS YRA DIABETAS

DSCF0416

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Lietuvos biologė, provizorė, žolininkė Jadvyga Balvočiūtė

DSCF0428

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Akmenės rajono diabeto klubo „Sadutė“ nariai ir pirmininke Danutė Michejeva su Lietuvos biologe, provizore, žolininke Jadvyga Balvočiūte, Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene

DSCF0440

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Lietuvos biologė, provizorė, žolininkė Jadvyga Balvočiūtė, Akmenės rajono diabeto klubo „Sadutė“ pirmininkė Danutė  Michejeva ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF0429  kopija

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Lietuvos biologė, provizorė, žolininkė Jadvyga Balvočiūtė ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

***

TAPYBA – PASAULIO MATYMO BŪDAS 


DSCF0365

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: parodų kuratorė Birutė Liškauskienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, tapytoja Diana Zviedrienė,  tapytoja, dailės mokytoja Rita Almanis

DSCF0354

Dalios Markulienės nuotraukoje Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF0396

Dalios Markulienės nuotraukoje: tapybos parodos dalyviai

DSCF0402

DSCF0403

Dalios Markulienės nuotraukoje: edukaciniai akvarelės technikos bandymai

*** 

***

Akimirkos iš literatūrinio tarptautinio renginio „Poezijos pavasaris 2015“ Fotonuotraukos poeto, vertėjo Benedikto Januševičiaus:

20150601

 20150602

20150603

20150604

20150605

20150606

20150607

20150608

20150609

20150610

20150611

20150612

20150613

20150614

20150615

20150616

20150617

20150618

20150619

20150620

20150621

20150622

20150623

20150624

20150625

20150626

20150627

20150628

20150629

20150630

20150631

20150632

20150633

20150634

20150635

Nuotraukose  Viešojoje bibliotekoje vykusio renginio  „Poezijos pavasaris 2015“ poezijos eiles skaito poetai:

dscf0229nauja2

Poetas Vidas Morkūnas

dscf0231

Poetas Aleksandras Šidlauskas

dscf0232

Poetė Marija Meilė  Kudarauskaitė

dscf0233

Bardė Violeta Bučiūtė

dscf0235

Poetas Benediktas Januševičius

dscf0238

Poetė iš Gruzijos Mariam Tsiklauri

dscf0241

 Poetas Arvydas Valionis

dscf0242

 Poetas Vladas Buragas

dscf0243

Poetė Dalia Milukaitė-Buragienė

dscf0245

Poetė Vilhelmina Imbrienė

dscf0246

Poetas A.Raudys

dscf0176nauja

Poetas V.Morkūnas, bardė V.Bičiūtė, poetas E.Ališanka, poetas A.Šidlauskas

dscf0211

Poetai V.Buragas, A.Šidlauskas, A.Valionis, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius

dscf0239

Poetė iš Gruzijos Mariam Tsiklauri ir poetas Benediktas Januševičius